Luomisen ihme

LUOMISEN IHME

 

Alussa loi Jumala taivaan ja maan.

 

VAI LOIKO SITTENKÄÄN?

Eikö maailma ole syntynyt alkuräjähdyksessä noin 14 miljardia vuotta sitten? Eikö siitä alkanut ihmeellinen sattumien summa, jossa ankaran elämän ja kuoleman kamppailun, evoluution kautta persoonattomasta, elottomasta materiasta ole noussut mitä ihmeellisempiä kasveja, eliöitä, eläimiä ja ihmisiä. Eikö tällainen sattuma luokin huikean monimutkaisia ihmisolentoja, joilla on tietoisuus, persoonallisuus, kyky ajatella, tuntea, tahtoa, toimia moraalisesti tai moraalittomasti, kyky luoda taidetta ja aistia kauneutta, kokea rakkautta, iloa, surua, vihaa, jne.

 

Eikö tiede olekin perimmäinen, absoluuttinen totuus kaikesta?

Kun tieteen nimissä sanotaan jotain, sitä pidetään automaattisesti ja kritiikittömästi faktana. Kuitenkin meidän tulisi pitää kiinni itsenäisestä ajattelusta ja vaatia perusteltua, todistettua tietoa.

Siksi meidän on kysyttävä, mitä tiede on ja mitkä ovat sen mahdollisuudet ja rajoitukset. Kun teemme näin, huomaamme monia perustavaa laatua olevia seikkoja:

 1. Tiede ei ole absoluuttinen totuus eikä itsenäinen olento. Kyse on pelkästään rajallisen ihmisen toiminnasta, näkökulmista, likiarvoista, teorioista ja usein myös virhepäätelmistä.
 2. Lähinnä sellainen tiede, jossa pitäydytään tarkkaan ja toistettaviin mittaustuloksiin, voidaan saavuttaa suhteellisen varmoja tuloksi. Niitäkin voidaan tulkita väärin, mikäli sovellettava perusteoria on vääristynyt.
 3. Tieteen piirissä on yllättävän paljon ns. pehmeää tutkimusta ja tietoa, joka on lähinnä pohdiskelua, arvailua, yksittäisten ilmiöiden kuvausta ilman laajempaa otosta. Tällaista on etenkin ihmisen toimintaa tarkasteleva tiede.
 4. Käytännöllisen tieteen takana ja perustana on muutama suuri perusteoria, joiden valossa kaikki tulkitaan. Osa suurista perusteorioista on virheellisiä.
 5. Tieteen tulokset eivät aina palvele yhteistä hyvää. Tieteen avulla luodaan valtavaa tuhovoimaa sotilasteknologian käyttöön sekä saastutetaan maailmaa.
 6. Tiede ei koskaan ole objektiivista ja neutraalia, vaan se on aina yhtä subjektiivista ja arvolatautunutta kuin sen harjoittajat ovat.
 7. Lopulta tiede on yhtä vajavaista kuin ihminen itse. Se ei ole absoluuttinen totuus.

 

 

Maailman ja elämän synty tieteen näkökulmasta

Mitä tiedämme varmasti?

Maailmankaikkeudella on alku ja se kulkee lineaarisesti kohti sen päätöstä. Maailmankaikkeus ja siinä oleva elämä on huikean monimuotoinen, järjestäytynyt ja mittaamatonta. Elollista luontoa ohjaa solujen ihmeellisen monimutkainen dna. Maailmankaikkeudessa kaikki on liikkeessä.

 

Mitä haasteita ja ongelmia tiede (ihminen) kohtaa tutkiessaan maailman ja elämän syntyä?

Tieteellä on vakava tutkimus- ja mittausongelma. Ihminen ei pysty enää näkemään aitoon, alkuperäiseen maailman syntyhetkeen. Hän voi tutkia vain jälkiä mutta ei itse tapahtumaa. Ihminen ei tunne olosuhteita ja lakeja, jotka vallitsivat täysin ainutlaatuisessa syntyhetkessä.

