Kristillisen palvelun johdanto, lähtökohdat ja päämäärät

KRISTILLINEN PALVELU JA ARMOLAHJAT: Johdanto, lähtökohdat ja päämäärät

 

Kun hankimme jonkin uuden vempeleen, meillä on kiire ottaa se heti käyttöön. Harvoin jaksamme lukea käyttöohjeita, ainakaan kunnolla. Otamme ohjeet esille, vasta kun tulee ongelmia. Sama pätee varsinkin hengellisiin armolahjoihin. Moni on kiinnostunut kielillä puhumisesta, profetoinnista, parantamisen lahjoista jne. Harvempi kuitenkin pysähtyy miettimään, mitä varten nuo lahjat ovat olemassa ja miten niitä tulisi käyttää Jumalan mielenmukaisesti. Armolahjojen ja karismaattisuuden kohdalla tapahtuukin monia valitettavia ylilyöntejä. Tämä taas voi johtaa vastareaktioon: niitä tulee välttää eikä hyväksyä lainkaan. Kumpikin on huono: väärinkäyttö ja torjuminen. Entä jos Jumalalta saatuja lahjoja pyrittäisiin arvostamaan ja käyttämään oikein? Juuri sitä varten toivon, että lukisit tämän ja pari seuraavaakin opetusta tarkoin ja pohtien, ennen kuin hyppäät suoraan armolahjojen ihmeelliseen maailmaan. Samalla voit oppia jotain lisää Jumalasta, ihmisestä, seurakunnasta ja elämästä!

 

 

JOHDANTO

Jumalan rakkaudesta ja pyhyydestä käsin

Kristillinen palvelu on Jumalan rakastavaa työtä ihmiskunnan hyväksi. Se perustuu siihen, kuka Jumala on ja mitä Hän tahtoo. Jumala itse palvelee Hänen valtakuntansa, seurakunnan ja uskovien kautta. Palvelutyö on tarkoitettu seurakunnan, kaikkien ihmisten ja koko maailman hyväksi. Jumala on antanut palvelutyöhön välineitä, joita ovat luonnolliset kyvyt ja armolahjat. Niiden avulla rakennetaan erityisesti Jumalan seurakuntaa ja siihen kuuluvia ihmisiä. Kristillisen palvelutyön oppaana on Raamattu ja sen lähteenä on Jumalan pelastusteko Jeesuksessa Kristuksessa.

Jotta osaisimme palvella, meidän tulee tuntea Jumala, ja Hänen toimintaperiaatteensa. Lisäksi on tärkeää ymmärtää ihmisyyttä niin syntisyyden kuin Jumalan uudistavan armon näkökulmasta. Ilman Raamatun mukaista Jumalan, Hänen valtakuntansa, seurakunnan ja ihmisen perustuntemusta sekä ilman henkilökohtaista kristillistä uskoa ei voi palvella mielekkäästi. Jumalan Hengen ohjauksessa saamme nauttia hyvästä ja kaikkia hyödyttävästä palvelutyöstä. ”Sen Jumalan armon mukaan, joka minulle on annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa” (1 Kor 3:10).

Kristillinen palvelu kattaa kaiken Jumalan tarkoittaman työn, mitä seurakunta ja uskovat tekevät. Käsite kattaa evankeliumin välittämisen sanallisesti ja rakkauden tekojen muodossa. Palvelu on moninaista kuten vallitsevat tarpeetkin. Ihmisen vieraantuminen Jumalasta, synnin tuoma turmelus ja tuho vaativat jumalallista asioihin puuttumista. Rakkauden ja pyhyyden Jumala tahtoo pelastaa ihmisen ja luomakunnan. Hän tahtoo herättää, vapauttaa ja varustaa itsekkyyden sitoman ihmisen rakastamaan ja palvelemaan. Jumala antaa kullekin paikan, tehtävän, tarvittavat kyvyt ja lahjat.

Kristillinen palvelu on rakastamista ja rakkaus on juuri sitä, mitä ihminen pohjimmiltaan kaipaa. Tutustuminen henkilökohtaisesti rakkauden lähteeseen, Jumalaan Jeesuksen Kristuksen evankeliumin kautta on ihmisyyttä ja maailmaa radikaalisti muuttava tapahtuma. Tähän rakkaudelliseen yhteyteen ja palveluun Jumala kutsuu jokaista ihmistä.

