Evankeliumin alku: miksi Jumala tuli ihmiseksi?

MARKUKSEN EVANKELIUMIN ALKU: Miksi Jumala tuli ihmiseksi?

Mark 1:1: Ilosanoma Jeesuksesta Kristuksesta, Jumalan Pojasta, lähti liikkeelle näin.

 

Evankelista Markus kutsuu Jeesusta evankeliumikirjan alussa Jumalan Pojaksi. Tässä vaiheessa hän ei ryhdy selittämään sen enempää, mitä tuo ilmaisu tarkoittaa. Evankeliumikirjan tapahtumat avaavat askel askeleelta, kuka tämä mies todella on. Tässä prosessissa olivat Jeesusta seuranneet miehet ja naiset. Heidän ymmärryksensä Jeesuksesta kasvoi päivä päivältä. Varsinainen läpimurto tapahtui vasta Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen.

Sen sijaan monet meistä tämän päivän kristityistä tiedämme jo tässä vaiheessa, kuka Jeesus on. Tiedämme jo koko kertomuksen ja sen loppuhuipentuman. Meidän lienee turha heittäytyä tietämättömän rooliin. Tunnemme monet evankeliumin tapahtumat ja Jeesuksen opetukset niin hyvin, että on jopa vaikea lukea niitä sydäntä innostavalla tavalla. Mutta vaikka me siis tiedämme, on kysyttävä, paljonko ymmärrämme? Paljonko laitamme käytäntöön? Paljonko me todella elämme evankeliumista?

Markuksen evankeliumi on luonteeltaan hyvin toiminnallinen. Tapahtumat vyöryvät nopeasti. Sana ”heti/pian” on tekstissä lähes 50 kertaa. Paljon tapahtuu, mutta vähemmän selitetään. Tapahtumat haastavat meitä pohtimaan

 • kuka Jeesus on ja mitä se kertoo Jumalasta
 • mitä Jeesus teki ja mitä hän kenties tekee tänäänkin
 • mitä Jeesus opetti ja miten soveltaisimme sitä arkielämäämme
 • mitä ristinkuolema ja ylösnousemus merkitsivät silloin ja tänään meille
 • minkälaisia ihmisiä ja ihmisryhmiä Jeesus kohtaa; mitä samanlaista heissä on kuin meissä

Evankeliumissa olennaista on se, että itse Jumala tulee ihmiseksi meidän keskellemme Jeesuksessa Kristuksessa. Se on kaiken ydin ja tätä ydintä on hyvä pohtia aivan tässä alussa.

 

Pysähdytään pohtimaan sitä, miksi Jumala tulee ihmiseksi

Markuksen evankeliumikirjan ääressä voimme edetä luku luvulta ja nähdä, kuinka ymmärrys Jeesuksesta kasvaa. Kun pohdimme jo näin alussa, miksi Jumala tulee ihmiseksi, ohitamme tuon prosessin ja sukellamme suoraan Jeesuksen syvimpään olemukseen.

Jumalan ihmiseksi tulemiseen lienee kolme keskeistä syytä:

 1. jotta me voisimme syvimmin ja kirkkaimmin tuntea Jumalan
 2. jotta me saisimme pysyvän elämänyhteyden Jumalaan syntiemme sovituksen kautta
 3. jotta me saisimme nähdä Kristuksen jakavan ihmisyyden kanssamme ja saisimme hänessä täydellisen esimerkin inhimillisyydestä ja rakkaudesta

 

I  Jumala tulee ihmiseksi, jotta me tuntisimme hänet = iankaikkinen elämä

Jumala on kaikin tavoin ääretön, mittaamaton ja täydellinen. Ihminen sen sijaan on pieni olento valtavassa maailmankaikkeudessa. Hän on Luoja ja me olemme luotuja. Kaiken lisäksi Hän on pyhä; me olemme syntisiä, turmeltuneita. Näistä lähtökohdista ihmisen on mahdotonta omasta itsestään käsin tuntea Jumalaa, saati sitten rakentaa yhteyttä hänen kanssaan. Ilman Luojansa tuntemista ihminen on kadottanut myös oman itsensä ja elämän tarkoituksen ja tulevaisuutensa. Jumalan tunteminen on iankaikkista elämää ja itsemme ja tarkoituksen löytämistä.

Uskonnoissa rakennetaan mitä erilaisempia yritelmiä saavuttaa jumaluus omalla hurskaudella ja mekaanisilla rituaaleilla. Tämä ei kuitenkaan johda Jumalan luokse. Tiedekään ei kykene vastaamaan. Kaikki ihmisyyden perusongelmat ovat yhä ratkaisematta. Viisaudessaan ihminen tuhoaa maailmaa entistä pahemmin: saastuminen, sodat ja suuret katastrofit uhkaavat ihmiskunnan olemassaoloa.

