Osa 2: Pelastus ja yhteys Kristuksessa

EFESOLAISKIRJEEN SANOMA: Viisi teemaa (1/5)

 

I PELASTUS JA YHTEYS JUMALAN KANSSA KRISTUKSESSA JEESUKSESSA (1 – 2:10)

Ymmärrämmekö, mitä pelastus merkitsee ja miten saamme sen?

Voimme ajatella esimerkkiä: Ihminen on sairastunut hyvin vakavasti ja viedään sairaalaan. Hän ei voi parantaa itseään vaan voi ainoastaan maata hoitopöydällä. Lääkäri tutkii hänet tarkoin, määrittelee sairauden ja määrää lääkkeet. Potilas paranee ja saa elää.

Aivan samalla tavalla jokainen ihminen on kuolemansairas synnin tähden. Synti tuhoaa ihmisen hengellisesti, psyykkisesti ja ruumiillisesti. Synnin tähden ihminen on menettänyt yhteyden Jumalaan. Hän elää kuoleman ja pahuuden voimien alaisuudessa. Synnin vuoksi Jumala tuomitsee ihmisen. Hänen tilanteensa on täysin toivoton. Ihminen ei voi auttaa itseään vaan hän tarvitsee lääkärin ja oikeat lääkkeet tähän tautiin.

Jumala on lääkäri, parantaja ja pelastaja, joka tulee jokaisen ihmisen luokse Jeesuksessa Kristuksessa. Jeesus tulee juuri sinun luoksesi, armahtaa, parantaa ja antaa uuden elämän. Sinä voit vain hyväksyä hoidon tai kieltäytyä siitä. Jumala auttaa sinua puhtaasta rakkaudesta ja armosta. Hän rakastaa sinua ja pelastaa sinut täydellisesti. Hän antaa ikuisen elämän.

 

Täydellinen pelastus on Jumalan teko Kristuksessa (1:3-14 ja 2:1-10)

Jumalan mittaamattoman pelastusteon tähden Paavali puhkeaa ylistämään Efesolaiskirjeen alussa (1:3-14). Paavali kuvaa monin tavoin Jumalan pelastusteon syvyyttä, laajuutta ja sisältöä. Teksti sisältää monia äärimmäisen tärkeitä kristillisen uskon totuuksia, joilla on hyvin syvä merkitys jokaiselle uskovalle. Ylistyksessä tulee esille Jumalan koko olemus Isänä, Poikana ja Pyhänä Henkenä (1:3,13). Jumala on olemukseltaan yksi ja ainoa, mutta hänessä on sisäistä moninaisuutta kuten ihmisessä henkenä, sieluna ja ruumiina (1 Tess 5:23).

Raamatun selkeä perussanoma on, että pelastus on kokonaan Jumalan armoteko ihmisen hyväksi Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä on evankeliumi, hyvä sanoma. Mitään ei jää ihmisen omaan varaan. Pelastus on täydellinen lahjapaketti, jonka ihminen voi ottaa vastaan ilmaiseksi, kun Jumala sitä lähes väkisin meille sitä tyrkyttää. Ihminen voi myös hylätä tämän mittaamattoman lahjan ja armon. Tässä on ihmisen vastuu Jumalan edessä.

Kaikki hengelliset siunaukset
Paavali opettaa, että Jumala on jo siunannut uskovia taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa (1:3). Tämä merkitsee, että Jumala on valinnut meidät pelastukseen, pyhitykseen ja rakkauteen jo ennen maailman luomista (1:4); hän on määrännyt meidät jo ennalta lapseuteen ja yhteyteen tahtonsa mukaisesti (1:5) armonsa kautta Kristuksessa (1:6). Jumala on lunastanut meidät vapaiksi ja antanut synnit anteeksi (1:7). Tämä armo antaa lisäksi kaikkinaista viisautta ja ymmärrystä (8). Jumalan pelastusteko Kristuksessa yhdistää kaiken yhdeksi, minkä synti on rikkonut ja erottanut (10). Jumala on säätänyt meille perintöosan eli iankaikkisen, täydellisen elämän hänen valtakunnassaan kaikkine rikkauksineen (1:11). Tämän kaiken toteutumisen Jumala takaa antamalla Pyhän Hengen sinetiksi sydämiimme (1:13-14). Se on ikuinen, murtamaton merkki siitä, että me kuulumme Jumalalle ja että hänen lupauksensa kuuluvat meille.

