Psalmien kirja: Elämän moninaiset värit ja tuntemukset

PSALMIT:  Elämän värit ja tuntemukset (150 psalmia)

 

JOHDANTO

Ihmiselämään kuuluvat tunteet ja järki. Mitäpä olisi elämä ja ihmisyys ilman niitä? Tunteet ja järki ovat hyviä, luonnollisia asioita – jopa kristityllekin. Toisinaan niiden merkitystä on haluttu vähentää: uskovan tulee kulkea Pyhän Hengen ja Sanan johdatuksessa niin syvästi, että tunteilla tai järjellä ei ole enää mitään merkitystä; korkeintaan ne ovat johtamassa harhaan. Toinen äärilaita on se, että meille tarjotaan mallia, jossa inhimilliset tunteet ja järki määrittävät kaiken, eikä Sanalla tai Hengellä ole mitään todellista merkitystä.

Kuitenkin Jumala on luonut ihmisen kokonaisuudeksi. Tunteilla ja järjellä on oma tärkeä sijansa ihmisyydessä Jumalan kuvana. Ne kertovat paljon juuri Jumalasta. Hänellä on tunteet ja äärimmäisen huikea järki. Ihminen hänen kuvanaan heijastaa näitä ominaisuuksia. Tunteilla koemme elämää ja käsittelemme kokemuksiamme. Järjellä ratkaisemme, miten meidän tulee elää ja toimia eri tilanteissa. Ilman tunteita ihminen olisi kylmä kuin kivi. Ilman järkeä ja ymmärrystä ihminen olisi melkein kuin eläin, joka toimii vaistojen varassa.

Meitä ihmisiä on moneen lähtöön. Toiset ovat tunteellisia, toiset taas järki-ihmisiä. Sukupuolikin antaa omia painotuksiaan ihmisyyteen. Jotkut tekevät elämänsä ratkaisuja tunteiden pohjalta – mikä tuntuu hyvältä? Toiset yrittävät analysoida asioita pelkällä järjellä unohtaen tunteiden viestit. Mutta minkälaiseen järjestykseen uskovan ihmisen tulisi asettaa nämä asiat?

Hyvä, raamatullinen resepti ja järjestys ihmiselämän luotsaamiseen lienee tämä:

 • Sana & Pyhä Henki
 • järki
 • omatunto ja tunteet

Koska me olemme langenneet syntiin ja muutoinkin olemme vajavaisia luotuja, emme voi luottaa yksin järkeemme tai tunteisiimme. Ne eivät yksinään saa määrätä elämämme suuntaa ja käyttäytymistämme. Me tarvitsemme Jumalan läsnäolon ja hänen pyhän Sanansa opastuksen. Raamatullinen käsitys järjestä ja tunteista eivät kiellä niitä vaan liittävät ne Jumalan yhteyteen, jolloin ne voivat toimia oikein ja rakentavasti.

Ilman Sanaa ja Hengen läsnäoloa meille käy niin kuin efesolaisille ennen: ”Älkää enää vaeltako niin kuin pakanat turhanpäiväisiä ajatellen. Heidän ymmärryksensä on pimentynyt, ja he ovat vieraantuneet Jumalan elämästä tietämättömyytensä tähden sydämensä paatumuksessa. Heidän tuntonsa on turtunut, ja he ovat antautuneet irstauteen harjoittamaan ahneudessaan kaikenlaista saastaisuutta. Mutta te ette ole sillä tavoin oppineet tuntemaan Kristusta” (Efesolaiskirje 4:17-20).

Psalmit ja Sananlaskut omalta osaltaan opettavat, kuinka voimme tuntea ja käyttää järkeämme oikealla tavalla, rakentavasti ja eheyttäen.

 

 

PSALMIEN LUONNE JA TARKOITUS

 

Raamatun psalmit ovat rukouksia ja lauluja

Psalmien muoto on runollinen. Heprealainen runous perustuu ajatusten toistamiseen. Niissä ei käytetä loppusointuja vaan niissä toistetaan kokonaisia ajatuksia. Ensimmäinen lause kertoo pääajatuksen ja toinen lause toistaa sen, täydentää sitä tai kuvaa vastakohtaisuutta.

