Menestysteologia

MENESTYSTEOLOGIA

 

Mainoslause

Usko Jeesukseen antaa sinulle kaiken, mitä tahdot. Sinusta tulee onnellinen, menestynyt, terve, kaunis, komea, pyhä, arvostettu ja saat elää Jumalan täyteydessä. Jos jotain teet syntiä, vika ei ole sinussa vaan saatanassa. Saat anteeksi, koska Jeesus lunasti sinut saatanalta, jolle hän maksoi lunnaat. Kuolleessaan Jeesus kuoli hengellisesti. Nyt sinä saat, mitä haluat. Nimeä haluamasi ja vaadi se itsellesi rukouksella. Jos kuitenkaan, et saa haluamaasi, vika on epäuskossasi tai luopumuksessasi. Sinun tulee myös taistella saatanaa vastaan kaikkialla, missä kuljetkin.

 

Syntyhistoria ja luonne

Menestysteologia on kristillisperäinen suuntaus, joka on saanut paljon vaikutteita kristinuskon ulkopuolisista kulteista, jotka kuuluvat New Age -liikkeeseen. Menestysteologia tunnetaan myös nimellä Uskon Sana -liike. Siitä voidaan käyttää myös nimitystä Valtateologia. Se syntyi vuonna 1916 E. W. Kenyonin toiminnan myötä. Hän vaikutti myös joissakin metodisti- ja baptistiseurakunnissa. Hänen työtään täydensi Kenneth E. Hagin.

Liikkeen perusajatuksena on ajallisen ja taloudellisen menestyksen korostaminen. Lisäksi korostetaan uskovan auktoriteettia, jolla ihminen voi toimia samalla voimalla kuin Jeesus. Hän voi tehdä merkittäviä ihmeitä. Siinä ihmisestä tulee Jumalan veroinen ja joskus jopa jumala. Hän käyttää suvereenisti Pyhää Henkeä, joka palvelee ihmistä, kunhan julistaja vain osaa oikeat metodit, liikkeet ja hokemat. Tärkeää on myös visualisointi eli haluttujen asioiden luominen ja tekeminen näkyväksi keskittyneen ajattelun avulla.

 

Opetukset

 • JDS-teoria, jonka mukaan Jeesus kuoli hengellisesti ristillä (Jesus Died Spiritually) eikä sovittanut syntejä ristillä vaan helvetissä, jossa Jeesuksesta tuli riivattu. Sovituksen täytyttyä Jeesus syntyi uudelleen hengellisesti ja hän vanhurskautui. Samalla Jeesus maksoi lunnaat saatanalle, jotta ihminen vapautuisi ja pelastuisi.
 • Syntiinlankeemuksessa Aatami ja Eeva kuolivat hengellisesti ja tulivat riivatuiksi. Uudestisyntymässä ihmisen henki virkoaa eloon ja hän palaa takaisin alkuperäiseen tilaansa, joka on ensisijassa henkiolentona olemista.
 • Uskova ihminen on puhdas henki eikä hän henkenä voi tehdä syntiä. Jos hän tekee syntiä, sitä tekee vain hänen sielunsa ja ruumiinsa (gnostilaisuus).
 • Usko merkitsee samaa voimaa, mitä Jumala käytti luodessaan maailman Sanalla. Uskon voimalla uskova voi luoda ja tehdä asioita näkyväksi kuten Jumala – samalla voimalla ja samalla suvereenilla auktoriteetilla. Tähän liittyy em. visualisointi.
 • Lailliset oikeuden merkitsevät uskovan vapautumista köyhyydestä, sairaudesta ja kuolemasta. Köyhyys ja sairaus ovat kirouksia, joista uskovat on vapautettu.
 • Uskovan tulee tuntea nämä oikeudet ja vaatia niitä itselleen uskossa. Tämän takeena on Jumalan tekemä veriliitto, jossa ihminen saa jumalalliset oikeudet.
 • Risti merkitsee häpeän ja tappion paikkaa. Siksi uskovankaan ei tule kulkea ristintietä.
 • Uskovan tulee jatkuvasti keskittyä positiivisiin asioihin, jotta ne toteutuvat. Negatiiviset ajatukset toteuttavat aina negatiivisia asioita kuten sairauksia.
 • Uskon sanan lausuminen ääneen on tärkeää, sillä se luo halutun asian todelliseksi.
 • Jeesus on luopunut auktoriteetistaan ja siirtänyt sen täysimittaisesti uskoville maan päälle. Oppi uskovan auktoriteetista on keskeinen. Ihminen on suurempi kuin Jeesus ja Jumalan vertainen.

