Ruumiin ylösnousemus

RUUMIIN YLÖSNOUSEMUS

 

Jumala on luonut ihmisen kuvakseen. Tätä ilmentää se, että ihminen on yksi mutta samalla kolme. Hänellä on ruumis, sielu ja henki. Vain kolminaisena ihminen vastaa Jumalan alkuperäistä luomistyötä ja on hänen täydellinen kuvansa.

Synnin ja kuoleman tähden ihminen on särkynyt. Synti on turmellut ihmisen koko olemuksen ja kuolemassa ihmisen ruumis maatuu. Sen sijaan ihmisen syvin persoona ja tietoisuus jatkaa olemassaoloa sielun ja hengen kautta.

Kuoleman hetkellä tämä sisäinen ihminen kirkastetaan täydelliseksi ja otetaan taivaaseen, kun hän on Kristuksessa. Sellaisena hän elää ja odottaa tulevaa ruumiin ylösnousemusta.

Ihmisen fyysinen ruumis rakentuu dna:n ohjeiden mukaisesti. Nykyisenä tietotekniikan aikakautena tuleva ylösnousemus on helpompi ymmärtää. Jokaisen ihmisen dna on tallessa Jumalan ”tiedostoissa”. Sen mukaan hän voi luoda meille uuden, juuri meidän ruumiimme – tosin kirkastetussa, täydellisessä muodossa.

Ylösnousemukseen viitataan jo Vanhassa testamentissa. Kuva tarkentuu Uudessa testamentissa. Jokainen ihminen saa ylösnousemusruumiin olipa hän uskova tai ei. Ilmeisesti on kuitenkin niin, että uskova saa täydellisen, kirkastetun, synnittömän ylösnousemusruumiin, mutta Jumalansa torjunut ihminen kirkastamattoman ruumiin, johon hänen syntinen olemuksensa asettuu.

 

 

VANHAN TESTAMENTIN TEKSTEJÄ RUUMIIN YLÖSNOUSEMUKSESTA

 

Jes 26:19-20

Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa, te jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste, ja maa tuo vainajat ilmoille.  Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt.

 

Dan 12:2-3

Ja monet maan tomussa makaavista heräävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Ja taidolliset loistavat, niin kuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.

 

Hes 37:1-10

Herran käsi tarttui minuun, ja Herran henki vei minut kauas pois ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä kuolleitten luita. Hän kuljetti minua yltympäri niiden ylitse, ja minä näin, että luita oli laaksossa hyvin paljon ja että ne olivat rutikuivia. Herra sanoi minulle: ”Ihminen, voivatko nämä luut herätä eloon?” Minä vastasin: ”Herra, sinä sen tiedät.”

Hän sanoi: ”Sano profeetan sana näille luille, sano niille: Te kuivat luut, kuulkaa Herran sana! Näin sanoo Herra Jumala näille luille: Minä annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon. Minä panen teihin jänteet, kasvatan ympärillenne lihan ja peitän teidät nahalla, ja minä annan teihin hengen, niin että te heräätte eloon. Silloin te tiedätte, että minä olen Herra.”

Minä puhuin saamani käskyn mukaan, ja minun vielä puhuessani alkoi kuulua kovaa kalinaa, kun luut lähenivät toisiaan ja liittyivät yhteen nivel niveleltä. Minä näin, että niiden päälle kasvoi jänteet ja liha ja että nämä saivat nahan ympärilleen, mutta elämää niissä ei ollut.

Herra sanoi minulle: ”Ihminen, kutsu sanallasi henkeä ja sano sille: Näin sanoo Herra Jumala: Tule, henki, tule taivaan neljältä tuulelta ja mene näihin surmattuihin, niin että ne heräävät eloon.” Minä puhuin niin kuin Herra minua käski, ja luihin tuli henki. Ne heräsivät eloon ja nousivat maasta, ja siinä oli luvuton ihmisjoukko.

 

 

UUDEN TESTAMENTIN TEKSTEJÄ RUUMIIN YLÖSNOUSEMUKSESTA

 

Matt 22:23,29-32

Sinä päivänä tuli hänen luoksensa saddukeuksia, jotka sanovat, ettei ylösnousemusta ole, ja he kysyivät häneltä…  Jeesus vastasi ja sanoi heille: ”Te eksytte, koska te ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. Sillä ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niin kuin enkelit taivaassa. Mutta mitä kuolleitten ylösnousemukseen tulee, ettekö ole lukeneet, mitä Jumala on puhunut teille, sanoen: ’Minä olen Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala’? Ei hän ole kuolleitten Jumala, vaan elävien.” 

 

Joh 5:28-29

Älkää ihmetelkö tätä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, ne, jotka ovat hyvää tehneet, elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet, tuomion ylösnousemukseen.