Psalmeja on kaikkiaan 150. Valtaosa niistä syntyi kuningas Daavidin aikana, hänen kynästään. Lopullisesti Psalmien kirja koottiin vasta 400-500 vuotta myöhemmin, sillä joissakin psalmeissa on viittauksia pakkosiirtolaisuuteen ja sieltä paluuseen.

Psalmit opettavat meitä Jumalasta, elämästä ja ihmisestä. Ne voidaan jakaa moneen eri aihepiiriin, jolloin ne kattavat koko elämänkirjon. Niissä on monia tärkeitä viittauksia Messiaaseen ja ennustuksia hänestä. Psalmit antavat kaikkein syvällisimmän kuvauksen Jeesuksen tuntemuksista, rukouksista ja persoonasta. Siksi Uusi testamentti lainaa Psalmeja kaikkein eniten (186 kertaa).

Psalmit antavat meille juuri niitä sanoja, joilla voimme rukoilla Jumalaa elämän vaikeuksien keskellä ja onnen hetkissä. Usein koemme, että meillä ei ole sanoja rukoukseen. Psalmit auttavat juuri tässä. Pääsääntöisesti Raamattu on Jumalan puhetta meille ihmisille, mutta psalmien erityisluonne on siinä, että ne ovat myös ihmisen puhetta Jumalalle. Pyhä Henki on inspiroinut psalmit, joten ne ovat erityisen hyödyllisiä, koskettavia ja vaikuttavia.

Psalmit ovat samanaikaisesti runoja, rukouksia ja lauluja. Itseasiassa Psalmien kirja on aikansa hengellinen laulukirja. Niiden sävelmiä ei juuri tunneta, mutta niissä ohjeita niiden esittämiseen. Psalmilauluja käytettiin ahkerasti jumalanpalveluselämässä, synagogissa, juhlissa ja kodeissa.

 

Psalmit ilmaisevat tunteita

Olennaista psalmeissa on se, että ne ilmaisevat ihmisen syviä tunteita – Jumalan edessä. Tunteet ovat välttämättömiä ja hyödyllisiä. Meillä on lupa tuntea kaikenlaisia tunteita – iloa, rakkautta, tyytyväisyyttä, surua, pettymyksiä, katkeruutta, vihaa, jne. Noin puolet psalmeista ilmaisevat positiivisia tuntemuksia kuten uskoa ja kiitollisuutta. Loput kuvaavat raskaampia tunteita, jotka nekin ovat tarpeellisia. Psalmit kertovat, että toisetkin ihmiset kokevat juuri samoja asioita kuin me. Emme ole siinä yksin.

Tunteiden ilmaiseminen ja käsitteleminen on tärkeää. Silti ne eivät saa määrätä tekojamme. Voimme purkaa turvallisesti sydämemme Taivaalliselle Isälle. Hän kestää kaiken. Puretut tunteet tuovat rauhan ja auttavat jatkamaan elämää eteenpäin. Torjutut ja patoutuneet tunteet lukkiuttavat elämän ja rikkovat ihmisen; ne voivat johtaa katkeruuteen, vihaan ja jopa äärimmäisiin tekoihin. Psalmit ovat lääke niihin.

Psalmit kuvaavat karulla tavalla, että uskovan ihmisen elämä ei ole helppoa vaan siihen liittyvät vaikeudet ja ahdistukset. Olennainen ero jumalattomaan ihmiseen on kuitenkin siinä, että uskova ei ole yksin vaikeuksien keskellä. Jumala on läsnä. Siksi monet ahdistukset voivat muuttua lopulta iloksi ja kiitokseksi.

 

Psalmien lukeminen

Psalmeja on 150 ja ne koskettavat elämänkaarta ja sen eri tilanteita ja tuntemuksia hyvin laajasti. Psalmeja kannattaa silmäillä läpi ja etsiä otsikoiden perusteella sellaisia, joita juuri sinä kaipaat ja tarvitset. Ajan myötä jotkin niistä tulevat suosikeiksesi. Psalmeja voi toki lukea järjestelmällisestikin mutta ehkä parhaiten ne toimivat rukouksen yhteydessä valikoidusti.

Etsi Psalmeista lempikohtia, alleviivaa tai merkitse ne. Rukoile psalmien sanoin. Lopulta on hyvä päättää ylistykseen kuten Psalmien kirjan kuusi viimeistä psalmia: ”Kaikki, joissa henki on, ylistäkää Herraa!”

