Tessalonikalaiskirjeet

TESSALONIKALAISKIRJEET

Kirjoittaja: Apostoli Paavali
Aika: 50-52 jKr.
Sanoma: Elämä Kristuksen odotuksessa
Vastaanottajat: Tessalonikian seurakunta

 

TARKOITUS

Ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä Paavali haluaa ohjata uskovia ja seurakuntaa oikeanlaiseen Jeesuksen tulemuksen odotukseen. Toiseksi, hän kohtaa judaistien haasteen, joka oli vastassa lähes kaikkialla. Lakihenkisen opetuksen lisäksi he syyttivät Paavalia milloin mistäkin – kuten Korintin seurakunnassa (2 Kor). Kolmanneksi, Paavali antaa tavanomaista opetusta kristillisestä elämästä ja seurakunnasta.

Toisessa kirjeessä Paavali torjuu tessalonikalaisten keskuuteen tulleen harhaopin, jonka mukaan Kristus olisi jo tullut ja he olisivat jääneet siitä osattomaksi. Tällaisia vääriä maailmanlopun ennustuksia on ollut aina ja valitettavasti jotkut lähtevät niihin mukaan tuhoisin seurauksin. Toisen kirjeen toinen luku on Paavalin yksityiskohtaisin opetus lopunajoista.

 

 

HUIPPUKOHTIA

Usko, toivo, rakkaus (1 Tess 1:2-3)

Me kiitämme aina Jumalaa teistä kaikista, kun muistamme teitä rukouksissamme. 3. Jumalamme ja Isämme edessä me lakkaamatta muistelemme sitä, kuinka usko on saanut teidät toimimaan ja rakkaus näkemään vaivaa ja kuinka kärsivällisesti te panette toivonne Herraamme Jeesukseen.

 

Jumalan Sana, ei ihmisten (1 Tess 2:13)

Lakkaamatta me kiitämme Jumalaa siitäkin, että kun julistimme teille Jumalan sanaa, te ette ottaneet sitä vastaan ihmisten sanana vaan sinä mitä se todella on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä uskovissa.

 

Ylösnousemus Herran tulemuksessa (1 Tess 4:13-17)

Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan. Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut: Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti kun Herra tulee, emme ehdi poisnukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan. Näin saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla.

 

Herran päivän tuleminen (1 Tess 5:1-5)

Aikamääristä teille ei tarvitse kirjoittaa, veljet. sillä te tiedätte itse aivan hyvin, että Herran päivä tulee kuin varas yöllä. Juuri kun ihmiset sanovat: ”Kaikki on hyvin, ei mitään hätää”, tuho kohtaa heidät äkkiarvaamatta niin kuin synnytyspoltot raskaana olevan naisen, eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, ystävät, ette elä pimeydessä, eikä tuo päivä pääse yllättämään teitä kuin varas. Te kaikki olette valon ja päivän lapsia. Me emme kuulu yölle emmekä pimeydelle.

 

Pelastuminen vihasta (1 Tess 5:9-11)

Jumala ei ole tarkoittanut, että saisimme osaksemme vihan vaan että pelastuisimme Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Kristus on kuollut puolestamme, jotta saisimme elää yhdessä hänen kanssaan, olimmepa valveilla tai kuoleman unessa. Rohkaiskaa ja vahvistakaa siis toinen toistanne, ja niinhän te teettekin.

 

Elämänohjeita ja siunaus (1 Tess 5:15-24)

Pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne ja kaikille ihmisille. Iloitkaa aina. Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. Älkää sammuttako Henkeä. älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää. Pysykää erossa kaikesta pahasta.

Itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonaan ja varjelkoon koko olemuksenne, teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne, niin että olette nuhteettomat Herramme Jeesuksen Kristuksen tullessa. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa.

 

Herran tulemus, antikristus ja sen tuho (2 Tess 2:1-12)

Otamme nyt puheeksi Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemisen ja sen, että meidät kootaan hänen luokseen. Me pyydämme, veljet. ettette heti menetä malttianne ja säikähdä, jos joku vedoten Hengen ilmoitukseen tai muka meidän puheeseemme tai kirjeeseemme väittää, että Herran päivä on jo käsillä. Älkää antako kenenkään millään tavoin johtaa itseänne harhaan. Ennen tuota päivää näet tapahtuu uskosta luopuminen ja ilmaantuu itse laittomuus ihmishahmossa, kadotuksen ihminen. Hän, Vastustaja, korottaa itsensä kaiken jumalana pidetyn yläpuolelle, asettuu itse istumaan Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Muistattehan, että puhuin teille tästä jo silloin kun olin luonanne. Te tiedätte, mikä häntä vielä pidättää, niin että hän ilmestyy vasta kun hänen hetkensä koittaa.

Vääryyden salainen vaikutus on jo olemassa. Sen, joka sitä on vielä pidättämässä, on vain ensin poistuttava tieltä; silloin ilmestyy tuo vääryyden ihminen, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemisensa kirkkaudella. Vääryyden ihminen tulee Saatanan vaikutuksesta suurella voimalla, tehden petollisia tunnustekoja ja ihmeitä. Hänen vääryytensä pettää ne, jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ole rakastaneet totuutta, joka olisi pelastanut heidät. Siksi Jumala lähettää rajun eksytyksen, jotta he uskoisivat valheeseen, ja niin saavat tuomionsa kaikki ne, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat valinneet vääryyden.

 

 

TAUSTA

Paavali saapui Tessalonikiaan toisella lähetysmatkallaan yhdessä Silaksen kanssa (Apt 17 luku). Se oli Makedonian tärkeimpiä kaupunkeja ja kuului Rooman provinssiin. Alun perin kaupunki sai nimensä Aleksanteri Suuren sisaren mukaan. Rooman myötä Makedonia jaettiin neljään osaan ja Tessalonikiasta tuli yhden alueen pääkaupunki. Sillä oli satama ja se oli tärkeä kauppakeskus. Kaupungin asukkaista valtaosa oli kreikkalaisia mutta siellä asui myös roomalaisia ja itämaisia ihmisiä. Kaupungissa oli suuri juutalaisten siirtokunta, jonka parissa Paavali aloitti evankelioinnin. Hän viipyi muutaman kuukauden, jona aikana uskoon tuli muutamia ihmisiä. Tämä synnytti vihan juutalaisissa, jotka hyökkäsivät Paavalia ja Silasta vastaan. Myöhemmin Paavali lähetti Timoteuksen tapaamaan seurakuntaa, joka oli kasvanut hyvin.

 

 

RAKENNE: 1. Tessalonikalaiskirje

Alkusanat 1:1-4

Historiallinen jakso 1:5 – 2:16

Eettinen jakso 4:1-12

Eskatologinen jakso 4:13 – 5:11

Seurakunnallinen jakso 5:12-22

Päätössanat 5:23-28

 

 

RAKENNE: 2. Tessalonikalaiskirje

Johdanto 1:1-2

Ahdistukset enteilevät Herran tulemusta 1:3-12

Herran päivä ja laittomuuden ihminen 2:1-17

Kehotuksia 3:1-15

Päätössanat 3:16-18