Jeesuksen taivaaseen astuminen (Helatorstai)

JEESUKSEN TAIVAASEEN ASTUMINEN (Helatorstai)

Helatorstain eli Kristuksen taivaaseenastumisen päivän aihe ja ajankohta, 40 päivää pääsiäisestä, on saatu Apostolien teoista (Ap. t. 1: 6-14).

Kristus korotettiin taivaisiin. Hän on astunut taivaalliselle valtaistuimelle ja istuu nyt Jumalan oikealla puolella. Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.

Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Me emme voi saada yhteyttä Kristukseen inhimillisten aistiemme välityksellä, mutta silti hän on Pyhän Henkensä kautta sanassa ja sakramenteissa läsnä seurakuntansa keskellä.

Hänen seuraajiensa tehtävä on viedä sanoma korotetusta Herrasta koko maailmaan.

 

EVANKELIUMI: Mark 16:14-20

Viimein Jeesus ilmestyi myös yhdelletoista opetuslapselleen heidän ollessaan aterialla. Hän moitti heidän epäuskoaan ja heidän sydämensä kovuutta, kun he eivät olleet uskoneet niitä, jotka olivat nähneet hänet kuolleista nousseena.

Hän sanoi heille: ”Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Ja niitä, jotka uskovat, seuraavat nämä tunnusmerkit: Minun nimissäni he ajavat pois pahoja henkiä. He puhuvat vierailla kielillä. He tarttuvat käsin käärmeisiin, ja vaikka he juovat tappavaa myrkkyä, se ei vahingoita heitä. He panevat kätensä sairaiden päälle, ja nämä paranevat.”

Kun Herra Jeesus oli puhunut heille tämän, hänet otettiin ylös taivaaseen ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Opetuslapset lähtivät matkaan ja saarnasivat kaikkialla. Herra toimi heidän kanssaan ja vahvisti sanan tunnusmerkeillä.

 

Apostolien teot

Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka”. 

Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän nähtensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa; ja nämä sanoivat: ”Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän.” (1:8-14)

 

Apostolien teot kuvaavat tarkimmin Jeesuksen taivaaseen astumisen ja liittää sen samalla Jeesuksen paluuseen.

 

NÄKÖKULMIA HELATORSTAIN SANOMAAN

Ihmeellisen todellisuuden monet ulottuvuudet

Jeesuksen ilmestymiset opetuslapsille ja taivaaseen astuminen ovat inhimillisesti ajatellen Raamatun kummallisimpia ja vaikeimmin uskottavia kohtia. Kuitenkin tarkemmin ajateltuna kyse on aivan ”luonnollisesta” välttämättömyydestä.

Raamatun kuvauksen mukaan on kaksi (aineellinen ja aineeton), tai oikeastaan neljä eri maailmaa:

  • Luotu ajallinen, materiaalinen maailma (huom: nykytieteen käsityksen mukaan maailmankaikkeuden näkyvä materia on vain 4 % kaikesta – sen lisäksi on ”pimeää ainetta” 21 % ja täysin tuntematonta ”pimeää energiaa” 75 %, josta ei ole mitään käsitystä).
  • Luotu ikuinen, ”aineeton” maailma, johon kuuluvat enkelit ja ihmisen ikuinen sielu.
  • Jumala oma olemus, joka on luomaton ja ikuinen.
  • Tuleva uuteen luomiseen perustuva täydellinen maailma (ja kadotus).

Nämä kolme ensimmäistä ovat todellisia ”maailmoja” tai ”ulottuvuuksia” tälläkin hetkellä.

Materiaaliseen ajalliseen maailmaan sidottu ihminen ei voi itse, omavoimaisesti päästä muihin todellisuuksiin. Jumala on sitonut meidät tähän aikaan ja materiaan. Toisaalta meissä oleva hengellinen ulottuvuus on ikään kuin ”kanava”, jonka kautta voimme ”aistia ja kokea” näiden toisten ulottuvuuksien persoonia ja voimia kuten Jumalan läsnäoloa ja toisinaan enkeleiden tai pahojen henkien vaikutuksia.

Jeesus palasi takaisin ristinkuolemansa, ylösnousemuksensa ja kirkastumisensa kautta siihen todellisuuteen, josta hän oli lähtöisin. Herrana ja Jumalana hän voi astua aikaan ja palata takaisin. Enkelit voivat tehdä saman rajatummalla tavalla.

Tästä näkökulmasta on ”luonnollista” että Jeesus – jumalallisen tarkoitusperänsä kautta – astui ylösnousseena opetuslasten keskelle ja astui lopullisesti taivaaseen ”pilven” keskellä. Jumala voi ”puhkaista” ajallisen ja ikuisen välille juuri sellaisia ”aukkoja” kuin hän näkee hyväksi.