 

Suomessa

Menestysteologia on juurtunut melko vähän Suomeen. Sitä saarnasi vuonna 1955 Tommy Hicks Helsingissä ja Jyväskylässä. Näissä kokouksissa kävi 20 000 kuulijaa. Varsinaisesti menestysteologia tuli Suomeen ruotsalaisen Livets Ord -seurakunnan ja sen pastorin Ulf Ekmannin kautta vuonna 1985. Hän aloitti yhteistyön Häkan Westergårdin kanssa, joka perusti Elämän Sana -seurakunnan Turkuun. Liike julkaisee Uusi Elämä -lehteä ja pitää raamattukoulua. Seurakunta on jäänyt pieneksi eikä ole menestynyt.

Kuitenkin menestysteologia voi vaikuttaa monien yksittäisten uskovien ja uudempien liikkeiden sisällä jossain määrin. Luontaisesti se sopii ihmisen syntiselle luonnolle, joka haluaisi olla itsensä Herra ja saada kaikki ajalliset nautinnot ilman syyllisyyttä.

 

Vakava ja vaarallinen harhaoppi

Menestysteologia on siis vakavalla tavalla ristiriidassa Raamatun kanssa. Se halventaa Jeesusta, sovitusta ja Jumalaa. Se pitää kiinni ihmisen ylpeydestä ja ahneudesta. Se on liittoutunut saatanan kanssa ja haluaa kaiken vallan itselleen. Tämän liikkeen kanssa ei tule tehdä minkäänlaista yhteistyötä, vaikka sen edustajat pyrkivät yhteyteen muiden kristittyjen kanssa. Usein he myös houkuttelevat uskovia pois seurakunnista omaan yhteyteensä ja oppiinsa.

Menestysteologia tarjoilee väärää Jeesusta ja vääriä lupauksia kristinuskon nimissä. Ensin ihminen innostuu siihen, mutta lopulta pettyy syvästi, koska se luvattu ei toteutunutkaan. Pahinta on silloin se, jos ihminen syyttää pettymyksestä Jumalaa, Jeesusta ja kristinuskoa, vaikka syyllinen onkin valheellinen opetus ja sen opettajat.

 

Kimmo Malinen, ev.lut. pappi

 

 

TOINEN OPETUS:

MITÄ ON MENESTYSTEOLOGIA? Risti vai menestys?

Tapani Suonto / One Way Mission

 

Kun Malawin työmme johtaja Mac Donald Masamba sairastui malariaan, vierailemaan tulleet kaksi ulkomaalaista lähetyssaarnaajaa suuttuivat ja haukkuivat hänet. ”Sinä tiesit meidän olevan tulossa ja otit vastaan tällaisen sairauden.”

Kaikkialla maailmassa kohtaamme kristittyjä, jotka uskovat, että jos ihminen ei tee syntiä ja uskoo Jumalaan, hän on terve, rikas ja menestyvä. Moni ajattelee näistä veljistä ja siskoista, että he ovat ehkä ymmärtäneet jonkin Raamatun opetuksen väärin. Harva tietää, mikä on se logiikka – systemaattinen teologia – josta nämä käsitykset nousevat. Tässä artikkelissa haluan pysähtyä kanssasi tutkimaan tätä logiikkaa, sillä on erittäin tärkeätä, että sinä tiedät mihin sinä itse uskot. Mikä on se evankeliumi, jonka varaan olet pelastuksesi rakentanut? Mihin sinun rauhasi perustuu?

 

VÄÄRÄ IHMISKUVA

Menestysteologian yksi kulmakivi on tietty ihmiskuva, joka poikkeaa merkittävällä tavalla siitä ihmiskuvasta, johon yleisesti kristillisessä maailmassa uskotaan. Menestysteologit sanovat: ”Ihminen on henki, jolla on sielu ja joka asuu ruumiissa.” Henki on todellinen ihmisen minä. Ruumis on vain ikään kuin talo, jossa henki asuu.

