Miksi Israelia pitäisi siunata?

MIKSI ISRAELIA PITÄISI SIUNATA?

Outo logiikka

Eräs suomalainen raamatunopettaja ja julistaja kirjoitti seurakuntalainen.fi sivustolla tekstin, jossa hän nosti esiin muutaman yksittäisen juutalaisen, jotka ovat historian aikana toimineet rikollisesti. Tekstistä sai vaikutelman, että Israelin siunaamisessa ei ole mitään järkeä. Hän kyseenalaisti koko kansan muutaman yksilön perusteella.

Pitäisikö samaa logiikkaa noudattaa kaikkien kansojen kohdalla? Varmaankin. Silloin yksikään kansa ei ansaitse siunausta. Entä ne miljoonat tavalliset juutalaiset, jotka eivät ole syyllistyneet hirmutekoihin? Pitäisikö heidätkin hylätä?

Entä miten on kirjoittajan oman sukuhistorian laita? Jos löytyisi yksikin rikollinen, tarkoittaisiko se sitä, että kirjoittajaa ja hänen lapsiaan ei tulisi siunata? Olisiko myös niin, että silloin kirjoittajalla ei ole oikeutta omaan kotiin eikä hänellä olisi minkäänlaista oikeutta puolustaa sitä?

Kirjoitusta on vaikea ymmärtää kristilliseksi, koska se on syvästi antisemitistinen. Se pelkästään kyseenalaistaa Israelin oikeuden Jumalan siunaukseen ja koko sen olemassaoloon. Teksti saanee paljon kiitosta medialta ja liberaaliteologeilta, sekä tietysti kaikenkarvaisilta antisemitisteiltä.

Mitä siunaus tarkoittaa?

Kirjoituksen perusongelma tuntuu olevan siunaus-käsitteen ymmärtämisessä. Kirjoittajan mielessä siunaus tuntuu olevan palkinto hyvästä elämästä. Koska Israelin kansasta sellaista ei näytä lainkaan löytyvän, johtopäätös on: Israelia ei tule siunata eikä sellaisesta olisi mitään hyötyä kenellekään!

Mutta tarkoittaako siunaus ja siunaaminen kenenkään pahojen tekojen hyväksymistä ja niiden suosimista? Ei tietenkään. On tehtävä ero ihmisen ja hänen tekojensa siunaamisella. Sama ero koskee kansoja. Jopa suurimpia rikollisia (ihmisinä) tulisi siunata. Miksi?

Koska Jumalan siunaus on ainoa mahdollisuus muutokseen. Siunaaminen tarkoittaa Jumalan armollista, hyvää, rakastavaa ja uudistavaa läsnäoloa. Kun ihmisen ylle tulee siunaus, hänessä voi tapahtua muutos hyvään. Jos taas kiroamme ihmisiä ja kansoja, se vain kovettaa ja paaduttaa.

Miksi meidän tulisi siunata Israelia – varsinkin kristittyinä?

Siihen on monia, painavia syitä:

  • Jumala käskee niin. Voimme luottaa Jumalaan, että hän ei turhaan tai vääryydellä kehota siunaamaan Israelia.
  • Jumala on valinnut Israelin armosta – ei tekojen tähden. Siunaus, jota rukouksella pyydämme, ei ole palkinto vaan armoa ja oikeanlaisen elämän edellytys ja perusta.
  • Siunaaminen ei tarkoita Israelin väärien tekojen suosimista.
  • Olemme mittaamattomasti velkaa Israelin kansalle. Israelin kautta meillä on Kristus, lait, jumalanpalvelus, pappeus ja palveluvirat, temppeli ja kirkot, liitot jne. Näin Raamattu meitä opettaa ja muistuttaa. Israel on jalo öljypuu. Pakanat ovat villipuiden oksia, joita on oksastettu jaloon puuhun.

Israelin oikeus puolustaa itseään

Entä miten meidän tulisi suhtautua siihen, että Israel käyttää voimaa itsensä puolustamiseen?

Eikö sillä ole siihen samanlainen oikeus kuin meillä suomalaisilla oli esimerkiksi talvisodassa? Emmekö me rukoilleet ja uskoneet, että itse Jumala seisoi kansamme suojana? Ja silti tuossa sodassa käytettiin raakaa väkivaltaa ja kymmeniä tuhansia ihmisiä kuoli.

Eikö Jumala jo Vanhan testamentin sivuilla ole Israelin kansan suuri sotapäällikkö, Herra Sebaot? Eikö uuden Israelin syntyminen ja säilyminen ole sekin Raamatun ennustama jumalallinen ihme?

On huomattava, että Israel käyttää sotatoimissaan pääsääntöisesti mahdollisimman korkeaa moraalia, ainakin verrattuna arabeihin. Israel käyttää sotilasuniformuja eikä piiloudu siviilien taakse eikä lähetä pommivöihin sidottuja lapsia sotaan.

Israeliin on ammuttu kymmeniä tuhansia raketteja ja sitä vastaan on tehnyt monia pommi-iskuja. Tuorein esimerkki on raaka yllätyshyökkäys 7.10.2023, johon Israel on vastannut voimalla. Tähän lisäämme Iranin hyökkäyksen Israelia vastaan 14.4.2024.

Eikö Israel saisi puolustautua? Entä miten se toiminut menneiden vuosien aikana? Kun raketin ampumapaikka on paikallistettu, Israelin armeija soittaa varoitussoiton ko. taloon ja käskee väkeä poistumaan. Sitten seuraa 15–30 minuutin kuluttua isku tuohon taloon.

