Okkultismin muotoja ja niistä vapautuminen

VAROITUKSIA OKKULTISMIN ERI MUODOISTA JA NIISTÄ VAPAUTUMINEN JEESUKSEN AVULLA

 

Nämä sivut on laadittu varoitukseksi niille, jotka etsivät pikaista parantumista erilaisten hoitomuotojen avulla tai muita henkisiä, ei-kristillisiä kokemuksia.

Toisaalta saatat jo olla niitä, jotka kärsivät selittämättömästä masennuksesta ja itsetuhoajatuksista. Lisäksi kristilliset asiat ovat sinulle vastenmielisiä. Siinä tapauksessa yhtenä syynä saattaa olla luvaton käynti vihollisen maaperällä, josta ovat ehkä nämä seuraukset. Jumala voi auttaa ja armahtaa sinua. Älä jää pimeyteen, sillä se tuhoaa sinut monista kauniista lupauksista huolimatta.

 

 

VAIHTOEHTOISTEN HOITOMUOTOJEN JA UUSPAKANUUDEN VAAROISTA

Ei-kristillisissä uskonnoissa on ollut luonnollista, että henkiset asiantuntijat ovat olleet myös parantajia, jotka ovat parantaneet sairaita magian ja luonnonlääkkeiden avulla.

Liioittelematta voi sanoa, että parantamisesta on tullut iskusana salaoppien ja uuden ajan liikkeen piirissä. Esimerkiksi henkiparantaminen, parantaminen värien ja heilurien avulla, auraparantaminen, parantavat rituaalit, parantaminen meditaation avulla ja lukemattomat terapiat ym. vaihtoehtoiset hoidot ovat olleet ovia, jotka ovat johtaneet useat henkilöt okkultistiseen maailmankatsomukseen, jonka mukaan on olemassa kosmista energiaa. Ihmisruumiissa oletetaan olevan mies- ja naisenergiaa, jonka tasapainotilaan halutaan uskoa ja pyrkiä. Parantaminen sisältää katsomuksen mukaan kadotetun harmonia palauttamisen esimerkiksi siten, että siirretään energiaa parantajalta potilaalle (healing/reiki-hoito).

Heti aluksi on todettava, että nyt olemme tekemisissä New agen eli uuden aikakauden liikkeen kanssa. Hyvällä syyllä pitää kysyä onko turvallista mennä näihin hoitoihin. Itse asiassa näitä ns. pehmeitä hoitomuotoja on jo noin 200 kpl. Suomessa vaihtoehtolääkintä on hyväksytty ilman lainsäädäntöä, mitä varsinkin kristityt lääkärit ja terveysalan ammatti-ihmiset ovat kritisoineet voimakkaasti, koska varsinainen diagnoosinteko-oikeus on vain lääkärillä. Viranomaiset ovat kiinnostuneita vain hoitojen tai aineiden haittavaikutuksista – ei sen sijaan terapeuttien ammattitaidosta. Ruotsissa on jo ns. puoskarilaki, jollaista ilman muuta Suomessakin tarvittaisiin. Edes seurakunnat eivät ole perehtyneet useiden vaihtoehtohoitojen pakanalliseen alkuperään.

 

Yleistä

Monet ihmiset ovat kokeneet saaneensa avun nimenomaan vaihtoehtohoidoista – onpa joku todennut, että kiitos akupunktion, olen edelleen elossa. On petytty koululääketieteeseen ja sen tehottomuuteen tai kalleuteen. Ajassa on selvä sosiaalinen tilaus ns. pehmeämmille hoidoille – kemikaalien ja leikkausten sijaan kaivataan ”ekologisia” hoitoja.

Terveyskeskuslääkäri Pekka Reinikainen totesi kuitenkin antamassaan haastattelussa, että oikea diagnoosi tulisi olla kaiken hoitotyön lähtökohta. Hänen mukaansa yleisimmät sairaudet paranevat 2-4 viikon kuluessa ilman mitään erityistä lääkettä. Jos vaihtoehtoinen hoito on aloitettu normaalin paranemisajan kuluessa, on paranemista pidetty ehkä aiheettomasti ko. terapian ansiona. Toisaalta hän toi esiin ns. lumevaikutuksen, joka tarkoittaa niitä odotuksia, joita hoidettavalla on hoitoon nähden. Kun oikein uskoo ko. terapiaan, odotetaan paranemista ja voidaan paremmin. Uusia hoitomuotoja tulee kaiken aikaa lisää. Ehkä yksi syy on juuri siinä, että vanhojen terapioiden lume-vaikutus on heikentynyt. Uudet antavat taas enemmän odotuksia jne.

 

Akupunktiosta ym.