Tiede etsii syy- ja seuraus-suhteita. Miksi ja miten tyhjästä syntyisi mitään, sitä tiede ei pysty selittämään. Tämä on kuitenkin kaiken perusta. Olennaisin jää selvittämättä.

Ajanmäärityksissä on suuria haasteita. Radiohiilimenetelmässä arvioidaan uraanin tietyn isotoopin puoliintumisaikaa. Ongelmia on monia. Testit tuottavat useita eri arvoja, joista sitten valitaan se, mikä sopii parhaiten vallitsevaan perusteoriaan, joka kuitenkin saattaa olla väärä. Lähtöarvoja ei tiedetä vaan nekin perustuvat pohjana olevaan teoriaan. Otettu näyte on saattanut joko köyhtyä tai rikastua ”vuosimiljoonien” aikana eli se ei ole enää puhdas, luotettava.

Esimerkiksi evoluutioteorian mukaan dinosaurukset elivät 200-60 miljoonaa vuotta sitten. Viimeaikainen tutkimus on löytänyt niin tuoreita dinosaurusten verisoluja, että niistä on pystytty eristämään dna:ta. Näiden asiantuntijoiden mukaan dinosauruksen ikä voi maksimissaan olla 50 000 vuotta. Ero on valtava! Jos muunnamme nämä vuodet metreiksi (100 000 000 vs. 50 000 vuotta) ja supistamme muutaman nollan pois, tulos olisi tämä: kävele joko 100 kilometriä tai 50 metriä! Kyse ei ole pikkuasiasta vaan radikaalista, perustavaa laatua olevasta erosta!

Kumpi tulos on oikein? Puhtaaseen teoriaan perustuva miljoonien ikä vai kovaan faktaan perustuva tosiasia siitä, että löydetty dinosaurus on vain muutaman vuosituhannen takaa? Kuitenkaan ”tiede” ei tunnusta tosiasioita vaan piilottautuu väärän teorian taakse. Miksi? Dinosaurusten kokonaisia luita löydetään mm. Mongolian aroilta aivan maan pinnasta – miten ne voisivat olla 100 miljoonaa vuotta vanhoja, kun luut haurastuvat ja hajoavat muutamassa vuosikymmenessä tai vuosisadassa?

Maailmankaikkeuden ikä perustuu pelkkään teoriaan ja laskelmaan, jonka takana ei ole luotettavia todisteita. Pelkkä tietty taustasäteilyn määrä ei lopulta todista mitään. Sellainen voi syntyä tuhansilla eri tavoilla.

Avaruuden mittasuhteiden arviointi on vaikeaa, jopa mahdotonta. Ihminen ja maapallo on käsittämättömän pieni osa avaruuden mittaamattomuutta. Optinen havainnointi on erittäin rajallista. Valo ei kulje suoraan vaan se taittuu ja muuntuu esimerkiksi mustien aukkojen läheisyydessä. Maailmankaikkeuden mittaaminen on mahdotonta.

Matemaattiset todennäköisyydet osoittavat puhdasta nollaa sille, että elämä kehittyisi elottomasta materiasta.

Elämä on huikean monimuotoinen ja ihmeellinen kokonaisuus. Aikuisessa ihmisessä on 100 000 miljardia solua, jotka ovat saaneet alkunsa yhdestä solusta, jossa on koko ihmisen rakennus- ja toimintaohjelma eli 3,2 miljoonaa koodiaparia (dna).

Evoluutio ei tuota uusia rakenteita ja eliöitä. Kullakin lajilla on tietty perus-dna, jossa on vähäinen määrä jousto- ja muuntokykyä. Tätä kutsutaan mikroevoluutioksi. Se, että perhonen voi muuttaa väriä, ei todista, että perhosesta kehittyisi lintu, mikä olisi jo (makro)evoluutiota. Kun laji joutuu muuntumiskyvyn äärirajalle, se kuolee sukupuuttoon.

