Psyykkinen rikkinäisuus ja ahdistukset

PSYYKKINEN RIKKINÄISYYS JA AHDISTUKSET

 

Syntiinlankeemus

Syntiinlankeemus kosketti ihmisen ruumista, sielua (psyykettä) ja henkeä. Ihminen särkyi ja turmeltui kokonaisvaltaisesti. Ihminen menetti yhteyden Luojaansa ja avautui pimeyden voimille (henki). Hänen fyysisessä olemuksessa alkoi kuolemanprosessi, jonka myötä alkoivat sairaudet, ikääntyminen ja kuolemat (ruumis). Ihmisen persoonallisuus, tahto, tunne-elämä ja omatunto vääristyivät (sielu).

Ihminen menetti sisäisen täydellisyyden, puhtauden, rakkauden ja hyvyyden, jonka Jumala oli häneen luonut. Hänen persoonansa muuttui siitä, millaiseksi hänet oli tarkoitettu. Hänen tahtonsa suuntautui syntiin eikä omatunto siitä selkeästi varoittanut. Lisäksi ihmisen tunne-elämä ei toimi enää tasapainoisesti. Syntisyyden myötä ihminen joutui kantamaan ja kokemaan monia hyvin negatiivisia tunteita kuten häpeää, syyllisyyttä, vihaa, ylpeyttä, katkeruutta jne.

 

Ahdistukset ja vaikeudet

Kohdatessaan sisäistä ahdistusta ihminen kohtaa myös ympäristön tuomat rasitukset ja haasteet. Niinpä monenlaiset elämän ahdistukset ja vaikeudet ovat osamme tässä maailmassa. Edes yhteys Jumalaan ei niistä kaikista vapauta, vaikka se kyllä tuo ratkaisevan avun ja turvan.

Raamatussa meille sanotaankin: He vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehottivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat: ”Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemän sisälle Jumalan valtakuntaan” (Apt 14:22)

Vaikka joudumme kulkemaan monen ahdistuksen läpi, Herra on niissä kanssamme kuten esimerkiksi paimenpsalmissa 23 kuvataan. Osasta ahdistuksista Jumala meidät varjelee kokonaan, osasta hän vapauttaa ajallaan ja lopuistakin kun astumme kirkkauden maahan. Kaikkein olennaisinta on se, että Jumala on aina kanssamme, kun sitä pyydämme.

Tällä sivustolla on monenlaista rohkaisua ahdistusten ja vaikeuksien keskelle. Lue kohdasta Rohkaisun sanoja.

 

Persoonallisuuden häiriöt ja psyykkiset sairaudet

Emme ole enää sitä, miksi Jumala meidät tarkoitti. Jokainen meistä on muuttunut syntisyyden vuoksi. Joidenkin kohdalla persoonallisuus voi muuttua niin paljon, että sitä pidetään psyykkisenä sairautena. Niitä voidaan luokitella jopa yli 60 erilaista.

Ihmisen mieli voi järkkyä kriisissä, huumeiden ja päihteiden käytön myötä, hyväksikäytössä, voimakkaassa syntielämässä, kovuuden jne. myötä. Joillakin psyykkisiin sairauksiin on perinnöllistä alttiutta. Osa voi toipua hyvän terapian, oikean lääkityksen ja Jumalan armollisen kosketuksen kautta. Osa paranee vasta kirkkaudessa.

 

Samaa särkymistä ja muuttumista voi tapahtua ihmisen seksuaalisen identiteetin kohdalla. Alun perin Jumala loi seksuaalisuuden miehen ja naisen väliseen rakkauteen avioliitossa. Hyvin monien kohdalla tämä on hämärtynyt, erityisesti aikamme väärien mallien myötä. Seksuaalisuudesta on tehty ”vapaata” – usein vastuutonta. Seksuaalisuutta harjoitetaan missä ja milloin vain ja melkein kenen tai jopa minkä kanssa tahansa. Seksuaalisen identiteetin murtumista ja vääristymistä ilmentävät mm.

 • Haureus eli avioliiton ulkopuolinen seksi (joko ennen avioliittoa tai sen aikana).
 • Porno.
 • Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö.
 • Abortti.
 • Raiskaukset.
 • Useiden ihmisten välinen seksuaalisuus.
 • Homoseksuaalisuus.
 • Transvestismi.
 • Sado-masokismi.
 • Tantraseksi ja kaikenlainen okkultismin yhdistäminen seksuaalisuuteen.
 • Eläimiin sekaantuminen.

