Raamatun jumalallinen luonne

RAAMATUN JUMALALLINEN LUONNE

 

Jumala on Sana

Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala.
(Joh 1:1)

Jumalan olemukseen kuuluu syvällisesti Sana. Jumala on persoonallinen, ajatteleva, tahtova, puhuva olento. Tätä Jumalan ”sanallista” olemusta kuvastaa hänen luomistekonsa.

Koko maailmankaikkeuden rakenne, toiminta – varsinkin elämän osalta – perustuu informaatioon, sanaan. Jokainen atomi rakentuu ja virittyy tietyn informaation mukaisesti. Tähtijärjestelmät ja koko universumi toimii tarkoin säädellyllä tavalla. Silti elottoman aineksen sisältämä informaatio on vielä varsin vähäistä verrattuna elolliseen. Yhden elävän solun dna sisältää huikean määrän tietoa, joka ohjaa sen rakentumista ja toimintaa. Ihmisen solun dna:ssa on jopa 3,2 miljoonaa koodiparia. Aikuisessa ihmisessä on noin 100 000 miljardia solua, joten ihmisen solujen yhteenlaskettu informaatiomäärä on 3 200 000 x 100 000 000 000 000 !!!

Koska Jumala on sana ja koska koko luomakunta kuvastaa tätä, on äärimmäisen luonnollista ja ehdottoman välttämätöntä, että Jumala ilmoittaa itsensä sanallisesti. Tätä korostaa sekin, että ihminen Jumalan kuvana on luotu sanalliseen vuorovaikutukseen Luojansa ja toisten ihmisten kanssa. Jumala on sana ja siksi ihminen voi tuntea Luojansa vain sanan välityksellä.

 

Sana tulee lihaksi

Jumalan sanalle on ominaista sen ”lihaksi” tuleminen. Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. (Joh 1:14)

Sana tuli lihaksi laajassa mielessä jo luomisessa, kun Jumala sanallaan rakensi ja elävöitti luomistyönsä. Syvässä ja tärkeimmässä mielessä Sana tuli lihaksi, kun Jumalan Poika tuli ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa ja teki pelastavan työnsä. Lisäksi tämä sanan lihaksi tuleminen toteutuu tärkeällä tavalla pyhissä Kirjoituksissa ja sanan sisäistymisessä ihmissydämissä. Sana luo aina elämää. Se ei jää kuolleeksi kirjaimeksi.

Varsin usein käytetään ilmaisua Jumalan Sana nimenomaan persoonallisesta Sanasta eli Jeesuksesta Kristuksesta. Ilmaisua Jumalan sana käytetään yleensä kirjoitetusta sanasta eli Raamatusta. Tämä on hyvä jaottelu. Toisinaan omissa teksteissäni käytän tuota korostettua Sana-muotoa myös silloin, kun haluan painottaa Raamattua nimenomaan Jumalan antamana ilmoituksena.

 

Koko Raamattu on jumalallinen

Raamattu on Jumalan sana. Se on olemassa juuri sellaisena nimenomaan Jumalan tahdosta ja vaikutuksesta. Raamatussa Jumala ilmoittaa itsensä, tahtonsa, päätöksensä, tekonsa ja suunnitelmansa. Raamatussa Jumala kertoo elämän alkuperän ja tarkoituksen. Raamatussa Jumala määrittää elämän oikean ja väärän. Raamatussa Jumala ottaa kantaa ihmisen toimiin. Raamatussa Jumala ilmoittaa pelastussuunnitelmansa Kristuksessa Jeesuksessa ja myös tuomionsa. Raamatussa Jumala kertoo ihmiskunnan tulevaisuuden.

Raamattu on läpikotaisin, ensimmäisestä viimeiseen sanaan Jumalan kirja. Sen jokainen kirja (66), jokainen tekstikokonaisuus, jokainen kappale, jokainen lause, jokainen sana, jokainen kirjain on Raamatussa Jumalan vaikutuksesta ja hyväksymänä.