Näin Paavali piirtää kuvaa Jumalan pelastusteosta. Kuitenkin pelastuksen sisältö ja merkitys on mittaamattoman laaja ja syvä. Miltä tuntuisi omistaa 10 miljoonaa euroa? Se olisi hyvin suuri summa maallista elämää varten. Sillä saisi kaiken tarvittavan koko elämäksi. Mutta nyt me olemme saaneet Kristuksessa Jumalan armotekona paljon enemmän: ikuisen ja täydellisen elämän. Sitä ei voi ostaa millään rahalla. Itse asiassa Jumalan edessä olemme pelkästään syntisiä ja tuomittuja. Mutta nyt Jumala on antanut kaiken tämän lahjaksi, armosta.

Jumalan antama pelastus on luonteeltaan ensisijaisesti hengellinen siunaus (1:3). Se ei lupaa maallisia rikkauksia, terveyttä, synnittömyyttä, valtaa, voimaa, suurta mainetta ja ikuista elämää maan päälle. Pelastus täydellistyy vasta tulevaisuudessa, ikuisessa elämässä. Mutta Jumalan huolenpito ja siunaus koskettavat voimakkaasti tätäkin elämää. Hän varjelee, hoitaa, pitää huolta ja auttaa monin tavoin, mutta ennen kaikkea hän on kanssamme ahdistusten ja vaikeuksien keskellä. Ajallinen elämä on kuin silmänräpäys iankaikkisuuden rinnalla. Hetken ahdistuksen kautta kuljemme ikuiseen onnellisuuteen. Meidän tulee elää jalat maassa, mutta sydän taivaassa. Meidän varsinainen asemamme ja elämämme onkin ”taivaallisissa Kristuksessa Jeesuksessa” (2:6). Meillä on taivaspaikka.

Jumala valitsee ja pelastaa
Tärkeää on huomata, että Jumala on valinnut meidät pelastukseen jo ennen maailman perustamista (1:4). Hän on jo edeltä päättänyt tehdä meistä pyhiä ja nuhteettomia. Samoin hän on jo edeltä määrännyt meidät lapsikseen ja yhteyteensä (1:5). Jumala siis valitsi ja määräsi sinut pelastetuksi jo ennen maailman luomista ja ennen syntymääsi. Kuka voi tehdä tyhjäksi Jumalan valinnan ja määräyksen? Huono kristillinen elämäsi? Syntisi? Epäilysi? Saatana? Ahdistukset? Koetukset? Sairaus tai kuolema? Ei kukaan. Sinä et ole sattuma. Sinä et ole heitteillä. Sinä olet tärkeä ja sinun elämääsi varten on Jumalan suunnitelma. Sinä olet Jumalan lapsi. Pelastus ei ole sinun varassasi vaan Jumalan – täydellisesti Jumalan varassa. Tämä on ainoa perusta kristilliselle elämälle ja ikuiselle elämälle.

Pelastetun asema
Pelastus on asemamme Jumalan edessä. Kristuksen kautta me olemme pyhiä ja nuhteettomia (1:2,4). Joku voi olla presidentin asemassa, vaikka hänellä ei olisikaan kaikkia siihen tarvittavia ominaisuuksia ja kykyjä. Kun presidentti on valittu ja asetettu, hän on presidentti virheistään huolimatta. Vastaavasti uskova on valittu ja asetettu pelastetuksi ja armahdetuksi Jumalan toimesta, vaikka tosiasiassa uskova on monin tavoin vajavainen, virheellinen ja syntinen. Kristitty on yhtä aikaa pyhä ja syntinen – pyhä Kristuksessa ja syntinen omassa itsessään. Ratkaisevaa on, mitä Jumala on sanonut: sinä olet armahdettu ja syntisi on annettu anteeksi. Uskova elää jatkuvassa anteeksiantamuksessa ja puhdistuksessa. Meidät pestään Kristuksen verellä päivittäin ja hetkittäin kuten me pesemme vaatteemme. Siksi syntimme eivät enää meitä kadota. Kristuksessa pelastus on aina täydellisen varma. Jos katsot omaan itseesi ja elämääsi, et näe pelastusta, mutta kun katsot Jeesukseen, näet varman pelastuksen.

