Elämänyhteys

ELÄMÄNYHTEYS

Pelastuksen ydin ja keskeisin sisältö on yhteys Luojaamme. Hänestä on alkumme, hänen varassaan ovat elämämme päivät ja hänen käsissään on iäisyytemme. Jumala on kaiken elämän lähde ja ikuinen perusta. Hän on rakkaus, hyvyys, pyhyys, ilo.

Jumala loi ihmisen kuvakseen, kaltaisekseen, rakkautensa kohteeksi, lapsekseen, ystäväksi, työtoveriksi. Jumala loi ihmisen keskinäiseen vuorovaikutukseen itsensä kanssa. Ihmisen olemassaolo, identiteetti ja tarkoitus toteutuvat vain Jumalan yhteydessä.

Synti katkaisi ihmisen välittömän elämänyhteyden Luojaan. Synti turmeli ihmisen, luomakunnan ja elämän. Synti tuo kuoleman: hengellisen, fyysisen ja ikuisen kuoleman.

Ihminen itse ei voi palauttaa tätä yhteyttä. Suhteessa Jumalaan ihminen on kuollut eikä kuollut voi tehdä mitään. Siksi Jumala itse pelastaa ihmisen. Hän tulee ihmisen luokse Kristuksessa Jeesuksessa, sovittaa syntimme ristillä ja nousee ylös, jotta me saisimme anteeksi, uuden yhteyden ja uuden elämän. Jeesus Kristus on uusi elämänlanka Jumalan ja ihmisen välillä.

Pelastus ennallistaa ja palauttaa ihmisen yhteyden Luojaansa. Silloin hänet liitetään kaikkeen siihen elämään, mikä kumpuaa Jumalasta. Iankaikkinen elämä on yhteyttä Luojaamme ja hänen tuntemistaan. Kun katsomme Jumalaan ja opimme tuntemaan hänet, silloin vasta voimme oppia tuntemaan itsemme ja elämän tarkoituksen.

 

1 Kor 13:12

Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin;
nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti,
niinkuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan.

 

Joh 17:3

Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan,
ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.

 

Joh 14:6

”Minä olen tie ja totuus ja elämä;
ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.

 

Joh 4:13

Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.

 

1 Joh 5:11-12

Ja tämä on se todistus: Jumala on antanut meille iankaikkisen elämän, ja tämä elämä on hänen Pojassansa.
Jolla Poika on, sillä on elämä; jolla Jumalan Poikaa ei ole, sillä ei ole elämää.