Akupunktiota antavat myös lääkärit Suomessa ehkä vuosittain 50 000 henkilölle. Kyseessä on Kiinasta kotoisin oleva hoitomuoto, jossa määrättyihin akupunktiopisteisiin työnnetään ohuita neuloja, joita liikuttamalla voidaan lievittää kipua jne. Terapian takana on kosmisen energian selitys, jonka mukaan ihmisessä saattaa olla tukkeutuneita kanavia. Vaikuttamalla näihin pisteisiin halutaan tasapainottaa energiavirtoja, jolloin kivut laantuisivat.

Lääkärit Suomessa eivät pohdi hoidon pakanallista perustaa, vaikka se perustuu kiinalaiseen astrologiaan. Perinteinen kiinalainen akupunktiolääkäri käyttää hoidoissaan myös yrttejä, hierontaa, loitsuja ja amuletteja. Nämä kiinalaiset lääkärit käyttävät yleensä noiduttuja neuloja, jotta ihmisessä oleva demoni saataisiin näin poistetuksi (M. Vironhovi).

Jos siis Suomessakin hoidon antaa shamaani tai okkultisti, on hoidettava todellisessa vaarassa. Vaarana ovat Reinikaisen mukaan myös katkenneet akupunktioneulat, joita on löydetty silloin tällöin potilaista. Sielunhoidossa on todettu, että kyseessä on okkultistinen hoitomuoto, joka avaa sielun portin pahan voimille. Kun rukoillaan tällaisen henkilön puolesta, Pyhä Henki ei pääse ikään kuin ”lasiseinän läpi”. Kun hoitomuodosta sanoudutaan irti synnintunnustuksen kautta, saa potilas myös Pyhän Hengen hoitavan kosketuksen.

Akupunktion kaltaisia hoitomuotoja ovat mm. vyöhyketerapia (refleksologia) ja akupainanta sekä shiatsu- hieronta. Varsinkin vyöhyketerapia on saavuttanut suosiota myös monissa seurakunnissa. Kyseessä on hoitomuoto, jonka intiaanipoppamiehet eli shamaanit ovat kehittäneet. Ajatellaan, että ihmisen ruumiinelimillä on vastaavuutensa jalanpohjassa, kädessä, korvanlehdessä tai ikenissä. Hieromalla esimerkiksi kipeää isovarvasta voidaan lievittää pääkipua. Jokainen ymmärtää, ettei mitään vakavampaa sairauden syytä voida tällä tavoin poistaa. Kyse on oletetuista heijastusalueista, joita käsittelemällä voidaan hoitaa mm. kipua. Varsinkin jos tällaista hoitoa antaa shamaani tai okkultisti, syntyy hoidettavalle hankaluuksia. Ongelmana on se, että parantajat eivät välttämättä ensimmäisellä kerralla kerro omaa hengellistä suuntautuneisuuttaan. Joka tapauksessa näissä hoitomuodoissa kyse on okkultistisesta sielun avaamisesta, johon kristityn ei pidä ryhtyä. Kun näistä irtisanoudutaan, Herra Jeesus sulkee portin ja ihminen tulee kokonaan valkeuteen.

 

Ennustajista ym.

Raamattu kieltää taikuuden ja tähdistä sekä yms. korteista ennustamisen ja spiritismin kokonaan. Ennustaja toimii ns. tietäjä- tai vainajahengen johtamana. Hän saa myös aivan oikeita tietoja, lähinnä menneisyydestä ja nykyisyydestä, jotta asiakas alkaisi luottamaan ennustajaan. Milloin ne ovat sitä, ei voi koskaan varmasti tietää. Etenkin tulevaisuuden ja elämän valintojen suhteen ennustaja johtaa uhriaan harhaan. Ennusteen hyväksyminen sitoo henkilön ja avaa sielun portin okkultismille. 5 Moos.18:9-14.

Hypnoosissa vastaavasti ihminen altistaa koko tahto- ja tunne-elämänsä toisen ihmisen ja mahdollisesti myös erilaisten henkivaltojen haltuun eli avaa sielun portin okkultismille. Sielunhoitajana olen kohdannut eräänkin henkilön, joka oli käynyt kaukoparantajan ja selvänäkijän luona. Sen jälkeen hän on joutunut taistelemaan riivaajahenkien kanssa.

 

Homeopatiasta

Homeopatia on keksitty jo v. 1755. Kyseessä on hoitomuoto, jossa samanlaisella parannetaan samanlainen. Esimerkiksi erittäin laimennettu risiiniöljy-vesiliuos ”parantaa” ripulisairaan. Tai sitten lyijymyrkytyksen uhrille annetaan erittäin laimennettua lyijyvesiliuosta.

Jo nämä esimerkit osoittavat, että kyseessä ei ole muu kuin erehdykseen perustuva hoito- muoto. Laimennussuhteet ovat niin suuria, että vedestä tai alkoholista voi olla mahdoton edes erottaa mainittua alkuperäistä ainetta. Mikä sitten siinä voi parantaa sairaan? On selitetty, että homeopaattisessa hoidossa potensoidulla lääkkeellä on kyky vastaanottaa parantava informaatio joltakin toiselta aineelta, vaikka vaikuttava aine laimennuksessa häviää. Tämä osoittaa, että homeopatian takana on okkultismia eli salatiedettä, koska lääkeaineisiin on mahdollisesti sidottu muita voimia.