Ihmisen syvä turmellus
Koska ihminen on syntinen, itsekäs ja altis kaikkeen pahaan, hän on syvässä mielessä synnin orja. Synti määrää, mitä ihmisen on tehtävä. Ihminen on syntisenä myös altis saatanan vaikutuksille (2:1-4). Ihminen on syntynyt syntiseksi, koska hän on perinyt Aadamin ja Eevan lankeemuksen turmeleman ihmisluonnon. Syntiinlankeemuksessa ihmisyyden muotti meni rikki ja vääristyi. Tuosta muotista tulee vain sen mukaisia ihmisiä.

Kun todellinen elämä olisi täynnä rakkautta, hyvyyttä, onnellisuutta, iloa ja ikuisuutta, ihminen on menettänyt tämän kaiken synnin tähden. Niinpä Raamattu kuvaa ihmistä jopa kuolleeksi. Hän on menettänyt aidon elämän ja yhteyden elämän lähteeseen, Jumalaan. Tämä on hengellinen kuolema, jota seuraa ruumiillinen kuolema ja lopulta ikuinen kuolema, kadotus. Ihmisen tila ja tilanne on täysin toivoton ja mahdoton. Ihmisellä itsellään ei ole pienintäkään mahdollisuutta eikä edes tahtoa vapauttaa itseään. Kuolleet eivät voi herättää itseään elämään. Pelastus ei koskaan voi olla ihmisen varassa edes pienimmässäkään määrin (2:8-9).

Lunastus ja sovitus
Mutta nyt Jumala on lunastanut, ostanut ihmisen vapaaksi synnin ja saatanan orjuudesta (1:7). Jumala on maksanut lunastushinnan. Kenelle? Synnille vai saatanalle? Ei kummallekaan vaan ainoastaan itselleen, sillä synti on rikos Jumalaa vastaan. Ihmisestä tulee Jumalan velallinen. Jumala on määrännyt ankaran rangaistuksen jokaisesta synnistä. Synti tuo ongelman sekä Jumalalle että ihmiselle. Me olemme turmeltuneita ja kuoleman omia synnin tähden. Jumala taas on sisäisessä ristiriidassa, koska hän vihaa syntiä mutta rakastaa luomaansa ihmistä.

Ratkaisuna Jumalan sisäiseen ongelmaan on Jeesuksen ristinkuolema ja sovitus. Synti saa rangaistuksen ja ihminen armon. Sen myötä ihmisenkin ongelma ratkeaa. Niinpä Kristus kärsi rangaistuksen, kuoli ristillä ja vuodatti verensä. Hän kuoli ja koki helvetin tuskat meidän puolestamme. Kristus tyydytti Jumalan pyhyyden vaatimuksen. Synti on sovitettu ja siksi Jumala voi antaa meille anteeksi. Jumala ei hyväksy yhtäkään syntiä, vaikka antaa ne anteeksi. Me emme voineet sovittaa syntejämme emmekä lunastaa itseämme vapaaksi, koska olimme synnin orjia. Vain Kristus – täydellinen Jumala ja täydellinen ihminen – kykeni tekemään sen puolestamme.