Luther on sanonut, että Psalmien kirja on Raamattu pienoiskoossa – joten lue sitä päivittäin, samaistu, ilmaise tunteitasi, rukoile ja ylistä!

 

 

PSALMIT AIHEALUEITTAIN

 

Kaikki saa alkunsa Jumalasta – hän on Luoja: ”Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut, niin mikä on ihminen, että häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Ja kuitenkin sinä teit hänestä lähes jumal’olennon, sinä seppelöitsit hänet kunnialla ja kirkkaudella ja panit hänet hallitsemaan kättesi tekoja” (Ps 8:5-6)

Siksi Herraa on tärkeää ylistää ja palvoa: ”Halleluja! Ylistäkää Herraa taivaista, ylistäkää häntä korkeuksissa. Ylistäkää häntä, kaikki hänen enkelinsä, kaikki hänen sotajoukkonsa. Ylistäkää Herraa maasta, te maan kuninkaat ja kaikki kansakunnat, te vanhat yhdessä nuorten kanssa. Ylistäkööt he Herran nimeä, sillä hänen nimensä yksin on korkea!” (Ps 148:1-2,7,11-13)

Herra opettaa meille viisautta: ”Autuas on se, joka ei vaella jumalattomien neuvossa vaan rakastaa Herran lakia. Hän on kuin istutettu puu vesiojien tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu” (Ps 1:1-3)

 Saamme oppia myös historiasta, jonka aikana Herra on auttanut kansaansa:
”Mitä isämme ovat meille kertoneet, sitä emme heidän lapsiltansa salaa vaan kerromme tulevalle polvelle Herran ylistettävistä teoista, voimasta ja ihmeistä, joita hän on tehnyt…jotta nämä panisivat uskalluksensa Jumalaan eivätkä unohtaisi Jumalan tekoja vaan ottaisivat hänen käskyistänsä vaarin, ettei heistä tulisi kapinoitseva ja niskoitteleva polvi” (Ps 78:3-8)

Voimme jakaa kaikki elämämme asiat Herralle ja pyytää hänen apuaan vaikeuksiemme keskellä kansana ja yksilöinä:

 • kansan kriisissä: ”Herra, ennen sinä olit suosiollinen maallesi, sinä käänsit Jaakobin kohtalon. Sinä annoit anteeksi kansasi pahat teot. Käänny taas meidän puoleemme, sinä pelastuksemme Jumala… suo meidän nähdä armosi, anna apusi meille” (Ps 85:2-8)
 • murhe ja toivo: ”Kyyneleeni ovat minun ruokani päivin ja öin… Miksi murehdit minun sieluni ja olet niin levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä saan häntä kiittää.” (Ps 42:4,6-7)
 • ahdistus ja väsymys: ”Herra, armahda minua, sillä minä olen näännyksissä: paranna minut. Herra, kuinka kauan? Käänny, vapahda minun sieluni. Minä olen uupunut huokaamisesta” (Ps 6:3-6)
 • unohdettuna: ”Kuinka kauan, Herra, minut yhä unohdat, kuinka kauan kätket minulta kasvosi? Kuinka kauan minun täytyy kantaa huolia sielussani? (Ps 13:2-3) tai
  ”Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?” (Ps 22:2)
 • vaino: ”Riitele, Herra, minun riitaveljiäni vastaan; sodi niitä vastaan, jotka minua vastaan sotivat…Sillä syyttä he ovat virittäneet verkkonsa minun eteeni, syyttä he ovat kaivaneet minun sielulleni haudan. Tulkoon hänelle turmio aavistamatta…Mutta minun sieluni iloitkoon Herrassa” (35:1,7-9)
 • ystävän pettäessä: ”Sillä ei minua herjaa vihollinen – sen minä kestäisin – vaan sinä, minun vertaiseni, minun ystäväni ja uskottuni, jonka kanssa me elimme sovussa… minä valitan ja huokaan ja Herra kuulee minun ääneni” (Ps 55:13-15,18)
 • hätätilanteessa: ”Jumala ole minulle armollinen, ole minulle armollinen, sinuun minun sieluni turvaa. Minä turvaan sinun siipiesi suojaan kunnes onnettomuudet ovat ohitse. Minä huudan Jumalaa, Korkeinta, avukseni. Hän lähettää minulle taivaasta pelastuksen.” (Ps 57:2-4)
 • epätoivo: ”Sieluni on kärsimyksestä kylläinen ja minun elämäni on lähellä tuonelaa. Minun kasvoni ovat kuihtuneet kurjuudesta. Joka päivä minä huudan sinua, Herra. Ystävät ja toverit olet karkottanut minusta kauas, pimeys on ainoa tuttavani” (Ps 88:4,10,19)
 • kaipaus Jumalan lähelle: ”Niin kuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua, Jumala. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan tulla Jumalan kasvojen eteen? (Ps 42:2-3)
 • varjelus synnistä: ”Herra, aseta minun suuhuni vartija…älä salli minun sydämeni taipua pahaan…Lyököön minua vanhurskas: se on rakkautta; kurittakoon hän minua: se on öljyä päähäni…Varjele minut niiden pauloista, jotka minua pyydystävät” (141:3-5,9)

