Pyhän Hengen vuodatus ja työ alkuseurakunnassa

PYHÄN HENGEN VUODATUS JA TYÖ ALKUSEURAKUNNASSA

 

Apostolien teot: 1 – 7 luvut

Apostolien teot niminen Uuden testamentin kirja on lääkäri Luukkaan kirjoittaman kaksoisteoksen jälkimmäinen osa. Ensimmäinen osa on Luukkaan evankeliumi. Luukkaalla oli historioitsijan työote. Hän kirjoitti huolellisesti turvautuen varmoihin lähteisiin (Luuk 1: 1–4).  Apostolien tekoja voidaan sanoa ensimmäiseksi kirkkohistoriaksi, ja samalla se on lähetyshistorian alku. Kirjan avainjakeena voidaan pitää ”Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin saakka” (1:8). Tämän marssijärjestyksen mukaan kirja kuvaa evankeliumin etenemistä ensin Jerusalemissa (juutalaisten parissa), sitten Samarian sekakansan (Apt 8) ja lopulta pakanoitten (ei-juutalaisten) pariin (Apt 10) aina Rooman kaupunkiin asti, joka oli maailman keskus.

Apostolien teot kertoo itseasiassa, miten Herra Jeesus jatkoi työtään Pyhän Hengen kautta. Kirjan nimenä voisikin olla Pyhän Hengen teot. Sisällöllisesti se on historiallista kerrontaa, jota on hyvä lukea yhdessä muun Uuden testamentin opetuksen kanssa. Kirjan tapahtumat luovat pohjan Uuden testamentin kirjeille, jotka on osoitettu Apostolien teoissa mainituille uusille seurakunnille.

Apostolien teot kertovat ainutlaatuisista tapahtumista kuten Pyhän Hengen vuodatuksesta ja kristillisen seurakunnan synnystä, ensin Jerusalemissa ja pian monessa muussakin paikassa. Juuri Pyhä Henki on apostolien moottori, joka kuljettaa evankeliumia eteenpäin Jeesuksen lupaamalla tavalla: ”Kun Totuuden Henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Hän ei näet puhu omissa nimissään, vaan puhuu sen, minkä kuulee, ja ilmoittaa teille, mitä on tuleva. Hän kirkastaa minut, sillä sen minkä hän teille ilmoittaa, hän saa minulta”. (Joh 16 13,14).

 

 

Pyhän Hengen keskeinen rooli tulee esille mm. seuraavissa 1-7 lukujen jakeissa:

 

1:2 Siihen päivään saakka, jona hän Pyhän Hengen voimalla antoi apostoleille käskynsä

1:5 Teidät kastetaan Pyhällä Hengellä,

1:8 saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin

1:16 sen kirjoitusten sanan oli käytävä toteen, jonka Pyhä Henki Daavidin suulla oli lausunut

 

2:4 He tulivat täyteen Pyhää Henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä mitä Pyhä Henki antoi heille puhuttavaksi

2:17 minä vuodatan Henkeni kaikkiin ihmisiin, palvelijoihini ja palvelijattariini (2:18)

2:33 hän on ottanut vastaan Isän lupaaman Pyhän Hengen lahjan (2:38)

 

4:25 sinä olet antanut Pyhän Henkesi puhua palvelijasi Daavidin suulla

4:31 he kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa.

