Profeetta Nahum ja ajankohtainen tilanne

PROFEETTA NAHUMIN KIRJA (osa 1)

”Tuomio Niinivelle, lohdutus Juudalle!”

.

Profeetta Nahum

Nahum toimi profeettana eteläisen Juudan alueella kuningas Josian aikana n. 620-luvulla eKr.

Ennen Josiaa vallassa oli 50 vuoden ajan kaksi huonoa kuningasta Manasse ja Aamon. Kun Josiasta tuli kuningas, hän oli vasta 7-vuotias. Niinpä aiempien vuosikymmenten huonot ajat jatkuivat, kunnes Josia varttui vastuuseen – Nahumin ja Sefanjan tukemana. Silloin alkoivat uudistusten ajat, väliaikaisesti.

Nahumin nimi tarkoittaa ”lohduttajaa”. Profeetan sanoma tosin on täynnä tuomion sanoja, mutta ne on suunnattu sortajavalta Niiniveä vastaan. Niinive oli Assyrian pääkaupunki. Sen sijaan Juudalle ei ole yhtäkään moitteen tai tuomion sanaa, mikä on poikkeuksellista. Juudan kannalta Nahumin sanoma oli hyvin lohdullinen.

Voisimme verrata tilannetta ja sanomaa Venäjän brutaaliin sotaan Ukrainaa vastaan. Mikäli profeetta julistaisi Moskovalle ja Kremlille täydellistä tuhoa, se olisi lohdullista ja vapauttavaa ukrainalaisille. Juuri näin Juuda koki suurvallan uhan edessä. Olihan Assyria vallannut pohjoisen Israelin kuningaskunnan ja Juudankin alueen pohjoisia kaupunkeja ja vakavasti uhannut Jerusalemia kuningas Hiskian aikana.

Nahumin kirjan sävy sopii muutenkin hyvän kuningas Josian aikaan, jolloin elettiin uudistusten ja herätyksen päiviä. Nahumin kotipaikasta ei ole varmuutta. Oliko Kapernaumin kaupunki saanut nimensä juuri hänestä: ”Naahumin kylä”?

Yhteiskunnallinen tilanne

Eteläisen Juudan tie kulki Manassen tuomasta pimeydestä valoon hyvän kuningas Josian myötä. Yhteiskunnallisesti Juuda oli siis kokenut viimeisten 80 vuoden aikana kaksi hyvin erilaista jaksoa:

  1. Manassen pitkä hallintoaika (687-642 eKr.), jolloin Juuda eli äärimmäisessä pimeydessä, pahuudessa ja luopumuksessa. Manasse palveli Baalia ja oli okkultisti.
     
  2. Josian tuoma uudistuksen aika. Koska Josia oli vasta 7-vuotias tullessaan kuninkaaksi, Manassen vaikutus (luopumus) oli pitkään hyvin voimakas kansan parissa. Josia aloitti uudistusohjelmansa noin 20 vuotta kruunaamisensa jälkeen vuodesta 621 eKr. alkaen.

Josia oli kuninkaana 640-609 eKr. Ajan myötä Josia kasvoi ja hän ryhtyi merkittäviin toimiin kansan uudistamiseksi. Siksi häntä on luonnehdittu jopa parhaaksi Juudan kuninkaaksi. Josia toteutti suuria uudistuksia tuhoamalla epäjumalanpalveluksen ja palauttamalla jumalanpalveluselämän alkuperäisille raiteille.

Josia teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Hän kulki kaikessa esi-isänsä Daavidin teitä, poikkeamatta oikealle tai vasemmalle. (2 Kun 22:2)

Jotta tämä hyvä toteutuisi tarvittiin profeetta Sefanjan ankaraa parannussaarnaa: Herran päivä oli jo lähellä ja se tulisi olemaan kauhistuttava, ellei kansa kääntyisi. Hieman myöhemmin profeetta Naahum julisti lohdusta sen myötä, että Assyria tulisi kukistumaan.

Uudistusta tuki kadonneen Lain kirjan löytyminen temppelistä. Siitä käytetään hepreasta käännettynä nimiä ”lain kirja, liiton kirja ja todistuksen kirja”. Se oli kirja, johon oli kirjoitettu Mooseksen lain käskyt ja siihen oli lisätty kertomukset Israelin erämaavaelluksesta sekä 5. Mooseksen kirjan loppuosa kaikkine lupauksineen ja varoituksineen, siunauksineen ja kirouksineen.

Lain kirja löytyi temppelistä sen korjaustöiden aikana, ylipappi Hilkian toimesta. Laki paljasti kansan todellisen tilan ja sen, miten kaiken olisi pitänyt olla Jumalan tahdon mukaan. Lain kirjan lukeminen oli kuulijoille järkytys. Se ravisteli ja herätti.

Tämän lisäksi naisprofeetta Hulda vahvisti lain kirjan julistamat tuomiot, mutta kertoi Herran siirtävän niiden toteutumisen kuningas Josian jälkeiseen aikaan.

Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: ’Viekää tämä Herran sana: Minä annan onnettomuuden kohdata tätä paikkaa ja sen asukkaita. Kaikki kiroukset, jotka on mainittu Juudan kuninkaalle luetussa kirjassa, minä panen täytäntöön.

Mutta koska Juudan kuningas lähetti teidät tiedustelemaan Herran tahtoa, viekää tämä viesti: ’Sinä nöyrryit, repäisit vaatteesi ja itkit edessäni, ja siksi minä kuulen sinua, sanoo Herra. Minä korjaan sinut isiesi luo, ja sinä pääset rauhassa hautaasi. Silmäsi eivät joudu näkemään sitä onnettomuutta, johon minä tämän paikan ja sen asukkaat saatan.’ (2. Aikakirja 34:23-28)

Herätys ja parannus vapauttaa nöyrtyneen sukupolven tuomioista. Silti laki ja tuomiot eivät kumoudu. Laki on aina voimassa ja tuomiot tulevat, kun synnin mitta täyttyy.

Mekin elämme aikaa, jolloin Jumalan lain kirja halutaan piilottaa ja hävittää. Kun se jälleen löytyy, on herätyksen aika. Nyt tarvitaan kipeästi niitä, jotka rohkeasti julistavat lakia päättäjille ja koko kansalle.

Profeettojen julistus, Lain kirjan löytyminen, Assyrian uhka ja kuningas Josian nöyrtyminen johtivat kansan parannuksen tielle. Sen myötä Juudassa koettiin suuren herätyksen ja uudistumisen aika.