Raamatun erehtymättömyys

RAAMATUN EREHTYMÄTTÖMYYS

 

Kooste

Tämä aihepiiri on käyty läpi kuudessa edellisessä opetuksessa, joten tämä on luonteeltaan kooste. Edellisissä opetuksissa tarkasteltiin Raamatun luotettavuutta

  • sen lähteiden ja dokumenttien valossa
  • opillisissa kysymyksissä
  • moraalisissa kysymyksissä (nämäkin ovat opillisia)
  • historian suhteen
  • luonnontieteen valossa
  • profeetallisessa mielessä

Mikäli et ole näitä vielä lukenut, on hyvä tutustua niihin tarkemmin.

 

Olennainen näkökulma

Raamatussa olennaista on se, että se on Jumalan antama ja inspiroima ilmoitus siitä, kuka Hän on, mitä Hän tahtoo ja on päättänyt, mikä on kaiken alku ja perusta, mikä on ihminen, mikä on elämän tarkoitus, mitä on hyvä elämä ja mikä on ihmiskunnan tulevaisuus. Raamattu on jumalallinen ilmoitus.

Samalla koko Raamattu on (inspiroitujen) ihmisten kirjoittama. Siinä on kaikkiaan 66 kirjaa, joissa näkyy koko inhimillisyys. Sen tähden esimerkiksi kirjoituksissa näkyy kirjoittajien kielellinen osaaminen ja vajavuus.

Raamatun äärellä vakavasti suhtautuva kristitty voi pohtia, onko Raamattu kaikessa ”erehtymätön” vai onko se kaikessa hyvin ”luotettava” niin, että sen varaan voi rakentaa koko elämän ja suhteen Jumalaan. Itse ajattelen, että Raamattu on näitä molempia sen mukaan kuin Jumala on tarkoittanut.

 

 

Erilaisia näkökulmia

 

Luonnontiede

Aiemmissa kirjoituksissa kuvasin sitä, että Raamattua ei ole tarkoitettu biologian tai astronomian oppikirjaksi. Kuvausten näkökulma on inhimillinen eli se, miltä asiat näyttävät arkielämässä ihmisen silmään. Esimerkiksi aurinko nousee ja laskee joka päivä, vaikka samalla maapallo pyörii akselinsa ympäri ja kiertää aurinkoa vinhaa vauhtia. Näitä monenlaisia tuttuja kuvauksia Jeesus käytti avatessaan hengellistä todellisuutta vertausten avulla – sen sijaan, että olisi pitänyt luentoja atomeista tai soluista.

Historia

Historian näkökulmasta Raamattua voidaan pitää hyvin luotettavana. Siinä on parhainta, tarkinta ja rehellisintä kuvausta oman aikansa tapahtumista ja niiden taustoista. Raamattu ei ole pelkästään inhimillistä historiankerrontaa vaan se sisältää aina jumalallisen näkökulman ja selityksen. Näin Raamattu avaa kokonaisvaltaisesti koko todellisuutta, mikä onkin välttämätöntä.

Lähteet ja dokumentit

Raamatun historialliseen luotettavuuteen kuuluu osaltaan se, että sen kirjoista ja kirjoituksista on enemmän, varhaisempia ja erittäin tarkkoja tekstikopioita kuin mistään muusta aikansa lähteestä. Raamatun dokumentaarinen luotettavuus on erittäin korkeatasoista, parasta mahdollista laatua.

Profetia

Raamatun kirjoitukset sisältävät hyvin merkittäviä, tarkkoja profetioita. Vaikka profetiat ovat ensisijassa moraalista kehotusta turvautua Jumalaan ja elää hänen tahtonsa mukaan, niissä on monia näkymiä tulevaisuuteen varsinkin Messiaan osalta. Monet Raamatun profetiat ovat jo toteutuneet, monet toteutuvat silmiemme edessä ja monet ennustetut tulevaisuuden tapahtumat ottavat esimuotoa jo nyt. Raamattu onkin kirja, joka hämmästyttävällä tavalla kuvaa menneisyytemme, nykyisyytemme ja tulevaisuutemme.

Jumalan tunteminen

Raamatun keskeisin tarkoitus on ilmoittaa Luojamme armolliset kasvot Kristuksessa Jeesuksessa. Juuri Jumalan sanan ja Kristuksen kautta (yhdessä) tämä on mahdollista. Raamattu ja Raamatun Kristus piirtävät meille täydellisen kuvan Jumalasta. Tämä on ainoa mahdollisuutemme saada luotettavaa, erehtymätöntä tietoa Luojastamme.

Elämän oikean ja väärän tunteminen

Koko luomistyö, ihmisyys ja elämä perustuvat siihen, kuka ja millainen on sen Luoja. Tämä on luonnollista. Työ ja tuotos on aina tekijänsä näköinen. Siksi ihminen Jumalan kuvana on luotu toteuttamaan kaikkea sitä, mitä Jumala tahtoo. Koska Jumala on rakkaus, ihmisen tulee elää rakastaen. Koska Jumala on pyhä, ihmisen tulee elää pyhällä tavalla. Koska Jumala on hyvä, ihmisen tulee rakentaa kaikkea hyvää.