(Makro)evoluution vaatimia kehitysvaiheita ja prosesseja ei ole havaittu. Evoluutiota ei tapahdu silmiemme edessä. Kyse on pelkästä teoriasta, joilla ei ole kestäviä todisteita. Evoluutiota tapahtuu vain mielikuvitusrikkaiden piirtäjien paperilla (koulukirjojen kuvat) ja uusimmalla tietokonetekniikalla tehdyissä animaatioissa – ei reaalitodellisuudessa. Samalla tekniikalla on toteutettu huikeita seikkailuelokuvia kuten Star Wars, Ninja-kilpikonnat, Karibian merirosvot, Jurassic World, Taru sormusten herrasta ja Hobbitit, Marvel-sankarit jne. Niissä on hyvin aidon ja elävän oloisia otuksia, mutta ne eivät ole todellisuutta.

Yksi väitetty evoluution ”moottori” on mutaatiot. Valitettavasti mutaatiot tuottavat tuhatkertaisesti haitallisia, sairastuttavia, tappavia muunnoksia. Jotta syntyisi jotain täysin uutta, pitäisi useassa yksilössä tapahtua täysin vastaavat, hyvin monimutkaiset muutokset. Tällaista ei tapahdu. Banaanikärpäsiä säteilyttämällä tuotettiin joillekin yksilöille useampia siipiä, mutta ei mitään uutta. Ne ovat edelleen banaanikärpäsiä.

Eliölajien määrä ei ole kasvussa vaan niiden määrä on romahtanut radikaalisti. Elämä ei näytäkään kehittyvän ja monimuotoistuvan vaan taantuvan. Arkeologiassa mm. Afrikasta on löydetty toiseksi vanhimmasta kerrostumasta huikean paljon enemmän eliölajeja kuin nykyään on. Nykyään tapahtuu pelkästään sukupuuttoon kuolemista – tuhansia lajeja vuosittain. Kaikki kulkee kohti kuolemaa – ei uutta, monimuotoista elämää.

Entä, jos nykyihminen on ollut olemassa muutaman miljoonan vuoden ajan, miksi hän on osannut kirjoittaa vasta noin 10 000 vuoden ajan ja varsinaisesti vain 4 000 vuoden ajan? Onko tätä edeltänyt esihistoriallinen aika sittenkin paljon lyhyempi?

 

Tieteen syvin ongelma

Tieteen syvin perusongelma nousee siitä tosiasiasta, että sitä harjoittavat syntiset ihmiset, jotka yksilöinä, kansakuntina ja ihmiskuntana kapinoivat Luojaansa vastaan. Harjoittaessaan tiedettä ihminen ei muutu synnittömäksi, objektiiviseksi totuuden ystäväksi. Vaikka tavallinen perustiede saavuttaa monia oikeita ja hyviä tuloksia, tieteen taustalla on ihmisen halu torjua Luojansa ja kieltää hänen olemassaolonsa.

Juuri siksi ns. valistunut, moderni tiede kieltää Jumalan kaikesta tutkimuksesta. Jumalaa ei ole tai häntä ei saa ottaa huomioon. Tämä on koko tieteen peruslähtökohta. On löydettävä jokin muu, uskottavalta tuntuva selitys maailmankaikkeuden, elämän ja ihmisen olemassaololle. Selitys on alkuräjähdys ja evoluutio. Ne ovat vailla yhtäkään vakavasti otettavaa todistetta.

Entä mitä tapahtuu, kun maailman ja elämän synnyn tarkastelusta suljetaan oikea vastaus pois? Jäljelle jää vain vääriä vastauksia.