 

Jumalallinen inspiraatio

Jumala on inspiroinut ihmiset kirjoittamaan Raamatun kirjat ja kaiken, mitä ne pitävät sisällään. Hän on antanut ihmiselle kyvyn ja halun kirjoittaa saadun ilmoituksen. Hän on inspiroinut ja johdattanut koko prosessin alkaen suullisesta traditiosta tekstien kirjoittamiseen, muokkaamiseen ja aivan lopulliseen toimittamiseen asti. Hän on ollut läsnä kaikessa ja hän on pitänyt erityisellä tavalla huolta siitä, että koko Raamatusta on tullut juuri sellainen kuin se on.

Mutta pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut,  ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi, niin että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.

Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. (2 Tim 3:14-17)

 

Jumalallinen inspiraatio on ollut syvällistä ja moniulotteista. Hän on antanut inspiraation

 • Raamatun sisältämien kertomusten ja kuvausten laatimiseen, mieleen painamiseen ja edelleen välittämiseen
 • historiankirjoittamiseen erityisesti huomioiden Jumalan toiminnan ihmisten keskuudessa
 • hengellisten runojen ja laulujen laatimiseen ja esittämiseen
 • sananlaskujen ja viisauskirjallisuuden tuottamiseen ja opettamiseen
 • jumalanpalveluslakien, moraalilakien ja yhteiskunnallisten säädösten kirjoittamiseen
 • profeetalliseen julistukseen

 

Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne.

Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta. (2 Piet 1:19-21)

 

Kaikessa tässä Jumalan ilmoitus on tullut ihmiselle hyvin monella eri tavalla. Se on toisinaan tullut

 • suorana, välittömänä Jumalan puheena
 • ilmestyksinä ja hengellisinä kokemuksina
 • Jumalan aktiivisena toimintana yksittäisten ihmisten ja kansojen kohdalla elämän eri tilanteissa
 • hiljaisena, huomaamattomana Jumalan vaikutuksena ihmisten sydämissä ja elämässä
 • oivalluksina, vaikeidenkin prosessien ja kokemusten läpikäymisissä
 • jne.

Jumalan antama inspiraatio ei ole merkinnyt sitä, että ihmisestä tulisi mekaaninen, tahdoton, persoonaton ilmoituksen välittäjä tai jonkinlainen automaattinen sanelukone. Sen sijaan ihminen on ollut elävässä, persoonallisessa vuorovaikutuksessa Luojansa kanssa. Jumala on luonut ihmisen kuvakseen ja Jumala on kohdannut ja käyttänyt häntä juuri sellaisena syvällisenä, moniulotteisena olentona. Jumala on luonut ihmisen eläväksi, persoonalliseksi ilmoituksen vastaanottajaksi, tallettajaksi ja välittäjäksi. Siksi Raamattu on samanaikaisesti jumalallinen ja hyvin inhimillinen kirja.

Raamattua voisi verrata suureen sinfoniaan ja sinfoniaorkesteriin. Sinfoniaa soittaa lukuisa määrä soittajia erilaisilla soittimilla. Kullakin on oma osuutensa ja äänensä. Jokaisen persoonallisuus antaa oman jälkensä soittoon. Jumala on tämän sinfonian säveltäjä, tuottaja ja kapellimestari. Hän on valinnut jokaisen soittajan tarkoituksensa mukaisesti. Kyseessä on elävä prosessi ja elävä tulos.

Kaikkiaan Jumalan vaikutus on inspiroinut ihmisiä, jolloin Jumalan tahtoma asia tai ajatus  ja jopa itse sanat on tarkasti kirjattu Raamattuun . Tähän käsitykseen sitoutui myös Luther. Jotkut olettavat, että Jumala on inspiroinut tahtomansa asiasisältöiset ajatukset, mutta ihminen on saanut muotoilla ajatuksen omin sanoin Raamatun sivuille (ns. ajatusinspiraatio-oppi). Jotkut olettavat, että perimmältään Jumala on johdattanut ja vaikuttanut jokaisen sanankin kirjaamisen ihmisen persoonan läpi (ns. sanainspiraatio-oppi).

 

Jumalallinen lopputulos: pyhä Raamattu

Koko Raamattu on Jumalan sana. Se on Pyhä Kirja kaikkien muiden kirjojen keskellä. Sen lähde on pyhä ja sen synnyttämä elämä on pyhä. Raamatussa on Jumalan erityinen takuu: Minä Olen tämän kirjan synnyttäjä, tuottaja, kustantaja ja täytäntöönpanija.

