Kuolema on voitettu Kristuksessa

RISTINTYÖN VOITTO KUOLEMASTA

 

Syntiinlankeemus tuotti ihmiselle kuoleman

 • Hengellinen kuolema: ero Jumalasta ja sisäinen turmeltuminen.
 • Psyykkinen ”kuolema”: ero omasta, aidosta minuudesta ja rikkinäisyys.
 • Fyysinen kuolema: ero fyysisestä elämästä tässä maailmassa – sairaudet ja ruumiin kuolema.
 • Luomakunnan kuolema: ero täydellisyydestä ja luonnon turmeltuminen.
 • Ikuinen kuolema: ikuinen ero Jumalasta ja elämästä kadotuksessa.

Paha, synti ja maailma lupaavat paljon, mutta käteen jää vain kuolema. Sitä koko todellisuutemme julistaa meille päivittäin. Ihminen ja ihmisen harjoittama tiede ovat kyvyttömiä ratkaisemaan ja poistamaan itsekkyyden, pahuuden, kärsimyksen ja kuoleman ongelman. Parhaimmillaan ne löytävät hetkellistä ja pinnallista apua. Mitä enemmän ihminen tekee, sitä huonommaksi tilanne kehittyy maapallolla. Kuolema nielee kaiken.

 

Jeesuksen ristinkuolema tuo elämän

Ihminen on kyvytön voittamaan kuoleman, joka on synnin välitön seuraus ja Jumalan säätämä rangaistus. Sen sijaan Jumala on jo voittanut kuoleman Kristuksessa Jeesuksessa. Hän ei ole tyytynyt etsimään hetkellistä ja pintapuolista ratkaisua vaan on pureutunut kuoleman perussyyhyn eli syntiin. Tämä on maksanut Jumalalle mittaamattoman paljon.

Jumala tuli ihmiseksi Kristuksessa Jeesuksessa ja sovitti syntimme Golgatan ristillä. Hän kantoi synnin koko rangaistuksen hengessään, sielussaan ja ruumiissaan. Hän sovitti koko ihmiskunnan synnin ja kaikki yksittäiset synnit. Hän koki iankaikkisen eron Isästä. Se, mitä ristillä tapahtui ja mitä Jeesus koki, ei avaudu meille kuin pinnallisesti. Se tuska, mitä me koemme tässä maailmassa, ei ole mitään verrattuna Jeesuksen kärsimykseen ristillä.

Koska syntiongelma käsiteltiin täydellisesti ja lopullisesti ristillä, sovitus tuo meille yhteyden Jumalaan ja elämän. Siksi saamme…

 • Hengellisen elämän: yhteys Jumalaan palautuu, ihminen saa syntinsä anteeksi ja hänessä alkaa sisäinen uudistusmisprosessi.
 • Psyykkisen elämän: yhteys Jumalaan eheyttää ihmisen sisintä ja Jumalan kasvojen edessä ihminen oppii tuntemaan itsensä ja elämänsä tarkoituksen.
 • Fyysisen elämän: yhteys Jumalaan voi muuttaa ihmisen elämäntapoja paremmiksi, tuottaa jopa ihmeparantumisia ja lopulta täydellisen terveyden – ajallisen kuoleman ja ylösnousemuksen kautta.
 • Luomankunnalle uudistumisen: sovitus antaa luomakunnalle toivon, joka kokee esitäyttymyksen tuhatvuotisessa valtakunnassa ja lopullisen täyttymyksen uudessa luomistyössä.
 • Ikuisen elämän: yhteys Jumalaan täydellistyy ikuiseksi, täydelliseksi, autuaaksi elämäksi uudessa, täydellisessä luomakunnassa.

 

Jo nyt – mutta ei aivan vielä

Jeesuksen ristinkuoleman tuoma elämä alkaa syntisessä ihmisessä välittömästi, kun hän uskon ja kasteen kautta kääntyy Jumalan puoleen. Syntimme on sovitettu ja siksi yhteytemme Jumalaan voi palautua. Jeesuksen ristinkuoleman kautta elämä virtaa meihin.

