Israel – Jumalan ajankello

ISRAELIN MERKITYS PROFETIOIDEN VALOSSA

 

HAASTE

 

Israel on haaste kaikille ihmisille ja kansoille. Monet halveksivat ja jopa vihaavat Israelia. Miksi? Eikö juutalaisilla ole oikeus omaan maahan kuten kaikilla kansoilla? Eivätkö kaikki kansat ole käyneet taisteluja ja sotia oman maansa puolesta? Eikö Israel puolusta maataan avoimesti ja käytä tunnistettavia sotilasasuja? Ei Israel lähetä lapsia sotaan eikä piiloudu siviilikohteiden taakse. Entä toiset?

Poliittisen vihamielisyyden ohella Israeliin kohdistuu uskonnollista vihaa – ei ainoastaan muslimien taholta vaan myös monien kristittyjen. Jotkut kirkkokunnat vähättelevät Israelia ja väittävät, että Israel on lopullisesti menettänyt asemansa ja jopa elinoikeutensa.

Raamatussa Israel on kuitenkin Jumalan valittu, jopa silmäterä: Sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä (Sak 2:8). Israelilla on äärimmäisen tärkeä rooli ja tehtävä.

Kaikkiaan Israel on näkyvä, konkreettinen todiste Jumalasta ja Raamatun profetioiden luotettavuudesta ja vakavuudesta. Seuraavassa esitellään keskeiset Israelia koskevat ennustukset ja niiden täyttyminen. Niiden edessä kannattaa pohtia omaakin elämää. Raamattu on Jumalan sana, jonka lupaukset, siunaukset ja tuomiot tulevat täyttymään järisyttävällä tavalla.

Jokaisen ihmisen ja kansan kohdalla ratkaiseva kysymys on: Kenen joukossa sinä seisot? Oletko Jumalan puolella vai vastaan? Jos olet Jumalan puolella, otat hänen Sanansa vakavasti, toivotat Jeesuksen Kristuksen tervetulleeksi Vapahtajaksi ja Herraksi, ja vielä lisäksi siunaat Israelia, jotta se saisi elää rauhassa siinä maassa, jonka kaikkien kansojen Jumala on sille mitannut.

 

 

ISRAELIN YLEINEN MERKITYS JA TEHTÄVÄ

 

Jumala valitsi ja kutsui Israelin kansan erityiseen tehtävään:

Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa.’ Sano nämä sanat israelilaisille.” (2 Moos 19:5-6)

Sillä sinä olet Herralle, Jumalallesi, pyhitetty kansa; Herra, sinun Jumalasi, on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on. Ei Herra sen tähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat, vaan sen tähden, että Herra rakasti teitä ja tahtoi pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne. (5 Moos 7:6-8)

Jumala antoi Israelin kansalle maan, joka on maantieteellinen keskipiste idän, lännen, etelän ja pohjoisen välillä. Tämä oli strategisesti erittäin viisas valinta. Merkittävät kauppareitit kulkivat Israelin halki ja tuon alueen hallinnasta kamppailivat monet suurvallat.

Israel oli kuin kirkas, kutsuva majakka maailman kansojen keskellä. Israelin kansalla oli kirkas papillinen tehtävä:

 • Solmia liitto Herran kanssa.
 • Ylläpitää ilmestysmajaa ja myöhemmin temppeliä, joka oli keskeinen Jumalan kohtaamisen paikka. Temppeli oli tarkoitettu kaikkien kansojen rukoushuoneeksi.
 • Toimittaa jumalanpalvelusta ja uhreja.
 • Opettaa Jumalan ja hänen tahtonsa tuntemista israelilaisille ja kaikille kansoille.
 • Ottaa vastaan Herran sana ja kirjoittaa pyhät Kirjoitukset.
 • Valmistella Messiaan tulemusta ja uutta liittoa.

Tämä tarkoitus täyttyi erityisesti kuningas Salomon aikana, jolloin kansat ja niiden hallitsijat tulivat Jerusalemiin ihmettelemään Israelin loistoa ja sen kuninkaan viisautta, joka kumpusi Herrasta.