Rahat menevät lääkäri Reinikaisen mukaan hukkaan. Marjut Vironhovi kirjoittaa kirjassaan Vapaaksi valkoisen valheen verkosta s.52: ”Kuten monissa muissakin demonisiin voimiin perustuvissa hoidoissa, ihminen alkaa oireilla ahdistusta, levottomuutta, unihäiriöitä, pelkotiloja jne. Siinä tapauksessa, että homeopaattinen lääke ei ole demonisoitu, se on ns. plasebo-lääke eli pelkästään maitosokeritabletti tai alkoholi-vesiliuosta, josta vaikuttava aine on laimennettu pois.” Hän varoittaa, ettei ainakaan kenenkään kristityn pitäisi osallistua homeopatiaan.

Nykyään puhutaan myös biologisesta lääketieteestä, jolla tarkoitetaan hivenaine- ja vitamiinihoitoja. Lääk.lis. Pekka Reinikaisen mukaan vaarana on yliannostus, jolla voidaan jopa lisätä syöpäriskiä. Muistissa on beetakaroteenitutkimus, joka sittemmin todettiin täysin epäonnistuneeksi. Suomalaisilla ei ole Reinikaisen mukaan sellaisia vitamiininpuutoksia, joita erityisesti tarvitsisi hoitaa. Ruuasta saa yleensä kaiken tarvittavan hivenaineen ja vitamiinin.

Puhutaan myös iduista ja elävästä ravinnosta. Reinikaisen mukaan iduissa on ollut usein salmonellaa, joten hän ei suosittele niitä lainkaan. Yrtit ja yrttiteet sisältävät myös aineita, jotka nimenomaan yliannostettuina saattavat johtaa terveysvaurioihin. Reinikainen pitää sinänsä erittäin suotavana tuoreiden vihannesten ja hedelmien nauttimista. Hän toteaa myös, että ns. bioenergiaa ei ole todella olemassa kuin mielikuvituksessa. Samaa myyttistä linjaa noudattaa ns. biodynaaminen viljely, joka pohjautuu antroposofiaan eli okkultismiin. Kuvitellaan, että määrättyjen planeettojen ollessa määrätyssä suhteessa toisiinsa, olosuhteet kylvölle ym. ovat ”kosmisesti” otollisia.

 

Hypnoosi

Hypnoosissa ihminen altistaa koko tahto- ja tunne-elämänsä toisen ihmisen ja mahdollisesti myös erilaisten henkivaltojen haltuun eli voi avata sielun portin okkultismille. Samaa on sanottava okkultistisista kirjoista, quijapöydällä pelaamisesta, tarok-korteista, E.S.P:stä sekä kaukoparantamisesta (3 Moos. 19:31).

 

Jooga ja mietiskely / meditointi

Joogan osalta on todettava, että kyseessä ei ole pelkkä voimistelu. Meditaatio ja mantrat kuuluvat ns. joogaprosessiin, jolla pyritään transsiin ja korkeampaan tietoisuuteen kohti kosmista jumaluutta. Entinen hindu-guru Maharaj, joka tuli Jeesukseen uskovaksi kristityksi, toteaa Gurun kuolema -teoksessaan, ettei kenenkään kristityn pidä olla missään tekemisissä joogan kanssa. Et voi kulkea kahta tietä – Jooga on joogin tie ja Kristitylle Jeesus on tie Isän kotiin taivaaseen. Me saamme rukouksessa olla Jumalaan alati yhteydessä Kristuksen kautta. Joogassa ja muissa meditaatioharjoituksissa pyrkimyksenä on mielen tyhjennys, joka joillekin on onnistunut. Seurauksena on joskus meditaatiopsykoosi, joka aiheuttaa mahdollisesti pysyvän mielenterveysongelman. Hän varoittaa myös itsehypnoosista ja TM-mietiskelystä.

 

Nikamakäsittely ym.

Mitä tulee naprapatiaan, kiropraktiikkaan ja lymfahoitoihin, on niitä Pekka Reinikaisen mukaan pidettävä puhtaina hoitomuotoina, ellei hoitoa anna okkultisti, shamaani tai kansanparantaja. Kyseessähän on kahden ensiksi mainitun osalta nikamakäsittelystä eli manipulaatiosta, jota myös kansanparantajat ja hierojat antavat. Tällaisen henkilön tulisi tutkia röntgenkuvat ja pitää olla alan tutkinnon suorittanut, jotta vahingoilta vältyttäisiin.