Tämä oppi henkisyydestä ei ole uusi. Se on osa ns. gnostilaisuutta, jonka kanssa jo alkuseurakunnan aikana taisteltiin. Gnostilaisuudessa aineellinen ja ruumiillinen olivat pahaa ja epäoleellista. Oleellinen oli henkisyys. Se oli todellinen ihmisen minä. Oppi synnytti profeettoja, jotka saivat erilaisia ilmestyksiä ja profetoivat ohi Raamatun ilmoituksen.

Yksi viime aikojen gnostilaisuuden oppeja on muun muassa. ns. ”kristillinen tiede”. Sen perusti Mary Baker Eddy v. 1866. Hän julisti, että ”sairauskin on vain eräänlaista epätodellisuutta, ja jos sitä ei tunnusta, se paranee.”

Onko ihminen henki, joka asuu ruumiissa? Ovatko ruumis ja sielu vain sivuseikkoja? Raamattu sanoo selvästi, että ihmisen ruumis on Pyhän Hengen temppeli.

Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka Henki teissä on ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ettette ole itsenne omat? (1 Kor.6:19)

Ihmisyydellä tarkoitetaan Raamatussa ihmisen sielua, henkeä ja ruumista. Ihminen on kolminaisuus. Jos puhumme vain hengestä, mutta jätämme pois sielun ja ruumiin, kyseessä ei ole ihminen. Ihmisyyteen liittyvät erottamattomasti kaikki kolme ulottuvuutta: henki, sielu ja ruumis. Ne kaikki yhdessä muodostavat ihmisen. Siksi me uskomme ruumiin ylösnousemukseen. Tulemme perimään taivasten valtakunnan kokonaisina ihmisinä. Siksi Jeesus nousi ylös ruumiillisesti, esikoisena kuoloon nukkuneista. (1 Kor.15:20)

Menestysteologit sanovat: ”Koska Jumala on henki, ihminenkin on henki”. Jumala on kyllä henki, mutta se ei tee ihmisestä pelkkää henkiolentoa. Jumalan antama esikuva ihmisestä on Jeesus, joka tuli ihmiseksi, ruumiillisesti. Jumala ei ollut ihmisen kaltainen taivaassa, ennen kuin hän itse tuli Kristuksessa ihmiseksi.

Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. (2 Kor.5:19)

 

VÄÄRÄN IHMISKUVAN SEURAUS

Eräs menestysteologi arvosteli äskettäin minua ankarasti kirjeessään: ”Etkö sinä, Suonto, koskaan lopeta opettamasta tuota harhaoppia, että uskova voi tehdä syntiä ja uskovankin täytyy muka tehdä parannus.”

Menestysteologit uskovat, että uskova ei voi tehdä syntiä. Ihminen on henki, ja koska henki on uudestisyntynyt, se ei tee syntiä. Jos ihminen tekee syntiä, sitä tekee silloin sielu tai ruumis, mutta ei uudestisyntynyt henki. Synti johtuu siitä, että henki ei ole vielä ottanut ihmisen sielua tai ruumista täysin hallintaansa. Mutta uudestisyntynyt ihminen itse, joka on heidän mukaansa henki, ei voi tehdä enää syntiä.

Mitä Raamattu sanoo? Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme, ja totuus ei ole meissä… Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä. (1 Joh.1: 8-10)

Emme voi puolustaa itseämme sanomalla, että syntiä teki vain ruumis, en minä.

 

JDS -OPPI

Erilainen ihmiskuva johtaa erilaiseen oppiin Golgatan tapahtumista ja lunastuksesta. Menestysteologit uskovat, että kun Jeesus ristiinnaulittiin, hänen ruumiinsa – siis talo, jossa Jeesus asui – ristiinnaulittiin. Se, että talo tuhottiin, ei voinut olla vielä koko lunastus. He uskovat, että sen jälkeen Jeesus, joka on henki, vietiin saatanan toimesta helvettiin, jossa hänet kidutettiin kuoliaaksi hengellisesti. Tätä oppia kutsutaan maailmalla JDS-opiksi (Jeesus Died Spiritually, Jeesus kuoli hengellisesti).

 1. W. Kenyon, joka on varsinainen menestysteologian oppi-isä, sanoo eräässä kirjassaan: ”Jeesuksesta tuli syntiemme kantaja sillä hetkellä, kun Jumala otti meidän syntimme ja laski ne hänen henkensä päälle. Silloin hänen henkensä koki muutoksen ja hän siirtyi hengellisen kuoleman ja saatanan valtaan.”