Jumala ei valinnut Israelia sulkeakseen muut kansat pois – päinvastoin: Jumala valitsi Israelin, jotta se palvelisi papillisesti kaikkia kansoja. Samalla tavalla Jumala tänäänkin kutsuu ja asettaa yksittäisiä henkilöitä pastoraaliseen tehtävään, jossa palvellaan koko seurakuntaa.

Valitettavasti Israel etääntyessään Herrasta ajautui käsitykseen, että valinta olisikin vain Israelia itseään varten ja muut kansat olisivat liiton ulkopuolella. Tämä käsitys juurtui hyvin syvästi juutalaisuuteen.

Vasta Jeesuksen toiminta ja lähetyskäsky avasivat opetuslasten silmät alkuperäiseen Jumalan tarkoitukseen. Samalla Herran sanan kulkusuunta muuttui. Vanhassa liitossa tarkoituksena oli, että kansat tulisivat Jerusalemiin palvelemaan Herraa. Uudessa liitossa Jeesuksen todistajat vievät Herran sanan kaikkialle maailmaan. Tämä on luonnollinen ratkaisu myös siinä mielessä, että ihmiskunnan väkimäärä on kasvanut merkittävästi.

 

 

ISRAEL ON PROFEETALLINEN AJANKELLO

 

Israel = Ajankello

Tässä on kuvitteellinen kello Israelin todellisista vaiheista profetioiden valossa:

 • 0-hetki: Ensimmäiset lupaukset ja ennustukset Israelin kansasta, maasta ja tehtävästä.
 • 1-hetki: Israelin kansan kantaisä Jaakob ja 12 poikaa, joista polveutui 12 heimoa.
 • 2-hetki: Israelin kansa Egyptissä 400 vuoden ajan.
 • 3-hetki: Israelin vapautuminen Mooseksen johdolla ja asettuminen Luvattuun maahan.
 • 4-hetki: Israelin kuninkaallinen valtakunta Daavidin ja Salomon johdolla.
 • 5-hetki: Israelin alkava rappio ja jakaantuminen kahtia 930 eKr.
 • 6-hetki: Pohjoisen Israelin ja 10 heimon tuho 722 eKr.
 • 7-hetki: Eteläisen Juudan ja 2 heimon osittainen tuho ja pakkosiirtolaisuus 586/7 eKr.
 • 8-hetki: Paluu pakkosiirtolaisuudesta ja toisen temppelin rakentaminen 532-516 eKr.
 • 9-hetki: Luvatun Messiaan syntymä, ristinkuolema ja ylösnousemus.
 • 10-hetki: Jerusalemin ja temppelin tuho, Israelin valtion lakkauttaminen 70 ja 135 jKr.
 • 11-hetki: Seurakuntakausi ja juutalaisten hajaannus ympäri maailmaa (2000 vuotta).
 • 12-hetki: Israelin valtion uudelleen perustaminen 1948; Googin sota; Uusi Rooma ja Antikristus; Harmagedonin sota.

Kun Israel-kello lyö kello kahdentoista viimeiset lyönnit, Herra saapuu maan päälle. Silloin kansat tuomitaan hänen edessään ja alkaa tuhatvuotinen valtakunta, jossa kaikki loput Israelille annetut lupaukset täyttyvät.

Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät häneltä: ”Herra, onko nyt tullut se aika, jolloin sinä rakennat Israelin valtakunnan uudelleen? (Apt 1:6). Tätä suuruuden aikaa odottivat kaikkien juutalaisten tavoin Jeesuksen opetuslapset. Sen aika olisi vasta jopa 2000 vuotta myöhemmin.

Juutalaisen perinteen (Eliaan tradition) mukaan ajanhistoriaa on määritelty myös luomispäivien mukaisesti:

 • 1-6 päivä: nykyinen ajanhistoria
 • 7. päivä: tuhatvuotinen valtakunta
 • 8. päivä: iankaikkinen elämä

Juutalainen ajanlasku alkaa vuodesta 3760 eKr. Kun siihen lisätään 2016 vuotta, elämme nyt vuotta 5776. Tosin eräiden laskelmien mukaan tästä puuttuu noin 242 vuotta, jolloin eläisimme jo vuotta 6002. Tämä kuvastaa sitä, että juutalaiseen ajanlaskuun ja Messiaan tulemuksen tarkkaan laskemiseen liittyy epävarmuustekijöitä. Se on jumalallinen salaisuus, jota voimme vain arvailla.

