Rukouksen ihmeellinen maailma

RUKOUS ON KRISTITYN HENGITYSTÄ

 

MITÄ RUKOUS ON?

Rukous on sydämen puhetta Jumalalle. Se on oman elämän ja kaikkien sen tuntojen jakamista Jumalan kanssa, sekä yhteisten asioiden tuomista Jumalan eteen. Rukous on keskustelua Jumalan kanssa, jolloin ihminen puhuu ja Jumala kuuntelee. Kun me puhumme Jumalalle rukouksessa, Jumala vastaa meille Sanassaan. Rukous on yhtä tärkeää kuin hengitys. Ilman sitä kuolemme.

Mitä rukous ei ole?

Rukous ei ole Jumalan käskemistä, neuvomista tai taivuttamista meidän tahtoomme. Se ei ole ulkonainen rituaali tai litania, josta Jeesus varotti (pakanat ja fariseukset). Rukousta ei ole kansanomainen huudahdus ”Herra varjelkoon” yms. jota ei varsinaisesti ole osoitettu Jumalalle. Silloin se on Herran nimen turhaan lausumista. Rukous ei ole toivottelua tai voivottelua, joka jää vain pyörimään omaa päähän ilman kohdetta. Rukous ei ole toisten ihmisten neuvomista yhteisessä rukoustilanteessa.

 

 

MILLAISIA RUKOUKSIA VOIMME RUKOILLA?

Rukous voi olla

 • hätähuuto oman tai toisen tilanteen puolesta, Ps 34:18, Job 34:28
 • sydämen tuskan, ahdistuksen ja pelon jakamista Jumalan kanssa, monet Psalmit, Fil 4:6-7
 • katumuksen osoittamista ja anteeksiannon pyytämistä itsellemme, Ps 51
 • voiman pyytämistä siihen, että annamme anteeksi lähimmäisellemme, Matt 6:12, Luuk 6:28
 • pyyntö, anomus, Fil 4:6-7, Joh 14:13-14 ja 16:23, Matt 6:10
 • sanatonta huokausta tai hiljaa olemista Jumalan edessä, Room 8:26-27
 • kielillä rukoilemista, jossa rukoilija rukoilee itselleen tuntemattomalla kielellä Pyhän Hengen antamin sanoin, 1 Kor 14:2,4,13-14 + jakeet 26-28
 • kiitosta, jossa kiitämme Jumalaa hengellisistä ja aineellisista lahjoista
 • ylistystä, jossa Jumalaa palvotaan pyhänä, rakastavana ja hyvänä – riippumatta siitä, mitä Jumala on meille antanut ja minkälaisessa tilanteessa me olemme. Jumala itsessään on kaiken ylistyksen ja palvonnan arvoinen. Se on kuin sylissä olevan pienen lapsen ihailua vanhempiaan kohtaan.

 

 

HYVÄN RUKOUKSEN EDELLYTYKSIÄ

Rukouksella on kohde: Jumala, joka on persoona. Me rukoilemme Isää Jeesuksen nimessä Pyhässä Hengessä (pääsääntö). Voimme rukoilla myös Jeesusta tai Pyhää Henkeä. – – – Savolaismummon viisaus: ”kyllä hyö keskenään soppii, kuka tullee vastaamaan”.

Rukoilemme Jeesuksen nimessä – mitä se tarkoittaa? Omassa nimessämme emme voi lähestyä pyhää, kaikkivaltiasta Jumalaa. Siksi me tunnustamme oman syntisyytemme Jumalan edessä ja samalla tunnustamme tarvitsevamme sovitusta ja armahdusta, joka on Kristuksessa. Kun olemme Kristuksessa, olemme Jumalan lapsia hänessä ja saamme lähestyä Jumalaa ikään kuin Jeesus itse lähestyisi Isää.

 

Rukoilemme Jumalan tahdon mukaan.