Kristilliset arvot, moraali ja elämäntapa kumpuavat jokahetkisesti siitä, mitä Jumala on. Siksi on luonnotonta ja erittäin epäkristillistä irrottaa sana ”rakkaus” Jumalasta ja määritellä se kunkin ajan ihmisten (syntisten) itsekkäiden halujen ja himojen mukaisesti. Siksi on suorastaan antikristillistä väittää, että oppi Jumalasta ja elämä olisivat toisistaan irrallisia asioita. Ne kuuluvat saumattomasti yhteen. Uusi testamenttikin alleviivaa Jumalan käskyjen, rakkauden ja uskon yhteenkuuluvuutta. Joka hylkää käskyt, hylkää Jumalan. Niinpä Raamatun ilmoitus kristillistä arvoista, moraalista ja elämästä on erehtymätöntä

 

Tulkinnan merkitys

Raamattua on helppo ja vaikea ymmärtää. Siinä on paljon yksinkertaista, selkeää ja heti ymmärrettävää. Samalla siinä on paljon syvällistä pohdintaa ja soveltamista vaativaa ainesta – koko eliniäksi.

Raamatun äärellä on lähinnä kaksi erilaista lähtökohtaa ja tulkintatapaa. Ne ovat usko ja epäusko. Usko kumpuaa siitä, että ihminen saa tuntea Raamatun päähenkilön, Jumalan. Epäusko on sitä, että ihminen päättää torjua hänet. Nämä kaksi lähtökohtaa johtavat lähes vastakkaisiin tapoihin tulkita, ymmärtää ja soveltaa Raamattua. Usko näkee Raamatun arvon ja luotettavuuden. Epäusko yrittää repiä Raamatun ja sen ilmoittaman Jumalan ja moraalin niin, että kukaan ei ottaisi Raamattua vakavasti. Perinteinen uskon näkökulma on ollut läsnä aina ja vakiona, mutta epäusko ottaa alati uusia muotoja ja kokee uusia nousukausia mm. liberaaliteologian myötä.

Raamattua luetaan ja ymmärretään lähtökohtaisesti kirjaimellisesti. Se on tavallista arkikieltä. Sanat, lauseet, kappaleet saavat sisältönsä laajemmassa merkityskokonaisuudessa. Raamatussa on myös vertauksia, symboleja ja runollista ilmaisua. Ne ovat ilmeisiä ja tunnistettavia.

Kun Raamattua luetaan uskon näkökulmasta, se näyttäytyy keskeisissä kysymyksissä erehtymättömänä Jumalan tuntemisen ja elämän oikean ja väärän lähteenä. Kaikkiaan Raamattu on erittäin luotettava kirja. Samalla se kuvaa asioita juuri siten, kuin ne näyttäytyvät arjessa ihmisen silmään. Juuri tämä arkinäkökulma on meidänkin arkea ja todellisuutta.

Jos taas sorrutaan epäuskoon, Raamattu on jo ennakkoon kaikessa epäluotettava. Onkin ihmeellistä, että monet tutkijat uhraavat elämänsä todistaakseen, että Raamattua ei tule ottaa vakavasti. Jos he vain avaisivat sydämensä Raamatun Jumalan todellisuudelle, heidän näkökulmansa muuttuisi radikaalisti. Näin kävi Paavalille, joka alun perin oli Kristuksen kiivas vastustaja ja seurakunnan vainoaja. Kohdattuaan Herransa hänestä tulikin apostoli, joka oli valmis kärsimään sen Herran puolesta, jonka kaatamiseen hän oli käyttänyt koko aiemman elämänsä. Paha on sinunkaan potkia tutkainta vastaan.

Raamatun tulkinnasta ja ymmärtämisestä on erilliset opetukset tämän sivuston kohdassa Raamattu / Miten ymmärtäisin Raamattua / Yleisiä ja erityisiä ohjeita ym.

 

Johtopäätös

Raamattu on Jumalan tarkoituksen mukaisesti erittäin luotettava Elämänkirja. Se johdattaa meidät tuntemaan Luojamme, alkuperämme, tarkoituksemme, elämän oikean ja väärän, sekä tulevaisuutemme. Jumalallisissa asioissa Raamattu on erehtymätön. Arkipäivän inhimillisessä kuvauksessa Raamattu maalaa elämästä sen kuvan, mikä avautuu meidänkin arjessamme.

Raamattu pitää sisällään paljon suoraa opetusta, jonka voimme ottaa vastaan sellaisenaan. Raamattu kuvaa myös suuria elämänlakeja ja -periaatteita, joita tulee soveltaa ajanmukaisella tavalla – tinkimättä kristillisestä moraalista ja uskosta. Raamattu sisältää myös varoittavia, negatiivisia malleja siitä, miten ei tule toimia.

Raamatunkin äärellä pätee sanonta: Kysyvä ei tieltä eksy! Saamme kysyä ja saamme vastauksia, kun vain niitä aidosti haluamme. Raamatun äärellä saamme pohtia elämää ja sen Luojaa yksin ja varsinkin yhdessä.

Ole siunattu ainoan Elämänkirjan äärellä ja tunne sen ilmoittama Jumala omakohtaisesti ja läheisesti!