 

Kun teemme syntiä, saamme pyytää anteeksi: ”Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden, pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. Pese minut puhtaaksi rikoksestani. Sillä minä tunnen rikokseni…Sinua ainoaa vastaan minä olen syntiä tehnyt…Totuutta sinä tahdot salatuimpaan saakka. Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin…Luo minuun puhdas sydän ja anna minulle uusi vahva henki.” (Ps 51:3-6,8-9,12)

Kiitämme, kun Herra armahtaa, vastaa ja auttaa: ”Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mikä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, hän joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa sinun sairautesi, joka lunastaa sinut tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään” (Ps 103:2-5)

Kun kohtaamme pahuutta ja vainoa, pyydämme oikeudenmukaista tuomiota (kirous- ja kostopsalmit): ”Muista Herra, Jerusalemin tuhopäivä, kosta se Edomin lapsille. Tytär Baabel, sinä häviön oma, autuas se, joka sinulle kostaa kaiken, minkä olet tehnyt! Autuas se, joka ottaa sinun pienet lapsesi ja murskaa ne kallioon! (Ps 137:7-9)

Vuonna 586 eKr. Jerusalem ja temppeli tuhottiin ja vihollinen murskasi israelilaisten lapsia iskemällä heitä kallioon heidän silmiensä edessä. Se oli äärimmäisen tuskallista omaisille ja kansalle. Sitä tuskaa ei voi peittää vaan se tulee purkaa Jumalalle! Miten sinä tuntisit tilanteessa? Psalmissa asia annetaan Jumalan käsiin eikä kostoon ryhdytä itse. Koettu tuska kohdataan ja käsitellään, mutta tuomio jätetään Jumalalle ja oikeuslaitokselle, joka kantaa Jumalan miekkaa. Oikeudenmukaisuudesta ei tingitä, mutta kostoa ei oteta omiin käsiin. Tätä varten Raamattussa on kirous- ja kostopsalmeja.

Saamme osoittaa uskoa ja luottamusta Herraa kohtaa: Paimenpsalmi 23

Kun vaellamme kohti (taivaallista Jerusalemia) ja teemme pyhiä matkoja (matkalaulut): ”Minä iloitsin, kun minulle sanottiin: ’Menkäämme Herran huoneeseen’…Toivottakaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat. Rauha olkoon sinun muuriesi sisällä, olkoon onni sinun linnoissasi” (Ps 122:1,7).

 