Magiaksi kansanparannus muuttuu silloin kun siihen yhdistetään erilaisia loitsuja ja salaisia sanoja, mikä on tuttua Kalevasta. Kansanparantajien hoidettavaksi ei pitäisi mennä suin päin, ellei edes diagnoosia ole tehty. Taustalla saattaa Reinikaisen mukaan olla vakava sairaus, joka pitäisi ensin diagnosoida lääketieteellisesti. Lähetyslääkärit kertovat, että poppamiehet aiheuttavat kehitysmaissa enemmän vahinkoa kuin malaria ja kuumetaudit.

 

Okkultismi

Musta magia käsittää lähinnä satanismin ja saatananpalvonnan. Sielunvihollisen toiminta on usein peitettyä. Valkoista magiaa löytyy kosolti vaihtoehtoisista hoitomuodoista.

Valkoinen magia on verhottua taikuutta. Valitettavan monet hoitajat ja hoidettavat eivät tiedä, että jokainen hoito suuntautuu paitsi ruumiiseen myös ihmisen henkeen. Kristalli-, väri-, heiluri- ja aromaterapiat sekä monet muut ovat naistenlehtien suosiossa. Tuntuu siltä, että ihmiset ovat valmiit uskomaan mihin tahansa. Lumevaikutus lienee suurin menestys-tekijä näidenkin kohdalla. Mitään todellista hyötyä näistä ei voida tieteellisesti osoittaa. Hengellisessä mielessä kyseessä on taikuus eli okkultismi.

 

Parantajista

Kansanparantajien, henkiparantajien, käsilläparantajien sekä kaukoparantajien sekä selvän-näkijöiden puoleen ei kristityn eikä kenenkään pidä kääntyä. Kyse voi olla lumevaikutuk-sista, tai sielun piilevien voimien hyväksikäyttämisestä taikka usein varsinaisesta pimeyden voimasta. Sairaus voi parantua, mutta hoidettava saattaa saada uusia sairauksia. Lisäksi sielun portin avaaminen okkultismille saattaa aiheuttaa selittämätöntä ahdistusta ja masennusta jne.

Nämä henkilöt, jotka tarjoavat näitä palveluja väittävät usein, että kyseessä on Jumalan, Pyhän Hengen tai Jeesuksen vaikuttama parantamistyö. Kuitenkaan he eivät osallistu uskovien yhteyteen ja seurakunnalliseen elämään. Heidän uskonkäsityksensä poikkeaa vahvasti Raamatusta ja siinä on paljon itämaisia sävyjä. Lisäksi he rahastavat tällä toiminnalla, minkä itse Jeesus kuitenkin ehdottomasti kieltää.

Vain silloin kun rukoilija on Kristuksen Herrakseen tunnustava uskova, on kyseessä Jumalan hyväksymä ja puhdas Jumalan antaman parantamisen armolahjan toiminta. Raamattu sanoo: ”Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa”. Toisin sanoen parantamis-palveluista maksua perivä henkilö ei toimi Jumalan valtuuttamana. Hän ei myöskään rukoile silloin Jeesuksen nimessä, vaikka saattaakin muodollisesti puhua hänestä.

 

Suosittelen tutustumaan terveydenhuollon ammattilaisten teoksiin:

  • Marjut Vironhovi: Vapaaksi valkoisen valheen verkosta, kust. Uusi Tie Oy (019-7792307)
  • Pekka Reinikainen – Marja Rantanen: Parantajat, kust. Kuva ja Sana Helsinki
  • Marja Rantanen: Äänetön huuto
  • Teos: Uuden lääketieteen uhrit (Reinikainen yksi kirjoittajista)
  • Pekka Reinikainen: Noituuden paluu lääketieteeseen
  • Leena Huima: Jumala pelissä

 

 

UUSPAKANUUDEN VAARAT – ETENKIN LASTEN JA NUORISON KANNALTA

 

Erilaiset esineet

Kauniit esineet, joita ulkomailta tuodaan, saattavat sisältää okkultistista voimaa, joka tuo koteihin kirouksen. Kyseessä ovat ns. tuhon omaksi vihityt esineet mm. epäjumalanpatsaat tai -kuvat. Ei ole siis viisasta ottaa vastaan mitä tahansa esineitä ulkomailta. Esimerkiksi islamilaiset tai buddhalaiset esineet ovat pahoja. Karibian alueella ja luonnonkansoilla on myös erilaisia manauksia, joita esineisiin loitsutaan. Muistamme miten israelilaiset Jerikon voiton jälkeen hävisivät taistelun, kun Aakan oli ottanut itselleen tuhon omaksi vihittyä.

Selvää on lisäksi, ettei kristitty saa kumartaa myöskään mitään patsasta, aurinkoa tai kuvaa. Kumartaminen merkitsee, että ihminen tulee epäjumalanpalvojaksi (2 Moos. 20:4).

 

Halloween-juhla

Tämä juhla on erittäin suosittu USA:ssa, jossa se myy hyvin. Kyseessä lienee paikallinen kekri- eli sadonkorjuujuhla. Kun kuitenkin siihen on lisätty mm. vainajien karkottamiseen ja noitiin liittyviä asioita, on juhlaan suhtauduttava kielteisesti. Varsinkin pienille lapsille voi syntyä pelkotiloja pelottavista naamioista ja asuista.