Tähän syvään pimeyteen Jumala tarjoaa valoa, armoa, rakkautta, hyvyyttä ja toivoa. Jumala on ilmestynyt ja yhä uudelleen ilmestyy ihmiskunnan pimeyden keskelle. Ihminen voi oppia tuntemaan Luojansa, koska Hän ilmaisee ja ilmoittaa itsensä monella tavalla.

 

YLEINEN ILMOITUS > aavistus Jumalasta

 1. Luomistyön kautta – koko luomakunta heijastaa Jumalaa ja kertoo hänen olemassaolosta, viisaudesta ja voimasta. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi ja sellaisena persoonallisuutemme ja kykymme kertovat siitä, millainen Jumala on. Vaikka ihminen ja luomakunta on turmeltunut syntiinlankeemuksen tähden, Jumalan hyvästä luomistyöstä on paljon hyvää jäljellä. Tutkimalla itseään, luontoa ja maailmankaikkeutta ihminen voi aavistella Jumalan todellisuutta.
 1. Luomakunnan kaitsennan kautta – Jumala on läsnä luomassaan maailmassa ja johdattaa sen tapahtumia yksilö ja yhteisötasolla, antaen ihmiselle rajatun itsenäisyyden ja vallan toimia tahtomallaan tavalla. Ihmisellä on Jumalan läsnäolosta ja vaikutuksista monia henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia kokemuksia. Jumala on auttanut ja johdattanut ihmisten ja kansojen kohtalonhetkissä.

ERITYINEN ILMOITUS > tarkka Jumalan tunteminen ja suhde Häneen

 1. Jumalan Sanan kautta – Jumala loi maailman sanalla ja Sanan kautta Hän ilmaisee itsensä ja tahtonsa. Jumalan Sana on Pyhät Kirjoitukset = Raamattu (Vanha ja Uusi testamentti). Jumala ei ole epämääräinen olento, jota ihmiset saisivat muokata vapaasti mielikuvituksensa mukaan. Jumala on Persoona, jolla on tietty olemus, piirteet ja luonne. Hän ilmoittaa itsensä Sanansa kautta juuri sellaisena kuin Hän on ja siksi ihminen voi oppia paljonkin tuntemaan Jumalaa.
 1. Jeesuksen Kristuksen kautta – täydellisimmin ja läheisimmin voimme tuntea Jumalan ja saada Häneen täyden yhteyden Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen kautta, koska Hän on ihmiseksi tullut Jumala, Pojan persoonassa. Kun katsomme Kristusta, näemme samalla Jumalan. Se, mitä Jeesus tekee ja sanoo, kertoo välittömällä tavalla Jumalan teoista, tahdosta, rakkaudesta ja pyhyydestä. Markuksen evankeliumikirjassa painottuvat erityisesti juuri Jeesuksen teot – alttius palvella, uhrautua ja lunastaa meidät.

 

Kristuksessa ikuinen kumartuu ajallisen puoleen, ääretön äärellisen, täydellinen epätäydellisen, pyhä syntisen puoleen. Niin kuin äiti tai isä kumartuu pienen lapsensa puoleen, ottaa syliin, katsoo silmiin ja rakastaa, niin meidänkin Luojamme ja Isämme kumartuu meidän puoleemme Kristuksessa Jeesuksessa. Hän on kirkas polttopiste, tiivistymä siitä, mitä Jumala on. Kristuksessa ikuisuuden ja ajallisuuden väliseen verhoon tulee ihmisen kokoinen ja muotoinen aukko, josta Jumala katsoo meidän puoleemme.

Kristuksessa näemme Jumalan kasvot meidän puoleemme kääntyneenä kuten Herran siunauksessa pyydämme: ”Herra kirkastakoon kasvonsa meidän puoleemme ja olkoon meille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan”. Juuri kasvoissa kuvastuu kunkin ihmisen persoonallisuus syvimmin ja tarkimmin. Näin Jeesus on Jumalan kasvot, jotka katsovat meitä iankaikkisuudesta ja äärettömyydestä tavalla, jonka me voimme käsittää. Mitä enemmän luemme ja tutkimme Jeesusta, hänen sanojaan ja tekojaan, sitä enemmän Pyhä Henki kirkastaa meille Jumalan, Taivaallisen Isän rakastavia ja pyhiä kasvoja. Kasvot ovat sydämen, Jumalan syvimmän sisimmän kirkastaja.

Jumalan Sanaa ja Kristusta ilmentävät kolme vanhan kirkon uskontunnustusta, joissa kiteytetään kristillisen uskon ydinkohdat ja vedetään raja harjaoppeja vastaan. Näitä täydentävät luterilaisen uskonpuhdistuksen Tunnustuskirjat ja katekismukset.