 

Kristillisyyden ja palvelun vääristymät

Ihmisen syntisyys on aina läsnä seurakunnan elämässä ja lyö kristilliseen palvelutyöhön syvän jälkensä. Vakavia ongelmia on syntynyt, kun Jumalan Sana on hyllytetty kokonaan tai osittain.

 • Liberaaliteologia kieltää Raamatun luonteen Jumalan Sanana, minkä hedelmänä nykykristillisyydestä on tullut pelkkä uskonnollinen kuori ilman todellista sisältöä, rakkautta ja muuttavaa voimaa. Palvelu on pelkästään inhimillistä toimintaa.
 • Tiukka lakihenkisyys näennäisesti vaatii tekoja, mutta samalla se kieltää Raamatun lain ehdottomuuden keskittymällä epäolennaisuuksiin ja torjuu evankeliumin täydellisyyden. Se ajaa ihmiset kovan suorituspaineen alle ja vaatii ihmistä pelastamaan itsensä omilla teoilla. Palvelu ei perustu rakkauteen vaan motiivina on oma etu.
 • Raju ylikarismaattisuus pitää kaikkea Jumalan, Jeesuksen tai Hengen nimellä kulkevaa hengellisyyttä ja kokemuksellisuutta aitona Jumalan työnä ilman harkintaa. Siinä Raamattu nähdään riittämättömänä, kuivana lakikirjana, joka ei juuri kerro Hengen liikkeistä ja vaikutuksista. Raamattu laitetaan sivuun ja huomio kiinnittyy erikoisiin voimakokemuksiin ja erikoiskykyihin kuten profetoimiseen ja parantamiseen. Tavoitteena ei ole rakastava suhde Jumalaan ja lähimmäisiin vaan itsekeskeinen kokemusten ja erikoisvoiman saaminen. Palvelusta tulee itsekorostuksen ja pätemisen keino ja ihmisistä pelkkiä välineitä.

 

Jumala kutsuu palvelemaan

Koko kansansa

Jumala tahtoo uudistaa, johdattaa ja varustaa koko kansansa rakastavaan ja pyhään palvelutyöhön Henkensä ja Sanansa voimalla. Tämä voi tapahtua nöyrtymällä Jumalan Sanan auktoriteetin ja ohjauksen alle. Sana on Hengen keskeinen työväline. Jumala kutsuu uskovia ja seurakuntaa luottamaan Hänen rakkauteen ja hyvyyteensä, heräämään itsekeskeisyydestä ja ylikorostuneesta kokemuksellisuudesta, vapautumaan ansioihin perustuvasta suoristuskeskeisyydestä ja sunnuntaikristillisyydestä aitoon rakkauteen ja uskolliseen palveluun.

Sinut

Jumala kutsuu sinut rakastamaan ja palvelemaan tehtävässä, joka on juuri sinulle sopiva. Ota vastaan Jumalan kutsu, tehtävä ja lahjat, jotka Hän tahtoo sinulle antaa. Löydä rakkaus ja mielekkyys elämääsi palvelemalla, sillä se luo yhteyttä, joka on elämän tarkoitus. Jumala antaa sinulle, jotta sinä voit antaa edelleen. Palvellessa saat kasvaa ihmisenä. Jumala tarvitsee sinua ja tahtoo käyttää sinua. Lähimmäisesi ja seurakuntasi tarvitsevat sinua. Tartu haasteeseen, tutustu Jumalaan ja Hänen tahtoonsa. Etsi, löydä, vahvistu, rohkaistu ja lähde liikkeelle palvelemaan Jumalan rakkauden voimalla! Matkalle mahtuu kaikenlaista: onnistumisia, iloa, pettymyksiä, väsymystä, kärsimystä, kyselyä – mutta tie on siunattu ja katettu Jumalan armolla ja rakkaudella.

