Lähetystyö – miksi ihmeessä?

LÄHETYSTYÖ – Miksi ihmeessä? Mihin sitä tarvitaan?

 

Ajattelepa kotoista Suomea, minkälaista elämä olisi, jos meillä ei olisi kirjakieltä, lukutaitoa, koululaitosta, sairaanhoitoa, sosiaalihuoltoa, lähimmäisen rakkauden periaatetta, luottavaista ja toivorikasta elämänasennetta?

Mutta miten nämä liittyvät lähetystyöhön? Juuri lähetystyön kautta kristinusko on tuonut meille suomalaisillekin nämä suunnattomat, luovuttamattomat lahjat sekä sivistyksen perustan ja elämän syvimmän sisällön.

 

Kirjakieli sivistyksen perustana

Kristillisen lähetystyön kautta monet kansat ovat saaneet kirjakielen, kun Raamattua on käännetty puhutulle kansankielelle. Näin tapahtui myös Suomessa. Mikael Agricola oli tämän uraauurtavan työn tekijä. Motiivina oli kristillinen usko. Kirjakieli on mahdollistanut kulttuurin tallentamisen, säilymisen ja kehittämisen.

 

Koululaitos

Kirjakielen kokoamisen lisäksi kirkko aloitti luku- ja kirjoitustaidon ja elämän perustaitojen opetuksen maassamme. Tältä pohjalta on syntynyt koululaitos. Lukutaito ja koulutus kuuluvat jokaiselle!

 

Lähimmäisen rakkaus, sosiaali- ja terveystyö

Kristillisen uskon avartama sydän herää lähimmäisen rakkauteen ja haluun huolehtia vähäosaisista ja elämän ahdistuksissa elävistä, sairaista, lapsista, vanhuksista.

Kirkko on näissäkin toiminut tienraivaajana ja on kasvattanut kansamme yhteiseen vastuuseen. Pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta onkin ainutlaatuinen saavutus koko maailmassa. Ei ole sattumaa, että maamme asukkaista lähes kaikki ovat (olleet) kristittyjä tai kristillisen kirkon jäseniä. Juuri kristillispohjaisista maista nousee mittava kansainvälinen humanitaarinen työ.

 

Elämänusko, moraali ja toivo

Entä millaista olisi elää ateistisessa maassa ilman syvää toivoa? Rapautuisiko kansan moraali, häviäisikö yritteliäisyys ja yhteisvastuu? Katoaisiko elämän tarkoitus ja sammuisiko elämän ilo?

Entä onko vain materia ja näkyvä todellista? Vallitsevan tieteen perusteorian mukaan maailmankaikkeuden olemuksesta vain 4 % on näkyvää materiaa. Muu 96 % on meille vielä tuntematonta todellisuutta. Elämää ei tulekaan ymmärtää ja rakentaa kapea-alaisesti. On todellinen Jumala, joka on luonut kaiken ja jonka varassa on elämämme jokainen päivä ja iankaikkisuutemme.

 

Henkilökohtainen suhde Jumalaan

Kun ihminen saa löytää henkilökohtaisen yhteyden ikuiseen Luojaan, hän saa lahjaksi mittaamattoman voimavaran ja hyviä mahdollisuuksia. Emme ole koskaan yksin. Olemme suuremmissa, ikuisissa, hyvissä käsissä. Jokainen ihminen ja elämä on arvokas Jumalan luoma ja lunastama todellisuus. Meillä on tarkoitus ja olemme matkalla siihen täydellisyyteen, jota täällä hetkittäin kaipaamme, mutta jota emme löydä mistään ajallisesta.

 

Niin – se lähetystyö – mihin sitä tarvitaan?

Lähetystyö on elämäntäyteisen prosessin alkuun saattamista ja tukemista maailman kansojen ja jokaisen ihmisen kohdalla. Se on uskon, rakkauden ja toivon herättämistä ja toteuttamista lähellä ja kaukana.

Lähetystyön todellisuus alkaa, kun ensin itse saamme omistaa sydämessämme Jumalan rakkauden ja armon Kristuksessa Jeesuksessa. Tästä ihmeellisestä Jumalan läsnäolosta nousee koko kristillinen uskomme ja rakkauden jakaminen sanoin ja teoin – lähetyskäskyn mukaisesti:

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.  Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.” (Matt 28:18-20)

 

Tulethan sinäkin mukaan elämäntäyteiseen rakkauteen ja iloon! Lähetystyö tuo elämän jokaisen ulottuville.