Uusi yhteys
Synti rikkoi Jumalan ja ihmisen välisen suhteen. Synti rikkoi myös ihmisten väliset suhteet ja koko luomakunnan. Jumalan alkuperäinen luomistarkoitus oli yhteys, mutta synti tuhosi sen – hetkeksi. Kristuksessa Jumala korjaa särkyneen yhteyden (1:10). Jumala uudistaa luomakunnan harmoniseksi kokonaisuudeksi. Täydellinen yhteys ja eheys ovat jotain sellaista, jota emme voi ymmärtää, koska olemme syntyneet rikkinäisiksi ja rikkoutuneen maailman osaksi. Mutta Jumala luo uudelleen yhteyden ja keskinäisen rakkauden luomakuntaansa. Tämän hän tekee Kristuksen kautta. Hän on täydellinen yhdistäjä, sillä hän on Jumala ja ihminen.

Hengellisesti eläviksi
Pelastuksessa Jumala teki hengellisesti kuolleen ihmisen hengellisesti eläväksi (2:5). Elämä on Jumalan olemus ja tahto. Kuolema on kirous ja rangaistus. Jumala tahtoo tehdä kaiken eläväksi ja hyväksi. Kristuksessa elävä ihminen on kelvollinen ja kykenevä palvelemaan ja tekemään hyviä tekoja Jumalan tahdon mukaisesti (2:10). Ne eivät ole ihmisen tuotosta tai lähtöisin hänestä vaan Jumalasta. Synnin vaikutusta ovat myös sairaudet ja ruumiin kuolema. Uskoon tuleminen ei välittömästi vapauta näistä turmiovoimista. Uskova kärsii monin tavoin, sairastelee ja lopulta kuolee fyysisesti. Kuitenkin ihminen elää ikuisesti persoonana, sieluna ja henkenä. Jumala tekee myös ihmisen ruumiin eläväksi ylösnousemuksen päivänä. Kristitystä tulee täydellisen eheä.

Täydellinen pelastus
Pelastus täydellistyy ylösnousemuksen ja uuden luomakunnan myötä (1:11-12). Olemme jo täydellisesti sisällä pelastuksessa, vaikka emme vielä saa nauttia siitä täydellisesti. Jumalan suunnitelma on jo valmis, hän on päättänyt tehdä kaiken täydelliseksi ja hän tekee sen. Nykyiselle maailmalle on säädetty tietty aika, mutta pian se loppuu ja täydellisyys alkaa. Tätä tulevaa täydellisyyttä Paavali kutsuu perintöosaksi. Perintö on jo säädetty meille ja se on tulossa, vaikka sen aika ei ole vielä koittanut. Perinnön suuruutta ei voi mitata, sillä ikuisuus on päättymätön ja uusi luomakunta on täydellinen kaikessa (2:7). Tämän Jumala tekee kirkkautensa mukaisesti ja ansaitsee siitä loppumattoman kiitoksen, ylistyksen ja palvonnan.

Pyhän Hengen vakuutus
Jumala ei ainoastaan ole antanut lupauksiaan vaan myös Pyhän Hengen vakuudeksi ja merkiksi tulevasta täyttymyksestä (1:13-14). Jumala on lähellä. Hän on sydämissämme Henkensä kautta. Jumala on Henki ja siksi Pyhän Hengen läsnäolo on itse Jumalan läsnäoloa meissä. Jumala ei ole kaukana. Me emme ole yksin emmekä oman voimamme varassa vaan Jumalan. Me emme voi päästä Jumalan luo, mutta Jumala on tullut meidän luoksemme. Jumala on meissä, Kristus on meissä ja Pyhä Henki on meissä. Jumala on yksi. Me emme ole jumalia emmekä osa jumaluutta. Me olemme luotuja, mutta saamme olla Luojamme kämmenellä ja sylissä.