Otetaanpa esimerkiksi kännykkä. Laita se pöydälle. Muodosta ystäviesi kanssa ”tiedemiesten tutkijaryhmiä”, jotka selvittävät, mikä tuo laite on ja miten se on syntynyt. Ehdottomana lähtökohtana on se, että sitä EI ole suunnitellut eikä tehnyt mikään persoonallinen olento, kuten ihminen. Sellainen ajatuskin olisi täysin naurettava. Jos joku edes uskaltaa vihjata siihen suuntaan, hänet suljetaan heti tämän tiedeyhteisön ulkopuolelle. Entä tulokset? Kuka keksii uskottavimman selityksen kännykän synnystä ja tarkoituksesta? Oliko ensin yksinkertainen minikännykkä, joka alkoi monimuotoistua ja kehittyä itsestään? Paras selitys palkitaan.

Tämä voi tuntua vitsiltä, mutta juuri tästä on kysymys, kun tiede tarkastelee elämän perusteita. Sitä paitsi: ihmisen solu on hurjan paljon monimutkaisempi kuin älypuhelin; lisäksi se on elävä ja tekee itsestään kopion noin kahdessa tunnissa jakautumalla; vieläpä se osaa erikoistua lukemattomiin eri tehtäviin sen mukaan, missä kohtaa ihmisen elimistöä se sijaitsee.

Jos älypuhelimia ei synny sattumalta, evoluutioprosessin kautta, niin miten sitten huikean paljon monimutkaisempia, eläviä soluja ja olentoja!

 

Keskustelevaa vai ummehtunutta tiedettä?

Tieteen tarkoituksena on tutkia todellisuutta. On hyvin epätieteellistä sulkea etukäteen mitään vaihtoehtoa pois. Miksi niin pitäisi tehdä? Mitä pelättävää on siinä, että eri teoriat ja näkemykset keskustelevat keskenään? Eikö tieteen pitäisi toimia juuri niin! Miksi Jumala ja ns. älykäs suunnitelma suljetaan jo ennakkoon pois? Mikä on sellaisen motiivi?

Vastoin tätä me kristityt saamme rohkeasti ja perustellusti haastaa nykyisen, sulkeutuneen, ummehtuneet tieteenharjoituksen!

 

 

KRISTILLINEN LUOMISKÄSITYS

Raamatussa Jumala ilmoittaa olevansa kaiken Luoja! Alussa loi Jumala taivaan ja maan… ja ihmisen omaksi kuvakseen. Kahdessa lyhyessä lauseessa selviää koko maailmankaikkeuden, maapallon, elämän ja ihmisen arvoitus ja tarkoitus.

 • Maailma ei ole syntynyt sattumalta – se on persoonallisen Jumalan suunnitelma, tahto ja teko!
 • Maailma ei ole itseolevainen materia tai jumaluus – se on luotu ja Luojastaan riippuvainen.

Jotta maailmankaikkeudessa voisi olla äärimmäisen syvällisiä, ihmeellisiä persoonia kuten ihmisiä, se edellyttää persoonallista Luojaa. Vain persoonasta syntyy persoonia. Vain elämästä syntyy elämää. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi.

Jumala kaiken luojana on täydellisen looginen selitys maailmalle ja elämälle. Se täyttää syy-seuraus suhteen vaatimuksen. Kaikki olemassa oleva todistaa Luojasta ja luomisesta. Kaikki on alun perin ollut täydellistä ja elämä äärimmäisen monimuotoista. Nyt kaikki kulkee kohti lajien sukupuuttoa ja kuolemaa. Tätä kehitystä hidastaa Jumalan eliöihin istuttama, rajallinen sopeutumiskyky (mikroevoluutio).

Kaikki kärsimys ja kuolema johtuvat syntiinlankeemuksesta. Ihminen ja hänen ympäristönsä alkoi turmeltua, rappeutua ja tuhoutua. Jumala ei luonut evoluution kautta tapahtuvaa kehitystä jatkuvan tappamisen ja kilpailun kautta. Hän loi kaiken hyväksi, mikä kuitenkin turmeltui synnin tähden.