 

Profeetallinen Aabrahamin siunaus Israelille

Jumala lupasi solmia liiton, joka täyttyisi Israelin, Messiaan ja seurakunnan kautta. Tämän lupauksen hän antoi ensin Aabrahamille:

Herra sanoi Abramille: ”Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista

 • siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan.
 • Niin minä teen sinusta suuren kansan,
 • siunaan sinut
 • ja teen sinun nimesi suureksi,
 • ja sinä olet tuleva siunaukseksi.
 • Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat,
 • ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.” (1 Moos 12:1-3)

Tämän lupauksen Jumala vahvisti yhä uudelleen Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Profeetallinen lupaus on käynyt toteen hämmästyttävällä tavalla:

 • Israel sai Luvatun maan vuonna 1050 eKr. ja sai pitää sen vuoteen 135 jKr. saakka. Välissä oli 70 vuoden pakkosiirtolaisuus 612-532 eKr. Babyloniassa.
 • Aabrahamista polveutuivat Israelin heimot, arabit ja muitakin kansoja. Hänestä kasvoi suuri kansa.
 • Aabraham sai henkilökohtaisen siunauksen ja erityisaseman Jumalan suunnitelmissa.
 • Aabrahamin nimestä tuli suuri: hän on hengellinen kantaisä juutalaisille, kristityille ja muslimeille.
 • Aabraham tuli siunaukseksi jo omana aikanaan mutta ennen kaikkea hän tuli siunaukseksi kaikille kansoille hänestä polveutuvan Messiaan kautta. Jeesus Kristus sovitti koko ihmiskunnan synnin ja avasi universaalin pelastuksen oven.

Israelin kansan historia osoittaa vääjäämättömästi, että yksi Raamatun keskeisimmistä profetioista on käynyt toteen kirjaimellisesti ja huikealla tavalla. Jumalan profeetallinen ajankello, Israel alkoi tikittää. Se on tikittänyt vanhan liiton aikaa, Messiaan aikaa, syrjässä olemisen aikaa seurakunnan varjossa ja käy kohti Messiaan toisen tulemuksen ja tuhatvuotisen valtakunnan aikaa.

 

Profeetallinen lupaus Israelin 400 vuoden ajasta Egyptissä ja vapautumisesta

Jumala paljasti jo Aabrahamille (2000 – 1820 eKr.) luvatun kansan kärsimyksen ja sen vapautumisen – yli 200 vuotta ennakkoon ennen Egyptin aikaa (1700 – 1280 eKr.).

Herra sanoi Abramille: ”Niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä neljäsataa vuotta. Mutta myös sen kansan, jota he palvelevat, minä tuomitsen; ja sitten he pääsevät lähtemään, mukanaan paljon tavaraa. (1 Moos 15:13-14).

Saman vapautumisen Jumala lupasi Moosekselle, jonka hän kutsui historialliseen tehtävään kansan vapauttajaksi ja johtajaksi. Profetiat täyttyivät ja Israel vapautui Egyptin orjuudesta arviolta vuonna 1280 eKr.

 

Profeetallinen lupaus siunauksesta ja varoitus kirouksesta Luvatussa maassa

Ennen kuin Jumala vei Israelin kansan luvattuun maahan Joosuan johdolla, hän asetti kansan eteen kaksi vaihtoehtoa: siunauksen tai kirouksen. Mikäli kansa eläisi Herran tahdon mukaan ja pitäisi liiton, siunaukset vyöryisivät sen ylitse. Mikäli taas kansa luopuisi Herrasta, se niittäisi karmean kirouksen.

Siunaukset

Jos kaikessa tottelette Herraa, Jumalaanne, ja tarkoin noudatatte hänen käskyjään, jotka minä teille annan, niin Herra asettaa teidät maan kaikkien kansojen yläpuolelle. Nämä siunaukset tulevat teidän osaksenne, kun vain tottelette Herraa, Jumalaanne.