 • Isä meidän rukouksessa sanomme ”Tapahtukoon Sinun tahtosi maan päällä niin kuin taivaassa”, Matt 6:10
 • ”Saamme rohkeasti lähestyä Jumalaa uskoen, että hän kuulee meitä, mitä sitten pyydämmekin hänen tahtonsa mukaisesti. Tiedämme hänen kuulevan kaikki pyyntömme, tiedämme, että saamme sen mitä häneltä pyydämme”. 1 Joh 5:14-15

Käytännössä rukouksemme on aina vajavaista ja siihen sekoittuu itsekkäitä motiiveja. Kuitenkaan tämä ei ole rukouksen este: Jumalalla on ”taivaallinen suodatin”, jolla hän suodattaa kaiken ”roskapostin” pois ja huomioi hyvät ja hyödylliset rukoukset. Mitä enemmän tunnemme Raamattua ja sovellamme sitä, sen enemmän myös voimme rukoilla Jumalan tahdon mukaan.

Rukouksessa olemme rehellisiä ja puhumme Jumalalle avoimesti ja peittelemättä. Rukous on ihmisen sydämen puhetta Jumalalle. Saamme kertoa Jumalalle kaikki kipeät ja vaikeat asiat ja kokea Jumalan edessä kaikenlaisia tunteita kuten Psalmien kirja meitä rohkaisee.

 

Rukouksessa annamme Jumalalle mahdollisuuden koskettaa ja muuttaa meitä. Liian usein rukoilemme vain toisten ihmisten tai olosuhteittemme muuttumista. Kuitenkin me itse tarvitsisimme muuttumista ja uudistumista. Lisäksi on niin, että aina tilanteet eivät muutu, joten meidän tulee muuttua ja vahvistua, jotta jaksamme elää ja selviytyä vaikeissakin olosuhteissa.

”Mutta ei rukous ole sitä, että koetamme taivuttaa Jumalaa omaan tahtoomme, vaan sitä, että me taipuisimme Jumalan tahtoon.”

 

Rukouksen on hyvä olla tarkka ja täsmällinen. Ympäripyöreät koko maailmaa syleilevät rukoukset ovat epätarkkoja. On parempi nimetä ihmisiä ja asioita ja esittää selkeä pyyntö, jotta Jumala toimisi näissä rukouskohteissa.

Rukous on säännöllistä, päivittäistä ja sitkeää. Rukous on kristityn päivittäistä käsityötä. On hyvä pitää säännöllisiä rukousaikoja aamulla, illalla tai muuna itselle sopivana hetkenä. Lisäksi voimme tietysti rukoilla tilanteiden mukaisesti. Rukousta auttaa sopivan hiljainen paikka. Paastolla voi tukea rukouselämää, sillä paasto luo enemmän aikaa Jumalan kohtaamiseen.

Rukous on tasapainoista ja levollista. Siinä on kiitosta, pyyntöjä ja hiljaa olemista. Rukouksessa tuodaan Jumalalle sekä henkilökohtaisia aiheita että esirukouksia toisten puolesta. Rukouksessa saamme vuodattaa ja ilmaista tunteitamme, mutta silti rukouksen teho ei ole ulkonaisessa voimassa tai äänenkäytössä.

 

”Jerusalemista maan ääriin saakka” -rukous, joka laajenee lähipiiristä yhä kauemmaksi:

 • rukous alkaa syvimmistä henkilökohtaisista aiheista, jotka ovat päällimmäisenä
 • rukous laajenee läheisiimme, perheeseen ja ystäviin
 • rukous laajenee muihin tuttuihin ihmisiin
 • rukous laajenee omaan seurakuntaan
 • rukous laajenee omaan kotiseutuun ja koko Suomeen
 • rukous laajenee maailman hätään ja lähetystyöhön
 • rukous laajenee Kristuksen paluun ja uuden luomakunnan tulemisen pyytämiseen ja odottamiseen

Jeesuksen opettamat kolme parasta rukousta ovat

 • Isä meidän: rukous alkaa Jumalan suuruudesta ja tahdosta, korostaa anteeksiantamuksen merkitystä, ihmisen perustarpeiden täyttymistä (leipä), varjelusta kiusauksista, synnistä ja pahasta, sekä päättyy Jumalan ylistykseen
 • Jumala, ole minulle syntiselle armollinen” (publikaanin rukous temppelissä)
 • Tapahtukoon sinun tahtosi (sisältyy Isä meidän rukoukseen ja Jeesuksen opetuksiin)

 

Rukous on joko henkilökohtainen tai yhteinen. Tarvitsemme molempia.