Raamatun mukaan Jumala loi kaiken kuudessa päivässä. Monet kristityt pitävät sitä kirjaimellisena totuutena. Osa pitää sitä kuvainnollisena niin, että kukin päivä kuvaa pitkää ajanjaksoa. Jotkut pitävät luomiskertomusta puhtaasti tarinana, joka kertoo lähinnä sen, että kaiken takana, jossain määrin on Jumala.

Suhteessa tieteeseen ja ihmisen näkökulmaan maailmasta ja elämästä hyvin nopea luominen johtaa näkö- ja tulkintaharhoihin. Jumala ei luonut mitään ”vauvamaailmaa”, joka olisi vasta kehittymässä. Jumala loi täydellisen, täysin valmiin maailman, elämän ja ihmisen.

Ajattelepa, jos voisimme siirtyä ajassa taaksepäin lähes siihen hetkeen, jolloin Jumala loi ensimmäisen ihmisen, Aadamin. Olisimme paratiisissa vaikkapa kaksi tuntia hänen luomisensa jälkeen. Kuinka vanha Aadam olisi meidän mielestämme? Hänhän oli aikuinen mies, kenties noin 25-vuotias. Oikeastaan hänellä on kaksi ikää: hän on kaksi tuntia vanha mutta samalla (kuin) 25-vuotias!

Entä jos ottaisimme paratiisin maaperästä näytteitä ja mittaisimme niitä radiohiilimenetelmällä? Kuinka vanhaa maaperä olisi? Tulos voisi näyttää vaikka miljoonaa vuotta, mutta tosiasiassa se olisi vain 6 päivää vanha! Jumala ei luonut ”vauvamaaperää”, jonka atomit ja molekyylit olisivat jonkinlaisessa täydellisessä alkupisteessä. Jumala loi valmiin maan, jonka molekyyleistä voi mitata mitä erilaisimpia arvoja.

Jumalan ja luomisen näkökulmasta maailma ja ihminen on lopulta hyvin nuori. Sen sijaan ihmisen näkökulmasta – varsinkin jos pakkomielteisesti ajatellaan, että kaiken täytyy kehittyä pikkuhiljaa – kaikki voi näyttää hyvin vanhalta.

Tilanne on sama kuin katsoisimme hiljaa lähestyvää autoa. Jos auto ajaa nyt meitä kohden vaikka 20 km tuntinopeutta, emme voi olla varmoja, että se on ajanut koko ajan tuota nopeutta. Se on voinut ajaa vaikkapa 100 km tunnissa viimeiset 500 kilometriä. Tuolla nopeudella tuon matkan taittamiseen kuluu tasan 5 tuntia. Jos taas oletamme, että auto ajaa koko ajan 20 km tunnissa, tuohon matkaan kuluisi 25 tuntia.

Jumala loi kaiken suunnattomalla voimalla hyvin nopeasti. Vasta sitten nykyiset luonnonlait ja prosessit alkoivat toimia nykyisellä tavalla ja nopeudella. Jumala loi ikään kuin koko kellon koneiston valmiiksi ennen kuin hän käynnisti sen. Kello ei voi käydä keskeneräisenä, jos siitä puuttuu valtavasti osia. Se ei voi kehittyä pikkuhiljaa kelloksi. Se on ensin tehtävä valmiiksi ja sitten käynnistettävä. Emmehän me edes unissamme väitä tai kuvittele, että kello tai auto tai lentokone kehittyisi pikkuhiljaa itsekseen ja olisi koko ajan toimivana!

Tosiasiassa Jumala loi kaiken valmiiksi hyvin nopeasti. Maailma, elämä ja ihminen ovat hyvin nuoria, vaikka ne samalla näyttävät vanhoilta.