Lapset ja nuoret ovat hyvin voimakkaan Uuden aikakauden liikkeen vaikutuksen alla. Monet lasten lelut sekä nuorten sarjakuvakirjat ym. lastenkirjat ja tietokonepelit johdattavat lapset okkultismiin eli noituuteen. Roolipelit ovat usein eräänlaisia pikakursseja noituuteen. Erityisesti osa heavy/metal-rockmusiikista ym. viettelee ja innoittaa nuoria okkultismiin ja huumeisiin sekä sen myötä satanismiin.

 

Lastenkirjallisuus

Lapsen tulisi selkeästi pystyä erottamaan todellisuus ja fantasia. Näin tapahtuu mm. Asterix ja Aku Ankka -lehdissä. Tosin Aku Ankoissakin kehitys on välillä mennyt taikuutta suosivaan suuntaan.

Pokemonit ovat saaneet vaikutteita idän uskonnoista. Pokemon-hahmojen taisteluissa on mukana okkultismia, joten taskuhirviöitä ei voi suositella lapsille. Onneksi lumous näyttää näiden kohdalla vähenevän.

Sen sijaan Harry Potter -villitys näyttää jatkuvan toistaiseksi. Kun kristillinen kasvatus on paljolti hylätty, on tälle noituuden esimarssille henkinen tilaus varsinkin Euroopassa. Harry Potter -kirjat ja elokuvat ovat siinä mielessä vaarallisia, että lapsi ei kykene aina erottamaan todellisen elämän ja fantasian eroa. Näin ainakaan pienille lapsille niitä ei voi turvallisesti antaa. Potter-kirjoissa on samaistuskohteena noita. Muut kuin noidat ovat halveksittavia ”jästejä”. Lisäksi moraalin suhteen kaikki ei ole kohdallaan – valehteleminen on hyväksyttävää – alkoholin käyttöä ihannoidaan jne.

Kirjoissa esiintyy yhtymäkohtia erilaisiin tarustoihin ja mytologioihin kautta historian. Harry Potterin käymän noitakoulun ns. Tylypahkan opetusohjelma on hämmästyttävän samankaltainen kuin ns. wicca-kirkon yhteydessä olevissa noitakouluissa. Wicca-kulttuuri kattaa okkultismia, alkemiaa, astrologiaa, tarot-symboliikkaa, jungilaisuutta, vanhaa pakanallista mytologiaa sekä kansanperinnettä. Wiccat pyrkivät ns. synkretismiin eli yleishengellisyyteen. Potter-kirjoissa on myös linkkejä Noidan käsikirjaan, joka sekin löytyy kirjastosta ja lastenosastolta??

Kaiken kaikkiaan Potter-kirjoissa toden ja fantasian välinen ero on hämärä, joten alle 10-vuotiaan on mahdoton erottaa niitä. Sen tähden kirjat ovat erityisen vahingollisia. Nehän ihannoivat taikuutta ja johdattelevat noituuteen ja salatieteisiin. Raamattu tuomitsee selkeästi kaikenlaisen noituuden ja varoittaa siitä. Kyseessä on niin valkoisen kuin mustan magian osalta kyseessä saatanan eli paholaisen toimista ja tottelemattomuudesta Jumalaa ja Häneen sanaansa kohtaan vrt. 2 Sam 28 ja 31 sekä Apt. 8: 9-23.

 

Roolipelit

Ne ovat pelejä, joissa esitetään eri rooleja; mielikuvituspelejä, joita pelataan mielikuvituksessa. Vaarana onkin, että peli ja todellisuus sekoittuvat herkän ihmisen mielessä, jos pelaamisesta tulee pakkomielle. Tunnetuin näistä peleistä on Dungeons & Dragons ( vankityrmiä ja lohikäärmeitä), eli D & D. Entinen D& D:n pelaaja, murhasta elinkautiseen tuomittu Darren Molitor sanoo: ”Peli tapahtuu kokonaan pelaajien mielessä ja mielikuvituksessa… Jos sitä pelataan vaikka kolme tai viisi kertaa viikossa, neljästä kahdeksaan tuntia kerralla, pelaajan mieli tottuu väkivaltaan. Hän ei enää hallitsekaan omia ajatuksiaan. Leikistä tulee totta…..Se on niin vaarallista, etten oikein osaa selittää sitä.”