Me olemme saaneet Pyhän Hengen, kun olemme kuulleet ja vastaanottaneet evankeliumin, Jeesuksen Kristuksen. Sillä hetkellä meistä tuli uskovia. Tämä merkitsee, että jokaisella uskovalla on Pyhä Henki. Häntä ei voi saada enää uudelleen. On vakava valhe ja eksytystä, että uskovalla ei ole Pyhää Henkeä. Se on selvästi Raamatun vastainen oppi. Väärällä opilla uskova yritetään vietellä seuraamaan valheellisia henkiä ja vastaanottamaan niiden vaikutuksia. Tätä on varottava vakavasti! Jos uskot Kristukseen, sinulla on jo Pyhä Henki ja sinä olet pelastettu! Pyhä Henki tahtoo ohjata sinut Kristuksen tuntemiseen, hän antaa sinulle uskon, hän opettaa sinulle Jumalan Sanaa, hän paljastaa syntitapasi ja ohjaa armolähteelle Kristuksen veren puhdistettavaksi. Nämä ovat merkkejä Pyhän Hengen läsnäolosta elämässäsi, mutta voimakkaat tunnekokemukset eivät ole sitä. Pyhällä Hengellä täyttymisestä Paavali opettaa kirjeen 5. luvussa (5:18-21).

Pelastus on kokonaan Jumalan teko
Pelastus on siis Jumalan valtava armoteko Kristuksessa Jeesuksessa Pyhän Hengen kautta. Siksi Paavali mielellään lausuu evankeliumin sanoman tervehdyksenä ja siunauksena kirjeissään (1:2). Evankeliumi on armon evankeliumi ja se tuo rauhan Jumalan ja ihmisen välille. Evankeliumi antaa myös rauhan ihmisen sydämeen. ”Armo teille ja rauha Jumalalta ja Kristukselta!”

Pelastukseen ei kuulu yhtäkään ihmistekoa, sillä ne ovat vain syntisiä. Pelastusta ei voi menettää yhdelläkään syntiteolla, sillä Kristus on sovittanut kaiken. Ihminen ei pelastu lain vaatimien tekojen kautta, sillä laki vain paljastaa ihmisen syntisyyden (Room 3:19-20). Ihmisen teot ovat täysin kelpaamattomia edes osaksi pelastusta. Pelastus ei ole osaksi armoa ja osaksi ihmistekoja. Moni harhaopettaja sanoo, että Kristus on hyvä alku, mutta loppu jää ihmisen omien tekojen ja pyhityselämän varaan. Tämä on väärä evankeliumi, josta etenkin Galatalaiskirje ja 2 Korinttolaiskirje varoittavat hyvin ankarasti. Efesolaiskirjeen sanoma vahvistaa äärimmäisen kirkkaasti ja yksiselitteisesti, että pelastus on kokonaan Jumalan teko (2:5,8-9).

Armo kasvattaa ja antaa ymmärrystä
Vain täydellinen Jumalan armoteko voi muuttaa ihmisen, joka on täydellisesti syntinen (2:5-10). Mikään vähempi ei riitä. Armo tarkoittaa ”ansaitsematon rakkaus meidän osaksemme”. Se on täydellinen lahja. Siitä ei voi antaa mitään maksua. Ihminen voi antaa vain syntinsä ja Jumala armonsa. Jumalan armon motiivina on hänen suuri rakkautensa (2:4-5).

Jumalan armo antaa meille viisautta ja ymmärrystä pelastusteon ja sen vaikutusten käsittämiseen (1:8-9). Jumala ja hänen tekonsa ovat ihmiselle itselleen käsittämättömiä salaisuuksia. Vain Jumala voi armonsa kautta antaa meille tarvittavan ymmärryksen. Emme voi hankkia tätä ymmärrystä minkään ansion, rituaalin, hengen tai okkultismin avulla. Vain Jumala voi sen antaa ja vain armosta. Jumala on ilmoittanut itsensä ja tahtonsa Sanansa kautta.

 

Pelastuksen valtavuuden ymmärtäminen (1:15-22)

Ylistystä seuraa rukous, jossa Paavali pyytää Jumalaa antamaan kirjeen vastaanottajille täyden ymmärryksen tuntea Jumala ja mittaamaton pelastusteko Kristuksessa. Jumalan armo oli jo vaikuttanut hyvää hedelmää uskovissa. He olivat oppineet luottamaan lujasti Kristukseen ja osoittamaan rakkautta kaikkia pyhiä kohtaan (1:15-16). Evankeliumi, Jumalan pelastusteko synnyttää aina hyvää.