5 Moos 28 luvun alkuosa (1-14) julistaa valtavia siunauksia kansalle, joka tottelee Herraa.

Kiroukset

Jos ette tottele Herraa, Jumalaanne, ettekä tarkoin noudata kaikkia hänen käskyjään ja säädöksiään, jotka minä teille annan, niin teitä kohtaavat nämä kiroukset: Te olette kirottuja kaikkialla, missä olettekin.

5 Moos 28 luvun loppuosa (15-67) luettelee karmeita kirouksia Israelin ylle. Valitettavasti lopulta nämä kaikki kävivät toteen. Kirouksissa luvattiin

 • Kaikkinaista epäonnea.
 • Taloudellista köyhyyttä.
 • Luonnonkatastrofeja
 • Sairauksia ja kuolemaa.
 • Sekasortoa ja vihollisten hyökkäyksiä.
 • Suurvaltojen hyökkäyksiä, piirityksiä ja kauhistuttavia kokemuksia.
 • Pakkosiirtolaisuutta ja hajaantumisen kaikkien kansojen sekaan.
 • Ankaraa vainoa muukalaisuudessa.

Herra hajottaa teidät kaikkien kansojen sekaan kautta koko maanpiirin, ja te joudutte palvelemaan vieraita jumalia, joita ette tunne ja joita eivät isännekään tunteneet, puisia ja kivisiä jumalia. Vieraiden kansojen keskuudessa te ette koskaan löydä rauhaa eikä teillä ole edes jalansijaa, mihin voisitte pysähtyä levähtämään. Herra tekee teidät siellä pelokkaiksi ja aroiksi, hän riuduttaa silmänne ja lannistaa mielenne. Henkenne on aina hiuskarvan varassa; päivin ja öin te elätte pelon vallassa ettekä koskaan voi olla varmoja hengestänne. (5 Moos 28:64-66)

 

Israelin vaellus siunauksista kirouksiin

Aluksi Israel kulki enemmän siunausten tiellä Daavidin ja Salomon johdolla. Sitten Salomon kuninkuuden loppuvuosina tapahtui luopumus, joka johti Israelin kansakunnan kahtiajakoon: pohjoiseen Israeliin (10 heimoa) ja eteläiseen Juudaan (2 heimoa).

Melko nopeasti pohjoinen Israel rappioitui hengellisesti ja maallisesti ja se tuhoutui vuonna 722 eKr. Assyrian jalkoihin. Kymmenen heimoa (sukukuntaa) pitkälti katosivat.

Eteläinen Juuda kulki lähempänä Herraa ja koki uudistumisen aikoja. Lopulta sekin ajautui syvään luopumukseen, minkä tähden Babylonia valloitti maan ja tuhosi Jerusalemin kaupungin ja temppelin vuonna 586/7 eKr. Merkittävä osa kansasta joutui pakkosiirtolaisuuteen, josta pienehkö osa pääsi palaamaan takaisin noin 70 vuotta myöhemmin.

Sama tuho toistui Rooman valtakunnan aikana vuosina 70 jKr. ja 135 jKr., jolloin juutalaisten kapinat tukahdutettiin ankaralla voimalla. Temppeli tuhottiin ja juutalaiset karkotettiin omasta maastaan, jonka nimi muutettiin Palestiinaksi.

Kaikista näistä vaiheista on lukuisia ja hyvin tarkkoja ennustuksia. Jumala lähetti monta profeettaa varoittamaan kansaansa edessä olevasta tuhosta, mikäli kansa ei kääntyisi parannukseen. Nämä ennustukset ovat luettavissa Vanhan testamentin profeettakirjoista (Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel ja 12 ”pikkuprofeettaa”).

Juuri se, mikä ennustettiin profeettojen suulla, kävi toteen Israelin kohdalla. Ennustukset täyttyivät historiassa, kirjaimellisesti.

