Suhteessa Jumalaan

ROHKAISUN SANOJA SUHTEESSAMME JUMALAAN

Jumala on absoluuttinen hyvä. Hän on hyvän elämän lähde. Siksi kannattaa elää Jumalan yhteydessä. Mitä enemmän asioimme Jumalan kanssa, sitä enemmän voimme nauttia hänen siunauksistaan. Tämä on erityisen tärkeää etenkin siksi, koska me elämme maailmassa, jossa on paljon kärsimystä, pahuutta ja kuolemaa. Kaikki tämä johtuu synnistä, josta mekin olemme osallisia. Tämä kaikki korostaa Jumalan olennaista merkitystä ihmisen elämän ja iankaikkisuuden kannalta. Vain Jumalalta saamme elämän ja parhaat lahjat.

 

Anteeksianto ja armo

Koska olemme syntisiä, anteeksiantamus on ainoa perusta elämälle. Jumala antaakin meille kaiken anteeksi Jeesuksessa Kristuksessa, hänen ristintyönsä kautta. Armo synnyttää meissä uutta, kristillistä elämää.

Joh. 3:16

Titus 3:5

Hepr. 4:16

1 Joh. 1:9

 

Rauha

Ilman Jumalaa ihmisellä ei ole syvintä rauhaa. Hän on levoton ja etsii elämälleen sisältöä, mutta ei löydä muusta kuin Jumalasta. Jeesuksen sovitustyön kautta Jumala tekee rauhan meidän kanssa, jotka olemme kapinassa Luojaamme vastaan. Sydämen rauha synnyttää myös näkyvää rauhaa.

Psalmi 4:8

Joh. 14:1-4,27 ja 16:33

Room. 5:1-5

Fil. 4:6-7

 

Kiitollisuus

Kaikki on lahjaa Jumalalta. Olemme syntyneet ilman omia ansioita, sydämemme lyö ilman että voimme siihen juuri vaikuttaa, saamme ravinnon, veden ja lämmön, saamme syntimme anteeksi ja lukemattoman määrän erilaisia elämänlahjoja joka päivä. Siksi meidän on syytä olla kiitollisia ja kiittää lahjojen antajaa, Jumalaa. Kiitollisuus auttaa meitä näkemään nämä hyvät lahjat ja arvostamaan niitä. Se luo voimaa ja tasapainoa elämään, johon mahtuu myös vaikeuksia. Jumala voi kääntää elämämme vaikeudetkin siunauksiksi.

Psalmi 100:4 ja 136:1-3

2 Kor. 1:3

Ef. 5:20

Fil. 4:6

 

Palvonta

Kiitollisuus nousee saaduista lahjoista, mutta palvonta keskittyy Jumalan persoonaan. Jumala on kaikin tavoin täydellinen, ihailtava ja kunnioitettava. Häntä on hyvä palvoa ilman ehtoja. Se on kuin pienen lapsen kurottautumista rakastavan vanhemman syliin.

Psalmi 29:2 ja 95:6

Psalmi 148 ja 150

Joh. 4:23

Ilm 4 luku ja 7:11-12

 

Nöyryys

Jumalan mahtavan suuruuden, hyvyyden ja pyhyyden edessä pieni ihminen kumartuu hiljaa. Jumala on Kuningas ja me olemme alamaisia. Jumala on Isä ja me olemme lapsia. Jumala on Elämä ja me olemme riippuvaisia elämän lähteestä. Nöyryys on parhaimman kunnioittamista ja oman paikkansa ymmärtämistä. Ylpeät sortuvat, mutta nöyrät Jumala korottaa.

Sananl. 22:4

Matt. 11:29 ja 18:4

1 Piet. 5:6

Jaak. 4:6,10

 

Kuuliaisuus

Koska Jumala on hyvä, hänen antamia elämänohjeita kannattaa noudattaa. Jumalan lapsina elämme uskon kuuliaisuudessa, vapaaehtoisesti, luottavaisesti ja iloiten. Emme ole orjia, joita hallitaan pelolla ja väkivallalla. Kuuliaisuus tuo paljon siunauksia omaan ja lähimmäistemme elämään. Se ilahduttaa Jumalaa.

5 Moos. 28:1-14

1 Sam. 15:22

Room. 1:5 ja 16:25

Titus 3:1

Hepr. 13:17

1 Piet. 1:2,22

 

Rukous

Me saamme jakaa koko elämämme Jumalan kanssa – kaikki pienet ja suuret asiat, ilot ja murheet, onnistumiset ja epäonnistumiset. Rukouksessa saamme vuodattaa kaiken ja lopulta tyyntyä Jumalan läsnäolossa. Rukouksessa saamme olla suuressa mukana. Jumala kuulee meitä, vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, ja rakentaa kanssamme parempaa maailmaa.