 

1 Tess 4:13-18

Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan.

Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa.

Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.

 

Room 8:11,22-23

Jos nyt hänen Henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka herätti kuolleista Kristuksen Jeesuksen, on eläväksi tekevä myös teidän kuolevaiset ruumiinne Henkensä kautta, joka teissä asuu.

Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti; eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.

 

 

YLÖSNOUSEMUKSEN TARKIN KUVAUS 1. KORINTTILAISKIRJEEN 15 LUVUSSA

”Joku ehkä kysyy: Millä tavoin kuolleet herätetään? Millainen ruumis heillä silloin on? – Mikä järjetön kysymys!” (35-36)

 

Ylösnousemususko ja järki

Ihminen, joka luottaa pelkästään järkeensä, joutuu nopeasti ahtaalle ja umpikujaan elämän suurissa kysymyksissä. Moni ihminen ei halua uskoa Jumalaan, koska siihen liittyy niin monia asioita, joita ei voi inhimillisesti ymmärtää. Korinttilaisissa oli tätä samaa vikaa. Kun ihminen mittaa olemassaoloa vain omalla järjellä, maailmasta tulee hyvin pieni paikka. Pienimmällään se on oman navan kokoinen. Nykyihminen hädin tuskin käsittää, että elämme maapallolla, jossa on monia eri maita ja kansoja. Kohti avaruutta ihmisen käsityskyky hiipuu valonnopeudella. Mitä onkaan ääretön avaruus? Mitä on ikuisuus? Miten kaikki sai alkunsa? Miten elämä on mahdollista? Mikä on kaiken tarkoitus? Mihin kaikki päättyy?

Ihminen joutuu erittäin vakaviin ongelmiin, jos hän pitää totena ja todellisuutena vain sen, minkä järjellä voi ymmärtää. Silloin ihminen ei voisi pitää todellisuutena maailmankaikkeutta, aikaa, elämää ja lopulta omaa itseäänkään. Emmehän me pysty järjellämme käsittämään, että keskiverto aikuisessa ihmisessä on noin 100 000 miljardia solua ja jokaisessa solussa on noin 3,2 miljoonaa koodikirjainparia dna-kierteinä. Ja tämä ihmeellinen kokonaisuus saa alkunsa yhdestä solusta, kasvaa valtavaksi kokonaisuudeksi ja toimii täydellisen harmonisesti yhteen! Ihmisen järki ei ole lopulta todellisuuden mittari. Maailma oli olemassa jo ennen kuin meitä oli. Se on olemassa silloinkin kun me nukumme tai olemme kuolleet. Todellisuus on suurempi kuin järkemme!

Sama pätee Jumalaan ja Jumalan tekoihin – kuten luomiseen, Jumalan ihmiseksi tulemiseen Kristuksessa, ristinkuolemaan, ylösnousemukseen, Kristuksen paluuseen ja uuteen luomakuntaan. Nämä kaikki ovat todellisuutta täysin riippumatta siitä, mitä me ymmärrämme. Koska emme voi niitä käsittää pelkästään itsestämme käsin, tarvitsemme Jumalan antamaa kokemuksellista ymmärrystä Jumalan todellisuudesta ja Pyhän Hengen avaamia näkökulmia. Silloin saamme ikään kuin asettua Jumalan valtaistuimelle ja katsoa koko maailmankaikkeutta syvällisesti ja laajasti. Kristillinen usko avaa todellisuuden mutta pelkkä järki kaventaa, vääristää ja mitätöi sen. Tavallisessa arkielämässä tarvitsemme inhimillistä järkeä, koska siihen sen kapasiteetti on tarkoitettu. Siinäkin pärjäämme huonolla menestyksellä, jos elämme ilman Jumalaa.

 

Kysely ja luottamus

On inhimillistä, että Jumalan lapsukaiset kyselevät paljon. Kyselykausi auttaa oppimaan ja voi johtaa käsittämättömän viisaan ja voimakkaan Jumalan kunnioittamiseen ja ylistämiseen, hiljaisuudessakin. Vanhan testamentin Job joutui kohtaamaan yli inhimillisen ymmärryksen käyvän Jumalan oman elämänsä kärsimysten keskellä. Job mittasi kaikkea omalla ymmärryksellä, mutta joutui umpikujaan. Job sanoi: 

Olen puhunut mitään ymmärtämättä asioista, joita en käsitä – ne ovat liian ihmeellisiä… Vain korvakuulolta sinut tunsin. Nyt ovat silmäni nähneet sinut. Sen tähden minä häpeän puheitani ja kadun niitä tomussa ja tuhkassa.” (Job 38:2-3, 42:3-6)

Toisinaan Jumala vastaa ja antaa ymmärrystä, toisinaan meidän tulee vain luottaa Jumalaan, vaikka emme saisi suoria vastauksia emmekä ymmärtäisi yhtään mitään. Suuri Jumala pitää huolen lapsistaan. Valitettavan usein teologit ja uskovat päätyvät kiistelemään sellaisista asioista, mitä Raamattu ei edes kerro. Niistä ihminen osaa luoda mitä monimutkaisimpia järjenpäätelmiä.