Jim Kaseman, joka tunnetaan hyvin myös Suomessa, sanoo: ”Jeesus tehtiin synniksi sinun ja minun edestäni. Sitten hän kuoli hengellisesti ja saatana tuli ja otti Jeesuksen helvetin syvyyksiin.”

Mitä Golgatalla oikeasti tapahtui? Se, että Jeesus tehtiin synniksi, ei tarkoita sitä, että hän muuttui ja sai meidän syntisen luontomme. Jos Jeesus olisi joutunut saatanan vallan alle ja syntisen luonnon alaisuuteen, miten hänen verensä voisi enää olla se viaton pyhä veri, jonka pyhyyttä ja voimaa Raamattu juuri korostaa. Kun Jeesus tehtiin synniksi, se tarkoittaa sitä, että hänestä tuli meidän syntiuhrimme.

Lunastus ei ollut Jumalan ja saatanan välinen asia ja kauppa. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. (2 Kor. 5:19) Synnin tuoma ristiriita oli pelkästään ihmisen ja Jumalan välinen. Saatana ei ollut lunastustapahtumassa pääroolissa vaan pelkkä sivustakatsoja.

Entä kuoliko Jeesus hengellisesti? Jumala ei voi kuolla hengellisesti. Se on käsitteellisestikin jo täysin mahdoton ajatus. Kuinka iankaikkinen Jumala, joka oli Kristuksessa, voisi yhtäkkiä kuolla saatanan käsissä hengellisesti?

Raamattu puhuu Jeesuksen ruumiin kuolemasta, ei hengen: Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiänsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut Poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta. (Kol. 1:21-22) Golgatan tapahtumassa on keskeistä juuri veren merkitys: Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi ja että hän, tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki, hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. (Kol. 1:19,20)

Raamattu ei puhu mitään siitä, että Jeesus olisikin kärsinyt Golgatan jälkeen vielä helvetissä. Jeesus huusi ristillä: ”Se on täytetty”. Ei hän huutanut sitä helvetissä.

Kun ryöväri sanoi ristillä Jeesukselle: Muista minua, kun tulet valtakuntaasi, Jeesus vastasi: Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa. Ei Jeesus sanonut ryövärille, että paratiisiin mennään vasta helvetin jälkeen. (Paratiisi on paikka, jossa Jumalan lapset odottavat ylösnousemusta. Jumalattomina kuolleet odottavat ylösnousemusta ja viimeistä tuomiota tuonelassa.)

Mitä todellisuudessa tapahtui Jeesuksen ristinkuoleman jälkeen? Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille, jotka muinoin eivät olleet kuuliaiset, kun Jumalan pitkämielisyys odotti Nooan päivinä… (1 Piet. 3:18)

Jeesus meni tuonelaan, mutta ei kidutettavaksi, vaan voittajana saarnaamaan evankeliumia! Voitto oli jo tapahtunut Golgatalla. Hänellä oli kuoleman ja tuonelan avaimet.

 

VÄÄRÄ KUVA SAATANASTA

Menestysteologiassa saatana on suuri ja sillä on käsittämätön valta. Vaikka teologiaa kutsutaan uskonteologiaksi, sen jumalakuva on todella pieni ja vihollisen kuva suuri ja pelättävä.

On unohdettu, että saatana vaikuttaa Jumalan luomassa ja edelleen hallitsemassa maailmassa. Saatana on Jumalan luoma enkeli, joka lankesi pois kuuliaisuudesta. Hän on oman vihollisensa –Jumalan – luoma ja hänen aikansa on Jumalan kädessä.

Jos saatana olisi niin suuri kuin menestysteologia olettaa, meidän pitäisi pelätä sitä. Läpi Raamatun meitä kehotetaan kuitenkin pelkäämään Jumalaa ja kunnioittamaan häntä. David Watson on sanonut: ”Jos Jumala ei ole kaiken Jumala, hän ei ole Jumala ollenkaan.”

Jumala sallii saatanan koetella lapsiaan. Kukaan ei selviä elämästä ilman koetuksia, mutta saatanan toiminta on täysin Jumalan valtapiirin alla, ei sen ulkopuolella.