 

 

ELÄMÄN MIELEKKYYS LUOMISEN JA EVOLUUTION NÄKÖKULMASTA

 

Evoluution mukaan

 • Kaikki on pelkkää, selittämätöntä sattumaa.
 • Millään ei ole mitään merkitystä. Kaikki päättyy kuolemaan ja olemattomuuteen.
 • Ei ole mitään perimmäistä oikeaa tai väärää, hyvää tai pahaa, rakkautta tai rakkaudettomuutta.
 • Ihminen on vain biologinen kone, kasa solulimaa, jota pian ei ole enää olemassa.
 • Elämä on vain hetken pilkahdus ikuisessa kuoleman yössä.
 • Ei ole mitään perimmäistä syytä elää ja toimia oikein.
 • Meillä ei ole mitään toivoa.

 

Luomisen mukaan

 • Jumala on luonut kaiken ja siksi kaikella on syvä tarkoitus.
 • Jumala on oikean, hyvyyden, rakkauden ja pyhyyden lähde ja perusta.
 • Jumala loi ihmisen kuvakseen. Olemme suunnattoman arvokkaita ja tärkeitä.
 • Jumalan armosta ihminen voi elää ikuisesti. Olemme matkalla kotiin.
 • Jumala yhteydessä ja varassa elämällämme on syvä tarkoitus.
 • Jumala antaa meille rauhan, ilon, uskon, toivon ja rakkauden.

 

 

RATKAISEVA KYSYMYS: Onko Jumala todella olemassa ja millainen Hän on?

On huikean monia syitä uskoa järkevästi, perustellusti Jumalaan.

 

I YLEINEN ILMOITUS

 

1) syyn ja seurauksen laki: tyhjästä ei synny itsestään mitään

 • alussa loi Jumala taivaan ja maan, ja ihmisen omaksi kuvakseen
 • luominen täyttää syyn ja seurauksen lain, tieteen vaatimuksen
 • Jumala loi ajan, tilan, materian, elämän, sinut ja minut
 • Hän on sen ulkopuolinen, siitä riippumaton, mutta läsnä > maailmankaikkeus ei ole suljettu vaan avoin – sen Luojalle

2) maailmankaikkeuden järjestys ja informaatio

 • räjähdys ja luonnonlait ovat järjestymistä vastaan > hajaantuminen, epäjärjestys, kuolema
 • kaikki on rakennettu tarkan ohjelman mukaan
 • ihmisen dna: 7000 km pitkä jne.
 • yksi solu > 100 tuhatta miljardia solua 10 pot 14
 • kullakin lajilla on oma rakennusohjelma
 • mikroevoluutio on totta
 • ihmisen ja luonnon perimän rappeutuminen: täydellisyys > epätäydellisyys

3) elämä ei ole vain fysiikkaa ja kemiaa

kauneus, värit, sävelet, tunteet, kyky ajatella, kyky tehdä moraalisia valintoja
taustalla on persoonallinen Jumala

4) ihminen on Jumalan kuva

 • ihminen on ainutlaatuinen olento tässä maailmassa, joka hallitsee sitä
 • järki, tunteet, omatunto, persoona, kyky ajatella, puhua, luoda, kyky kokea hengellistä yhteyttä Jumalan kanssa
 • sinä olet Jumalan kuva, sinä heijastat sitä mitä Jumala on
 • jokainen ihminen on uskonnollinen, jokaisen sisimmässä on kaipuu yhteyteen Jumalan kanssa, minkä toisaalta kokee sen kautta, että se puuttuu, mutta myös, että sen voi löytää

5) Jumala vaikuttaa historian tapahtumissa ja ennustaa ne loppuun saakka

 • monien yksittäisten ihmisten ja kansojen syvä kokemus on, että Jumala vaikuttaa maailman tapahtumissa ja ihmisen elämässä, sen ratkaisuhetkissä, kuoleman edessä jne.
 • Raamatussa Jumala kertoo, miten tämä maailma ja elämä etenevät
 • Raamattu on äärimmäisen realistinen kirja raadollisesta elämästä ja ihmisestä, mutta myös siitä, että Jumala toimii sen keskellä tahtoen pelastaa ihmisen

 

Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa, sen tähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. (Room 1:18-23)

 

Persoonallinen, käsittämättömän viisas ja voimakas Jumala on ainoa looginen ja mahdollinen selitys maailmalle ja elämälle.

