Raamatun dokumentaarinen luotettavuus

RAAMATUN DOKUMENTAARINEN LUOTETTAVUUS

Vanhan ja Uuden testamentin kirjoitusten syntyä on käsitelty edellä sivuston kohdassa Raamatun synty. Lyhyesti voimme todeta, että Jumala on vaikuttanut pyhien Kirjoitusten syntyprosessin alusta loppuun asti. Suullinen traditio on talletettu ja kirjoitukset on laadittu, koottu ja viimeistelty Jumalan inspiroimana.

Vanhan ja Uuden testamentin tekstit on kopioitu erittäin huolellisesti. Esimerkiksi Qumranin kirjakääröt ovat osoittaneet tämän. Raamatun ja sen osien tekstikopioita on olemassa erittäin runsaasti ja erityisesti Uuden testamentin osalta kymmeniä tuhansia. Osa niistä on hyvin varhaisia kopioita. Raamatun tekstikopioita on enemmän kuin mitään muita vanhoja tekstikopioita. Lisäksi osa niistä on paljon lähempänä alkuperäistä kirjoitusajankohtaa kuin muut historialliset tekstikopiot. Näin ollen Raamatun dokumentaarinen luotettavuus on ensiluokkainen.

Vanhan testamentin heprean osalta on todettava, että alkuperäiset tekstit ovat olleet vailla vokaalimerkkejä, jotka on lisätty myöhemmin. Inspiraation näkökulmasta vahvin aitoustakuu on vokaalittomilla teksteillä, mutta mikään ei estä olettamasta, että Jumalan vaikutus ulottuisi myös vokalisoituihin teksteihin. Joka tapauksessa tekstien lukutapa on hyvin vakiintunut.

Vastaavasti Uuden testamentin kirjoitusten osalta on huomattava, että alkuperäiset tekstit saatettiin kirjoittaa ilman isoja alkukirjaimia, välimerkkejä ja osin jopa ilman sanavälejä. Tämä johtuu pergamentin rajallisesta tilasta. Jotta siihen mahtuisi mahdollisimman paljon, tekstin kirjoitusasua on tiivistetty. Kuitenkin tekstien lukutapa on ollut selkeä ja sen myötä puuttuvat välimerkit, sanavälit ja isot kirjaimet on lisätty siihen tukeutuen. Eri kopioissa on näiden osalta joitakin eroja, joilla ei kuitenkaan ole merkitystä tekstin ymmärtämisen kannalta. Joissakin kopioissa on muutamien yksittäisten sanojen kohdalla eroavuutta. On esimerkiksi saatettu käyttää synonyymiä tai vaihtelevasti sanoja Jeesus tai Kristus.

Raamattua ja sen osia käännettäessä eri kielille syntyy väistämättä pieniä eroavuuksia. Yleensä ei voi kääntää absoluuttisen sanatarkasti, koska kielten rakenteet voivat olla hyvin erilaisia. Lisäksi tietyt sanat on viisasta korvata sanoilla, jotka ovat paremmin ymmärrettävissä lukijan kulttuurissa. Esimerkiksi sana ”lumi” voi olla aivan vieras Papuan viidakoissa. Monet sanonnat on liittyvät kulttuurisiin tapoihin, jolloin niitäkin on tarpeen mukaan päivitettävä paikallisen kulttuurin mukaiseksi. Muuten Raamatun ilmaisema ajatus jää ymmärtämättä.

Kaiken käännöstyönkin kohdalla on syytä luottaa Jumalan antamaan tukeen sen onnistumisessa. Jumala tahtoo, että hänen Sanansa tulisi jokaisen ihmisen ulottuville hänen omalla äidinkielellään. Siksi hän varmistaa omalta osaltaan, että hänen Sanansa säilyy riittävän puhtaana ja luotettavana.

Kaikkiaan on sanottava, että Raamattu on säilynyt ja käännetty meille hyvin luotettavalla, parhaalla mahdollisella tavalla. Raamattu on dokumentaarisesti erittäin luotettava. Meillä on lähestulkoon alkuperäiset tekstit käytettävissä huolellisen kopioinnin, tekstikopioita vertailevan tutkimuksen ja käännöstyön myötä. Pienillä vivahde-eroilla ei ole opillisia vaikutuksia. Käsissämme on Raamattu, jonka voima ja luotettavuus kumpuavat Jumalasta.