 

VÄÄRÄ KUVA HELVETISTÄ

Menestysteologia piirtää väärän kuvan helvetistä. Helvetti ei ole perkeleen valtakuntaa, missä se saa hallita ja kiduttaa ihmisiä. Helvetti on Jumalan tekemä vankila juuri perkelettä itseään varten. Perkele ei ole helvetissä vanginvartijana vaan vankina. Menkää pois minun tyköäni, te kirotut, siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleillensä. (Matt. 25:41)

Helvetti on muutenkin eri paikka kuin tuonela. Sinne astutaan vasta viimeisen tuomion jälkeen. Kadotetut ihmiset eivät ole vielä helvetissä vaan tuonelassa odottamassa viimeistä tuomiota.

 

VÄÄRÄ KUVA USKOVASTA

Menestysteologia piirtää väärän kuvan uskovasta. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. (1 Tess. 5:23)

Jos uudestisyntynyt henki ei voisi tehdä enää syntiä, miksi Raamattu edelleen kehottaa, että meidän tulee varjella henkemme nuhteettomana? Ihminen ei ole vain henki, jolla on sielu ja joka asuu ruumiissa. Siksi uskovasta ei tule automaattisesti synnitöntä.

Niin me siis, veljet, olemme velassa, mutta emme lihalle, lihan mukaan elääksemme. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman; mutta jos te Hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. (Room. 8:13)

 

VÄÄRÄ KÄSITYS PYHITYKSESTÄ

Menestysteologiassa ei puhuta yleensä pyhityksestä. Ihminen on jo täydellinen. Heidän mukaansa sielu ja ruumis täytyy vain saada täydelliseksi tulleen hengen alaisiksi, ”sillä ihminen on henki”.

Raamattu kuitenkin sanoo: Koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. (2 Kor. 7:1)

 

VÄÄRÄ KÄSITYS HENGEN HEDELMISTÄ

Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. (Gal. 5:22)

Menestysteologit sanovat, että Henki on kirjoitettu tässä Raamatun jakeessa väärin, suurella etukirjaimella. Se tarkoittaa heidän mukaansa ihmisen henkeä, ei Pyhää Henkeä. Syynä on ”gnostilaisuuden” ajatus: ihminen on henki. Tuo ihmisen henki on uudestisyntyneenä tullut täydelliseksi, vaikka ruumis ja sielu voivatkin tehdä vielä syntiä. Ihmisen hengessä on Jumalan luonto. Siksi se tuottaa itse hengen hedelmiä. (Kun menestysteologit puhuvat hengestä, me saatamme yhtyä opetukseen tietämättä, että he eivät tarkoitakaan aina Pyhää Henkeä, vaan ihmisen omaa henkeä.)

Eräs johtavia menestysteologian opettajia sanoo: ”Sinä et todellisuudessa pelkää, koska hän on antanut sinulle hengen, ei pelon, vaan voiman ja rakkauden ja terveen mielen hengen. Sinulla on voiman henki. Ja kun sinä tunnustat sen, silloin se alkaa hallita sinua.”

Henki on pienellä alkukirjaimella, sillä se tarkoittaa ihmisen omaa henkeä. Yleinen tulkinta (2 Tim. 1:7) jakeesta tarkoittaa Pyhää Henkeä. Hän on voiman Henki, ei ihminen itse. Menestysteologiassa ihmisestä itsestään tehdään voimakas ja kykenevä.

 

VÄÄRÄ KÄSITYS AUKTORITEETISTA

Menestysteologian logiikka johtaa väärään käsitykseen uskovan auktoriteetista. Eräs tunnettu menestysteologi kirjoittaa: ”Aadam oli tämän maailman Jumala. Aadam teki majesteettirikoksen ja myi (asemansa) saatanalle. Saatanasta tuli täten, Aadamin kautta, tämän maailman Jumala. Saatanalla on oikeus hallita meitä siihen saakka, kunnes meistä tulee uusia luomuksia ja pääsemme Kristuksen ruumiiseen kuten Kol. 1:12,13 sanoo.”

Synti ja syntiinlankeemus ei ole kuitenkaan ihmisen ja saatanan välinen asia ja kauppa. Se on ennen kaikkea Jumalan ja ihmisen välinen asia. Ihminen teki syntiä Jumalaa vastaan.