Ihmiselle ainoa tie Jumalan yhteyteen ja iankaikkiseen maailmaan on Jeesus – hänen ristinkuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta. Se on ainoa mahdollinen ja ainoa turvallinen tie. Kaikki muut tiet vievät yhteyteen luopuneen henkimaailman kanssa. Sellaista on kaikenlainen spiritismi, meditointi, jooga, energiahoidot, itämainen uskonnollisuus, okkultismi jne.

Juuri viime yönä näin voimakasta unta, jossa minun tuli varoittaa ihmisiä, uskoviakin itämaisen uskonnollisuuden eri muodoista, petollisuudesta ja kuolemaakin pahemmasta vaarallisuudesta. Hämmästyttävää unessa oli se, että okkultismiin oli yllyttämässä ja eksyttämässä muutamia kirkon pappeja ja piispoja. Kun ihminen luopuu elävästä Jumalasta, hän yrittää täyttää sydämensä tyhjyyttää korvikkeilla. Eksyneestä tulee eksyttäjä.

Esimerkiksi mitään ”kristillistä” joogaa ei ole. Se on suoraa yhteyttä pimeyteen, vaikka kuinka sitä kuorrutettaisiin kristillisillä sanoilla. Raamatussa meitä ei kehoteta joogaamaan vaan lukemaan Sanaa, rukoilemaan ja palvelemaan. Varokaa, varoittakaa ja irtisanoutukaa kaikesta pimeydestä!!!

Vain Raamatun ilmoittama Jeesus on ainoa tie Jumalan luokse ja hänen läsnäoloonsa.

Tärkeä todiste ja siirtymävaihe

Jeesuksen ylösnousemuksen ja taivaaseen astumisen välinen aika oli 40 päivää.

Se oli siirtymävaihe, jonka aikana Jeesus todisti opetuslapsille vääjäämättömästi, kuka hän todella oli, mitä hän todella teki ristillä ja miten hän voitti synnin, kuoleman ja pahan vallan.

Juuri ylösnousemus ja taivaaseen astuminen olivat Jumalan antama näkyvä tae sille, että ristillä todella tapahtui pätevä sovitus, joka tyydytti pyhän Jumalan vihan hänen sydämessään meille näkymättömällä tavalla. Ne olivat näkymättömän todellisuuden näkyviä merkkejä ja täydellisen sovituksen vääjäämättömiä seurauksia, joiden varassa on meidänkin elämämme.

Samalla tuo 40 päivää oli siirtymävaihe, jossa Jeesus totutti opetuslapset siihen, että hän ei enää olisi fyysisesti heidän kanssaan. Hänen pysyvä paikkansa olisi taivaassa Isän valtaistuimella, jossa hän jatkuvasti rukoilee omiensa ja maailmanlaajuisen lähetystyön puolesta sekä josta käsin hän johtaa seurakuntaansa, omaa ”ruumistaan” Pyhän Hengen välityksellä.

Minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän.

Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion: synnin, koska he eivät usko minuun; vanhurskauden, koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe; ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu.

Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa. Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille. (Joh 14:7-14)

Kun Jeesus oli maan päällä, hän toimi ”rajoittuneena” fyysiseen ruumiiseensa. Nyt kun hän on taivaissa, hän on kaikkialla läsnä Pyhän Henkensä kautta.

Sillä missä kaksi tahi kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. (Matt 18:20)

Kymmenen päivää myöhemmin Pyhä Henki vuodatettiin seurakunnalle ensimmäisenä kristillisenä helluntaina eli 50 päivää pääsiäisen jälkeen. Tästä lukumäärästä (50) tulee myös sana ”helluntai” (Pentecost). Helluntai on siis 10 päivää Jeesuksen taivaaseen astumisen jälkeen.

Tulevan ennakointia ja siihen turvautumista

Jeesuksen ylösnousemus ja taivaaseen astuminen ennakoivat uskovien ylösnousemusta ja taivaaseen ottamista. Tulee päivä, jolloin mekin koemme saman. Ruumiimme nousevat ylös ja meidät temmataan kirkastettuina taivaisiin. Ajallisen ja ikuisen välille avautuu ovi, jonka läpi kuljemme.

Tahdomme, veljet, teidän olevan selvillä siitä, mitä tapahtuu kuoleman uneen nukkuville, jotta ette surisi niin kuin nuo toiset, joilla ei ole toivoa. Jos kerran Jeesus on kuollut ja noussut kuolleista, niin kuin me uskomme, silloin Jumala myös on Jeesuksen tullessa tuova poisnukkuneet elämään yhdessä hänen kanssaan.