 • Henkilökohtainen rukous voi olla kaikkein syvimmän sisimmän jakamista Jumalan kanssa tavalla, joka ei ole mahdollista kenenkään ihmisen kanssa. Jumala tuntee meidät täydellisesti, me tunnemme vain vajavaisesti (1 Kor 13:12). Jumala kestää kaiken. Saamme tyhjentyä huolista ja täyttyä Jumalan rauhasta.
 • Yhteinen rukous yhdistää Jumalaan ja toisiimme. Saamme siunata toinen toisiamme. Yhteys on aina voimaa ja rakkautta; se on aina enemmän kuin osiensa summa.

Rukous on Jumalan ja ihmisen yhteistyötä. Vaikka rukous on ensisijassa ihmisen sydämen puhetta Jumalalle, Hän ei ole toimeton. Kaikki hengellinen elämä lähtee Jumalasta ja toimii Jumalan varassa, myös rukous. Ilman Jumalaa, ilman Pyhää Henkeä emme rukoilisi lainkaan aitoa, kristillistä rukousta, Room 8:26-27.

Jumala kutsuu ja innoittaa meitä rukoukseen: Jumalan aloite > ihmisen reaktio. Jumala ei pakota rukoilemaan, mutta rohkaisee ja kehottaa siihen (Mark 14:38, Joh 14:14).

 

 

RUKOUSVASTAUKSET – MITEN JUMALA VASTAA?

Jumalalla on kolme perusvastausta: Kyllä, Odota, Ei! Niitä voi täydentää kahdella lisänäkökulmalla.

 • KYLLÄ – Jumala vastaa pyyntömme mukaisesti! (1)
 • ODOTA – Jumala vastaa ajallaan (melko pian, vuosien tai vuosikymmenten päästä, oman elinaikamme jälkeen, taivaassa uudessa luomakunnassa). Lisäksi Jumala voi vastata hieman toisella tavalla kuin ajattelimme (2)
 • EI – Jumala näkee hyväksi torjua pyyntömme (3). Kieltävän vastauksen syynä on hänen rakastava ja hyvä suunnitelma meidän tai muiden ihmisten hyväksi. Samalla Jumala voi muuttaa meitä, jolloin tyydymme vastaukseen tai jopa iloitsemme siitä
 • EI – Jumala kyllä tahtoisi muuttaa tilanteen tai ihmisen, mutta ihminen ei siihen suostu (4). Jumala haluaisi siunata ihmissuhteemme hänen rakkaudellaan ja vapauttaa riidoista ja sorrosta, mutta jos ihminen ei suostu, Jumala ei väkisin muuta ihmisen sydäntä. Jumala kyllä puhuttelee ja suostuttelee moninaisin tavoin, mutta jättää lopullisen päätöksen ja vastuun ihmiselle. Vaikeassa tilanteessa Jumala on kanssamme ja antaa meille voiman kestää tai tavan päästä siitä etäämmäksi, turvaan.
 • Jumala sanoo: Tapahtukoon ihminen sinun itsekäs tahtosi… (5). Rukoilija yrittää pakottaa Jumalan omaan tahtoonsa eikä taivu Jumalan tahtoon. Lopulta Jumala saattaa ”päästää irti” ja antaa ihmisen toteuttaa oman tahtonsa ja maistaa sen katkerat seuraukset

 

Kaksi mahdotonta pyyntöä

On asioita, jotka Jumala toteuttaa riippumatta siitä, rukoileeko kukaan tai miten ihmiset rukoilevat. Niitä ovat Jumalan pelastussuunnitelma, viimeinen tuomio ja ihmisen kuolevaisuus ajallisessa elämässä. On myös asioita, joita Jumala ei toteuta, vaikka ihminen kuinka pyytäisi. Niitä ovat synnilliset, Raamatun Sanan vastaiset pyynnöt: lupa haureuteen, homoseksuaalisen suhteen siunaaminen tai mikä tahansa muu synnillinen toive.

Mahdolliset pyynnöt

Jumala määrää elämisemme perusrajat, mutta niiden sisällä on lukematon määrä asioita ja ihmissuhteita, joiden kohdalla voimme tehdä suuria ja pieniä valintoja. Rukouksen avulla voimme niissä päästä parhaaseen mahdolliseen tulokseen, kun Jumala saa johdattaa ja siunata meitä hyvän tahtonsa mukaan. Kannattaa siis aina rukoilla!

