Joelin kirja

PROFEETTA JOOELIN KIRJA: Herran päivä, Hengen vuodatus ja Israelin pelastus

 

Aika, paikka ja kuningas

Noin 810 (-750) eKr. eteläinen Juuda, jonka kuninkaana toimi Joas (835-796 eKr.)

 

Yhteiskunta

Yhteiskunnallisesti Juuda oli kokenut vajaan 20 vuoden mittaisen taantumuksen ajan kolmen huonon kuninkaan myötä. Uusi kuningas Joas aloitti 40 vuoden mittaisen hallitusaikansa v. 835 eKr. Hän oli sydämeltään hyvä ja halusi korjata Herran temppelin. Hän oli toimiltaan hidas ja vasta 23. hallitusvuotenaan hän sai korjaustyöt alkamaan papiston vitkutellessa. Näinä aikoina pohjoinen Aram hyökkäsi Jerusalemia vastaan ja pelokas Joas lahjoi Aramin lopettamaan hyökkäyksen. Joasin hallituskausi päättyi hänen salamurhaan. Taloudellisesti Juuda oli melko köyhä ja voimaltaan heikko.

 

Moraali

Pitkähkö hengellinen taantumus ja sinänsä hyvän kuninkaan hitaus vaikuttivat, että kansa edelleen uhrasi epäjumalille uhrikukkuloilla ja Herran temppeli oli rappiolla. Niinpä Herra kutsui Juudaa parannukseen ennennäkemättömän vakavalla heinäsirkkavitsauksella, kuivuudella, kadolla ja maastopaloilla (1 luku). Juuri näihin profeetta Joel viittaa tuoreeltaan ja käyttää näitä vitsauksia varoituksina tulevasta: lähestyvästä Aramin hyökkäyksestä pohjoisesta (2 luku) ja lopunaikana tulevasta Herran päivästä (3 luku).

Kansa tarvitsi Jumalan ankaraa varoitusta, jotta se pelastuisi. Tähän kansa kuningas Joaan ja papiston johdolla nöyrtyikin. Se sai kuulla Vanhan testamentin merkittävimpiä lupauksia pelastuksesta, Hengen vuodatuksesta ja siunauksista.

 

Profeetta Joel

Joelista tiedetään hyvin vähän. Hän palveli eteläisessä Juudassa joko melko lyhyen ajan tai pitkänkin jakson. Nimi Joel tarkoittaa ”Herra on Jumala”. Joel tunsi maalaiselämän hyvin.

 

Profeetta Joelin kirja

Joelin kirja on yksi vanhimmista ja tunnetuimmista Vanhan testamentin profeettakirjoista. Se jakautuu taulukon mukaisesti kolmeen pääosaan ja sisältää 2 ja 3 luvun välissä kirkkaan helmen – ennustuksen pelastuksesta ja Hengen vuodatuksesta, johon Pietari viittasi helluntaisaarnassaan. Ensimmäinen osa kuvasi juuri tapahtuneita vitsauksia, toinen osa varoitti entistä suuremmasta uhasta – pohjoisen vihollisen hyökkäyksestä ja kolmas osa ennustaa Herran päivästä.

Joelin profetiat kuvaavat useita eri ajanjaksoja (kuten monet muut profetiat):

  • kirjoittamisajan hetki (nykyhetki): vitsaukset
  • aivan lähitulevaisuus muutaman vuoden sisällä: vihollisen hyökkäys
  • seurakunta-aika: moraalinen opetus ja lupaukset pelastuksesta ja Hengen vuodatuksesta
  • Herran päivä, kansojen tuomio maan päällä ja 1000-vuotinen valtakunta Israelille
  • iankaikkinen pelastus

 

Hengen vuodatus ja Herran päivä

Kirjan pääteema on parannus eli palaaminen kokosydämisesti Herran yhteyteen sekä Jumalan valtavat armolupaukset pelastuksesta ja Hengen vuodatuksesta. Jumalan tahtona on armahdus ja elämä, mutta ihminen voi siitä kieltäytyä. Jumala on pyhä ja siksi hän lopulta joutuu tuomitsemaan luopuneet Herran päivänä. Kun Herra tarjoaa valtavaa pelastusta, miksi valita kauhistuttavat tuomiot?

1:2-3,14: Onko tällaista tapahtunut teidän tai isienne päivinä? Kertokaa tämä lapsillenne! Kuuluttakaa pyhä paasto

1:15, 2:2,11: Voi sitä päivää! Sillä lähellä on Herran päivä, hävitys. Se on lähellä: pimeyden ja synkeyden päivä!

2:12-13: Kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne, paastoten, itkien ja valittaen. Repäiskää rikki sydämenne!

2:13: Herra on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja armosta rikas

2:28-32: Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni… ihmeitä… Herran päivä… Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu!

 

 

 

heinäsirkka-

vitsaus

 

tapahtunut vitsaus

varoitus

toivoton tilanne

 

1:1-20

suuremman uhan edessä kutsu parannukseen

  Herran päivän kaltainen   hyökkäys

 

kansallinen parannus

Jumalan armo

2:1-17

pelastus ja Hengen vuodatus

 

 

Vt:n keskeisiä      lupauksia

 

2:18-27

Herran päivä ja Israelin pelastus

sota ja kansojen tuomio

Israelin pelastus

2:28 – 3:21

painotus

nykyhetki

lähitulevaisuus

lopunaika

tuntemukset                   valitus ja tuska                                  >                              ilo