Seurakunnat

Jumala kutsuu seurakuntia rakastamaan ja palvelemaan niissä tehtävissä, jotka sille kuuluvat. Toisinaan seurakunta ajautuu tiettyihin uomiin ja Jumalan tarkoittama laaja-alainen näky ja rikkaus kaventuvat. Seurakunta käpertyy sisäänpäin ja on hukkua sisäisiin ongelmiinsa. Kosketus Jumalan Sanaan jää ohueksi. Pikaratkaisuja saatetaan etsiä kaiken lupaavasta menestysteologiasta tai rajusta ylikarismaattisuudesta. Toisinaan voidaan ajautua ihmislähtöiseen ponnisteluun ja lakihenkiseen suorittamiseen ja vaatimiseen, joka vie ilon elämästä. Liian usein länsimainen seurakunta tyhjentää itsensä liberaaliin uuskristillisyyteen, joka itse määrittelee oikean ja väärän, rakkauden ja koko uskon. Seurakunnan palvelu keskittyy viranhaltijoiden käsiin ja siitä tulee yleishumaania toimintaa, joka vieraannuttaa ihmiset Jumalasta ja elämästä. Kaiken tämän keskellä Jumala kutsuu ja haastaa seurakunnat tuntemaan Hänet, joka on seurakunnan Herra. Tämä toteutuu ainoastaan Raamatun, sen lain, evankeliumin ja kristillisen kehotuksen kautta Jeesuksessa Kristuksessa. ”Tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita!” (Matt 16:18).

 

 

KRISTILLISEN  PALVELUN LÄHTÖKOHDAT

 

Kristillinen palvelu perustuu siihen, kuka Jumala on

Jumala on Luoja, jonka tahdosta kaikki on olemassa. Hän on täydellisen Pyhä eikä hyväksy syntiä ja pahuutta. Jumala on Rakkaus, joka tahtoo pelastaa ihmisen ja luomakunnan. Hän toimii Pojan, Jeesuksen Kristuksen ja ristintyön kautta. Jumalan voima, joka on käsittämättömän suuri, toimii ensisijassa alhaisuudessa ja mitättömyydessä ristinevankeliumissa. Jumala on persoonallisesti läsnä luomakunnan keskellä Henkensä kautta. Hän on Totuus, joka ilmoittaa itsensä Sanassa.

Kristillinen palvelutyö on sidottu pyhyyteen ja rakkauteen, sekä ihmisten kunnioittamiseen ja vapaaehtoisuuteen. Samalla ihminen on vastuussa Jumalan edessä. Palvelun päämääränä on edistää ihmisen kokonaisvaltaista pelastumista. Kristillinen palvelu toimii yksinomaan Kristuksen persoonan ja ristintyön kautta. Palvelutyö on Jumalan antaman voiman varassa, joka kätkeytyy alhaisuuteen ja heikkouteen. Palvelu toteutuu Jumalan Hengen persoonallisessa läsnäolossa.

Kristillisen palvelun täydellinen malli on Jeesus Kristus, joka rakastaa ja kunnioittaa ihmistä. Jeesus opettaa ja toimii rauhallisesti, johdonmukaisesti ja taitavasti. Evankeliumien mukaan Jeesus on täynnä Pyhää Henkeä ja käyttää kaikkia armolahjoja. Hän toimii armon mukaisesti ilman vaatimuksia. Kristus on kärsivä palvelija, vaikka on Herra Jumala. Hän on viaton, ristiinnaulittu Pelastaja. Jeesus johtaa tänäänkin seurakunnan ja uskovien elämää ja palvelutyötä.

 

Kristillinen palvelu heijastaa Jumalan valtakunnan luonnetta ja elämää

Jumalan valtakunnassa (taivaassa) kaikki tapahtuu Hänen tahtonsa mukaan. Rakkaus ja pyhyys ovat valtakunnan laki. Jumalan persoonallinen läsnäolo täyttää valtakunnan. Kristillinen palvelutyö etsii ihanteensa Jumalan valtakunnan täydellisestä luonteesta ja päämääristä. Se seuraa Jumalan Sanaa, heijastaa Jumalan valtakunnan todellisuutta ja edistää sen tulemista, vaikkakin rajallisesti.

