Jesajan kirja

PROFEETTA JESAJAN KIRJA – Kuninkaallisen profeetan sanoma tuomiosta ja Messiaasta

 

Profeetta Jesaja

Jesaja oli merkittävin ja vaikutusvaltaisin Vanhan testamentin profeetoista. Hänen toiminta-aikansa oli jopa 62 vuotta (742–680 eKr.). Jesaja syntyi varakkaaseen yläluokan perheeseen Jerusalemissa. Hän sai hyvän koulutuksen ja oli lahjakas runoilija, kirjoittaja ja historioitsija. Tekstissä näkyykin paljon kielikuvia, sanaleikkejä, satiiria, lauluja ja runoja. Jesaja tunsi hyvin kuninkaalliset ja toimi erityisenä ”hoviprofeettana” neuvoen mm. ulkopolitiikassa. Hänen vaimonsakin oli profeetta. Kahdella pojalla oli symboliset nimet, jotka kuvasivat Jesajan sanomaa: ”ryöstö joutuu” ja ”jäännös palaa takaisin”. Näin sitten tapahtuikin Juudan kohdalla. Mahdollisesti Jesaja kuoli marttyyrina kuningas Manassen käsissä korkeassa iässä hyvin pitkän ja merkittävän profeetallisen tehtävän jälkeen. Jesajan nimi tarkoittaa ”Herra on pelastus” (= Jeesus).

 

Yhteiskunnallinen tilanne

Daavidin ja Salomon kuningaskunta oli jakautunut kahtia vuonna 930 eKr. Pohjoinen Israel rappioitui nopeasti ja tuhoutui Assyrian käsissä vuonna 722 eKr. Eteläinen Juuda säilyi pitempään, koska se kykeni uudistumaan hengellisesti yhä uudestaan. Pohjoisen Israelin tuho oli äärimmäisen vakavaa puhuttelua Juudallekin, joka oli saanut elää melko pitkään tasaisen hyvää aikaa lähes 100 vuoden ajan. Hyvät kuninkaat olivat johtaneet Juudan maata Herran tahdon mukaisesti. Hengellinen ja taloudellinen vakaus kulkivat käsi kädessä. Joitakin sotia ajan tavan mukaisesti käytiin silloin tällöin, mutta Juuda oli niissä voitokas.

Assyrian uhan alla ilmapiiri oli kuitenkin kasvamassa hyvin uhkaavaksi, erityisesti kuningas Hiskian aikana. Hiskia rukoili hartaasti ja pyysi Herran apua Jesajan kautta. Niinpä kuningas Hiskia ja Juuda säästyivät Assyrian painostuksesta huolimatta valtavan ihmeen myötä. Myöhemmin Hiskia teki virheen liittoutuessaan nousevan suurvalta Babylonian kanssa, mikä kääntyi myöhemmin Juudalle vahingoksi. Jokaisen ihmisen ja kansan suurin turva on Jumalassa, ei suurvalloissa yms.

Hiskian jälkeen kuninkaaksi tuli Manasse. Hän oli pahin Juudan kuninkaista ja toi sille hengellisen turmion. Ilmeisesti hän pahuudessaan tapatti korkeaan ikään tulleen Jesajankin (juutalainen perimätieto, ks. Hebr 11:37).

 

Moraalinen tilanne

Jesaja toimi profeetta Miikan aikalaisena. Koska Jesaja palveli jopa 60 vuoden ajan, joten hän joutui näkemään monenlaisia kuninkaita ja vaiheita Juudan hengellisessä ja yhteiskunnallisessa elämässä.