Lähde: Noidankehässä, Pat Pulling

 

Taistelulajit

Judon ja karaten ym. itämaisten taistelulajien harrastajat tuskin tietävät, että kumartaessaan vastustajalle tms. he myös kumartavat taistelulajin demonille eli epäjumalalle. Lisäksi esimerkiksi karateen liittyy ns. kundalinivoima, joka on todettu valokuvissa. Kun tiilikasaa lyödään kädellä, kulkee käden edessä valopiste, joka on kundalinivoima. Kyseessä ei ole siis ainoastaan fyysisen voiman käyttö, vaan henkivallan toiminta. Samaa on sanottava käsiliikkeistä, jotka ovat eräänlaisia loitsuja. Kristityn ei pidä olla osallinen henkivalloista, vaan hänen tulee irtisanoutua niistä.

 

 

Sinun lapsesi – onko hän vaarassa?

Mistä tiedät? Pat Pulling kertoo kirjassaan Noidankehässä: ”Lapsi on vaarassa silloin, kun alkaa suhtautua pakkomielteenomaisesti johonkin seuraavista: fantasiaroolipelit; magia ja okkultismi; musta metalli-musiikki (tms.); väkivaltaiset elokuvat…”

Muita hälytysmerkkejä: okkultistiset korut: pukinpääkuviot, käännetyt viisisakaraiset tähdet ja ristit, numero 666, hakaristit jne., pukeutuminen mustiin, viiltojäljet, pahoinpitelykuvien piirtely tms, huono hygienia, koulun laiminlyönti, arvosanojen laskeminen, salailu ja eristäytyminen, nukkumistottumusten muuttuminen.

Voi olla, että lapsesi on luisumassa satanismiin tai jopa saatananpalvontaan ja huumeisiin ym. Päivi Niemi todistaa vapautumisestaan, josta löydät www-sivut.

 

 

YHTEENVETOA JA NEUVOJA

Sielunvihollinen on tuhansien juonien mestari, kun se eksyttämällä ujuttaa vanhat itämaiset vaihtoehtohoidot länsimaiseen kulttuuriin. Se väittää pimeyttä valkeudeksi ja valkeutta pimeydeksi. Sen päämääränä on vieroittaa ihminen Jumalasta, joka yksin antaa meille elämän – ajallisen ja ikuisen. Tarjotessaan ”hyvää” eli todellista tai näennäistä ”parantumista” se kuitenkin tuhoaa ihmistä. Saatana on tullut vain varastamaan meiltä elämän, tappamaan meidät fyysisesti ja tuhoamaan meidät iankaikkisesti.

Jos hylkäämme Jumalan, kuka voi antaa meille elämän? Jos vaikka saisimme ajallisen terveyden, mitä sillä voittaisimme, jos sen kautta menetämme ikuisen elämän?

Jumala rakastaa meitä ja haluaa antaa meille ikuisen elämän lahjan ja huolenpitonsa jo tähän ajalliseen elämään. Kuitenkin synti, sairaudet ja kuolema kuuluvat tähän maailmaan, emmekä niitä pääse pakoon – edes sielunvihollisen hoidossa. Vain Kristuksessa Jeesuksessa synnit, sairaudet, kuolema, perkele ja kadotus on voitettu ja kukistettu. Jo nyt me saamme kokea tulevan maailmanajan voimia ja Jumalan rakkautta; tosin täällä vielä vajavaisesti, mutta kerran täydellisesti. Pitäkäämme siitä kiinni!

 

Kavahtakaamme noituutta ja taikauskoa. Jumala varoittaa meitä:

”Älköönkä teillä olko mitään osallisuutta pimeyden hedelmättömiin tekoihin, vaan päinvastoin nuhdelkaakin niistä.” sekä ”Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte; ei niin kuin tyhmät (neitsyet), vaan niin kuin viisaat (neitsyet), ja ottakaa vaari oikeasta hetkestä, sillä aika on paha.” (Ef 5:11,15-16).

Uuden aikakauden liikkeen (New Age) ideologiassa uskotaan ihmisen hyvyyteen ja jopa jumalallisuuteen sekä kykyyn itse hallita omaa elämäänsä. ”Tämän näkemyksen mukaan terveys ja sairaus ovat lähtöisin ihmisestä itsestään ja hänen kyvystään luoda itse terveyttään.” ”Tämä käsitys on taikauskoinen, koska vain Jumala voi parantaa ihmisen.” ”Kaikki uuden ajan liikkeen hoitomenetelmät vaikuttavat ihmisen mieleen, vaikka hoidot suunnattaisiin ruumiin alueelle.” (Marjut Vironhovi)

 

Demonisen painostuksen oireita

Pahat henget saattavat aiheuttaa outoja tuntemuksia ja ääniä sekä ajatuksia, jotka yllyttävät esim. itsetuhoon. Lisäksi henkilö saattaa kammota Jeesuksen nimeä tai verta, inhota Raamattua ja vihata evankeliumia. Mikäli henkilö puhuu joko asianomaisen normaalista poikkeavalla tai kirkuvalla äänellä, saattaa kyseessä olla henkivalta.

On kuitenkin suuri ero sillä, onko ihminen ”sidottu” tai ”riivattu”!

