Koko pelastuspaketti

KOKO PELASTUSPAKETTI!

 

VAPAAKSI SYNNISTÄ

Edellä olemme pohtineet synnin merkitystä ja monenlaista pahaa, mitä synti tuottaa. Sen lisäksi Jumala tuomitsee ihmisen synnin tähden.

Kaikki tuo on ollut ikävää ja raskastakin luettavaa. Mutta se on todellisuutta, jossa elämme. Juuri tästä synnin turmelemasta todellisuudesta Jumala tahtoo pelastaa meidät elämään. Tosin, moni aikamme ihminen ei tiedä, mihin pelastusta tarvittaisiin. Olisiko se jotain sellaista, että Jumala antaa entistä enemmän nautintoja ja omaisuutta?

Mikäli sinä et oikein tiedä, mihin tarvitset pelastusta, sinun tulee lukea läpi nuo edelliset opetukset synnistä, syyllisyydestä, synnin vaikutuksista ja Jumalan tuomioista. Pohdi niitä vakavasti ja vertaa omaan elämääsi ja kaikkeen siihen, mitä kuulet ja näet median välityksellä maailmalta.

Jumala loi kaiken hyväksi, mutta ihminen valitsi synnin, joka turmeli kaiken. Nyt meillä on vielä mahdollisuus päästä eroon kaikesta synnistä ja sen myötä tuskasta, ahdistuksista, vastoinkäymisistä, kärsimyksestä, peloista, sairauksista, kuolemasta ja pimeyden voimista – iankaikkisesti! Niiden tilalle Jumala antaa ikuisen, täydellisen elämän, joka on täynnä rakkautta, iloa, hyvyyttä ja onnellisuutta. Juuri tästä pelastuksessa on kysymys. Jumala vapauttaa synnistä ja antaa tilalle todellisen elämän.

 

Joh 10:10

Jeesus: Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys.

 

Room 6:22-23

Mutta nyt, kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys, ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

 

Gal 5:22

Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen.

 

 

PELASTUS ON KRISTUKSESSA JEESUKSESSA

Jumala antaa ihmiselle koko pelastuspaketin Jeesuksessa Kristuksessa. Hän antaa kaiken tai ei mitään. Kaikki on Kristuksessa. ”Ei mitään” on synnissä. Jumalalla on kaikki – ihmisellä ei mitään, ellei Jumala anna. Pelastus on täydellinen Jumalan lahja syntiselle ihmiselle.

Koska syntinen ihminen ansaitsee vain tuomion, pelastus tulee ihmisen ulkopuolelta eli Jumalalta. Se on luonnollista, sillä onhan hän kaiken Luoja. Hän on antanut elämän jo kertaalleen. Nyt hän tekee sen toisen kerran. Ensimmäisellä kerralla ihmisellä ei ollut mitään ansioita, joilla hän olisi voinut vaatia: luo minut! Toisella kerralla vielä vähemmän, sillä synti on turmellut Jumalan luomisteon.

Niinpä Jumala(n Poika) itse tulee ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Hän palvelee rakastaen ja kuolee ristillä meidän puolestamme, jotta pelastuisimme synnistä ja saisimme elämän. Näin paljon Jumala rakastaa sinua ja minua! Tämä on evankeliumi – kristinuskon ja Raamatun ydin.

Joh 3:16

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

 

Me saamme vain ottaa kaiken vastaan. Jumala antaa kaiken tarvittavan. Kun otamme vastaan, se muuttaa meidän asemamme, sisimpämme, elämämme ja iankaikkisuutemme.

 

Pelastuksen voimme ottaa vastaan:

 • Hyväksymällä Jumalan rakkauden ja tahdon omalle kohdalle: Tapahtukoon sinun tahtosi!
 • Pyytämällä synnit anteeksi: Jumala, ole minulle syntiselle armollinen!
 • Ottamalla Jeesuksen vastaan Vapahtajaksi ja Herraksi.
 • Turvautumalla kristilliseen kasteeseen.

Syvimmiltään kysymys on siitä, että suostumme elämänyhteyteen Luojamme kanssa. Jumala pelastaa meidät, kun vain suostumme siihen.

2 Kor 5:20

Me pyydämme Kristuksen puolesta: antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa.

 

 

JO NYT – MUTTA EI AIVAN VIELÄ

Kun ihminen suostuu elämänyhteyteen Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta, hän pelastuu.

Tarkkaan ottaen ihminen on jo heti pelastettu, mutta pelastus ei täydellisty välittömästi. Olemme kuin merihädästä pelastettu ihminen, joka on nostettu pelastuksen laivaan, joka alkaa puksuttaa kohti kotisatamaa, taivasta. Ottaa oman aikansa toipua merihädästä. Vasta perillä meidät puetaan kotivaatteisiin ja saamme nauttia pelastetun elämästä.