Luukkaan evankeliumissa saatana sanoo maailmasta: minun haltuuni se on annettu (Luuk: 4:6). Ei sitä antanut Aadam vaan Jumala itse.

Menestysteologit uskovat, että Paavalin sanat Efesolaiskirjeessä tarkoittavat, että valtaistuimella ei istu vain Jeesus, vaan me yhdessä: Hän on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa – armosta te olette pelastetut – ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, (Ef. 2:5-6)

Tämän Raamatun jakeen pohjalta he sanovat: ”Me olemme Kristuksen kanssa. Me olemme Kristus. Kaikki on alistettu meidän jalkojemme alle.” Siksi uskova, joka ei ota auktoriteettiaan, aja ulos saatanaa ja parane sairauksistaan, on vauvakristitty. Myös kaikki köyhät ovat vielä vauvoja. Jumala ei halua kenenkään uskovan olevan köyhä. Jotkut jopa opettavat, että Jeesuskin oli todellisuudessa rikas.

 1. W. Kenyon esitti jo kauan sitten, että kaikki valta, joka on Kristuksella, on siirretty meille Jumalan lapsina. Uskovan auktoriteetilla meillä on valta vaatia parantumista. Kenyon sanoo: ”Rukous ei ole tulemista Isän luo pyyntöineen, vaan mestarin paikan ottamista. Se on hänen auktoriteettinsa käyttämistä demonien ulosajamiseen ja sairaiden parantamiseen…”Kenyonin mielestä Joh. 14:14 pitäisi kääntää: ”Jos te vaaditte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teille annan…” Raamattu kuitenkin sanoo: Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni…

 

VÄÄRÄ KUVA IHMISYYDESTÄ JA ELÄMÄSTÄ
Menestysteologian logiikka on johtanut väärään kuvaan ihmisyydestä ja elämästä. Jumalasta on tehty persoona, joka on kaiken hyvän, erilaisten lahjojen ja siunausten antaja. Perkele on taas kaiken pahan takana. Elämää tulkitaan liian mustavalkoisesti ja hyvin pinnallisesti Jumala–saatana -akselilla.

Koska ihminen on menestysteologian mukaan ennen kaikkea henki ja pelastus koskee vain henkeä, perkele voi edelleen uskovassakin hallita ruumista ja sielua. Kaiken vaikeuden, sairauden, kivun, säryn, pahan olon, kiusausten, masennuksen ym. takana on saatana. Kaikki negatiivinen on siis perkeleestä ja kaikki hyvä on Jumalasta.

Siitä syntyy väärän eksorsismin perusta: kaikki ongelmat, sairaudet ja vaikeudet selvitetään vain ajamalla saatana ulos. Ihmisen ruumis on kuin autio talo, jonka läpi pahat henget kulkevat miten tahtovat, myös uudestisyntyneessä uskovassa. Monien kohdalla eksorsismi ei kuitenkaan toimi. Saatanaa on vaikeaa ajaa ulos ihmisessä, jossa sitä ei ole. Kun kuviteltu saatana ei lähdekään ja sairaus ei parane tai ongelma ei selviä, moni jää suureen ahdistukseen.  Kun juutalaiset sanoivat Jeesukselle, että hänessä on perkele, hän kielsi sen täysin mahdottomana: Samassa talossa ei voi asua kahta herraa. Koska hänessä asuu Pyhä Henki, hänessä ei voi olla samaan aikaan perkelettä.

Tätä kaikkea auttaa ymmärtämään yksi menestysteologian johtoajatus: ”Jumala ei ole täällä.” ”Jumala ei juokse kaikkialla maailmassa.” Yksi keskeisiä menestysteologian opettajia sanoo: ”Jumala ei voi laillisesti ja oikeudellisesti tulla tänne ja ottaa pois valtaa saatanalta. Paholaisella on valta täällä. Hänellä on oikeus. Hänellä on Aadamin vuokraoikeus.” Siksi seurakunnan tulee ottaa Jeesuksen paikka ja tehtävä maailmassa.

 

VÄÄRÄ KUVA JEESUKSESTA

Menestysteologia piirtää väärän kuvan Jeesuksesta. Uskovan auktoriteetti ei menestysteologiassa perustu siihen, mitä ristillä tapahtui, vaan siihen, mitä tapahtui sen jälkeen helvetissä. Menestysteologit sanovat: ”Me olimme Jeesuksessa ja voitimme saatanan helvetissä.”