 • Kun Jesaja aloitti profeettana vuonna 742 eKr., ensimmäiset 10 vuotta oli helpompaa aikaa (kuningas Assarja/Ussia 767–740 eKr.). Hyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä kansa sai elää huolettomasti. Tämän jälkeen alkoi käänne huonompaan, sillä 2 Kuningasten kirjan 15 luku kertoo, että kuningas Jotamin aikana kansa palveli epäjumalia uhrikukkuloilla.
 • Kuningas Ahaksen aikana (15 v jakso) tapahtui voimakas taantuma: Ahas oli hyvin paha kuningas, joka noudatti kaikkia pakanallisia tapoja. Hän jopa rakennutti alttarin epäjumalille Herran temppeliin ja siirsi pyhiä esineitä sivuun. Kuninkaan esimerkki eksytti kansan.
 • Ahaksen jälkeen kuningas Hiskia kuitenkin toi hengellisen puhdistuksen ja uudistuksen ajan Miikan ja Jesajan tuella. Tämä hyvä vaihe kesti noin 30 vuotta.
 • Hiskian jälkeen alkoi Juudan historian synkin vaihe kuningas Manassen myötä (687–642 eKr.). Hän oli äärimmäisen paha ja eksytti syvästi koko kansan. Miikan ja Jesajan jälkeen ei ollut ainoatakaan profeettaa Manassen aikana, joten aika oli äärimmäisen pimeä.

 

Jesajan kirjan sisältö ja rakenne

Jesajan kirja on laajin profeettakirjoista ja käsittää 66 lukua. Ne voidaan jakaa 39 ja 27 lukuun kuten Vanha ja Uusi testamentti 39 ja 27 kirjaan. Jesajan kirja sisältää kirkkaimman ja tarkimman kuvauksen tulevasta pelastuksesta ja Messiaasta. Erityisen tunnettu on 53 luku, jossa ennustetaan Messiaan ristinkuolema. Ei ole mikään ihme, että Uudessa testamentissa lainataan eniten juuri Jesajan kirjaa. Jesaja onkin vanhan liiton evankelista. Vanha testamentti sisältää paljon lakia ja tuomioita, mutta myös armon ja evankeliumin.

Jesajan kirja voidaan jakaa kolmeen pääosaan:

 • Ensimmäinen osa (1-35 luvut) on lakiin perustuvaa herätyssaarnaa ja tuomion julistamista. Niidenkin lomassa välkkyy Jumalan armo ja lupauksia tulevasta Messiaasta. Julistuksen kohteena on Juudan kansa ja useat muut kansat. Jumala tulee esille koko historiaa hallitsevana kaikkivaltiaana, oikeudenmukaisena Herrana.
 • Toinen osa (36-39 luvut) on historiallinen välikatsaus, joka kuvaa kuningas Hiskian ja Juudan kansan joitakin vaiheita. Tässä historiallisessa välikatsauksessa käy ilmi, kuinka Hiskia ja Juuda pelastuivat Assyrian hyökkäykseltä. Sen jälkeen kuvaus keskittyy Hiskian sairauteen, paranemiseen ja ylpeydessä tekemäänsä virheeseen.
 • Kolmas osa (40-66 luvut) on Vanhan testamentin kirkkainta evankeliumia: Jumalan kansa ja muutkin kansat saavat kokea pelastuksen ihanuuden (40-48). Vapautuksen tuo Herran palvelija, kärsivä ja korotettu Messias (49-53). Turmeltunut maailma vaihtuu ikuiseen, täydelliseen elämään (54-66).

 

Jesajan kirjan tavoitteet
Pyhä ja rakastava Jumala tahtoi profeettansa kautta

 • varoittaa Jumalan kansaa sen synneistä (epäjumalanpalvelus, moraalittomuus ja yhteiskunnallinen sorto) ja tulevista tuomioista
 • kääntää kaikki kansat puoleensa ja pyhään elämään
 • julistaa lohdutusta ja toivoa pakkosiirtolaisuuteen joutuville
 • ilmoittaa Messiaan tulemuksen ja tehtävän
 • kertoa lopullisesta pelastuksesta, jonka historiaa suvereenisti hallitseva Jumala antaa

Kaikki nämä tavoitteet ovat voimassa yhä tänään. Meidän tulee arvioida omaa, seurakuntamme ja yhteiskuntamme elämää profeetallisessa valossa. Jesajan julistuksen mukaisesti meidän on hyvä kääntyä Herran puoleen kärsivän Messiaan kautta ja antaa hänen synnyttää meissä ajallista ja iankaikkista rakkautta ja elämää.