 

Kristillisen palvelun epätäydellinen toteuttaja on seurakunta

Jumalan seurakunta on Jumalaan ja Kristukseen uskovien kodinomainen, perhemäinen yhteisö. Luonteeltaan seurakunta ja sen palvelutyö on aina vajavainen, rikkinäinen ja osin turmeltunut. Niitä on jatkuvasti arvioitava Raamatun valossa ja epäkohdat on alistettava Kristuksen muuttavan armon alle. Seurakunnan keskeinen palveluväline on Jumalan Sana, jonka ytimessä on evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta. Seurakunnan palvelutehtävänä on levittää evankeliumin pelastavaa sanomaa sanoin ja rakkauden teoin. Palvelu suuntautuu Jumalaan, seurakuntaan ja maailmaan. Tehtävät kuuluvat kaikille jäsenille. Seurakunta ja palvelu toimivat Jumalan tarkoittamassa, mielekkäässä järjestyksessä. Alkuseurakunta, apostolien teot ja Uuden testamentin kirjeet antavat mallin sen elämälle ja palvelutyölle.

 

Kristillisen palvelun yksilöllisenä tekijänä ja kohteena on ihminen

Jumala loi ihmisen kuvakseen elääkseen rakkauden täyttämissä suhteissa. Ihminen lankesi syntiin, turmeltui ja sai tuomioksi kärsimyksen ja kuoleman. Jumala tahtoo pelastaa hänet sovittavan ristintyön ja ylösnousemuksen kautta. Pelastuksessa ihminen vanhurskautuu, uudestisyntyy, uudistuu, pyhittyy ja lopulta täydellistyy. Uskova on armahdettu syntinen, joka elää pyhyyden, synnin ja saatanan hyökkäysten jännitteessä; Sana- ja Kristus-keskeisyys varjelevat häntä. Uskova on ajallisen elämän rajoitusten alainen, joiden keskellä hän kasvaa ihmisenä ja uskovana rakkaudessa rakkautta varten. Palvelu on rakkauden ilmentymää ja aitoa ihmisyyttä.

Kristillinen palvelutyö kohdistuu synnin turmelemiin ihmisiin. Kristillinen palvelutyö jää aina vajavaiseksi; täydellisyys saavutetaan vasta ylösnousemuksessa. Palvelutyö tapahtuu normaalien ajallisten rajoitusten alaisuudessa. Palvelutehtävässä kasvamisessa ja sen tulosten odottamisessa vaaditaan aikaa ja kärsivällisyyttä. Palveleminen on ihmisyyttä ja rakkautta.

 

Kristillisessä palvelussa Sana on kaiken ilmoittaja, mittari ja auktoriteetti

Jumala on itsensä ilmoittava, Sanan Jumala; ihminen on riippuvainen Raamatusta, joka on Jumalan ilmoitus. Harhaopit ja -käsitykset syntyvät, kun irtaudutaan Sanasta. Jumala velvoittaa arvioimaan kaiken Raamatulla, joka on täydellinen ja lopullinen ilmoitus. Sana tuli ihmiseksi Kristuksessa. Jumalan Henki on Sanan Henki – hän toimii täydellisessä sopusoinnussa Raamatun kanssa ja siihen sitoutuneena. Sana ohjaa armolahjojen olemassaoloa ja käyttöä. Hengelliset kokemukset, palvelu ja armolahjatoiminta on arvioitava Sanalla. Kristillinen palvelutyö perustuu Raamattuun. Se rakentuu, ohjautuu ja on arvioitava Sanan mukaan. Palvelussa toimitaan Sanaan pitäytyvän Hengen johdossa.

 

Kristillinen palvelu nojautuu luonnollisiin kykyihin

Jumala antoi ihmiselle tarvittavat kyvyt syntymälahjana rakkautta ja palvelua varten. Jumalan luomana luonnolliset kyvyt ovat hyviä ja välttämättömiä. Ne perustuvat armoon. Kristillisessä palvelutyössä käytetään luonnollisia kykyjä palvelun perusvälineinä. Siinä nähdään luonnolliset kyvyt yhtä arvokkaina kuin armolahjatkin. Palvelija saa varustuksensa ja työkalunsa armosta.