Raamattua ja sen sisältämiä Kirjoituksia onkin vuosituhansien ajan kunnioitettu pyhänä. Sitä on kopioitu äärimmäisellä huolellisuudella. Yksikin virhe on johtanut koko tekstin uudelleen kirjoittamiseen. Qumranin kirjakäärölöytökin on tämän syvästi osoittanut. Tekstit ovat pysyneet samoina tuhansien vuosien ajan.

Raamatun pyhyyden kunnioitus on näkynyt sen hartaassa lukemisessa, halussa sisäistää ja soveltaa sen julistamaa armoa, rakkautta ja elämää niin yksityisessä kuin seurakunnallisessa elämässä. Raamattua on pitkään myös tutkittu sen pyhyyttä kunnioittavassa hengessä monissa yliopistoissa.

Vasta 1800-luvun alussa alkoi Raamatun radikaali kyseenalaistaminen, joka ensin valloitti ns. oppineiston, sitten teologit ja nyt valtaosan länsimaiden tavallisesta kansasta.

 

Kolme jumalallista vaikutusta

Koska Raamattu on Jumalan sana, siinä on Jumalan vaikuttava voima. Aksel Valen-Sendstad kirjassa Kristillinen dogmatiikka kuvaa Raamatun kolme jumalallista vaikutusta seuraavasti:

 • Jumala sana on valaiseva ja tiedottava sana. Se antaa ihmiselle tietoa Jumalasta, ihmisyydestä, elämästä, pelastuksesta siinä määrin kuin on tarpeellista. Jumalan sana kertoo, miten ja miksi Jumala toimii ihmiskunnan keskellä. Se antaa ihmiselle kyvyn ymmärtää tätä kaikkea.
 • Jumalan sana on luova ja pelastava sana. Koska sana on Jumalan, se tuottaa kaiken sen, mitä se pitää sisällään. Tämä ilmeni luomisessa: Jumala sanoi ja niin tapahtui. Jumalan Sana (Kristus) pelastaa ihmisen konkreettisella tavalla. Se luo uuden rauhan tilan ja uuden elämän todellisuuden. Näin sana on pelastuksen väline, joka ottaa muotonsa Kristuksessa, armovälineissä, kristillisessä todistuksessa ja palvelutyössä. Lopulta Jumalan sana luo uuden taivaan ja uuden maan, joka on täynnä vanhurskautta, rakkautta ja kirkkautta.
 • Jumalan sana on yhteyden sana. Jumala loi ihmisen kuvakseen ja läheiseen vuorovaikutukseen itsensä kanssa. Jumalan sana tulee kuultavaksi ja kohdattavaksi, kun luemme Raamattua. Myös tähän voidaan liittää kaste ja ehtoollinen kohtaamisen ja yhteyden välineinä. Jumalan sanan innoittamana mekin voimme puhua Jumalalle rukouksessa.

 

Ainoa selkeä ilmoitus Jumalasta ja ainoa tie hänen yhteyteensä

Jumala ilmoittaa itsensä Sanassaan. Vajavainen, syntinen ihminen ei voi tuntea Luojaansa millään muulla tavalla. Jumalan luomistyötä tarkastelemalla ihminen saa vasta herätteen ihmetellä maailmaa, elämää ja sen takana olevaa ihmeellistä, viisasta, kaikkivaltiasta Luojaa. Tämän välittämä kuva Jumalasta jää epäselväksi (ns. yleinen ilmoitus). Sen tähden tarvitaan tarkka, täsmällinen, selkeä Jumalan antama ilmoitus (ns. erityinen ilmoitus). Sen muodostaa Raamattu ja Jeesus Kristus.

Moni sanoo uskovansa Jumalaan omalla tavallaan. Liberaaliteologia murskaa Raamatun ja rakentaa sen tilalle omatekoisen jumalan ja kristuksen. Näillä ei kuitenkaan ole mitään perusteita omille, subjektiivisille käsityksilleen jumaluudesta. Ne ovat vain subjektiivisia toiveita, tunteita ja jopa synnillisiä haluja. Omatekoinen jumala siunaa synnin ja päästää kaikki syntiset sellaisenaan taivaaseen tekemään siitäkin samanlaisen kuoleman ja turmeluksen laakson kuin meidänkin maailmamme.

