Malakian kirja

PROFEETTA MALAKIAN KIRJA: Nuhteita Herran päivän ja Elian odotuksessa

 

Aika, paikka ja kuninkaat                    

Noin. 480 eKr. (tai 450 eKr.) Jerusalemissa. Persian kuninkaina olivat Kserkses I (= Ahasveros, 486-465) ja Artakserkses I (= Artahsastan, 464-423)

 

Yhteiskunta

Pakkosiirtolaisuuden aika oli päättynyt 539 eKr. Persian myötä. Silti pääosa kansasta päätti jäädä uusille asuinsijoilleen. Vain pieni osa lähti takaisin Jerusalemiin: heitä oli noin 50 000 Serubbaabelin ja (ylipappi) Joosuan / Jeesuan matkassa 538 eKr. Saavuttuaan Jerusalemiin he rakensivat monien vaiheiden jälkeen temppelin valmiiksi vuonna 516 eKr. Työssä tukivat profeetat Haggai ja Sakarja. Nämä johtajat ja profeetat rohkaisivat kansaa elämään Jumalan tahdon mukaisesti. Elämä Juudassa oli kuitenkin hyvin vaikeaa ja alueen muut kansat häiritsivät voimakkaasti Jerusalemin uudelleen rakentamista ja saivatkin sen pysähtymään vedottuaan kapinavaaraan. Tämä kaikki masensi kansan. Esran kirjan 1-6 luvut kuvaavat tapahtumia.

 

Moraali

Vaikeat olosuhteet ja pettymykset vetivät kansaa masennukseen ja itsekkääseen elämään. Juutalaiset avioituivat paikallisten kanssa ja omaksuivat heidän tapoja ja uskomuksia. Temppelissä jumalanpalvelus jatkui – ilman todellista henkeä ja sydäntä. Siitäkin tuli ihmisten riiston väline. Osasyynä oli, että kansa ei antanut kymmenyksiä, joilla maksettiin pappien ja leeviläisten palkat, jolloin heidän tuli saada elantonsa muulla tavoin. Kodeissa monet avioliitot rikkoutuivat ja kyyneleet virtasivat. Jumalattomien menestystä kadehdittiin.

 

Profeetta Malakia

Malakia (”Herran sanansaattaja”) vaikutti näinä vaikeina aikoina Juudassa 480 eKr. paikkeilla (tai toisen teorian mukaan Esran ja Nehemian toiminnan välissä 450 eKr.). Joka tapauksessa hänen sanomansa valmisteli tai tuki Esran (458 eKr.) ja Nehemian (445 eKr.) aloittamaa uudistustyötä. Malakia oli mahdollisesti pappi, koska hän tunsi hyvin temppelissä vallinneen tilanteen. Hän oli viimeinen Vanhan testamentin mainitsema profeetta. Malakiasta alkoi yli 400 vuoden mittainen profeetallinen hiljaisuus ja Messiaan tulon voimistuva odotus.

 

Profeetta Malakian kirja

Malakian kirja on Vanhan testamentin myöhäisin profeettakirja. Heprealaisessa Raamatussa se ei ollut viimeisin kirja, sillä perää piti Aikakirjat. Sen sijaan Uuden testamentin myötä Malakian kirja siirtyi Vanhan testamentin viimeiseksi ja muodostaa luontevan sillan Vanhan ja Uuden testamentin välille. Malakian kirja päättyy Elian ja Herran päivän odotukseen. Tuo odotus täyttyi Johannes Kastajassa, Messiaan edelläkävijässä.

Malakia kertoi Jumalan rakkaudesta Israelia kohtaan, joka oli valittu kansa. Kuitenkin kansa piti halpana Herransa rakkauden, mikä tuli ilmi pappien ja kansan itsekkäänä ja moraalittomana elämänä. Malakian voimakasta moraalisaarnaa tarvittiin: Jumala ei ollut kuollut vaan hän oli yhä läsnä pyhänä ja rakastavana Herrana. Hän puuttuisi ankaralla tuomiolla kansan synnilliseen menoon, mutta samalla hän hoitaisi rakkaudellaan sorrettuja, särkyneitä ja hylättyjä. Kyyneleet Herran alttarilla koskettivat Jumalan sydäntä. Jumalan armahtavasta rakkaudesta kertoivat Malakian nuhdesaarnat, Herran edelläkävijä Elia ja itse Herran tulemus kansansa keskelle. Jumala rakentaisi uudelleen yhteyden itsensä ja kansan sekä sukupolvien välille.

Profeettakirjojen äärellä meidän tulee aina peilata sen sanomaa, varoituksia ja lupauksia omaan aikaamme. Minkälaisessa tilassa ovat yhteiskuntamme, seurakuntamme, työpaikkamme ja kotimme? Mitä pois laitettavaa on meillä itsellämme? Mistä löydämme armon, rakkauden, lohdutuksen ja toivon – itsellemme ja toinen toisillemme? Minkälainen sija Vapahtajalla on sydämissämme?

 

1:2: Minä olen teitä rakastanut… mutta te sanotte: Missä sinä olet osoittanut rakkautesi meihin?

1:11: Minun nimeni on oleva suuri pakanoiden seassa ja joka paikassa uhrataan nimeni kunniaksi puhdas ruokauhri.

2:7: Papin huulten pitää tallettaman tieto ja hänen suustansa etsitään opetus… mutta te olette saaneet kompastumaan.

2:16: Minä vihaan hylkäämistä.

2:17, 3:14: Te sanotte: Missä on tuomion Jumala? Herran palveleminen on turhaa.

3:1: Katso, minä lähetän sanansaattajani ja hän on valmistava tien minun eteeni. Äkisti Herra on tuleva temppeliinsä, ja liiton enkeli, jota te halajatte.

4:1: Katso, se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi; mutta teille on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen.

4:5-6: Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin Herran päivä tulee. Hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi.

 

rakkaus nuhtelu toivo
valittua kansaa kohtaan

 

 

 

 

1:1-5

pappeja vastaan

epäkunnioitus

penseys

petollisuus

väärä opetus

puolueellisuus

1:6 – 2:9

kansaa vastaan

avioliitot pakanoiden kanssa

aviollinen uskottomuus

pahuus, sorto, noituus, kateus

Herran pelon puuttuminen

kymmenysten ja antien laiminlyönti

2:10 – 3:18

*Herran päivä puhdistaa

*Vanhurskauden aurinko *parantuminen ja ilo

*profeetta Elia

*Liiton Enkeli

*pakanakansojen pelastuminen

4:1-6, 3:1, 1:11

lähtökohta nykyhetki tulevaisuus