Vielä muutamaa vuosikymmentä aikaisemmin näitä kaikkia pidettiin väärinä ja tuomittavina. Nyttemmin niistä (paitsi lasten hyväksikäyttö ja raiskaukset) on tullut hyväksyttyjä, jopa ihannoituja. Lehtien palstoilla hehkutetaan, kun joku kääntyy homoseksuaaliksi. Sen sijaan, jos joku haluaa eheytyä takaisin heteroksi, sitä pidetään mitä kauheimpana ihmisoikeusrikoksena. Tämä kuvastaa sitä tosiasiaa, että enää kyse ei ole joidenkin yksilöiden persoonallisuuden häiriöistä, seksuaalisen identiteetin murtumisesta ja vakavasta synnistä, vaan koko yhteiskuntamme sairastumisesta. Vakava sairaus johtaa yleensä kuolemaan, ellei sitä hoideta. Edellä oleva lista on sellainen, että se koskettaa nykyajan työikäisten ja nuorempien sukupolvista lähes kaikkia. Jokainen on syntinen ja tarvitsee Kristuksen armoa ja uudistavaa rakkautta.

Toinen aikamme nouseva, hyvin vakava ja sairas ilmiö on sukupuolisuuden kieltäminen. Lapset tulisi kasvattaa ja kouluttaa sukupuolineutraalisti. Tällöin kielletään hyvin syvällä ja vakavalla tavalla poikien ja tyttöjen sukupuolisuus ja identiteetti. Tämä on suoranainen ihmisoikeusrikos ja sen vaikutukset tulevat olemaan vakavia. Kolmas sukupuolisuuteen liittyvä trendi on vaihtaa lasten sukupuolta – joka vääristävän kasvatuksen tai jopa sukupuolen korjausleikkausten avulla. Tyttöjä kasvatetaan pojiksi ja poikia tytöiksi. Joissakin maissa vanhemmat saavat pian viedä lapsen em. leikkaukseen, jos syntynyt lapsi olikin ”väärää”, ei toivottua sukupuolta. Tämän edessä ei voi olla kuin sanattoman järkyttynyt.

 

Jumalan parantava läsnäolo

Jumala pelastaa syntisen ihmisen. Hän voi parantaa ihmisen ruumiin ja sielun. Viimeistään hän tekee sen kirkkaudessa. Jeesus Kristus on sovittanut syntimme ja hänen haavojensa hinnalla me olemme parannetut (Jes 53 luku).

Ihmisen uskoontulo ei välittömästi paranna ihmistä hänen sairauksistaan – olivatpa ne fyysisiä tai psyykkisiä. Uskoon tuleminen tuo ihmisen sisimpään Jumalan läsnäolon, rauhan ja turvan. Sillä on jo itsessään merkittävä parantava ja eheyttävä vaikutus.

Tässä maailmassa pääsääntö on, että paranemme luonnollisten mekanismien kautta, joita lääketiede käyttää. Toinen pääsääntö on, että me emme parane läheskään kaikista sairauksista. Sen sijaan Jumalan yliluonnollinen parantamisihme on aina poikkeus. Jumala ei paranna kaikkia tässä ajassa. Hän tekee sen kirkkaudessa.

Saamme pyytää Jumalalta parantumisen ihmettä. Hän voi tehdä sen em. luonnollisten mekanismien, terapian ja lääketieteen kautta. Hän voi tehdä varsinaisen ihmeenkin ja parantaa – joko silmänräpäyksessä tai hiljaisen prosessin kautta.

Mikäli hän ei paranna, hän on silti kanssamme ja rakastaa meitä. Jumala käyttää sairautta meidän ja lähimmäisten iankaikkiseksi parhaaksi. Vaikka särkyisimme, saamme särkyä hänen käsiinsä. Silloin hän on uskollinen savenvalaja, joka muovaa meidät uudelleen särkyneistä sirpaleista iankaikkisuuden ihmeelliseen eheyteen ja iloon.

Jumalan läsnäolo vakauttaa ja eheyttää persoonallisuuttamme. Uskoon tuleminen ei muuta meitä toiseksi vaan auttaa löytämään aidoimman, syvimmän identiteettimme. Saamme kasvaa pojista miehiksi ja tytöistä naisiksi. Hän tahtoo eheyttää myös seksuaalisen identiteettimme kaikesta sitä vääristävästä sekä ohjata seksuaalisuuden lahjan oikeaan käyttöön. Seksuaalisuus on Jumalan luoma ominaisuus ja lahja.

 

Jumalan parantavasta työstä voit lukea enemmän kohdasta Pelastus / Vieläkö Jumala parantaa?