Ymmärtämisemme on vajavaista
Jumalan ja hänen pelastustekonsa ymmärtäminen ei ole lainkaan helppoa. Vaikka me saamme lukea Sanasta monia opetuksia, olemme kovin vajavaisia sen käsittämisessä. Toisaalta se on ilmeistäkin, sillä miten luotu, rajallinen ihminen voisikaan käsittää Luojaansa, joka on koko maailmankaikkeutta suurempi? Toiseksi synti on vääristänyt ihmisen ajattelukyvyn etenkin Jumalasta. Kuitenkin Jumala voi antaa meille ymmärrystä ja viisautta hänen tuntemisessaan ja kristillisen toivon käsittämisessä (1:17-20). Mitä enemmän voimme ymmärtää, sitä turvallisemmalla mielellä saamme olla, sitä enemmän voimme ylistää ja kiittää Jumalaa, ja sitä enemmän voimme palvella häntä.

Pyhän Hengen ja Sanan antama ymmärrys
Koska luotu, syntinen ihminen ei itsestään käsin voi ymmärtää Jumalaa, hän tarvitsee siihen Pyhän Hengen läsnäolon ja vaikutuksen (1:17). Pyhä Henki voi lisätä käsityskykyämme huomattavasti. Siksi Paavali kirjoittaa toisaalla, että luonnollinen ihminen ei kykene ymmärtämään Jumalaa, mutta hengellinen ihminen sen sijaan voi käsittää (1 Kor 2:9-16). Erittäin tärkeää on, että Pyhä Henki käyttää tässä työssä nimenomaan Jumalan Sanaa. Raamattu yhdistää Pyhän Hengen puheen ja työn voimakkaasti Jumalan Sanaan. Sana on Hengen miekka. Sana on Pyhän Hengen puhetta. Sanalla pitää arvioida kaikki opit ja hengen ilmoitukset. Väärä opetus ja eksytys pyrkivät nimenomaan katkaisemaan Sanan ja Hengen välittömän yhteyden. Harhaopit syntyvät, kun väitetään, että Henki ei ole sitoutunut (omaan) sanaansa vaan toimii siitä poikkeavalla tavalla. Siksi Paavali ei rukoile Jumalaa antamaan Sanasta irrallista Hengen ymmärrystä vaan nimenomaan Hengen vaikutusta Sanan ymmärtämiseksi. Jumala on Sanan Jumala.

Toivo ahdistustenkin keskellä
Uskovalle on tärkeää tuntea itse Jumala ja hänen pelastustekonsa Kristuksessa. Jumala on pyhä ja rakkaus. Pelastusteko on täydellinen ja horjumaton. Siksi kristityn toivo on suunnattoman suuri (1:18). Toivo viittaa tulevaan täyttymykseen. Nyt uskova on monin tavoin ahtaalla, mutta ei umpikujassa. Edessä loistaa toivon valo, joka ei sammu. Pelastus on varma Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan antaman perinnön kirkkaus hänen pyhissään on valtava (1:18). Ikuinen, täydellinen elämä on vasta edessä, mutta jo nyt se vaikuttaa uskovan sisimmässä ja heijastaa kajoaan ympäristöön. Vaikka kuolema on meille väistämätön vihollinen, Jumalan voima on paljon suurempi. Kuolemakin on vain Jumalan työkalu ja siksi Jumala on kuoleman ja elämän Herra. Hänellä on valta kuolettaa ja tehdä eläväksi. Jumala nosti Kristuksen kuolemasta ylös taivaisiin valtaistuimelle (1:19-20). Uskova on kätketty Kristukseen ja siksi sama kuoleman voittanut ylösnousemusvoima koskettaa meitäkin. Kuolemalla ei ole viimeistä sanaa vaan elämällä – Jumalalla ja Kristuksella. Uskova saa turvallisesti jättäytyä Kristuksen varaan elämänsä viimeisinä hetkinä. Toivo on varma, perinnön kirkkaus on läpitunkeva ja Jumalan voima on rajaton.