  • Inhimillisestä näkökulmasta ylösnousemusta on mahdotonta käsittää ja siksi se tuntuu mahdottomalta toteuttaa.
  • Jumalallisesta näkökulmasta ylösnousemus on ”helppo nakki” ja äärimmäisen luonnollinen itsestäänselvyys! Maailmankaikkeuden luominen oli sentään paljon isompi juttu.

 

Paavalin kuvauksia ylösnousemuksen ”luonnollisuudesta” ja välttämättömyydestä, sekä ylösnousemusruumiin erilaisuudesta (15:37-50)

  • Kylväminen: siemen on haudattava maahan, jotta siitä voi kasvaa kasvi! Siemen on ajallinen ruumis ja kasvi on hengellinen ruumis. Maahanpano on kuolema ja itäminen ja kasvu on ylösnousemus. Jokainen ruohonkorsi julistaa ylösnousemuksen ihmettä!
  • Jos on erilaisia ajallisia ”ruumiita” (ihminen, eläimet, kalat, linnut), niin toki sitten voi olla myös erilaisia taivaallisia ruumiita! Ihan yksinkertainen juttu!
  • Jos on erilaisia tähtiä taivaalla, niin ihan yhtä helposti voi olla erilaisia maallisia ja taivaallisia olemuksia, joilla on oma kirkkautensa. Simppeli homma!
  • Jos oli ensimmäinen ihminen (Aadam), joka oli maallinen ja josta toiset maalliset periytyvät, niin ihan yhtä lailla on uusi ensimmäinen ”ylösnousemus-ihminen” (Kristus), josta taivaalliset ihmiset saavat muotonsa! Helppoa kuin heinänteko!

Näin Paavali yrittää armollisesti selittää meille, että ylösnousemustodellisuus on Jumalan näkökulmasta aivan luonnollinen ja itsestään selvä asia. Meidän tulee uskoa siihen levollisesti ja luottavaisesti, vaikka emme kykene ymmärtämään elämää ajan rajan toisella puolella. Eikä meidän edes kuulu sitä ymmärtää, koska silloin emme kykenisi elämään tässä ajassa ja maailmassa.

Tätä voisi verrata pieneen vauvaan, joka on äidin kohdussa. Vauva ei huolehdi elämästä kohdun ulkopuolella. Hän ei kykene sitä käsittämään ennen kuin hän syntyy. Toki hän kuulee ääniä, tuntee äidin liikkumisen ja kokee tunteita, mutta ne ovat vasta pieniä välähdyksiä tulevasta. Samalla tavalla mekin olemme vielä tämän maailman kohdussa ennen kuin synnymme iankaikkisuuteen. Jotakin saamme jo nyt aavistaa tulevasta, mutta tämä todellisuus on nyt meidän maailmamme.

 

Metamorfoosi ylösnousemuksen kuvana:

  • maassa mateleva ruma toukka muuttuu upean kauniiksi, lentäväksi perhoseksi
  • geologiassa kivilajin kiderakenne ja sen mineraalikoostumuksen muuttuminen korkeassa lämpötilassa ja paineessa
  • kirjallisuudessa tarina ihmisen muuttumisesta toisenlaiseksi

 

Ylösnousemusruumis on osin samanlainen ja osin erilainen kuin nykyinen ruumiimme

Tästä parhaan kuvan meille antaa Jeesuksen ilmestymiset. Ylösnoussut Jeesus oli yleensä tunnistettavissa ulkomuotonsa perusteella. Häntä voitiin koskettaa ja hän saattoi syödä ja olla kanssakäymisessä ajallisten ihmisten kanssa. Silti hän ei ollut sidottu katoavan maailman materiaalisiin esteisiin vaan ikuisuusolentona hän saattoi kulkea oven läpi ja ilmestyä minne tahtoi. Tuleva ylösnousemusruumis on paljon moni-ilmeisempi ja kyvykkäämpi kuin nykyinen.

Inhimillinen ihminen näkee elämän vain materiassa, mutta todellisuudessa elämä onkin hengessä. Ajallinen materia on elämän yksi, väliaikainen ilmiasu. Elämän perusta ei ole materiassa vaan Jumalan Hengessä, joka on kaiken elämän lähde ja perusta. Siksi Jeesus sanoi: Henki on se, joka tekee eläväksi, ei pelkkä liha mitään hyödytä.