Onneksi Jumala ei ole edellä kuvatun kaltainen. Hän on pyhä, puhdas, täydellinen, armollinen, rakastava, totuus, elämä jne. Hän on – riippumatta ihmisten toiveista ja käsityksistä. Korjatakseen ihmisten harhaluulot Jumala ilmoittaa itsensä Raamatussa ja Kristuksessa.

Ainoa, objektiivinen, meidän toiveistamme ja mielikuvituksesta riippumaton tapa tuntea Jumala on Raamattu, jossa Hän ilmoittaa itsensä juuri sellaisena kuin Hän on.

Ainoa, reaalinen tapa saada pysyvä elämänyhteys Luojaamme, on turvautua lihaksi tulleeseen Sanaan, Jeesukseen Kristukseen, joka on sovittanut syntimme ristillä ja noussut kuolleista, jotta mekin eläisimme yhdessä hänen kanssaan.

Kaikki muut väitteet Jumalan tuntemisesta ja pelastuksesta ovat ihmisestä tai sielunvihollisesta – esitettiinpä ne maallistumisen, humanismin, liberaaliteologian, lakihenkisyyden, äärikarismaattisuuden, New Agen tai muun okkultismin nimissä.

Raamattu on ainoa selkeä, luotettavan varma ilmoitus Jumalasta ja Kristus Jeesus on ainoa tie hänen yhteyteensä.

 

Oikea ymmärtäminen

Raamatun ymmärtäminen on helppoa ja vaikeaa. Sen perussanoma on hyvin yksinkertainen. Samalla Raamattu kätkee sisäänsä valtavan paljon, hyvinkin erilaista materiaalia, josta riittää ammennettavaa ja ihmeteltävää koko elämäksi. Raamatun ymmärtämisestä lue tarkemmin sivuston edellisistä kohdista.

Kun sanomme koko Raamatun olevan Jumalan sana, se ei tarkoita, että sen jokainen lause olisi suoraa Jumalan puhetta suoraan sellaisenaan sovellettavaksi. Raamatussa on monenlaista kerrontaa ja opetusta:

 • suoria, välittömiä Jumalan sanoja ja ohjeita
 • tapahtumien kuvausta, joissa Jumala ja ihminen toimivat tavoilla, joista seuraa monenlaisia asioita: kertomukset voivat kuvata onnistumisia ja siunauksia sekä itsekkyyttä josta aina lopulta seuraa paljon ikävyyksiä; näistä oppiminen tapahtuu välillisesti, päättelemällä
 • paljon taustatietoja mm. paikkakunnista, vuorokauden ajasta, ilmasta, hallitsijoista, kulttuurista jne., jotka kiinnittävät tapahtumat konkreettiseen historiaan ja todellisuuteen antaen tärkeän pohjan tapahtumien ja opetusten ymmärtämiselle
 • puhtaasti ihmisen inhimillisiä sanoja kuten Saarnaajan kirjassa: siinä luopumuksessa elävä kuningas Salomo kuvaa elämän tyhjyyttä ilman Jumalaa; näistä lausumista ei voi tehdä oppia vaan ne ovat ennemmin varoituksia siitä, jos ihminen hylkää Luojansa
 • jopa saatanan väitteitä kuten syntiinlankeemuksen yhteydessä; ne on talletettu meille, jotta tuntisimme vihollisemme ja sen valheet
 • keskeiseksi Raamatun ilmoittamaksi kuvaksi nousee Jeesus Kristus: kaikki, mitä hän on, mitä hän sanoo ja tekee, kuvaa välittömällä tavalla Jumalan syvintä armoa, rakkautta ja pyhyyttä

 

Elämänkirja

Raamattu ilmentää kaiken Luojan, Jumalan persoonaa ja tahtoa lopullisella ja perinpohjaisella tavalla. Kaikki on Hänestä, Hänen varassaan ja Hänelle.

Raamattu on jumalallinen Elämänkirja, koska se kumpuaa Elämästä, Jumalasta. Annathan sinäkin tämän elämän virrata sinussa?