He uskovat, että koska me uskovaisina olimme Kristuksessa, saatana kidutti meidätkin ”hänessä” kuoliaaksi helvetissä. Näin me saimme voiton saatanasta. Siksi he uskovat, että kaikilla uudestisyntyneillä uskovilla on nyt sama voima ja valta. Tämä johtaa jatkuvaan taisteluun henkivaltoja vastaan. Se on ankaraa ja uuvuttavaa sotaa, jossa moni on palanut loppuun.  Kun menestysteologiassa keskeiseksi asiaksi nousee auktoriteetin harjoittaminen, sotiminen Jeesuksen puolesta, meille keskeinen asia on Jeesuksen jalanjäljissä kulkeminen, Jeesuksen seuraaminen kuuliaisina, ristiämme kantaen. ”Me uskomme, että rakkaus voittaa – ei se, jolla on eniten valtaa”, sanoo asiasta Paavo Hiltunen.

Valta tekee ihmisestä voimakkaan. Sitä luonnollinen ihminen rakastaa, sillä se ruokkii ihmisen ylpeyttä. Me emme usko voimaan, vaan heikkouteen. Jumala on heikoissa väkevä. Paavali julisti: ”Minä olen mielistynyt heikkouteen, sillä kun olen heikko, silloin olen väkevä.” (2 Kor.12:10) Paavali alkoi kerskata heikkoudesta. Meilläkin on voimaa, mutta sen perusta on ihmisen heikkoudessa, ei voimassa. Herra tekee meistä heikon, jotta hän saa olla meissä väkevä. Hän tyhjentää, jotta hän voi täyttää Hengellään.

Oppi heikkoudesta ei ole järjenmukaista. Se onkin ristin teologiaa, josta Raamattu sanoo: ”Sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat…” (1 Kor.1:18)

Kun Jumala tuli ihmiseksi, se oli astumista suureen heikkouteen. Menestysteologia näkee Jeesuksen ennen kaikkea ihmeidentekijänä. Jeesuksen elämä oli kuitenkin paljon muuta. Hän paransi sairaita vain silloin kun Isä niin halusi. Hän puhui vain sen, mitä Jumala halusi. Hän vaelsi täydellisessä kuuliaisuudessa. Hän antoi meille esimerkin menestyksestä, joka perustuu kuuliaisuuteen. Totisesti, totisesti minä sanon teille: Poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee Isän tekevän; sillä mitä Isä tekee, sitä myös Poika samoin tekee. (Joh. 5:19)

Matteus kirjoittaa: Jos sinä olet Jumalan Poika, käske näiden kivien muuttua leiviksi. (Matt. 4:3). Kiusatessaan Jeesusta saatana yritti saada Jumalan Poikaa käyttämään valtaansa oman tahtonsa mukaan ja astumaan pois ehdottomasta kuuliaisuudesta. Jeesus ei kuitenkaan koskaan langennut tuohon ylpeyteen.

Meille keskeistä ei ole voima vaan kuuliaisuus (vai armo?). Me emme saavuta voittoja vahvistumalla itsessämme vaan olemalla kuuliaisia. Sillä tiellä meistä tehdään heikkoja, jotta hänen Henkensä saa hallita meitä. Me saamme kyllä kokea myös suurta voimaa Pyhässä Hengessä, heikkoutemme keskellä, mutta siitä Jumala saa kaiken kunnian.

 

ÄLÄ LUOTA IHMEISIIN

Kerran Mooses iski sauvallaan kahdesti kalliota ja ihme tapahtui: vettä vuoti kalliosta. Se oli suuri ihme, valtava voimannäyte. Mutta se oli silti tottelemattomuutta Jumalaa kohtaan ja vakava synti. Sen synnin tähden Mooses ei koskaan päässyt luvattuun maahan.

Ihmeet ja suuri voima eivät merkitse sitä, että ihminen vaeltaa Jumalan tahdossa. Ihmeet ja suuri voima eivät merkitse sitä, että ihmisen oppi ja opetus ovat Jumalasta. Ihmeet ja suuri voima eivät merkitse sitä, että Jumala itse on liikkeellä.