Vain todella harva on riivattu. Tämä edellyttää kokosydämistä kapinaa Jumalaa vastaan ja suurta antautumista riivaajille ja niiden tietoista ja tahallista päästämistä sisälle. Jos ihminen on aidosti riivattu, hänet voidaan siitä vapauttaa. Tällöin tarvitaan kristittyä henkilöä, joka Jeesuksen nimessä ja Hänen voitelussaan vapauttaa tämän henkilön. On kuitenkin huomattava, että tarvitaan henkien erottamisen ja riivaajien ulosajamisen armolahjaa, jottei tehdä pelkästään vahinkoa. Riivatulta vaikuttava saattaa olla henkilö, jolla on syvä sielun vamma, esim. hylkääminen tai hyväksikäyttö, johon tarvitaan sisäistä parantumista eikä muuta.

 

Uskova ei koskaan ole riivattu niin, että demoni olisi hänen sisällään ja hallitsisi häntä. Uskovassa asuu Pyhä Henki ja hän saa AINA OLLA TURVALLISELLA MIELELLÄ!

Kun vain harva on riivattu, sidottu voi olla kuka tahansa, jopa uskova. Sidos merkitsee sitä, että ihminen jonkin syntitavan tai tahallisen yhteydenpidon kautta tulee pahan hengen vaikuttamaksi eikä pääse siitä itse irti. Demoni ei tällöin ole ihmisessä, mutta voi syöttää tälle ajatuksia ja voi houkutella syntiin paljon helpommin. Ihminen hallitsee itseään, mutta on alttiina pahan vaikutukselle.

Uskova ihminen kärsii tästä tilasta ja haluaa pian päästä siitä irti synnintunnustuksen ja -päästön kautta. Pyhä Henki hänessä pitää tästä huolen ja puolustaa häntä. Uskovana elämme kuitenkin niin, että Jumala ei pakota meitä pyhään elämään. Se on yhteistyötä, johon meidän tulee suostua. Silloin hän varjelee meidät sidoksilta.

Jumala ja paha eivät ole yhtä vahvoja vaan Jumala on täydellisen suvereeni ylitse saatanan ja sen joukkojen. Siksi me saamme olla aina turvallisella mielellä ja voittajan puolella, kun turvaudumme Jumalaan Kristuksen kautta ja kunnioitamme Jumalan Sanaa ja sen ohjeita ja varoituksia. Ja jos lankeamme, meillä on avoin tie Isän luokse saamaan anteeksi ja pääsemään vapaaksi kaikesta pahasta.

  • ”Hän (Kristus Jeesus) riisui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti heidät julkisen häpeän alaisiksi; hän sai heistä hänen kauttaan voiton riemun” 2:15
  • ”Kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat, ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.” 2:10-11

 

 

VAPAUTUMINEN

Saksalaisen tutkijan Kurt Kochin mukaan vaihtoehtohoidoissa olleiden ”paraneminen” ei ole ollut pysyvää. Tutkittaessa 200 henkilöä neljän vuoden kuluttua, olivat kaikki sairastuneet uudelleen joko fyysisesti tai johonkin mielenalueen sairauteen (Marjut Vironhovi).

Mikäli sinä olet kokenut mm. unihäiriöitä, selittämätöntä väsymystä tai masennusta, ahdistusta ja pelkotiloja tai itsetuhoajatuksia, saattaa näiden syynä olla yksikin käyntisi okkultistin luona tai vaihtoehtoisessa hoidossa, joka on avannut sielun portin, jota kautta sielunvihollinen syöttää näitä tuntemuksia ja kielteisiä ajatuksia.

Jos olet ollut yhteydessä edellä kuvattujen uuden aikakauden liikkeen hoitojen tai muun okkultistisen toiminnan kanssa ja haluat vapautua niistä, sinun tulee ottaa yhteys uskovaan henkilöön, joka antaa sinulle synninpäästön tässä asiassa. Voit mennä myös rukouksen ja sanan tilaisuuksiin, joissa on kokeneita sielunhoitajia.

 

 

Rukous (synnintunnustus):

”Rakas Taivaallinen Isä,
tunnustan syntini ja erityisesti ……………… (hoitomuoto, ennustajalla käynti tms.),

kadun näitä syntejä ja tahdon sanoutua irti kaikesta okkultismista (ja ennustuksista) ja Uuden aikakauden liikkeestä yms.

Pyydän, että Jeesuksen tähden annat anteeksi ja vapautat minut tästä ………………………..
ja suljet kaikki ovet pimeyteen.

Tunnustan Jeesuksen Kristuksen Herrakseni ja Vapahtajakseni.”

 

Sielunhoitajan antama synninpäästö:

”Jeesuksen nimen ja sovintoveren tähden julistan sinun syntisi, etenkin …………………… osalta anteeksiannetuksi.
Saat uskoa sen kohdallesi Jeesuksen Kristuksen nimessä.”

”Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” 1 Joh 1:9

Lisäksi sielunhoitajan on tärkeää rukoilla kokonaisvaltaisesti henkilön puolesta ja siunata häntä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä, sekä antaa tarvittaessa sopivia ohjeita eteenpäin pääsemiseksi.

 

Synnintunnustuksen ja päästön vaikutus & ohjeita:

Synnintunnustus ja päästö aidosti tuovat vapauden ja anteeksiannon. Siitä alkaa eheytyminen. Tästä huolimatta aiemmin koetut asiat eivät välttämättä unohdu mielestä vaan palaavat toisinaan, joskus syyllisyydenkin kera. Silti synninpäästön saa uskoa todeksi. Vapauttava päätös on Jumalan, vaikka omat tunteemme eivät olisikaan vielä vapautuneet.

Sielunvihollinen myös saattaa vielä yrittää iskeä ja hyökätä. Tällöin on tärkeää turvautua omakohtaisesti Jeesukseen ja tarvittaessa myös ihan ääneen käskeä vihollista poistumaan Jeesuksen nimessä. On myös hyvä turvautua toisiin uskoviin.

Lisäksi on hävitettävä kaikki okkultistinen ja epäjumalanpalvelukseen liittyvä kirjallisuus ja esineistö ja tavat. Vanhojen asioiden muistaminen on myös terveellistä: ei ole hyvä palata vanhoihin synteihin elämässä. Erityisesti kaikkea okkultismia on kavahdettava sydänjuuria myöten.

Kristittynä eläminen ei ole pelossa elämistä. Kun olemme tehneet pesäeron pahuuteen ja sen voimiin, voimme elää ilossa, levossa ja turvassa. Saamme katsella Taivaan Isän rakastavia kasvoja Kristuksessa. Meidän elämämme keskipiste on Jumalassa, ei pimeydessä.

Paras tapa vastustaa syntiä ja pimeyttä on keskittyminen Jumalaan ja Kristukseen sekä kaikkeen hyvään, mitä häneltä saamme. Silloin saamme elää arkielämää oikealla tavalla huolettomina – niin kuin liikenteessä, jossa voimme kulkea iloisin mielin kun vain noudatamme liikennesääntöjä.

Kristittyinä me saamme kuulua Jumalan perheväkeen. Kenenkään ei tarvitse jäädä yksin. Yksinäinen uskova on heikoilla. Tule siis mukaan seurakuntaan ja sitoudu sen elämään ja toimintaan.

 

 

PELASTUMINEN

Tässä ajassa ovat monet ihmiset kiinnostuneita vain ruumiin parantumisesta eikä sielun pelastumisesta. Raamatun mukaan meillä kuitenkin on vain yksi elämä – sitten kuolema, jonka jälkeen me joudumme joko kadotukseen tai pääsemme taivaaseen.

Vain uskomalla Jeesukseen ihminen pelastuu ja uudestisyntyy eli pääsee Jumalan lapseksi. Omilla teoilla emme voi ansaita syntien anteeksiantoa, vaan saamme sen tunnustamalla syntimme Kristukseen turvautuen. Sen myötä saamme alkaa opetella Jumalan vaikuttamaa elämää hänen armonsa, Sanansa ja Pyhän Hengen varassa ja voimassa.

 

Mikäli tahdot antaa koko elämäsi Herralle, voit rukoilla:

Tahdon antaa elämäni täydellisesti Sinun haltuusi. Tule Herra Jeesus elämäni Herraksi ja Vapahtajaksi.
Anna minulle anteeksi kaikki syntini ja anna minulle Pyhä Henki,
jotta voisin elää Sinun tahdossasi ja rakastaa sinua koko sydämestäni nyt ja aina.
Opeta minua tuntemaan sinut pyhän Sanasi kautta.
Auta minua löytämään oma paikkani ja tehtäväni tässä elämässä,
ja vie minut ja läheiseni kerran taivaan kotiin. Aamen

 

Kristuksessa Jeesuksessa sinä olet uusi luomus. Vanha on kadonnut – uusi on sijaan tullut. Saat kilvoitella armon varassa ja antaa elämäsi Herran hyvään käyttöön ja hoitoon. Tule mukaan uskovien yhteyteen ja rukoile päivittäin Jeesuksen kautta Isää – tapahtukoon Sinun tahtosi. Lue Sanaa, kuten syöt ruumiisi ruokaakin – muuten et kasva Herrassa. Varo eksytystä. Taivaan Isän yhteydessä olet parhaassa seurassa ja turvassa.

Ole siunattu ja varjeltu! Sinä olet äärettömän arvokas ja rakas Jumalan luomistyö. Nyt myös lunastettu ja kerran täydelliseksi kirkastettu.

 

”Sillä niin on Jumala maailmaa (sinua) rakastanut,
että hän antoi ainokaisen Poikansa,
ettei yksikään (ettet sinäkään),
joka häneen uskoo, hukkuisi,
vaan hänellä (sinulla) olisi iankaikkinen elämä.”

Joh. 3:16