Papin rooli siunauksessa

NÄKÖKULMIA HAUTAAN SIUNAAMISEEN

 

Sielunhoidon tavoitteita

 1. rakentavien ihmissuhteiden luominen
 2. persoonallisuuden kasvu ja toteutuminen
 3. ongelmien itsenäinen käsittely ja vastuun ottaminen
 4. mielekkään jumalasuhteen luominen
 5. yhteisön rakentavaksi jäseneksi tuleminen
 6. elämän peruskysymysten pohtiminen

 

Hautaustoimitus/siunauskeskustelun päämääriä

 1. käytäntö – toimituksen kulku ja vaihtoehdot
  1. alkumusiikki (Adazo/ muu? ja loppusoitto kanttorin vapaasti valitsemana
  2. virret (2-3) > ilmoita kanttori ja suntio!
  3. kukat alussa (yleensä)
  4. käsiohjelma / omaiset itse
  5. saaton ohjaus / suntio, Halikossa pappi kulkee vierellä
 2. muistelu – vainajan elämästä siunauspuhetta varten
  1. tarkka nimi ja kutsumanimet
  2. varmat tiedot ja elämänkaaren piirtäminen
  3. tärkeitä, rakkaita asioita
  4. veteraani – järjestö laskee seppeleen kukkien jälkeen + soitto
 3. sielunhoito – empatia ja tuki suruprosessiin
 4. ikuisuus – avoin keskustelu kuolemanjälkeisestä elämästä
 5. hartaus – rukous, virsi, Raamatun lukeminen

 

Odotuksia siunauksen toimittavan papin suhteen

 • empaattisuus
 • kontakti ihmisiin
 • rauhallisuus ja varmuus
 • kokemus, ammattitaito
 • asiaan perehtynyt
 • hyvä puhuja ja vakuuttava ääni
 • tilannetaju
 • toivon välittäjä
 • hengellinen johtaja ja paimen, ei tuputtaja