 • Apostolinen uskontunnustus
 • Nikean (Nikealais-konstantinopolainen) uskontunnustus
 • Athanasioksen uskontunnustus

 

Jumala haastaa meidät tuntemaan hänet, joka on iankaikkinen elämä:

 • Katso luomakuntaa ja ihmistä, ja Jumalan huolenpitoa ja pyhiä tuomioita, niin voit aavistella, minkälainen Jumala on!
 • Kuule Jumalan ääni Hänen Sanassaan, jolloin voit tuntea hänet!
 • Katso Jeesusta Kristusta, niin voit saada läheisen yhteyden Luojaasi!

 

II  Jumala tulee ihmiseksi, jotta me saisimme pysyvän elämänyhteyden häneen

Jumalan henkilökohtainen tunteminen merkitsee ja edellyttää henkilökohtaista yhteyttä, suhdetta Jumalaan. Tämä yhteys katkesi syntiinlankeemuksessa, jonka perintönä me kannamme syntiinlangennutta luontoamme, joka ei halua eikä voi elää pyhän ja rakastavan Jumalan yhteydessä.

Syntiinlankeemus toi ihmisen osaksi kolme kuolemaa: 1) välittömän hengellisen kuoleman eli Jumala-yhteyden katkeamisen, 2) fyysisen kuoleman ja lopulta näiden kahden yhdistelmänä 3) ikuisen kuoleman, eli ikuisen eron Jumalasta, elämän lähteestä ja rakkaudesta.

Jumala itse asetti kuoleman rangaistukseksi, jotta synnin harjoittamiselle asetettaisiin ehdoton raja, jotta synti tuomittaisiin oikeudenmukaisesti ja jotta Hän itse ei turmeltuisi hyväksymällä syntiä. Näin menetellessään Jumala säilytti olemuksensa täydellisen rakkauden ja pyhyyden ja samalla mahdollisuuden pelastaa ihmisen ikuisesta turmeluksesta ja kuolemasta.

Juuri Kristuksessa Jeesuksessa Jumala käsitteli syntiongelman ristillä tavalla, joka mahdollisti anteeksiantamuksen, puhdistuksen synnistä ja uuden, lopulta täydellisesti kirkastetun elämän.
Juuri Kristuksessa Jumala rakensi uudelleen katkenneen yhteyden Hänen ja ihmisen välille. Evankeliumi Markuksen mukaan korostaa erityisesti Kristuksen lunastavaa työtä hyväksemme.

 

Jumalan pelastusteko Kristuksessa merkitsee

Pelastumista pois:

 • ikuisesta yksinäisyydestä
 • arvottomuudesta
 • tarkoituksettomuudesta ja juurettomuudesta
 • rakkaudettomuudesta ja moraalittomuudesta
 • sairauden ja ikuisen kuoleman vallasta
 • pahan orjuudesta
 • toivottomuudesta
 • helvetistä

Pelastumista sisälle:

 • yhteyteen Jumalan ja Jumalan perheväen kanssa
 • suurimpaan mahdolliseen arvoon
 • tarkoitukseen ja mielekkyyteen
 • rakkauteen, pyhyyteen ja hyvyyteen
 • täydelliseen terveyteen ja eheyteen
 • hyvyyden vapauteen
 • tulevaisuuteen ja toivoon
 • Jumalan valtakuntaan ja paratiisiin

 

Kristuksessa synti on käsitelty lopullisella ja täydellisellä tavalla. Kristuksessa on ikuinen elämänyhteys Jumalaan. Kristuksessa elämänyhteys on jo nyt pysyvä ja todellinen, vaikka ihmisen täydellistyminen tapahtuu vasta ihmisen fyysisen kuoleman, henki-sielun olemuksellisen vanhurskautumisen ja ruumiin ylösnousemuksen kautta tämän maailmanajan viimeisenä päivänä.

Jumalan ihmiseksi tuleminen tapahtuu inkarnaation (lihaksi/ihmiseksi tulemisen) ja neitseestä syntymisen ihmeen kautta. Jumala itse Pojassaan astuu ihmisyyteen ja ihmiseksi neitsyt Marian kohdussa. Pyhän Hengen vaikutuksesta täydellisyys varjoaa epätäydellisyyden ja Hän, joka syntyy on, täydellinen ihminen ja täydellinen Jumala. Tätä ihmettä julistaa Raamattu ja sitä määrittää erityisesti Athanasioksen uskontunnustus. Raamattu ja uskontunnustukset kuvaavat Jumalan askeleita ihmisen luokse. Tämä on Jumalan punoma ikuisen elämän lanka Jumalan ja sinun välillä. Muuta tietä ei ole.

