Pyhä Henki on Jumala

PYHÄ HENKI ON JUMALA

 

Hän on JUMALA!

Pyhä Henki on jumaluuden kolmas persoona. Hän on kaikessa täydellinen Jumala. Raamatussa Pyhään Henkeen liitetään kaikki samat ominaisuudet ja piirteet kuin Jumalaan. Siksi hän on itse  Jumala: Jumala on Henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa (Joh 4:24) sekä Herra on Henki, ja missä Herran Henki on, siellä on vapaus (2 Kor 3:17).

 

Jumalan Hengestä kerrotaan, että hän on mm.

 • Luoja (1 Moos 1:2 ja Job 33:4)
 • Elämänantaja (Joh 6:63; Room 8:11)
 • Ikuinen (Hebr 9:14)
 • Pyhä (Mark 3:29)
 • Totuus (Joh 14:17, 16:13)
 • Rakkaus (Room 5:5, 15:30)
 • Kaikkitietävä (Psalmi 139:1-6)
 • Kaikkialla läsnäoleva (Psalmi 139:7-10)
 • Kaikkivaltias (Luuk 1:35-37)

 

Pyhä Hengellä on monia nimiä

 • Henki (Matti 4:1; Joh 3:5-8)
 • Pyhä Henki (Matt 1:18)
 • Jumalan Henki (Matt 12:28)
 • Herran Henki (Jes 11:2, Apt 5:9, 8:39)
 • Kristuksen Henki (1 Piet 1:11)
 • Jeesuksen Henki (Apt 16:7)
 • Isän Henki (Matt 10:20)
 • Elämän Henki (2 Kor 3:6)
 • Iankaikkinen Henki (Hepr 9:14)
 • Toinen Puolustaja (Joh 14:16,26)
 • Viisauden ja ymmärryksen Henki (Jes 11:2)
 • Neuvon ja voiman Henki (Jes 11:2)
 • Totuuden Henki (Joh 14:17, 15:26, 16:13)
 • Pyhyyden Henki (Room 1:4)
 • Rakkauden Henki (Room 15:30)
 • Rohkeuden Henki (2 Tim 1:7)
 • Lapseuden Henki (Room 8:15)
 • Uskon Henki (2 Kor 4:13)
 • Armon ja rukouksen Henki (Hepr 10:29)
 • Voiman, rakkauden ja raittiuden Henki (2 Tim 1:7)
 • Tiedon ja Herran pelon Henki (Jes 11:2)
 • Tuomion ja puhdistuksen Henki (Jes 4:4)

Nämä nimet kuvaavat Pyhän Hengen olemusta, piirteitä ja tehtäviä. Kaksi hänen yleisintä nimeään ovat Pyhä Henki ja Henki.

 

Esimerkkejä Raamatusta

Hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen Henki, neuvon ja voiman Henki, tiedon ja Herran pelon Henki (Jes 11:2). Tämä viittaa Messiaan voiteluun Pyhässä Hengessä.

Minä rukoilen Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, sillä se ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä Hän pysyy teidän luonanne ja on teissä. (Joh 14:16-17)

 

 

Hän on PERSOONA!

Raamatussa persoonallisuus on aina ominaista hengelle – olipa kyseessä Jumalan Henki, enkelit, demonit tai ihmisen henki/sielu-olemus. Jumala on Henki, persoona, ilman materiaalista ruumista.

Vääristyneessä uskonnollisuudessa ja kristillisyydessä ajatellaan, että Pyhä Henki tai jumaluus ylipäätään on persoonatonta voimaa, jota ihminen voi hallita oikealla tekniikalla. Tämä on tyypillistä itämaisille uskonnoille, New Agelle, menestysteologialle ja ylikarismaattisuudelle, sekä jehovantodistajille.

Etenkin jehovantodistajat tulevat ihmisten oville kyseenalaistamaan Raamatun peruskäsitteitä. He puhuvat pitkälti käyttäen samoja nimiä ja tuttuja termejä, mutta antavat niille aivan toisen, vieraan sisällön. Heille Jeesus on enkelipoika ja Pyhä Henki on persoonatonta energiaa.