Älä siis huolehdi ja pelkää, että elämä loppuu fyysisen ruumiin sammumiseen ja maatumiseen. Elämä on hengessä ja elämä jatkuu hengessä, vaikka fyysinen ruumis kuolee. Toki se merkitsee elämän luonteen muuttumista ja lopulta ylösnousemuksessa sen täydellistymistä.

 

Ylösnousemus tapahtuu atomin värähdyksen nopeudella (50-52)

”Nyt ilmoitan salaisuuden: Me emme kaikki kuole, mutta kaikki me muutumme, yhtäkkiä, silmänräpäyksessä, viimeisen pasuunan soidessa. Pasuuna soi, ja kuolleet herätetään katoamattomina ja me muut muutumme.” (51-52). Tuo silmänräpäys on sanatarkasti ”atomin värähdys / pienin jakamaton hetki” (atomos). Ylösnousemuksen nopeus kuvastaa Jumalan ääretöntä, meille täysin käsittämätöntä voimaa ja kykyä. Jumalassa on paljon enemmän voimaa kuin maailmankaikkeuden tähdissä yhteensä.

”Liha ja veri eivät voi saada omakseen Jumalan valtakuntaa eikä katoava katoamattomuutta”. Ajallinen ruumis ja syntinen luontomme eivät sovi ikuiseen, täydelliseen ja toisenlaiseen todellisuuteen. Siksi meidän on muututtava ja suostuttava muuttumiseen Kristuksessa!

 

Miten voimme soveltaa ylösnousemusta arkielämäämme? (53-58)

Me saamme olla turvallisella mielellä. Kaikki on Jumalan käsissä. Kuolemakin on vain Jumalan työväline, jolla hän haluaa varmistaa, että mahdollisimman moni pääsee osalliseksi kirkkaudesta. Kuolema pakottaa ihmistä etsimään Luojaansa ja turvautumaan häneen. Ajallisen elämän prosesseissa ja kuolemassa Jumala valmistaa ihmistä iankaikkisuutta varten.

Meillä on käsittämättömän upea tulevaisuus. On hyvä elää, kun tietää, että on matkalla parhaaseen kotiin. Siitä kannattaa pitää kiinni – maksoi mitä maksoi.

Kristillinen toivo tarkoittaa ehdottoman varmaa Jumalan lupauksen ja suunnitelman lopullista ja täydellistä toteutumista. Meidät on ankkuroitu taivaaseen eikä mikään eikä kukaan voi tuota ankkuriketjua katkaista.

Saamme elää kiitollisina. Kaikki on Jumalan lahjaa ja armoa, jonka hän antaa meille Kristuksen kautta. Kiittämistä on tärkeää opetella ja harjoitella joka päivä. Kiittäminen on aiheellista, koska kaiken olemme saaneet lahjaksi. Kiitollinen ihminen on onnellinen ihminen. Kun harjoittelemme kiittämistä, harjoittelemme onnellisuutta. Kiitos avaa näkemään kaiken hyvän.

Meidän kannattaa ahkeroida, sillä työ Herrassa kantaa aina hedelmää – ajallista ja ikuista. Se, mitä sinä näin teet, on tärkeää, hyödyllistä ja tuo iloa. ”Olkaa vahvoja ja järkähtämättömiä, ja tehkää aina innokkaasti Herran työtä. Tietäkää, ettei Herra anna teidän työnne mennä hukkaan” (58)

 

 

KOHTI PARASTA MAHDOLLISTA TULEVAISUUTTA

 

Kun turvaudumme Jumalaan Kristuksen evankeliumin kautta, meillä on paras mahdollinen tulevaisuus. Olemme matkalla kohti ”taivasta”, täydellistä elämää uudessa luomakunnassa, jonka täyttää Jumalan läsnäolo, rakkaus, hyvyys ja pyhyys.

On valtava ero siinä, olemmeko matkalla valoon vai pimeyteen, elämään vai kuolemaan, rakkauteen vai vihaan. Kun olemme matkalla kohti taivasta, tämä antaa elämälle mittaamattomasti mielekkyyttä, arvoa, voimaa ja suuntaa. Mikäli meiltä puuttuu tämä taivaspäämäärä ja kokemus Jumalasta, kuolema tuhoaa kaiken.

Onneksi Jumala tahtoo pelastaa meidät ja pelastus on armosta. Emme voisi ostaa itsellemme iankaikkista elämää. Hädin tuskin voimme ostaa asunnon tai talon ajallista elämää varten. Millä sinä ostaisit iankaikkisen, täydellisen elämän?

Saamme kaiken lahjaksi. Jumala rakastaa sinua. Hän on hyvä. Antakaamme tämän hyvän täyttää sydämemme, elämämme ja tulevaisuutemme.