Kun tulemme uskoon tai olemme eläneet siitä osallisena jo lapsuudesta alkaen, olemme pelastettuja, mutta emme täydellisiä. Ympäröivä maailmakaan ei siitä paljon muutu, kun yksittäisiä ihmisiä tulee uskoon ja he elävät Jumalan yhteydessä.

Jopa synti ja sen myötä kärsimys ja kuolema riippuvat meissä kiinni koko ajallisen elämän matkamme ajan. Mutta silti: Jumala on aloittanut meissä hyvän työn ja on saattava sen loppuun. Jumalan lahjat ovat todellisia jo nyt, mutta osa niistä on kuin vain esimakua tulevasta.

Vasta taivaassa, uudessa luomakunnassa pelastus täydellistyy kohdallamme. Vasta silloin olemme olemuksellisesti vapaita synnistä ja syntisestä luonnosta. Silloin meidän henkemme, sielumme ja ylösnoussut ruumiimme on kirkastettu. Synti, sairaudet, kärsimys ja kuolema ovat poissa. Samalla Jumala luo kokonaan uuden luomakunnan. Vasta silloin saamme täydellisesti nauttia pelastuksesta – iankaikkisesti.

 

Room 7:21 – 8:1

Niin huomaan siis itsessäni, minä, joka tahdon hyvää tehdä, sen lain, että paha riippuu minussa kiinni; sillä sisällisen ihmiseni puolesta minä ilolla yhdyn Jumalan lakiin, mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?

Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta! Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat.

 

2 Kor 4:16-18

Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren, ikuisen kirkkauden. Emmekä me kiinnitä katsettamme näkyvään vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain aikansa mutta näkymätön ikuisesti.

 

1 Joh 3:2

Rakkaat ystävät, jo nyt me olemme Jumalan lapsia, mutta vielä ei ole käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Sen me tiedämme, että kun se käy ilmi, meistä tulee hänen kaltaisiaan, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on.

 

 

KOKO PELASTUSPAKETTI

Pelastus on valtava kokonaisuus. Sitä ei voi selittää yhdellä sanalla eikä termillä. Pelastus voidaan pilkkoa erilaisiin osiin, joista kukin paljastaa ja kuvaa yhden puolen pelastuksen kokonaisuudesta. Osa niistä liittyy pelastuksen ensihetkiin, osa elämänmatkan kulkemiseen pelastettuina, osa tulevaan täyttymykseen, osa liittyy näihin kaikkiin vaiheisiin.

 

Pelastuspaketti raamatullisin termein:

 • Sovitus – Kristus sovittaa syntimme kuolemalla ristillä meidän puolestamme ja siten eliminoi synnin, joka erottaa meidät Jumalasta.
 • Lunastus – Jeesus ostaa meidät vapaiksi synnin vallasta antamalla henkensä lunastusmaksuksi pyhälle Jumalalle
 • Vanhurskautus – Jumala oikeudellisesti julistaa meidät vanhurskaiksi, syyttömiksi ja vapaiksi tuomiosta Kristuksen elämän ja sovituskuoleman tähden
 • Uudestisyntyminen – Jumala synnyttää meissä sisäisesti uutta Pyhässä Hengessä, mikä tuottaa meissä uutta, Jumalan mielenmukaista elämää
 • Lapseus – Jumala ottaa meidät lapsikseen, perheväkeensä ja Jumalan kansalaisten joukkoon
 • Pyhitys – Jumala synnyttää ja vaikuttaa meissä uutta ajallista elämää armon, Kristuksen pyhyyden ja Pyhän Hengen varassa samalla kun kamppailemme oman syntisyytemme kanssa
 • Parantuminen ja eheytyminen – yhteys Jumalaan tuo elämäämme sisäistä rauhaa ja leikkaa usein syvimmän tuskan pois; kristillisten elämäntapojen myötä ruumiimmekin voi paremmin ja voimme toisinaan kokea parantumisia, vaikka lopulta kohtaammekin fyysisen kuoleman
 • Siunaukset – Jumala siunaa meitä joka päivä lukemattomin eri tavoin, pitää meistä huolen ja antaa sitä, mitä tarvitsemme, sekä käyttää meitä tarkoituksiinsa
 • Kirkastuminen – syntinen, vajavainen, kuolevainen olemuksemme täydellistyy ikuiseen kirkkauteen ja täyteyteen, jota ei voi sanoin kuvailla
 • Uusi luomakunta – Jumala vapauttaa luomakunnankin turmeluksesta luomalla uuden, täydellisen taivaan ja maan, Jerusalemin ja paratiisin sen keskelle

Kaikki nämä pelastuksen osat käydään tarkemmin läpi seuraavissa opetuksissa. Tämä luettelo on vain johdattelua aihepiiriin.