Viimeisin sota on kenties kaikkein vaikein molemmille osapuolille. Israelin on ollut pakko ryhtyä sotaan Hamasia vastaan, koska lopullinen raja on ylitetty. Samalla Hamas piiloutuu siviilien, siviili-infrastruktuurin ja kansainvälisten järjestöjen taakse.

Hamasin nimenomainen tarkoitus oli saada Israel hyökkäämään Gazaan ja aiheuttaa mahdollisimman paljon siviiliuhreja, jotta Israel tuomittaisiin kansainvälisesti.

Juuri näin nyt käymässä. Kansainvälinen yhteisö ja media ovat nostaneet Hamasin valtiolliseksi toimijaksi, vaikka se on kaikilla mittareilla terroristijärjestö, jonka päämääränä on tuhota Israel. Tätä terrorismia ja päämäärää tukee lähes koko maailma – kuten Raamattukin ennustaa.

Israelin oikeus omaan maahansa

Israelilla on oikeus omaan maahan, jonka Jumala on sille luvannut. Nyky-Israel on noin 1 % koko Lähi-idän pinta-alasta. Loput 99 % jää arabeille. Eikö tämä ole reilu kauppa? Mutta ei se näytä kelpaavan arabeille, saati sitten äärimuslimeille.

Israel pitäisi pirstoa niin, että sitä ei enää kyetä puolustamaan. Sitten Israel voitaisiin tuhota lopullisesti. Tämä on sielunvihollisen päämäärä.

Ns. kahden valtion malli ei toimi. Sille ei ole Jumalan siunausta. Se on vain välivaihe Israelin tuhoamiseksi. Tämä ratkaisu tulee johtamaan laajaan sotaan. Perussyynä on ihmisen ja paholaisen liittoutuminen Jumalaa, Kristusta, seurakuntaa ja Israelia vastaan.

Kaiken keskellä on jumalallinen ihme, että Israelin kansa on säilynyt lähes 2000 vuoden maailmanlaajuisen hajaannuksen ajan. Vieläpä se on saanut takaisin sen maan, minkä Jumala on sille luvannut! Tätä ihmettä me saamme siunata!

Israel on Jumalan silmäterä. Joka siihen koskee, kohtaa ajallaan Jumalan vastareaktion.

Jumala toimii raadollisen todellisuuden keskellä

Jumala toimii keskellä raadollista ihmiskuntaa ja sen historiaa. Sen keskelle Jumala on tullut ihmiseksi Kristuksessa Jeesuksessa. Jumala ei vetäydy vaan on aktiivisesti läsnä synnin turmelemassa maailmassa.

Samalla tavalla Israelkin on kansana ja maana osa tätä karua todellisuutta. Luvattu maa valloitettiin alun perin sodan voimalla, Jumalan johdatuksessa ja siunauksella. Israel on joutunut käymään monta taistelua puolustaessaan maataan.

Uuden Israelin synty on sekin tapahtunut järkyttävien, toisen maailmansodan tapahtumien myötä. Lisäksi Israel on monesti voittanut ihmeellisellä tavalla täysin ylivoimaiset vihollisten hyökkäykset.

Näin Jumala on antanut juutalaisille takaisin oman maansa ja vaikuttanut niin, että Israel on säilynyt itsenäisenä ylivoimaistakin vihollista vastaan. Kaikenlaiset puheet siitä, että nyky-Israel ei olisikaan oikeutettu omaan maahansa, ovat vastoin Raamattua ja vallitsevaa todellisuutta.

”Hengellisyyden ja kristillisyyden” nimissä väitetään, että nyky-Israel on pelkästään paha eikä enää osallinen Aabrahamin siunauksesta ja luvatusta maasta. Tämä on antisemitismiä. Se on pelkkä sielunvihollisen väite ja missio.

Kaikkia koskeva, kokonaisvaltainen siunaus

Jumalan siunausta ei tule rajoittaa eikä pilkkoa. Se koskettaa ihmistä ja kansoja kokonaisvaltaisesti ja konkreettisesti – hengellisesti, psyykkisesti, fyysisesti, aineellisesti. Saamme siunata koko Israelin kansaa, sen jokaista kansalaista ja maata.

Jumala kyllä päättää, miten tuo siunaus konkretisoituu. Vääryydelle siitä ei putoa pisaraakaan.

Kristuksen rakkaus synnyttää aina rakkautta Israelia ja kaikkia kansoja kohtaan – riippumatta niiden pahoista teoista. Juuri sitä, mikä on kadonnut, Vapahtaja tuli etsimään. Tähän tehtävään on kutsuttu koko kristillinen seurakunta ja itse kukin meistä.

Herramme käskee siunaamaan kaikkia, jopa vihamiehiä. Siunatkaa, jotta itsekin perisitte siunauksen. Kysymys on kristillisestä rakkaudesta ja asenteesta. Siunaaminen on hyvyyden anomista ja jakamista. Vain siunaus voi tuottaa hyvää ja oikeudenmukaisuutta.

Älkäämme ampuko harhalaukauksia ja antako aineksia antisemitismille, sillä se ei ole meidän tehtävämme. Sielunvihollinen kyllä pitää siitä huolen. Meidän osamme on siunata.

.

HERRAN SIUNAUS ISRAELILLE 

Herra siunatkoon sinua Israel ja varjelkoon sinua!
Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen!
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle Kristuksen rauhan!

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.