 

 

RUKOUS ON MAHDOLLISUUS JA HAASTE

Rukous on suuri etuoikeus ja pyhä tehtävä

Rukous on etuoikeutemme: rukouksiin liittyy paljon Jumalan lupauksia, siunauksia ja hoitavaa, uudistavaa, vahvistavaa läsnäoloa – rukous kannattaa aina! Rukous on samalla pyhä tehtävämme: jokainen sydämen kristitty on Jumalan kuninkaallinen, pyhä pappi, joka rukoillessaan toimittaa pyhää palvelusta Jumalalle ihmisten parhaaksi (1 Piet 2:5,9).

 

Rukous on helppoa ja vaikeaa

Lähtökohtaisesti rukous on helppoa, varsinkin kun Jumala meitä siinä auttaa. Käytännössä kohtaamme vaikeuksia, jotka heikentävät ja tukahduttavat rukouksiamme. Rukouksen esteitä ja hidasteita on monenlaisia:

 • tapasynti, joka vie aikamme ja voimamme
 • riidat läheisten ja muiden ihmisten kanssa
 • itsekkyys, jolloin olemme kiinnostuneita vain omasta hyvinvoinnista ja jolloin emme välttämättä saa rukousvastauksia, mikä lannistaa meitä
 • pettymykset – Jumala ei ole vastannut halutulla tavalla pyyntöön, jota on hartaasti toivonut toteutuvaksi
 • koettelemukset – raskas vastoinkäyminen tai menetys vie voimia ja tuo pettymyksen
 • arkielämän kiireet ja väärät viihteet
 • välinpitämättömyys tai epäusko
 • väärä käsitys Jumalasta: Jumala on etäinen, epäluotettava, jopa paha
 • arkuus tai heikko itsetunto – Jumala ei välitä näin huonosta ihmisestä
 • epäterve usko: lakihenkisyys tai menestysteologia, jossa Jumalaa vaaditaan ja pakotetaan
 • ”paremman ajan” odottelu – oikea aika on joka päivä!
 • kaavamaisuus – rukouksesta tulee pakonomainen suoritus ja tapa

 

Apua vaikeuksiimme

Rehellisyys on aina tärkeä lähtökohta. On hyvä arvioida, miten rukous sujuu tai ei suju. Saamme tuoda kaiken avoimesti Jumalalle ja pyytää häneltä apua ja innoitusta. Yhtä tärkeää on tulla uskovien yhteyteen, varsinkin rukouspiireihin, joissa voimme tukea toinen toisiamme. Pettymyksiä on hyvä käydä keskustellen läpi. Uskonelämän kysymyksiä kannattaa tuoda rohkeasti esille. Syyllisyydestä on vapautus Jeesuksen nimen voimassa. Rukous kannattaa aloittaa lyhyellä raamatuntekstillä, joka auttaa keskittymään Jumalaan. Lisäksi Psalmien sanoilla voimme rukoilla. On myös monia todella hyviä hartauskirjoja ja päivän sana -kirjoja, joissa saattaa olla myös rukouksia.

Rukoilemattomuus tuo elämään raskautta ja asiat kasaantuvat kuormiksi. Rukous antaa voimaa ja purkaa kuormia, koska silloin annamme niitä Kristuksen kannettaviksi ja selvitettäviksi. Samalla Jumalan läsnäolossa viipyminen vahvistaa meitä.

 

Jumalan hyvä lupaus meille

Herra sanoo: – Raivatkaa, raivatkaa, tasoittakaa tie,
työntäkää pois esteet minun kansani tieltä!

Korkea ja Ylhäinen, hän, joka pysyy ikuisesti,
jonka nimi on Pyhä, sanoo näin:

– Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä,
mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona.
Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen.

Nyt tahdon parantaa tämän kansan,
johtaa sen askelia, tahdon antaa sille lohdutuksen.
Sen surevien huulille minä annan ylistyksen hedelmän.
Minä annan rauhan, rauhan lähelle ja kauas – sanoo Herra –
ja minä parannan heidät.

(Jesajan kirja 57:14-19)