Ilmoitamme teille, mitä Herra on sanonut: Me elossa olevat, jotka saamme jäädä tänne siihen asti kun Herra tulee, emme ehdi poisnukkuneiden edelle. Itse Herra laskeutuu taivaasta ylienkelin käskyhuudon kuuluessa ja Jumalan pasuunan kaikuessa, ja ensin nousevat ylös ne, jotka ovat kuolleet Kristukseen uskovina. Meidät, jotka olemme vielä elossa ja täällä jäljellä, temmataan sitten yhdessä heidän kanssaan pilvissä yläilmoihin Herraa vastaan.

Näin saamme olla aina Herran kanssa. Rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla. (1 Tess 4:13-18)

Hengellisiä kokemuksia

Jotain tästä olen minäkin saanut kokea. Tulin uskoon Herran Jeesuksen kautta, Pyhässä Hengessä pääsiäisen aikoihin vuonna 1993. Viikkoa ennen joulua pyysin ensimmäistä kertaa, että täyttyisin Pyhällä Hengellä. Jumala näki hyväksi armossaan antaa minulle voimakkaan hengellisen kokemuksen, jossa koin aivan käsittämättömän voimakasta rakkautta ja voimaa.

Tuntui kuin halkeaisin valtavasta rakkaudesta, joka täytti koko rintakehäni. Samalla siihen liittyi ihmeellinen Jumalan voima. Tuntui kuin olisin avaruusraketti, jonka työntöraketit jo paahtoivat täysillä, juuri sekunnin murto-osaa ennen kuin raketti alkaisi nousta kohti taivaita. Koin, että aivan kohta lähden suoraan taivaaseen läpi katon ja kaikkien ajallisten esteiden.

Jumalan voima oli pienelle ihmiselle käsittämättömän voimakas. Samalla siihen liittyi ääretön helppous. Ymmärsin sen kokemuksellisesti. Ylöstempaaminen ja ylösnousemus ovat Jumalalle yhtä helppoa kuin meille teelusikan nostaminen. Jumala on todella Kaikkivaltias. Hän on luonut koko maailmankaikkeuden.

Näin Jumala antaa hyvin yksilöllisiä kokemuksia. Ne ovat pelkästään armosta. Niillä ei koroteta ihmistä vaan Jumalaa. Kokemukset eivät tee meistä hengellisempiä kuin toiset. Jokainen Jeesukseen uskova omaa Pyhän Hengen. Hän tekee meistä hengellisiä.

Jeesuksen takaisin tuleminen

Jeesuksen taivaaseen ottaminen ennakoi hänen paluutaan maan päälle. Jeesus nousi taivaaseen Öljymäeltä ja juuri sinne hän myös palaa takaisin. Tästä kertoo etenkin Sakarjan profetia:

Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niin kuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon. (Sak 14:3-5)

Jeesus nousi voittajana taivaisiin. Voittajana hän palaa myös takaisin. Vielä nyt elämme armon aikaa, jolloin Jeesus liikkuu keskellämme ristiinnaulittuna, ylösnousseena Vapahtajana. Hän kohtaa meitä armahtajana kutsuen meitä pelastukseen, sisälle iankaikkiseen elämään.

Armon aika päättyy, kun hän palaa kuninkaiden Kuninkaana ja herrojen Herrana. Silloin jyvät ja akanat, lampaat ja vuohet erotellaan toisistaan. Kristukseen turvautuneet saavat periä Isän valtakunnan. Kristuksen hylänneet jäävät sen ulkopuolelle pimeyteen.

Valitkaamme armo, rakkaus ja elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalalla on hyvä tahto meitä kohtaan. Pitäkäämme kiinni iankaikkisesta pelastuksesta kaikissa elämämme tilanteissa ja olosuhteissa. Hän on iäti uskollinen ja pelastaa meidät taivaisiin.

 

RUKOUS

Korotettu Herra,
sinä nousit takaisin kirkkauteesi.
Sinua me kumarramme ja ylistämme
Herranamme ja Kuninkaanamme,
sinuun turvaudumme.

Ikävöimme nähdä kasvojesi kirkkautta.
Kiitos siitä, että valosi loistaa pyhästä sanastasi
ja olet joka päivä meitä lähellä.

Kiitos, että olet luvannut
noutaa kansasi kerran
kirkkauden asuinsijoihin.

Auta meitä pysymään uskollisina,
ettei mikään sammuttaisi meissä
taivaallisen kodin ikävää.

Kuule meitä, sinä, joka elät ja hallitset
Isän ja Pyhän Hengen kanssa
aina ja ikuisesti.
Aamen.