Profetiat ja Israelin kokemukset eivät jää vain historiaan vaan puhuttelevat meitäkin. Israelin kansa on meille esimerkki. Samat elämänlait pätevät kaikkiin kansoihin ja kaikkiin ihmisiin. Kun elämme lähellä Herraa ja noudatamme hänen hyvää tahtoaan, siitä automaattisesti seuraa paljon hyvää. Kun ihminen tai kansa etääntyy ja luopuu Herrasta ja tekee sitä, mikä on itsekästä ja pahaa, siitä seuraa kaikille pelkästään pahaa. Kaikkea tätä profetiat julistavat.

Hyvä tuottaa siunauksen ja paha kirouksen. Tämä on elämänlaki. Vain Messiaan kautta saatava armo voi siirtää syntisen ihmisen ja kansan kirouksesta siunausten alle. Kristuksen kallis sovitustyö välittää meille Jumalan pelastavan ja uudistavan armon. Aito Jumalan armo synnyttää aitoa, hyvää elämää. Väärä, valheellinen armo tuudittaa syntiin ja tuottaa kirouksen.

 

Kooste profeetallisten siunausten ja kirousten täyttymisestä

Kuten edellä jo sanottiin, kuningas Daavid ja Salomo saivat johdattaa Israelin kansan luvattuun siunauksen aikaan. Israelista tuli suurvalta, joka kukoisti hengellisesti, taloudellisesti ja poliittisesti. Tämä aika kattoi vuodet 1010 – 930 eKr. Israelista tuli vakaa rauhan valtakunta.

Kuningas Salomon loppukaudesta alkoi vakava alamäki.

 • 930 eKr. Israel jakautui pohjoiseksi ja eteläiseksi valtakunnaksi.
 • 722 eKr. pohjoinen Israel (10 heimoa) kukistettiin Assyrian toimesta perinpohjaisesti.
 • 586/7 eKr. eteläinen Juuda (2 heimoa) joutui pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan ja Jerusalemin kaupunki ja temppeli tuhottiin, mikä oli totaalinen kansallinen ja hengellinen tragedia.
 • 70 jKr. ja 135 jKr. Rooma kukisti juutalaisten kapinat, tuhosi Jerusalemin ja temppelin, karkotti kaikki juutalaiset pakkosiirtolaisuuteen ja lakkautti Israelin valtion.

 

Profeetallinen lupaus kotiinpaluusta pakkosiirtolaisuudesta ja hajaannuksesta takaisin Luvattuun maahan

Babylonian pakkosiirtolaisuus ja kotiinpaluu

Kun Juuda joutui Babylonian pakkosiirtolaisuuteen, se lähti sinne toivon varassa. Jumalan profeetat lupasivat, että kansa palaa takaisin ja rakentaa uudelleen Herran temppelin.

”Kun olette kokeneet siunauksen ja kirouksen, jotka annoin teidän valittavaksenne, te alatte miettiä tätä kaikkea niiden kansojen keskellä, joiden sekaan Herra, teidän Jumalanne, on teidät hajottanut. Silloin te ja teidän lapsenne palaatte Herran, Jumalanne, luo ja tottelette häntä koko sydämestänne ja koko sielustanne sekä noudatatte kaikkia hänen käskyjään, jotka minä teille nyt annan, ja Herra on teille armollinen ja kääntää teidän kohtalonne. Hän kokoaa teidät jälleen yhteen niiden kansojen joukosta, joiden sekaan hän on teidät hajottanut. Vaikka olisitte hajaantuneet maailman kaikkiin ääriin, Herra, teidän Jumalanne, kokoaa ja noutaa teidät sieltäkin. Hän tuo teidät siihen maahan, jonka esi-isänne aikoinaan omistivat, ja te saatte ottaa sen jälleen haltuunne. Herra osoittaa hyvyytensä teitä kohtaan ja antaa teidän lisääntyä lukuisammiksi kuin esi-isänne olivat. (5 Moos 30:1-5). Tämän lupauksen Jumala antoi Moosekselle vuonna 1240 eKr.