Tästä alkaa ihmeellinen, moninainen prosessi, jota kutsutaan pelastumiseksi. Ihminen on välittömästi pelastunut, mutta pelastus täydellistyy Jumalan tarkoituksen ja suunnitelman mukaan vaihe vaiheelta. Sitä kaikkea, mitä pelastus pitää sisällään, kuvataan laajasti tämän sivuston kohdassa Ihminen – yhteys Jumalaan ja pelastus.

Olennaista on nykyhetken kannalta se, että pelastus ei vielä ole toteutunut täydellisesti. Vaikka elämme Jumalan yhteydessä ja olemme pelastuneita jo nyt, me silti vielä olemme…

 • Hengellisesti epätäydellisiä, armahdettuja syntisiä. Synti vaikuttaa meissä varjon tavoin, mutta Jumala on aloittanut meissä hyvän työnsä ja on saattava sen loppuun.
 • Psyykkisesti rikkinäisiä. Jumalan läsnäolo eheyttää meitä ja tuo syvimmän rauhan. Silti meistä tulee psyykkisesti täydellisen eheitä vasta taivaassa.
 • Fyysisesti kuoleman alaisia. Kannamme sairauksia, vanhenemme ja kuolemme. Mutta kaiken tämän keskellä olemme Jumalan kämmenellä. Hän pitää meistä huolen ja vie kotiin. Uskovalle kuolema onkin voitto: kaiken ajallisen kärsimyksen päättyminen ja täydellisen alkaminen taivaissa.
 • Turmeltuneen luomakunnan keskellä. Tämä maailma kulkee kohti vakavaa tuhoutumista ihmisen toiminnan tähden. Silti se on toivon varassa. Vasta Kristuksen paluu tuo todellisen käännekohdan luomakunnan uudistumiselle.
 • Ikuisessa turvassa. Jumalan yhteydessä ei ole ikuista kadotusta eikä sen uhkaa. Jo ajallisessa elämässä, kaiken vajavuuden keskellä olemme ikuisessa turvassa, pelastuneita.

Kaikki tämä uuden elämän alku ja hyvä, jota koemme vielä vajavaisesti, vakuuttaa meitä tulevasta täyttymyksestä. Jumalan läsnäolo, Sana ja siunaukset antavat meille turvan ja toivon elämän ahdistusten keskelle. Meille on talletettu mittaamaton aarre taivaisiin, jonka koroilla elämme tässä maailmassa.

 

Tuleva täyttymys

Jumalan suunnitelma täyttyy. Synnillä, pahuudella, kärsimyksellä ja kuolemalla on lopulta vain lyhyt valta iankaikkisuuksien keskellä. Niiden tilalle saamme rakkauden, hyvyyden, ilon, onnellisuuden ja elämän.

Sitä hyvää, mikä on tulossa, voimme ymmärtää vain vähän. Onneksi Raamattu kertoo meille siitä jotain. Voit lukea niitä tarkemmin seuraavista opetuksista tai sivuston kohdasta Ihminen – yhteys Jumalaa ja pelastus / Kirkastuminen ja Uusi luomakunta.

 

Kuoleman keskellä kohti elämän voittoa

Kaiken ajallisen kärsimyksen ja kuoleman keskellä saamme elää Jumalan yhteydessä ja täyttyä hänen antamasta armosta, rakkaudesta ja toivosta.

Saamme itse rohkaistua ja rohkaista toinen toisiamme. Näitä moninaisia rohkaisun sanoja elämän erilaisiin tilanteisiin ja haasteisiin on kirjoitettu sivuston kohtaan Rohkaisun sanoja ja rukouksia.

Ole turvallisella mielellä. Jumala on voittanut synnin, kuoleman ja pahan vallat Jeesuksessa Kristuksessa. Turvaudu häneen ja silloin olet ikuisessa turvassa. Uusi elämä on jo puhkeamassa esiin!