Terveisiä Keski-Venäjältä ja kauempaakin

LÄHETYSTYÖN TERVEISIÄ KESKI-VENÄJÄLTÄ JA KAUEMPAAKIN!

 

Keski-Venäjän alue ja kansat

Keski-Venäjällä tarkoitetaan tässä Volga-joen ja Ural-vuoriston välille rajoittuvaa aluetta. Siellä on useampia suomensukuisia kansoja kuten marilaisia, udmurtteja, mordvalaisia, komilaisia ja inkeriläisiä. Heitä on kolmisen miljoonaa. Tämän Bashkirian alueen pääkaupunki on Birsk. Naapurina on Tatarstan, jossa asuu viisi miljoonaa tataaria, jotka ovat muslimeja. Sen pääkaupunki on Kazan.

Koko Venäjän alueella toimii Inkerin kirkko, jolla on yli 80 seurakuntaa. Toisen maailmansodan aikana monet suomensukuiset ihmiset siirrettiin aina perimmäistä Siperiaa myöten. Tämä merkitsi myös Inkerin kirkon levittäytymistä. Sillä on virallinen asema Venäjällä. Se voi perustaa seurakuntia ja tehdä yhteistyötä lähettien kanssa. Viime aikoina työ on vaikeutunut.

 

Luterilaisten seurakuntien synty

Keski-Venäjällä on muutamia luterilaisia seurakuntia, jotka kuuluvat Inkerin kirkkoon. Ne syntyivät Juha ja Anu Väliahon työn kautta vajaan parinkymmenen vuoden aikana. Nyttemmin he ovat siirtyneet lähetystyöhön Viroon. He ovat Suomen ev.lut. kirkon lähettejä.

Kirkkomme seurakunnat ovat solmineet lähetti-, kohde- ja työmuotosopimuksia kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kanssa. Niissä sitoudutaan tukemaan lähetystyöntekijää, tiettyä kohdealuetta tai työmuotoa kuten mediatyötä. Esimerkiksi on tehty työaluesopimus em. Tatarstanin alueen ja sen keskuksen Kazanin tukemiseksi. Kazanin kaupungissa on yli miljoona asukasta ja se on myös tataari-kulttuurin tärkein keskus. Paikallinen seurakunta kasvaa ja se tarvitsee paremmat tilat. Kunnollinen kirkko ja seurakuntakoti palvelevat seurakuntaa ja luovat pysyvän ja näkyvän aseman kaupungin keskellä. Kirkon ja siinä samassa olevan seurakuntakodin rakentaminen on valtavan iso projekti, joka on onneksi jo monien haasteiden jälkeen loppusuoralla. Evankeliumilla on tarkoitus tavoittaa alueen muslimeja ja myös suomensukuisia kansoja, joiden monet ihmiset on sidottu shamanismiin, luonnonuskontoihin ja alkoholismiin.

 

Siellä kauempana

Inkeriläisiä ja suomensukuisia henkilöitä löytyy Venäjältä aina Tyynen valtameren rannikkoa myöten. Jotkut heistä osaavat hieman suomea. Inkerin kirkko toivoo voivansa tarjota heillekin hengellisen kodin. Hengellinen työ on pienimuotoista, kodeissa vierailua, ihmisten auttamista ja kodinomaisten jumalanpalvelusten pitämistä. Kirkolla on suuri pula papeista, joten lähetystyöntekijät ovat hyvin tärkeitä työn aloittamisessa ja vakiinnuttamisessa. Tiukentuneen kontrollin myötä on melko vaikeaa saada pitkäaikaisempaa viisumia maahan. Venäjällä on myös monia vapaiden suuntien kristittyjä ja seurakuntia, jotka haluavat palvella kaikkia ihmisiä. Sen sijaan ortodoksinen kirkko on suhtautunut torjuvasti mutta on yhteistyötäkin syntynyt.

 

Kelton koulutuskeskus

Inkerin kirkko kouluttaa pappeja ja työntekijöitä Kelton koulutuskeskuksessa, joka on saanut paljon tukea Suomesta. Ajoittain tuessa on ollut notkahduksia, jotka ovat lähes pysähdyttäneet koulutuksen antamisen. Säännöllinen ja uusi tuki ovat hyvin tärkeitä. Kaikkiaan Inkerin kirkko tarvitsee meidän suomalaisten rukouksia ja varoja työnsä ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Kirkon piispa Kuukauppi toimii kokosydämisesti kirkkonsa hyväksi.