 

Kristillinen palvelu tarvitsee armolahjoja

Armolahjat ovat Jumalan antamia yliluonnollisia kykyjä palvelua varten ja perustuvat armoon. Usein ne rakentuvat luonnollisten kykyjen jatkeeksi. Jumalan Henki käyttää ihmisen persoonaa, tahtoa, ominaisuuksia armolahjatoiminnassa. Armolahjat ovat Hengen ja ihmisen yhteistoimintaa. Ihmisen syntisyys tuo armolahjoihin vajavuuden ja itsekkyyden leiman. Kristillisessä palvelutyössä tarvitaan Jumalan antamia yliluonnollisia kykyjä, armolahjoja. Ne toimivat Jumalan Hengen ja ihmisen yhteistyössä, jossa Henki ei alista palvelutyön tekijää vaan kunnioittaa ja käyttää häntä.

 

Kristillisessä palvelussa armolahjat voidaan luokitella neljään pääryhmään

Armolahjojen neljä pääryhmää ovat 1) johtamis- ja varustamislahjat, 2) puhelahjat, 3) erityiset palvelulahjat ja 4) käytännölliset palvelulahjat. Kristillisessä palvelutyössä 1) johtamis- ja varustamislahjat ovat välttämättöminä uskovien ja seurakuntien synnyn, kasvun, elämän ja palvelutyön kannalta. 2) Palvelussa välitetään Jumalan puhetta ja kirjoitettua Sanaa ajankohtaisella tavalla puhelahjojen avulla. 3) Luojan yliluonnollinen voima saapuu ihmisten avuksi erityisten palvelulahjojen välityksellä. 4) Jumalan rakkaus koskettaa ihmisten arkea ja seurakunnan tarpeita käytännöllisten lahjojen kautta. Kristillisessä palvelutyössä on tärkeää noudattaa yleisiä periaatteita ja kunkin tehtävän ja lahjan osalta niihin soveltuvia erityisiä periaatteita.

 

Kristillisessä palvelussa armolahjojen saaminen ja tunnistaminen on tärkeää

Armolahjoja saadaan armosta ja lahjaksi uudestisyntymässä ja toisinaan myöhemmin uusia tehtäviä varten. Jokaisella on oma kutsumus, tehtävä ja armolahjavarustus; ne kuuluvat yhteen. Tehtävät ja lahjat saadaan yhteiseksi hyödyksi. Raamatun tutkiminen, rukous, keskustelu, alttius palvella ja tehtävien kokeileminen tuovat lahjat esiin. Rauhan, ilon ja mielekkyyden kokeminen vahvistavat oman tehtävän ja lahjojen löytymisen.

 

Kristillisen palvelun armolahjojen keskeiset käyttöperiaatteet ovat

Rakkaus ja pyhyys, Kristus-keskeisyys, Jumalan Sana, armo, usko, Jumalan voima kätkettynä heikkouteen, yhteinen hyöty, ihmisen kokonaisvaltainen pelastus ja palvelu, vapaaehtoisuus ja vastuullisuus, erilaisuus ykseydessä ja tasa-arvoisuus, luonnollisten kykyjen ja armolahjojen samanarvoisuus, kasvu ja kasvatus, suunnitelmallisuus ja arviointi, ahkeruus, alttius, kärsiminen ja terve hengellisyys.

 

 

KRISTILLISEN PALVELUTYÖN PÄÄMÄÄRÄT

 

Kristillisen palvelutyön periaatteiden ohella tarvitaan selkeä ja raamatullinen päämäärä, johon pyritään. Seuraavassa on kooste palvelutyön keskeisistä päämääristä.

 • Ihmisen palauttaminen Jumalan yhteyteen ja Jumalan tunteminen.
 • Ihmisen hengellinen, psyykkinen ja fyysinen eheytyminen ja kasvu.
 • Keskinäisen rakkauden opettelu.
 • Kristillisen elämäntavan omaksuminen.
 • Kristilliseen palvelutyöhön osallistuminen.
 • Seurakunnan rakentaminen.
 • Yhteiskunnan rakentaminen.
 • Synnin ja pahuuden torjuminen.
 • Ikuisen pelastuksen saavuttaminen.

Ihmisen pelastus on aina ja täydellisesti Jumalan teko Kristuksessa Jeesuksessa. Tästä pelastuksesta käsin ihminen ja seurakunta elävät ja palvelevat yhteistyössä Jumalan kanssa, armon varassa. Jumalan Sana on elämän ja palvelun ainutlaatuinen opas.