Johtoajatus

 

JOHTOAJATUS

 

Raamattu ajassamme sivuston tarkoituksena on, että me voimme…

  • Löytää turvallisen yhteyden Luojaamme ja saada sen kautta elämäämme tarkoituksen.
  • Tutustua Jumalaan ja hänen hyvään tahtoonsa, jotta voisimme elää oikein ja rakastaen.
  • Kunnioittaa Raamattua Jumalan sanana ja ymmärtää sen sisältöä.
  • Varjeltua vääristyneestä kristillisyydestä ja uskonnollisuudesta, joka vie perustan elämältä ja Jumalan tuntemiselta.
  • Kulkea turvallisin mielin elämän iloissa ja suruissa Jumalan kämmenellä ja päästä kerran kotiin.

 

Tämä kaikki on mahdollista, koska Jumala on…

  • Luonut sinut kuvakseen.
  • Antanut sinulle pyhän Sanansa Elämänkirjaksi.
  • Lunastanut sinut yhteyteensä Kristuksessa Jeesuksessa.
  • Pyhittänyt sinut Pyhässä Hengessä elämään Jumalan antamaa elämää.

 

Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. (Joh 17:3)

 

Kun siis te, rakkaat ystävät, olette ennalta selvillä tästä kaikesta, niin olkaa varuillanne.
Älkää antako jumalattomien johtaa itseänne harhaan, niin että putoatte omalta varmalta pohjaltanne.
Kasvakaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa.
Hänelle kunnia nyt ja iankaikkisuuden päivään asti.
(2 Piet 3:17-18)

 

”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni,
kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.”
(Matt 28:18-20)

 

Kristuksen opetuslapsina olemme matkalla pimeydestä valoon, tietämättömyydestä tietämiseen, rakkaudettomuudesta rakkauteen, kuolemasta elämään, kapinasta Jumalan syliin. Hän on iäti kanssamme!