PSALMIEN KESKEISENÄ SISÄLTÖNÄ ON HERRA, JOKA MESSIAS JA KUNINGAS

 • Miksi pakanat pauhaavat…neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan?…Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin…minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi…Antakaa suuta pojalle, ettette hukkuisi. Ps 2
 • Sinä et hylkää minun sieluani tuonelaan etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. Ps 16
 • Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?…ihmisten pilkka…jätä asiasi Herran haltuun…luuni ovat irti toisistaan…koirat minua piirittävät…he katselevat minuun ilkkuen; he jakavat keskenänsä vaatteeni. Ps 22
 • Katso, minä tulen; kirjakääröön on kirjoitettu, mitä minun on tehtävä. Ps 40
 • Ystävänikin, johon minä luotin, joka minun leipääni söi, nostaa kantapäänsä minua vastaan. Ps 41
 • Sinä olet ihmislapsista ihanin…Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti. Sinä rakastat vanhurskautta ja vihaat vääryyttä; sen tähden Jumala, sinun Jumalasi, on voidellut sinua iloöljyllä enemmän kuin sinun osaveljiäsi…Minä teen nimesi kuuluisaksi suvusta sukuun; sen tähden kansat sinua ylistävät aina ja iankaikkisesti. Ps 45
 • Sinä astuit ylös korkeuteen, otit vankeja saaliiksesi. Ps 68
 • Pelasta minut Jumala…Minä olen vajonnut syvään…Enemmän kuin hiuksia on päässäni, on niitä, jotka minua syyttömästi vihaavat…Veljilleni minä olen tullut vieraaksi…Sillä kiivaus sinun huoneesi puolesta on minut kuluttanut, ja niiden herjaukset, jotka sinua herjaavat, ovat sattuneet minuun…Koiruohoa he antoivat minun syödäkseni ja juottivat minulle janooni hapanviiniä. Ps 69
 • Hänen päivinänsä vanhurskas kukoistaa ja rauha on oleva runsas siihen saakka, kunnes kuuta ei enää ole…Pysyköön hänen nimensä iankaikkisesti. Ps 72
 • Minä olen tehnyt liittoni valittuni kanssa…Minä vahvistan sinun jälkeläisesi ikiajoiksi ja rakennan sinulle valtaistuimen polvesta polveen…Kuka Jumalan poikien joukossa on niin kuin Herra? Hän on Jumala…armo ja totuus käy sinun kasvojesi edellä…Minä asetan hänet esikoiseksi, maan kuninkaista korkeimmaksi…Ja kuitenkin sinä hylkäsit voideltusi (risti). Ps 89
 • Herra sanoi minun herralleni: ”Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi”…Herra on vannonut eikä sitä kadu: ”Sinä olet pappi iankaikkisesti, Melkisedekin järjestyksen mukaan” Ps 110
 • Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut; se on ihmeellistä meidän silmissämme. Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt; riemuitkaamme ja iloitkaamme siitä. Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Herra on Jumala. Ps 118

Monissa psalmeissa käytännössä ennustetaan ja kuvataan tulevan Messiaan luonnetta ja kokemuksia. Etenkin Daavid koki monia samankaltaisia tilanteita kuin Herra Jeesus myöhemmin. Daavid sai Pyhässä Hengessä samaistua tulevan Messiaan kärsimyksiin ja korotukseen. Siksi Jeesus käytti rukouksissaan ja toiminnassaan juuri psalmien sanoja.

Siksi voimme psalmien avulla oppia tuntemaan Herraa ja näkemään syvälle hänen sydämen tuntoihinsa. Samalla voimme löytää monia yhtymäkohtia omaan elämäämme. Kohtaamme monia vaikeuksia ja usein joudumme odottamaan vastausta. Usein saamme vastauksen jo täällä maan päällä, joihinkin vasta taivaassa, jossa meitä odottaa ikuinen, täydellinen, onnellinen elämä ilman syntiä ja kärsimystä.

 

Avaimia Raamattuun ja elämään

 • Psalmit auttavat meitä ilmaisemaan tunteitamme ja tarpeitamme Jumalalle rukouksen kautta. Usein meillä ei ole sanoja rukoukseen, jolloin voimme samaistua psalmien sanoihin. Ne ovat Jumalan Hengen inspiroimia rukouksia, joissa me puhumme Jumalalle. Tunteet ovat tärkeitä. Niitä voi turvallisesti ilmaista Jumalalle.
 • Psalmit opettavat, että uskovan elämään kuuluu paljon vaikeuksia, mutta myös ilon ja onnen hetkiä. Kaiken keskellä Jumala on kanssamme ja vie lopulta ikuiseen iloon.
 • Lue Psalmeja päivittäin, etsi juuri sinua koskettavia tekstejä. Rukoile niiden sanoin. Katso liitemonisteesta Psalmien numeroita aihealueittain – jos etsit esimerkiksi sanoja ilmaista kiitosta tai ahdistusta.

Kirjoja Raamatun ymmärtämiseen

 • Jukka Norvanto, Raamattu Elämään: Katumuksen ja kiitoksen lauluja, Psalmit 1-59 (perussanoma)
 • Jukka Norvanto, Raamattu Elämään: Masentuneen ja rohkaisujen lauluja, Psalmit 60-150 (perussanoma)
 • Jukka Norvanto, Raamattu Elämään: Arjen viisautta, Sananlaskujen kirja (perussanoma)