Edellä kuvattu yleinen ilmoitus on heräte, joka voi havahduttaa ihmisen etsimään Jumalaa. Hän on ainoa selitys maailman, elämän ja ihmisen olemassaololle.

Yleinen ilmoitus jää kuitenkin epätarkaksi. Siksi Jumala ilmoittaa itsensä Sanassaan ja Kristuksessa. Luoja puhuu luodulle ymmärrettävällä tavalla. Silloin kuvamme Jumalasta tarkentuu niin kuin kääntäisimme kiikareiden säätöä niin, että epäselvä kuva täsmentyy tarkaksi. Tätä Jumalan tarkkaa ilmoitusta kutsutaan erityiseksi ilmoitukseksi.
 

II ERITYINEN ILMOITUS

 

6) Jumala puhuu ihmiselle Sanansa kautta

 • dna on elämän perusta, soluihin on kirjoitettu elävä sana
 • Jumala puhuu ihmiselle ja hänen Sanansa ja tahtonsa on kirjoitettu Raamattuun
 • Jumala tahtoo puhua sinullekin Raamatun kautta ja myös suoraan Pyhässä Hengessä

7) Jumala ilmoittaa itsensä tarkasti Jeesuksen kautta

 • me emme voi nähdä ja ymmärtää ääretöntä Jumalaa omasta itsestämme käsin
 • siksi Jumala kumartuu puoleemme ja tulee meidän tasollemme ja rinnallemme ihmiseksi Kristuksessa Jeesuksessa
 • jotkut uskovat tieteessä, että koko maailmankaikkeus saattoi alun perin olla tiivistyneenä pieneksi pisteeksi ja että se saattaa palata sellaiseksi takaisin
 • me uskomme, että Jumala ilmaisee itsensä tiivistyneenä Kristuksen persoonassa, elämässä ja teoissa niin, että me pienet ihmiset voimme sen ottaa vastaan
 • koska Jumala tuli ihmiseksi Kristuksessa, kaikki se, mitä Jeesus on persoonana, mitä hän sanoo ja tekee, heijastaa välittömällä tavalla Jumalaa

8) sinä voit itse henkilökohtaisesti vakuuttua Jumalan todellisuudesta ja rakkaudesta
– kuten miljoonat muut ihmiset ovat tehneet vuosisatojen ja tuhansien ajan

 • ainoa lopullinen tapa varmistua Jumalan todellisuudesta ja rakkaudesta on ottaa hänet vastaan, viettää aikaa hänen kanssaan ja oppia tuntemaan hänet
 • Jeesus lupasi: Te tulette tuntemaan totuuden ja totuus tekee teidät vapaiksi!

 

 

AVOIN VAI SULJETTU?

 

Onko maailmankaikkeus avoin vai suljettu todellisuus sen Luojalle?

Onko tiede eli ihmisyhteisö avoin vai suljettu sen Luojalta? Jääkö Herramme kolkuttelemaan sen ulkopuolelle kuten kävi Laodikean seurakunnalle (Ilm 3 luku)?

Onko sinun sydämesi avoin vai suljettu Luojallesi?

Siellä, missä ei ole Jumalaa, on pelkkää pimeyttä, tietämättömyyttä ja kuolemaa.
Siellä, missä on Jumala, on valoa, viisautta, totuutta, rakkautta ja elämää.

Jumala on läsnä maailmankaikkeudessa, mutta kenenkään sydämeen ja ajatuksiin hän ei tule väkisin. Jumala on ilmoittanut ikuisen rakkautensa ihmistä kohtaan Kristuksessa, mutta ihmisellä on valta joko hyväksyä tai hylätä tämä rakkaus omalla kohdalla.

 

Mikä on sinun valintasi?