Sama lupaus kotiinpaluusta toistui monien profeettojen julistuksessa. Tässä ovat esimerkkinä profeetat Jeremia, Hesekiel ja Sefanja:

Kuulkaa Herran sana, te kansat, ilmoittakaa kaukaisissa merensaarissa ja sanokaa: Hän, joka Israelin hajotti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa. Sillä Herra on lunastanut Jaakobin ja vapahtanut hänet häntä väkevämmän kädestä. Ja he tulevat ja riemuitsevat Siionin kukkulalla, tulevat virtanaan Herran hyvyyden tykö, jyväin, viinin ja öljyn ääreen, karitsain ja karjan ääreen. Ja heidän sielunsa on oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, eivätkä he enää näänny. Silloin neitsyt iloitsee karkelossa ja nuorukaiset ja vanhukset yhdessä. Minä muutan heidän surunsa riemuksi, annan heille lohdutuksen ja ilon heidän murheensa jälkeen. (Jer 31:10-13)

Näin sanoo Herra, Herra: Minä kokoan teidät kansojen seasta ja kerään teidät maista, joihin teidät on hajotettu, ja annan teille Israelin maan. (Hes 11:17)

Silloin minä kokoan teidät ja tuon teidät takaisin. Minä nostan teidät kunniaan kaikkien kansojen keskuudessa. Minä käännän kohtalonne, te saatte nähdä sen omin silmin, sanoo Herra. (Sef 3:20)

Profeetallisissa ennustuksissa puhutaan kahdesta eri paluumuutosta takaisin luvattuun maahan. Ensimmäinen on suppeampi ja puhuu yhdestä maasta (Babyloniasta). Niissä jopa kerrottiin pakkosiirtolaisuuden kesto (70 vuotta):

Koko tämä maa tulee täyteen raunioita ja autioituu, ja nämä kansat palvelevat Babylonian kuningasta seitsemänkymmentä vuotta. Mutta kun seitsemänkymmentä vuotta on kulunut, minä vaadin Babylonian kuninkaan ja hänen kansansa tilille rikoksistaan, sanoo Herra. (Jer 25:11-12)

Näin sanoo Herra: Kun Babylonian seitsemänkymmentä vuotta ovat kuluneet, minä otan teidät jälleen huomaani. Minä täytän lupaukseni ja tuon teidät takaisin omaan maahanne. Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. (Jer 29:10-11)

Juuri näin tapahtui. Babylonian kukistaneen Persian kuningas Kyyros antoi vuonna 538 eKr. monille kansoille luvan palata takaisin kotimaahansa. Näin myös juutalaiset saivat luvan ja valtuutuksen palata Jerusalemiin ja rakentaa temppelin ja kaupungin uudelleen. Tästä ajasta kertovat Esran, Nehemian, Haggain ja Sakarjan kirjat.

 

2000-vuotinen hajaannus ja kotiinpaluu

Toinen ennustusten rypäs puhuu paluumuutosta kaikkien kansojen keskuudesta. Edellä olevissa profetioissakin on viittauksia tähän. Muutamissa viitataan tapahtumiin, jotka tapahtuvat kaukana tulevaisuudessa. Tämän täyttymys on tapahtunut ja tapahtumassa meidän aikanamme.

Israelin kansa joutui lähes 2000 vuoden hajaannukseen kotimaastaan. Vuonna 1948 jKr. tapahtui kuitenkin valtava ihme – Israelin valtio perustettiin uudelleen. Maahan on muuttanut jo noin 6 miljoonaa juutalaista. Arviolta vielä 14 miljoonaa juutalaista asuu Israelin ulkopuolella, merkittävin osin Amerikassa. Paluumuutto jatkuu yhä.

Tämä valtiollinen uudestisyntymä on ennustettu myös Hesekielin näyssä, joka koski kuolleita luita, jotka kalisten tulivat yhteen, saivat lihan ja jänteet, sekä lopulta eläväksi tekevän Hengen. Lue tämä ennustus Hes 37 luvusta. Luiden yhdistyminen kuvaa valtion syntyä ja elävän hengen saaminen kuvastaa Israelin tulevaa hengellistä heräämistä, jossa se vihdoin suostuu hyväksymään Jeesuksen Messiaakseen. Mahdottomasta tuli todellisuutta. Kuollut herää elämään. Tämä on Jumalan suvereeni teko.