5:3 Miksi yritit pettää Pyhää Henkeä? Kuinka te ryhdyitte koettelemaan Herran Henkeä? (5:9)

5:32 Me olemme kaiken tämän todistajat, samoin Pyhä Henki

 

6:3 seitsemän hyvämaineista miestä, jotka ovat Hengen ja viisauden täyttämiä

6:5 he valitsivat Stefanoksen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä

6:10 Mutta Hengen voimalla hän puhui viisaasti

7:51 aina te olette vastustamassa Pyhää Henkeä, niin kuin isänne, niin myös te

7:55 Mutta Pyhää Henkeä täynnä Stefanos nosti katseensa taivasta kohti

 

Jeesus lähetti seuraajansa julistamaan evankeliumia ja Jumalan valtakuntaa (Apt 1:1-3). Vielä nytkin hän joutui oikomaan vääriä odotuksia valtakunnan tulemisesta ja luonteesta. Israelin luvattu kulta-aika ja maailman herruus ei tulisi vielä. Kyseessä olisi hengellinen valtakunta, joka tulisi ihmisten sydämiin evankeliumin kautta. Valtakunnan keskeinen ilmentymä olisi uuden liiton universaali seurakunta, johon kuuluu ihmisiä kaikista kansoista.

Apostolien tekojen kohokohtia on luvatun Pyhän Hengen vuodatus helluntaipäivänä (2 luku). Jeesuksen seuraajat kuulivat kohahduksen, joka täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulenlieskoja, kuin kieliä (tulisia kieliä,) jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He alkoivat puhua eri kielillä, mitä Henki antoi puhuttavaksi. Kielilläpuhuminen mahdollisti evankeliumin julistamisen kaikille niille, jotka olivat tulleet Jerusalemiin pyhiinvaellusmatkalla monista eri maista. He kuulivat, ymmärsivät ja ottivat vastaan evankeliumin, jonka he veivät tuliaisena kotimaahansa. Näin syntyi monia seurakuntia, mm. Roomaan.

 

Pyhän Hengen kastetta ja täyteyttä on kuvattu monin eri tavoin: 

 

1:5 Teidät kastetaan Pyhällä Hengellä,

1:8 saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin,

2:4 He tulivat täyteen Pyhää Henkeä,

2:17 minä vuodatan Henkeni kaikkiin ihmisiin, palvelijoihini ja palvelijattariini (2:18)

4:31 he kaikki täyttyivät Pyhästä Hengestä ja julistivat rohkeasti Jumalan sanaa.,

6:3 seitsemän hyvämaineista miestä, jotka ovat Hengen ja viisauden täyttämiä,

6:5 he valitsivat Stefanoksen, joka oli täynnä uskoa ja Pyhää Henkeä (7:55)

 

Kastaminen Hengellä oli kertakaikkinen tapahtuma ja sitä ei voinut toistaa; täyttyminen puolestaan oli jatkuvaa.  Pyhän Hengen kaste on normaali, kaikkia kristittyjä yhdistävä tila, sillä me olemme kaikki yhdessä Hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi (1 Kor 12:13, KR 38). Hengellä kastaminen merkitsee Pyhän Hengen saamista ja Kristukseen liittämistä, sillä kukaan ei voi olla Kristuksen oma ilman Kristuksen Henkeä (Room 8:9). Vesikasteeseen on usein liitetty Hengellä kastamisen elementti. Kasteen lahjat ovat syntien anteeksiantamus ja Pyhän Hengen lahja (Apt 2:38).

Jokaista kastettua uskovaa kehotetaan täyttymään Pyhällä Hengellä (Ef 5:18). Kyse on toisaalta jatkuvasta tapahtumasta, toisaalta siihen voi kuulua yksittäisiä, voimakkaitakin kokemuksia (4:31). Tällaiset kokemukset olivat todellisia tapahtumia, mutta ne eivät ole ehdottomia malleja. Vapaus vallitkoon. Kristillisessä uskossa tärkeintä on keskittyä Kristukseen, ei niinkään yksittäisiin kokemuksiin. Kokemukset kyllä vahvistavat eteenpäin mutta viime kädessä Sana on pettämätön uskon ja elämän perusta. Aito Hengen täyteys johtaa Kristus-keskeisyyteen, Sanan korostamiseen, kilvoitteluun armon varassa, nöyryyteen, aitouteen ja lähimmäisen rakkauteen. (Gal 5:16-22)

 

Pastori Jarmo Mäki-Mikola