Raamattu kuvaa johdonmukaisesti alusta loppuun asti, että Pyhä Henki on persoona. Toki hänessä on mittaamattomasti voimaa, mutta se ei tee hänestä persoonatonta. Ihmisessäkin on tietty määrä voimaa ja silti hän on persoona.

Uuden testamentin kreikassa Henki sana (pneuma) on neutrimuoto (ei siis maskuliini eikä feminiini). Sillä ei ole mitään tekemistä persoonallisuuden tai persoonattomuuden kanssa. Esimerkiksi sana lapsi (teknon) on neutrimuotoinen. Jehovantodistajien perustelut ovat tältäkin osin huomion kiinnittämistä väärintulkittuihin sivuseikkoihin. He uskovat tässäkin enemmän Vartiotorniseuran ”erehtymätöntä” opetusta kuin Raamattua. Itse asiassa he eivät tunne Raamattua oikeastaan lainkaan – ainoastaan irrallisia lauseita, joilla on silmälumeeksi höystetty heidän oppiaan. On lisäksi todettava, että Pyhästä Hengestä käytetään maskuliinista persoonapronominia ekeinos eikä ”se” (Joh 14:26 ja 16:13-14).

 

Pyhä Henki on persoona, koska Hän

 • Omaa mielen / järjen / tietoisuuden (Room 8:6)
 • Tutkii kaiken, jopa jumaluuden kaikki syvyydet (1 Kor 2:19-13)
 • Tahtoo ja jakaa armolahjoja tahtonsa mukaan (1 Kor 12:11)
 • Inspiroi pyhien Kirjoitusten laatimisen ja ymmärtämisen (2 Tim 3:16 ja 2 Piet 1:20-21)
 • Kuulee (Joh 16:13)
 • Riemuitsee (Luuk 10:21)
 • Murehtii (Ef 4:30)
 • Puhuu (Mark 13:11 ja Apt 1:16)
 • Opettaa (Joh 14:26)
 • Todistaa (Apt 5:32)
 • Muistuttaa (Joh 14:26)
 • Johtaa (2 Piet 1:21)
 • Näkee hyväksi (Apt 15:28)
 • Asettaa seurakunnan kaitsijat (Apt 20:28)
 • Lähettää (Apt 13:4)
 • Uudistaa (Tiit 3:5)
 • Estää (Apt 16:6)
 • Voi joutua pettämisyrityksen kohteeksi (Apt 5:3)
 • Voi kokea vastustusta (Matt 12:32 ja Mark 3:29)
 • Voi kohdata pilkkaa (Mark 3:29)
 • Tekee jatkuvasti jumalallisia tekoja

 

Kaikki tämä osoittaa kirkkaasti, että Pyhä Henki on persoona, Jumala itse. Sellaisena häntä tulee myös kunnioittaa. Hän on rakkaus sen kaikissa sävyissä: Mutta Hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensähillitseminen (Gal 5:22). Tällaisena persoonana Pyhä Henki lähestyy meitäkin.

 

 

PYHÄN HENGEN KIRKKORUKOUS

Tule, Pyhä Henki, tänne,
laskeudu taivaasta alas
meidän sydämissämme Kristusta kirkastamaan.

Tule, köyhäin apu,
tule, lahjain antaja,
tule, sielun kirkkaus,
sinä paras lohduttaja,
sielun hyvä vieras ja suloinen lämpö.

Töissä sinä olet lepo,
helteessä virvoitus,
murheessa lohdutus.

Sinä kaikkein pyhin kirkkaus ja valo,
täytä uskollistesi sydämet.
Ilman sinun voimaasi
ei ole mitään viatonta.

Pese se, mikä saastainen on,
kastele se, mikä kuiva on,
paranna, mikä haavoitettu on,
pehmitä, mikä kova on,
lämmitä, mikä kylmä on,
etsi kaikkia eksyneitä.

Anna uskollisillesi, jotka sinuun turvautuvat,
pyhät lahjasi.
Anna uskon vahvistusta,
anna autuas loppu,
anna iäinen ilo.