Lähetysjärjestöt

KIRKON LÄHETYSJÄRJESTÖT

 

Muutamat lähetysjärjestöt ovat saaneet virallisen tai muuten vakiintuneen aseman ev.lut. kirkon piirissä. Sen myötä kirkko ja seurakunnat ovat solmineet niiden kanssa lähetystyötä tukevia sopimuksia ja keränneet niille varoja. Seuraavassa ne esitellään vain hyvin lyhyesti. Voit tutustua niihin paremmin niiden omilla nettisivuilla tai vaikkapa niiden mittavissa kesäjuhlissa.

Osa järjestöistä kuuluu herätysliikkeisiin, jotka on esitelty tällä sivustolla. Tilastotiedot ovat vuodelta 2014.

 

Suomen lähetysseura (SLS)  mission.fi

 • perustettu vuonna 1859
 • aloitti työn Ambomaalla
 • suurin lähetysjärjestö
 • 176 lähettiä
 • keskus Helsingissä
 • painopiste siirtynyt kv. diakoniaan ja kehitysyhteistyöhön
 • ks. myös sivuston kohdasta Kirkon herätysliikkeet ja Viides herätysliike

 

Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley)  sley.fi

 • perustettu vuonna 1874
 • ensimmäiset omat lähetit Japaniin vuonna 1900
 • 22 lähettiä
 • ks. myös kohdasta Kirkon herätysliikkeet

 

Svenska Lutherska Evangeliförening i Finland (Slef)  slef.fi

 • perustettu vuonna 1922
 • lähettejä 7
 • ks. myös kohdasta Kirkon herätysliikkeet

 

Kansanlähetys  sekl.fi

 • perustettu vuonna 1967
 • motto: evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja
 • lähettejä 69
 • keskus Ryttylässä
 • ks. myös kohdasta Viides herätysliike

 

Lähetysyhdistys Kylväjä  kylvaja.fi

 • perustettu vuonna 1974 (Finnish Lutheran Overseas Mission / flom)
 • läheinen suhde Suomen Raamattuopistoon
 • lähettejä 35
 • keskus Tikkurilassa
 • ks. myös kohdasta Viides herätysliike

 

Medialähetys Sanansaattajat  sansa.fi

 • perustettu vuonna 1973 autotallissa
 • lähettejä 6; tukee erityisesti kansallista mediatyötä ja työntekijöitä
 • keskus Hyvinkäällä
 • ks. myös kohdasta Viides herätysliike

 

Suomen Pipliaseura  bible.fi

 • perustettiin 1812 levittämään Raamattuja Suomessa ulkomaisten pipliaseurojen tuella
 • se kustantaa Raamattuja Suomeen ja tukee muissa maissa tehtävää raamatunkäännös ja -levitystyötä paikallisten pipliaseurojen kautta
 • keskus Helsingissä

 

Kirkon ulkomaanapu (KUA)  kua.fi

 • perustettu 1947 – ensin avun vastaanottajaksi ja 1960-luvun taitteessa avun antajaksi
 • Suomen suurin kehitysyhteistyön järjestö ja toiseksi suurin humanitaarisen tuen antaja
 • työskentelee yli 20 maassa
 • keskus Helsingissä

 

Suomen Merimieskirkko ry  merimieskirkko.fi

 • perustettu vuonna 1875
 • tukee pitkiä matkoja tekeviä merimiehiä, rekkamiehiä ja siirtolaisia sekä auttaa ulkomailla vaikeuksiin joutuneita
 • kotimaassa 8 toimipistettä ja ulkomailla työtä noin 13 maassa
 • keskus Helsingissä

 

Kansan Raamattuseura  kansanraamattuseura.fi

 • perustettu vuonna 1945
 • toimii pääosin kotimaassa
 • lähettejä 13 yhteistyöjärjestö Campus Crusade for Christ kautta
 • lapsityötä Intiassa ja Pietarissa
 • keskus Lohjalla Vivamossa
 • ks. myös kohdasta Kirkon herätysliikkeet

 

Lähetysyhdistys Rauhansana  lyrs.fi

 • perustettu 1930-luvulla
 • sen ulkolähetystyö alkoi 1970-luvulla mm. Angolassa
 • nykyään työtä paljon mm. Virossa
 • keskus Oulussa
 • ks. myös kohdasta Kirkon herätysliikkeet, lestadiolaisuus

 

Evankelinen lähetysyhdistys (Ely)  evankeliset.net

 • perustettu 2008
 • tarkoituksena oli tarjota hengellinen koti niille evankelisille, jotka hyväksyvät naispappeuden
 • muutamia omia lähettejä ja muutamia SLS kautta
 • keskus Karstulassa
 • ks. myös kohdasta Kirkon herätysliikkeet