1 Moos. 25:21

Psalmi 4:2, 6:10 ja 50:15

1 Tess. 5:17

Kol. 4:2

Jaak. 5:16

 

Kristityn kolme perusrukousta:

  • Tapahtukoon sinun tahtosi!
  • Ole minulle syntiselle armollinen, sovita minut!
  • Isä meidän

 

Raamatun lukeminen

Jumala on Sana. Hän on luonut kaiken Sanallaan. Elämänkoodi dna on kirjoitettua sanaa. Raamattu on Jumalan sana, jossa hän ilmoittaa itsensä ja tahtonsa. Se on elämän kirja. Ilman Sanaa emme voisi tuntea Jumalaa ja elää hänen yhteydessään. Jumalan Sanan ydin on Kristus Jeesus, risti, evankeliumi. Jumalan laki on totuuden paljastaja, synnin tuomitsija ja ohje hyvään elämään. Kun luemme Sanaa, se rakentaa meitä samaan tapaan kuin leipä ruumistamme. Ilman Sanaa me näännymme ja kuolemme.

1 Moos. 1:1,3,6,9,11, 14

2 Moos. 20:1-17

Psalmi 1:2 ja 119:97

Sananl. 2 luku ja 3:1-7

Jes. 2:3 ja 40:8; Miika 4:2

Matt. 4:4

Joh. 1:1-4,14, 5:37-40 ja 8:47

Apt. 17:11

1 Kor. 1:18

2 Kor. 5:19

Ef. 6:17 ja Kol. 3:16

Hepr. 4:12

1 Joh. 1:1-4

 

Luottamus

Jumala ja hänen Sanansa synnyttää meissä luottamusta ja uskoa. Jumala on aina luotettava. Hänen Sanansa on totuus. Siksi mekin saamme olla luottavaisia, kun asetamme elämämme hänen varaansa. Silloin me olemme peruskalliolla, joka ei horju eikä petä.

Psalmi 37:3-5 ja 118:8

Sananl. 3:5

Jes. 30:15

2 Kor. 3:4 ja 7:4

Fil. 1:6

Hepr. 3:14, 10:19, 11:1

 

Jumalan johdatus

Me näemme vain pienen matkan eteenpäin, mutta Jumala näkee koko tien alusta perille asti. Hän tietää parhaan reitin ja kaiken sen, mitä tietä kulkiessa tulee vastaan. Kun ihminen kulkee ilman Jumalaa, hän joutuu syviin vaikeuksiin ja lopulta umpikujaan eikä koskaan pääse perille. Jumalakin kuljettaa meitä välillä syvissä vesissä ja pimeissä tunneleissa, mutta niissäkin hän on kanssamme ja johdattaa niiden läpi valoon ja kirkkauteen. Syvissä vesissä ja pimeissä tunneleissa kohtaamme eksyneitä, apua tarvitsevia ihmisiä, joita voimme kutsua mukaan Jumalan johdatuksen ihmeelliseen turvaan.

1 Moos. 19:29, 24:27, 46:4, 50:24

2 Moos. 3:17 ja 6:8

Psalmi 23, 25:5, 32:8, 37:5, 67:5, 78:52, 139:24

Sananl. 4:20-22

Jes. 42:16, 48:17, 49:10, 57:18, 58:11

Jer. 16:15, 31:9

Joh. 10:16, 16:13

Room. 6:17

1 Piet. 3:18

Ilm. 7:17

 

Sääli

Jumala on rakkaus ja siksi hän säälii myötätuntoisesti kaikkia ihmisiä. Ilman Jumalaa olemme eksyneitä ja hukassa. Rakkaudessaan ja säälissään hän haluaa pelastaa meidät. Ja kun hän on pelastanut meidät, hän tartuttaa meihin tuon saman rakkauden ja myötätunnon toisia ihmisiä kohtaan. Näin mekin saamme tulla mukaan Jumalan suureen pelastussuunnitelmaan, joka kumpuaa rakkaudesta.

Tuom. 2:18

2 Aikak. 36:15

Hoos. 11:18

Matt. 9:36-38, 14:14, 20:34

Mark. 1:41

 

Kunnioitus

Kun kuljemme elämämme matkaa Jumalan kanssa ja opimme tuntemaan häntä yhä paremmin, aito kunnioitus voi kasvaa sydämissämme. Jumalan ihmeellinen voima, viisaus, rakkaus ja armo ansaitsevat vilpittömän kunnioituksemme. Jumalan kunnioitus opettaa samalla kunnioittamaan elämää ja ihmisiä. Yhteiskunnassa, jossa kunnioitetaan kaikkia, on hyvä elää.

2 Moos. 15:2

2 Moos 20:12 ja 3 Moos 19:32

Psalmi 22:24, 50:15, 88:9,12,  107:32

Sananl. 3:9, 14:31

Jes. 29:13

Luuk. 23:47

Joh. 5:23

Room. 1:21,25

Hepr. 12:28

1 Piet. 2:17