Jeesus sanoi: Moni sanoo minulle sinä päivänä: ’Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa?’ . Ja silloin minä lausun heille julki: ’Minä en ole koskaan teitä tuntenut; menkää pois minun tyköäni, te laittomuuden tekijät’. (Matt. 7:22-23) He tekivät ihmeitä, mutta eivät vaeltaneet kuuliaisuudessa!

 

MENESTYSTEOLOGIA MENESTYY
Menestysteologiaa ei selkeänä oppirakennelmana julisteta avoimesti monissakaan kokouksissa, ei kristillisessä televisiossa eikä radiossa. Sitä opetetaan pala palalta, sillä jos tämä koko oppirakennelma tuotaisiin kerralla julki, harva jaksaisi sitä uskoa. Koska sitä opetetaan kätketysti, siihen uskovat miljoonat kristityt ympäri maailmaa. Monet kirjat ovat sitä tulvillaan. Sitä opetetaan myös Suomessa. Moni menestysteologiaa opettavista ihmisistä ei itse edes tunne kokonaisuutta, vaan on innostunut joistakin opinkohdista tutkimatta sen perusteita ja tutustumatta sen logiikkaan. Jos sellaista ihmistä varoittaa, hän yleensä suuttuu.

Tapasin äskettäin erään miehen, joka oli toiminut vuosia Helsingissä erään menestysteologisen raamattukoulun opettajana. Hänelle tuli ristiriita muiden opettajien suhtautumisessa erääseen syntiin. Hän alkoi tutkia näitä oppeja tarkemmin ja totesi kohta kohdalta, että he ovat kaikessa harhassa. Hän erosi tuosta seurakunnasta ja raamattukoulusta.

Kysyin häneltä, että jos joku ihminen tulee uskoon meidän herätyskokouksessamme ja menee tuohon raamattukouluun, käykö niin, että hän lopulta uskookin aivan eri evankeliumin kuin mitä me julistamme? Hän vastasi: ”Pahoin pelkään, että juuri niin tapahtuu.”

 

HEDELMISTÄ PUU TUNNETAAN

Kerran erään pastorin vaimo sairastui syöpään. Pastori juoksi joka aamu aikaisin postilaatikolle hakemaan postin ennen vaimoaan. Hän suojeli tätä keräämällä pois seurakuntalaisten lähettämät haukkumakirjeet, joissa vaimoa syytettiin ja nuhdeltiin siitä, että hän oli sairastunut. Monet vaativat vaimoa eroamaan seurakunnasta sairautensa tähden.

Eräs vakavasti sairas nainen soitti minulle hädissään ja pyysi neuvoa. Hänen seurakunnastaan oli muutama ihminen tullut nuhtelemaan häntä siitä, että hänellä oli niin monia sairauksia. Ne olivat heidän mukaansa synnin seurausta. ”Ystävät” keräsivät hänen kirjahyllystään pois pinon kirjoja, jotka olivat heidän mukaansa syynä epäuskoon. Kirjat olivat hengellisiä kirjoja parhaasta päästä. En voinut muuta kuin kehottaa naista pitämään etäisyyttä näihin ihmisiin ennen kuin hänen voimansa ja uskonsa lopullisesti luhistuvat.

Raamattu sanoo, että kun me katselemme Kristusta kuin kuvastimesta, me muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen…

Millaista Kristusta nämä ihmiset ovat katselleet, kun heistä on tullut niin kovia? Menestysteologian vaikutuksen tuntee sen hedelmistä. Näitä hedelmiä näkyy kaikkialla. Masentuneita, hätääntyneitä, särkyneitä, luopuneita uskovia, joiden elämästä menestysteologia on tehnyt helvettiä. Pelkään, että jotkut ovat päätyneet itsemurhaan. Näitä ihmisiä me autamme.

Jokaisella ihmisellä on oikeus uskoa, mitä haluaa. Minun kanssani saa olla eri mieltä. En ole väittelemässä siitä, kuka meistä on oikeassa ja kuka väärässä. Se selviää aikanaan. Tiedostan suuren vajavaisuuteni tätä artikkelia kirjoittaessani. Kirjoitan tästä aiheesta vain siksi, että jokainen ihminen ajattelisi kahdesti, millä perustalla itse seisoo. On vain yksi perusta, joka kestää läpi kaikkien elämän ahdistusten ja kestää vielä ikuisuudessakin. Se on Totuuden Hengen avaama Jumalan Sana.

Tapani  Suonto