 

Pelastuspaketti arkikielen termein:

Pelastumista pois:

 • ikuisesta yksinäisyydestä
 • arvottomuudesta
 • tarkoituksettomuudesta ja juurettomuudesta
 • rakkaudettomuudesta ja moraalittomuudesta
 • sairauden ja ikuisen kuoleman vallasta
 • pahan orjuudesta
 • toivottomuudesta
 • helvetistä

Pelastumista sisälle:

 • yhteyteen Jumalan ja Jumalan perheväen kanssa
 • suurimpaan mahdolliseen arvoon
 • tarkoitukseen ja mielekkyyteen
 • rakkauteen, pyhyyteen ja hyvyyteen
 • täydelliseen terveyteen ja eheyteen
 • hyvyyden vapauteen
 • tulevaisuuteen ja toivoon
 • Jumalan valtakuntaan ja paratiisiin

Kristuksessa synti on käsitelty lopullisella ja täydellisellä tavalla. Kristuksessa on ikuinen elämänyhteys Jumalaan. Kristuksessa elämänyhteys on jo nyt pysyvä ja todellinen, vaikka ihmisen täydellistyminen tapahtuu vasta ihmisen fyysisen kuoleman, henki-sielun olemuksellisen vanhurskautumisen ja ruumiin ylösnousemuksen kautta tämän maailmanajan viimeisenä päivänä.

 

 

TAUSTA VANHASSA TESTAMENTISSA JA TÄYTTYMYS UUDESSA TESTAMENTISSA

Pelastus on Jumalan iankaikkinen suunnitelma. Hän lupasi pelastajan ja hänen myötä pelastuksen jo ensimmäisille ihmisille heti syntiinlankeemuksen jälkeen. Näin ihminen on aina saanut elää pelastuksen lupauksen varassa. Juuri tuo luvattu pelastaja, myöhemmin tunnettu nimellä Messias ja Kristus, on pelastuksen ydin ja täyttäjä.

Tämä pelastus on tarkentunut ja edennyt Jumalan tahdon ja ilmoituksen mukaisesti. Ensimmäiset kantaisät saivat kuulla yhä laajemmin lupauksia pelastuksesta. Heitä olivat Aabraham, Iisak, Jaakob ja Joosef.

Mooseksen ja Egyptistä vapautumisen myötä Jumala valmisti itselleen erityisen pappiskansan, jonka tehtävänä oli kertoa pelastuksesta kaikille kansoille. Jumala teki liiton Israelin kanssa. Hän antoi sille lain, käskyt, lukuisia ohjeita elämää ja yhteiskuntaa varten, ilmestysmajan ja temppelin, papiston ja jumalanpalveluselämän. Lisäksi Jumala antoi profeetat julistamaan Jumalan pelastavaa tahtoa ja ennustamaan yhä tarkemmin tulevasta Pelastajasta ja pelastuksesta.

Erityisesti Vanhassa testamentissa pelastusta kuvaa sana Shalom, joka merkitsee kokonaisvaltaista rauhaa, siunausta ja onnellisuutta Jumalan yhteydessä. Uudessa testamentissa sitä vastannee lähinnä sanat ”autuas” (makarios) ja ”pelastus”. Erityisesti Vuorisaarnassa Jeesus julistaa autuaiksi hengellisesti köyhiä ihmisiä ja kuvaa autuuden siunauksia.

Kaikki Vanhassa testamentissa kerrottu oli vasta ennakkokuvaa ja lupausta tulevasta – kunnes luvattu saapui. Jumala tuli ihmiseksi ja täytti monet esikuvat ja ennustukset Kristuksessa Jeesuksessa. Kaikilla pelastuksen osilla ja perustermeillä on vankka vanhatestamentillinen tausta. Tämä tausta valmisti tulevaa.

Evankeliumikirjat kertovat meille luvatun täyttymyksen alkamisesta. Samalla ne kääntävät katsettamme myös tulevaan, lopulliseen, täydelliseen täyttymykseen Pelastajan toisessa tulemuksessa. Apostolien teot kertovat pelastuksen sanoman leviämisestä kaikille kansoille. Uuden testamentin kirjeet puolestaan selittävät pelastuksen merkitystä nykyisyyden ja tulevaisuuden kannalta. Lopulta Ilmestyskirja kuvaa kaiken loppuhuipentuman: ihmiskunnan täydellisen epäonnistumisen ja Jumalan täydellisen onnistumisen. Jumala pelastaa – ei ihminen, ei tiede, ei teknologia, ei avaruusolennot, ei sattuma, ei uskonnolliset suoritukset, ei okkultismi.

