Raamatun 66 kirjaa

YKSI RAAMATTU – 66 kirjaa

Raamattu jakautuu kahteen pääosaan, jotka ovat Vanha ja Uusi testamentti. Yhteensä niissä on 66 kirjaa. Raamatun kirjat edustavat erilaisia kirjallisuustyylejä. Niissä on historiaa, uskonnollista ja yhteiskunnallista lakia, runoja ja lauluja, sananlaskuja ja muuta viisauskirjallisuutta, profetiaa ja ilmestyskirjallisuutta, evankeliumikirjoja sekä kirjeitä. Raamatun tulkinnasta ja ymmärtämisestä katso erillinen opetus.

 

 

VANHA TESTAMENTTI – 39 kirjaa

 

I  Laki: Mooseksen kirjat

(kohti luvattua maata)

 • 1 Moos – alkuja
 • 2 Moos – vapautuminen ja laki
 • 3 Moos – jumalanpalvelus ja elämä
 • 4 Moos – vaellus erämaassa
 • 5 Moos – liiton uudistaminen

 

II Historialliset kirjat

(luvatussa maassa)

 • Joosua – luvattuun maahan
 • Tuomarit – luopumisen ja pelastumisen kiertokulku
 • Ruut – sukulunastus

(yhtenäinen kuningaskunta)

 • 1 Samuel – profeetta Samuel ja kuningas Saul
 • 2 Samuel – kuningas Daavid
 • 1 Kuningasten kirja – kuningas Salomo

(jako Juudaan ja Israeliin)

 • 2 Kuningasten kirja – muita kuninkaita
 • 1 Aikakirja – historiallinen kertaus ja hengellinen näkökulma
 • 2 Aikakirja – sama (juutalaisten jaottelussa viimeinen kirja)

(valtakuntien tuho ja pakkosiirtolaisuus)

(paluu pakkosiirtolaisuudesta ja toinen temppeli)

 • Esra – temppeli ja jumalanpalveluksen uudistus
 • Nehemia – Jerusalemin muuri
 • Ester – kuningatar torjuu juutalaisten tuhoamisen

 

III Psalmit ja viisauskirjallisuus

 • Jobin kirja – kärsimys ja sen kohtaaminen
 • Psalmit – rukouksia ja lauluja
 • Sananlaskut – käytännöllinen elämänviisaus
 • Saarnaajan kirja – elämän turhuus ilman Jumalaa
 • Korkea veisu – rakkauden ihanuus
 • Valitusvirret – itkuvirsiä Jerusalemin tuhon tähden

 

IV Suuret profeettakirjat

(ennen pakkosiirtolaisuutta)

 • Jesaja – Vt:n evankelista
 • Jeremia – kärsimys ja toivo

(pakkosiirtolaisuuden aikana)

 • Daniel – Vt:n ilmestyskirja
 • Hesekiel – näkyjä

 

V Pienet profeettakirjat

(ennen pakkosiirtolaisuutta)

 • Hoosea – Jumalan uskollisuus ja rakkaus syntistä kohtaan
 • Joel – varoituksia ja lupaus Hengen vuodatuksesta
 • Aamos – jyrisevä profeetta
 • Obadja – Eesau tuhoutuu mutta Siion pelastuu
 • Joona – uppiniskainen lähetystyöntekijä
 • Miika – lupauksia Messiaasta ja hänen valtakunnasta
 • Naahum – Assyrian tuho
 • Habakuk – vanhurskaan usko oikeudenmukaiseen Jumalaan
 • Sefanja – Herran päivä on lähellä

(pakkosiirtolaisuuden jälkeen)

 • Haggai – käytännöllinen rohkaisu temppelin rakentamiseen
 • Sakarja – hengellinen rohkaisu temppelin rakentamiseen ja lopun ajat
 • Malakia – tuomioita ja lupaus Eliasta

 

 

UUSI TESTAMENTTI – 27 kirjaa

 

I Evankeliumi Vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta

 • Matteuksen evankeliumi – Jeesus on Kuningas
 • Markuksen evankeliumi – Jeesus on kärsivä Palvelija
 • Luukkaan evankeliumi – Jeesus on täydellinen ihminen ja Vapahtaja
 • Johanneksen evankeliumi – Jeesus on Jumalan Poika, Sana

 

II Evankeliumi kaikkeen maailmaan

 • Apostolien teot – Pyhän Hengen vuodatus, lähetystyö ja seurakuntien synty

 

III Evankeliumi antaa elämän uskoville ja seurakunnille

Paavalin kirjeet

 • Roomalaisille – kristillisen uskon perusteet
 • 1 Korinttilaisille – kristillinen usko käytännössä
 • 2 Korinttilaisille – kristillisen uskon puolustus
 • Galatalaiskirje – kristillinen vapaus ja elämä
 • Efesolaisille – kristillinen seurakunta
 • Filippiläisille – kristillinen ilo
 • Kolossalaisille – Kristuksen ylivertaisuus
 • 1 Tessalonikalaisille – kristillistä rohkaisua ja lohdutusta
 • 2 Tessalonikalaisille – Kristuksen odotus
 • 1 Timoteukselle – pastoraalisia ohjeita
 • 2 Timoteukselle – pastoraalisia ohjeita
 • Titukselle – pastoraalisia ohjeita
 • Filemonille – kristillinen suhtautuminen orjuuteen ja lähimmäisyyteen
 • Heprealaisille (mahdollisesti muu kirjoittaja) – uuden liiton ylivertaisuus

 

Pietarin kirjeet

 • 1 Pietarin kirje – kristillinen pyhä elämä
 • 2 Pietarin kirje – aito ja väärä usko

 

Johanneksen kirjeet

 • 1 Johanneksen kirje – kristillinen usko, rakkaus ja elämä
 • 2 Johanneksen kirje – rakkaus ja eksytys
 • 3 Johanneksen kirje – aidot ja väärät palvelijat

 

Muut kirjeet

 • Jaakobin kirje – kristillinen kuuliaisuus ja pyhä elämä
 • Juudan kirje – varoituksia eksytyksestä

 

IV Evankeliumi vie perille uuteen luomakuntaan

 • Ilmestyskirja (Johanneksen ilmestys) – viimeiset tapahtumat, Kristuksen  paluu, viimeinen tuomio ja uusi luomakunta