Jumalan vastustajat haluavat katkaista tämän kultaisen elämänlangan; he pilkkovat sen pätkiksi ja kieltävät Jeesuksen jumalallisen alkuperän, neitseestä syntymisen, ristinkuoleman merkityksen ja ylösnousemuksen. Näin tehdessään he kuitenkin katkaisevat vain oman yhteytensä ja elämänlankansa Luojaansa torjumalla hänet ja pilkkaamalla hänen pelastustekoaan. He yrittävät vetää monet mukaansa samaan ikuiseen kuolemaan. Monet hämääntyvät, koska he kantavat kirkollisia kaapuja, symboleja ja arvonimiä. On hätkähdyttävää muistaa, että juuri Israelin uskonnollinen johto ristiinnaulitsi Jeesuksen ja yllytty kansan enemmistön tähän mukaan. Saatana pukeutuu mielellään kristillisyyden kaapuun ja sen nimissä yrittää tuhota kristillisen uskon valheillaan, tänäänkin. Älä anna kenenkään vietellä sinua katkaisemaan omaa ikuisen elämänlankaasi, yhteyttäsi Jumalaa!

 

III Jumala tulee ihmiseksi, jotta me saisimme nähdä Kristuksen jakavan ihmisyyden kanssamme ja saisimme täydellisen esimerkin inhimillisyydestä ja rakkaudesta

Syntiinlankeemuksen myötä täydellisen ihmisen muotti särkyi. Vääristyneestä, rikkoutuneesta muotista tulee vain vääristyneitä, rikkinäisiä luomuksia, jotka eivät enää toimi tarkoitetulla tavalla. Ihminen ei enää edes tiedä, mitä on täydellinen ihmisyys, rakkaus ja elämä.

Vapahtajassa Jeesuksessa Kristuksessa näemme sekä täydellisen ihmisen että täydellisen Jumalan. Näiden kahden puolen erottaminen toisistaan tuntuu monesti mahdottomalta. Jeesus fyysisenä ihmisenä tarpeineen ja toimintoineen edustaa ihmisyyttä. Sen sijaan Jeesuksen opetus, ihmeteot, ristinkuolema ja ylösnousemus kertovat paljon hänen jumaluudestaan.

Täydellisenä ihmisenä Jeesus koki ihmisyyden ilot ja surut. Hän tietää, mitä on olla väärin ymmärretty, painostettu, hyväksikäytetty, pilkattu, hylätty, yksinäinen, surullinen, pettynyt, vihainen, pahoinpidelty, kuolemaan tuomittu, kidutettu ja murhattu. Hän tietää ystävyyden, ilon, hyvän ruuan, luonnon kauneuden merkityksen. Jeesus oli ihminen niin kuin mekin. Siksi hän todella voi ymmärtää ja auttaa meitä. Jumala ei ole kaukainen sivustakatsoja vaan on lähellä meitä ja kantaa syvimmän ja raskaimman osan kärsimyksestä ja tuskasta ja pelosta Golgatan ristillä.

Lisäksi Jeesus palauttaa meille kadonneen kuvan täydellisestä ihmisyydestä ja rakkaudesta. Tämä kuva ja malli on tärkeä, jotta voisimme pyrkiä oikeaan ja hyvään. Kysymys ei kuitenkaan ole ulkonaisesta matkimisesta vaan siitä todellisuudesta, että Jumala itse Kristuksen ja Pyhän Henkensä kautta asuu meissä, jotka uskomme Häneen. Tässä mielessä meissä vaikuttaa myös jotakin samaa täydellistä kuin itse Herrassa – toki rajatulla tavalla ja huomioiden myös sen tosiasian, että meissä asuu edelleen vanha syntinen luontomme, joka jatkuvasti kapinoi Jumalan tahtoa ja Henkeä vastaan. Ilman Jeesuksen antamaa täydellisyyden mallia ja hänen läsnäoloaan meissä olisimme hukassa itsemme ja toinen toistemme kanssa.

Jeesuksen esimerkki erityisesti Markuksen evankeliumikirjan valossa rohkaisee meitä

 • laittamaan lahjamme ja kykymme käyttöön lähimmäistemme hyväksi ja palvelemaan heitä
 • kärsimään ja uhrautumaan, jotta pysyisimme uskollisesti elämänyhteydessä Jumalan kanssa ja jotta voisimme todistaa Hänestä ja palvella rakastaen
 • luottamaan armoon, vaikka epäonnistuisimme surkeasti. Markuksen piirtämä kuva opetuslapsista ja uskovista on hyvin karu: monesti he epäonnistuvat, mutta siitä huolimatta he ja me saamme olla armollisen Vapahtajan turvissa – Hän on kärsinyt syvimmän kärsimyksen ja sovittanut kaikki meidän syntimme ristillä ja lunastanut meidät Jumalan rakkaiksi lapsiksi.