Näin koko Raamattu kuvaa pelastusprosessia ja sen lopullista täyttymystä. Saamme jo ikään kuin kaukaa tähyillä ja maistella sitä, mikä on tuleva. Siihen kannattaa tarttua ja pitää kiinni, sillä ei ole mitään siihen verrattavaa. Näin mekin pääsemme pelastusprosessista omakohtaisesti osallisiksi ja saamme kokea täyttymyksen.

 

 

TULEVAN HYVÄN SINETTI

Vaikka me koemme pelastuksen ajallisessa elämässä kovin epätäydellisenä ja kamppailemme synnin, kärsimyksen, sairauksien ja kuolemanvoimien kanssa, me saamme olla levollisin mielin. Jumala vakuuttaa meille pelastuksen tulevasta täydellisyydestä monella eri tavalla. Emme toivo olemattomia vaan toivomme perusta on Jumalassa.

Jumala vakuuttaa meitä

 • Kristuksessa, kun hän aloittaa meissä pelastuksen vallankumouksen evankeliumin kautta.
 • Tulemalla sisimpäämme Pyhässä Hengessä, joka todistaa meille kaikesta.
 • Pyhän Sanansa kautta, joka vahvistaa meitä luottamaan Jumalan lupauksiin.
 • Raamatun äärimmäisten konkreettisten ja realististen kuvausten kautta, jotka kertovat ihmisen ja maailman turmeluksesta sekä tulevaisuudestamme.
 • Toisten uskovien ja seurakunnan välityksellä: monet ovat kokeneet saman kuin mekin.
 • Kasteen ja ehtoollisen kautta, jotka vahvistavat meitä.
 • Karttuvan elämänkokemuksen myötä, jolloin näemme Jumalan vaikutuksen elämässämme yhä selvemmin.
 • Erilaisten hengellisten kokemusten myötä. Jne.

Uskovina emme elä sokean uskon vaan todellisen Jumalan varassa. Hän on koko olemassaolon – sen synnin, historian, nykyisyyden ja tulevaisuuden perusta. Kun tunnemme Jumalan, saamme olla turvallisin mielin, elää tätä päivää ja odottaa tulevaa hyvää.

 

2 Kor 1:20-22

Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä ”on”; sen tähden tulee hänen kauttaan myös niiden ”aamen”, Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme. Mutta se, joka lujittaa meidät yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja joka on voidellut meidät, on Jumala, joka myös on painanut meihin sinettinsä ja antanut Hengen vakuudeksi meidän sydämiimme.

 

Room 8:15-17

Sillä te ette ole saaneet orjuuden henkeä ollaksenne jälleen pelossa, vaan te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme: ”Abba! Isä!” Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, niin olemme myöskin perillisiä, Jumalan perillisiä ja Kristuksen kanssaperillisiä, jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme.

 

1 Tim 1:15

Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan.

 

Hepr 6:17-19

Sen tähden, kun Jumala lupauksen perillisille vielä tehokkaammin tahtoi osoittaa, että hänen päätöksensä on muuttumaton, vakuutti hän sen valalla, että me… saisimme voimallisen kehotuksen, me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. Se toivo meille on ikään kuin sielun ankkuri, varma ja luja, joka ulottuu esiripun sisäpuolelle asti.

 

 

SYNTI VAI PELASTUS?

Synti on pelkästään negatiivista, vahingollista ja tuhoisaa todellisuutta. Se pilaa ajallisen elämämme, rikkoo meidät, ihmissuhteemme ja toiset ihmiset. Se turmelee luonnon ja johtaa täydelliseen tuhoon. Synti vääristää hyvät elämänlahjat – rakkauden, ilon, hyvyyden, pyhyyden, kauneuden jne. Synti erottaa meidät Luojastamme ja johtaa iankaikkiseen kadotukseen.

Pelastus eliminoi synnin – ensin osittain ja sitten täydellisesti. Pelastus palauttaa ja kirkastaa Jumalan hyvät elämänlahjat. Saamme elää rakkaudessa, ilossa, hyvyydessä, pyhyydessä ja kaikessa mahdollisessa hyvässä, iankaikkisesti. Kaiken tämän Jumala antaa lahjaksi Jeesuksessa Kristuksessa. Otammehan tämän lahjan vastaan!

 

Room 6:23

Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.