Jumala on suvereeni pelastaja
Jumala hallitsee maailmaa Kristuksen kautta suvereenisti (1:20-22). Ei ole ketään hänen vertaistaan, ei ketään yhtä mahtavaa ja voimallista, ei ketään joka voisi nostaa edes pikkusormeaan häntä vastaan. Jumala on kaikkivaltias ja kaiken Herra. Hän on Isämme ja Kristuksemme. Hänen suojissaan me saamme olla täydellisen turvassa.

Tämä on pelastus. Tämä on Jumalan täydellinen armoteko Kristuksessa Jeesuksessa. Tämä on evankeliumi. Siinä ei ole mitään ihmisen omaa tai ihmisen ansioita. Kristuksessa me olemme täydellisesti pelastuneita jo nyt. Pelastus täydellistyy tulevaisuudessa eikä mikään voi riistää sitä meiltä! Kiitos, ylistys ja kunnia Jumalalle – nyt, aina ja iankaikkisesti!

Tärkeänä lopputulemana on, että Kristus ja pelastus hänessä on ainoa ja kestävä perustus jokaiselle uskovalle ja seurakunnalle. Kun perustus on oikea, pelastus on varma – vaikka uskova ja seurakunta olisivat kuinka heikkoja tahansa. Koko kristillinen elämä seisoo tämän perustan varassa ja siitä se saa päivittäisen voimansa.

 

KYSYMYKSIÄ:

 1. Miten sinä tulit uskoon?
 2. Mikä on pelastuksessa sinun osuutesi ja Jeesuksen osuus?
 3. Oletko turvallisella mielellä ja luottavainen Jumalan edessä? Millä perusteella?
 4. Miten koet kristillisen elämäsi? Onko sinulla syntitaakkoja? Koetko, että et kelpaa Jumalalle?
 5. Mitä seurakuntasi opettaa pelastuksesta: onko pelastus yksin Jumalan teko armosta, ihmisen teko vai onko se osittain Jumalan ja osittain sinun tekosi?
 6. Mitä teet, jos joku saarnaa, opettaa tai profetoi, että ”uskovat eivät pelastu, jos heillä on syntiä elämässä”? Hyväksytkö tällaisen opetuksen, tuletko ahdistuneeksi, torjutko sen hiljaa mielessäsi, uskallatko oikaista sen julkisesti vai keskusteletko siitä myöhemmin?
 7. Onko sinulla Pyhä Henki? Mistä tiedät sen varmuudella?
 8. Miten saat anteeksiantamuksen osaksesi? Omalla katumuksella ja parannuksenteollasi vai tunnustamalla avoimesti synnit Kristukselle ja pyytämällä anteeksiantamusta ja uudistusta?
 9. Mitä tapahtuu synneille, joita et huomaa tunnustaa? Joudutko niistä tuomiolle ja kadotukseen vai kattaako Jeesuksen sovitustyö kaikki synnit?
 10. Kuka päätti pelastaa sinut ja milloin? Mikä on Jumalan pelastussuunnitelma ja pelastusteko? Miten se koskettaa sinua? Mikä on takeena siitä, että sinä kuulut pelastettujen joukkoon ja pysyt siinä loppuun asti?

 

NEUVOJA:

 1. Lue Jumalan Sanaa päivittäin.
 2. Rukoile, että Pyhä Henki antaa sinulle ymmärrystä Sanan tuntemiseen.
 3. Ymmärrä aina, että pelastus on aina Jumalan armoteko sinulle. Tämä on evankeliumi.
 4. Ymmärrä aina, että laki paljastaa syntisyytesi ja ohjaa sinut Kristuksen luokse.
 5. Sovella Sanan lupaukset ja opetukset omaan elämääsi.
 6. Luota täydellisesti Jumalan Sanaan, lupauksiin ja armoon Kristuksessa Jeesuksessa.
 7. Tunnusta ne synnit, jotka tunnistat elämässäsi Sanan valossa, ja pyydä anteeksiantamusta.
 8. Muista aina, että Jumala rakastaa juuri sinua ja pitää sinusta huolen!