 

Jesajan kirja sisältää runsaimman aineiston tulevasta Messiaasta

Siinä on useita Jeesukseen viittavia nimityksiä:

Herra, Vesa, Immanuel, Ihmeellinen Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas, Kulmakivi, Kuningas, Paimen, Herran Palvelija, Valittu, Jumalan Karitsa, Lunastaja, Voideltu

 

Seuraavassa on tärkeimpiä ennustuksia ja kuvauksia Messiaasta, jotka täyttyvät Jeesuksen ensimmäisen ja toisen tulemuksen myötä:

 • Herra hallitsee Jerusalemin temppelistä käsin kaikkia maailman kansoja (2:2-5)
 • Herran Vesa Israelin kruununa ja Jumalan läsnäolo kansansa keskellä (4:2-6)
 • Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel (7:14-16)
 • Herra Sebaot…on oleva pyhäkkö, loukkauskivi ja kompastuksen kallio monille (8:13-15)
 • Sebulonin ja Naftalinin maa nousee pimeydestä Messiaan voimasta (8:23)
 • Messiaan syntymä – Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille  annettu… herraus… Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen Isä, Rauhanruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella… (9:1-6)
 • Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa. Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki… tuomitsee oikein… lyö viholliset… on vanhurskas (11:1-5)
 • Herran omien ylösnousemus (26:19)
 • Herran tulemus parantaa sairaat ja tuomitsee väärintekijät (35:3-6)
 • Messiaan palvelutehtävät – palvelija, valittu, Hengellä voideltu, oikeudentuoja, armollinen, opettaja, liitontuoja, valkeus, parantaja, uudistaja (42:1-9)
 • Ensimmäinen ja Viimeinen – ainoa Jumala (44:6)
 • Koores – paimen ja temppelin rakentaja (44:28, 45:1-13)
 • Herran palvelijan suuri kutsumus – Israelin pelastus ja pakanakansojen valkeus (49:1-6)
 • Herran palvelijan taito, kärsivällisyys ja kärsimys (50:5-6)
 • Herran palvelijan kärsimys ja korotus (52:13 – 53:12)
 • Armoliiton välittäjä (54:1-5)
 • Herran Voideltu tuo ilosanoman (61:1-3)
 • Herran tulemus (62:11)
 • Messias tuo tuomion kansoille (63:1-6)
 • Messiaan 1. tulemus poikalapsena (66:7)
 • Messiaan 2. tulemus kirkkaudessa (66:15-18)

 

Jesajan kirja pähkinänkuoressa

 

I  TUOMIOT JA NUHTEET  (1:1 – 35:10)

 1. Tausta / 1
 2. Varhaiset ennustukset: tuomioita ja lupauksia / 2 – 5
 3. Kutsu ja puhdistus / 6
 4. Varhaiset Messias-profetiat / 7 – 12
 5. Kansojen tuomiot / 13 – 23
 6. Historian täyttyminen / 24 – 27
 7. Voi-huutoja ja toivon kipinöitä / 28 – 35

II  HISTORIALLINEN VÄLISOITTO:  HISKIA  (36:1 – 39:8)

 1. Hiskia ja Juuda pelastuvat assyrialaisilta / 36 – 37
 2. Hiskian sairaus ja paraneminen / 38
 3. Hiskian typeryys / 39

III  PELASTUS JA TOIVO  (40:1 – 66:24)

 1. Lupauksia Jumalan kansan ennalleen saattamisesta / 40 – 48
 2. Lupauksia kärsivästä Messiaasta, Herran palvelijasta / 49 – 53
 3. Lisää ilmoituksia ennallistamisesta ja lunastuksesta / 54 – 59
 4. Siionin loistava tulevaisuus / 60 – 66