On ainutlaatuinen ihme, että juutalaiset ovat säilyttäneet 2000 vuoden ajan kansallisen identiteettinsä, kulttuurinsa ja uskontonsa ja vieläpä saaneet takaisin oman maansa!

Näin Israel – Jumalan ajankello – on näyttänyt uuden ajan alkamista Babylonian pakkosiirtolaisuuden päättymisen (538 eKr.) ja Israelin valtion perustamisen (1948) myötä. Se, mikä luvattiin, toteutui.

 

Profeetallinen lupaus koko maailman Vapahtajasta ja Kuninkaasta

Jumalan suunnitelmien keskipisteessä on aina Messias-Vapahtaja, joka tuo pelastuksen kaikille kansoille. Tämän suunnitelman toteuttamiseksi Jumala valitsi Israelin kansan ja maaperän. Vapahtaja Jeesus Kristus on juutalainen ja Jumalan pelastusteko tapahtui Israelissa, Jerusalemin kaupungissa Golgatan ristillä ja kalliohaudassa.

Israelin kansalle annettujen lupausten ja ennustusten huipentumana on siis Messias. Hänen jumalallinen alkuperä, inhimillinen luonto, persoona, luonne, tehtävät, opetukset, ristinkuolema, ylösnousemus, toinen tulemus ja ikuinen kuninkuus on kirkkaasti ilmoitettu Israelin profeettojen suulla. Uusi testamentti kuvaa ja vahvistaa kaiken tapahtuneen juuri niin kuin oli luvattu. Tässä todellisuudessa mekin elämme – jos vain tunnemme Vapahtajamme henkilökohtaisesti. Silloin meillä on sisäinen ymmärrys ja vakuuttuminen tästä kaikesta ulkonaisten kirjallisten ja historiallisten todisteiden lisäksi.

Samalla tavalla kuin luvattu Messias syntyi Israelissa, hän tulee palaamaan takaisin Israelin maaperälle, Jerusalemin Öljymäelle. Ensimmäinen tulemus oli monille huomaamaton, mutta toinen on oleva kaikille mykistävän avoin ja kirkas.

Juuri tätä toista tulemusta Jumala valmistelee aikamme tapahtumien kautta. Samalla tavalla kuin Messiaan ensimmäisessä tulemuksessa oli olemassa Israelin valtio ja sen keskellä temppeli, sekä Rooman valtakunta, samalla tavalla Herran toisessa tulemuksessa on jälleen todellinen Israelin valtio ja sen keskellä tuleva kolmas temppeli, sekä tuhkasta noussut Uusi Rooma, Euroopan Unioni yms. totaalinen suurvalta.

Näin Israelin valtion olemassaolo julistaa Jumalan profetioiden täyttymystä ja Messias-Kuninkaan tulemusta aikojen lopulla.

 

Profeetallinen ennustus viimeisistä tapahtumista, Herran päivästä ja Herran tulemuksesta

Ihmiskunta on kulkemassa kohti tämän aikakauden päättymistä. Ihmiskunta on kasvanut huikeasti. Sen tietämys ja tekninen osaaminen on kasvanut yhtä huikealla tavalla. Silti ihmisen moraali ei ole parantunut. Ihminen toimii itsekkäästi ja saastuttaa luontoa vakavalla tavalla. Ihmiskunta on varustautunut järkyttävillä aseilla. Tuho voisi tapahtua milloin vain. Ainoastaan Jumalan armo pidättelee pahimman tapahtumista.

Viimeisten tapahtumien keskipisteessä on Israel. Se maksoi äärettömän kovan hinnan omasta maastaan. Yli kuusi miljoonaa juutalaisten murhattiin natsien ja muidenkin toimesta. Israel on joutunut kohtaamaan muslimien syvän vihan, jonka myötä koko Israel haluttaisiin tuhota lopullisesti. Tässä tuhotyössä on ollut mukana entinen Neuvostoliitto, joka tuki arabien massiivisia hyökkäyksiä Israelia vastaan useassa eri vaiheessa.

Näissä sodissa toistui nuoren Daavidin ja jättimäisen Goljatin välinen taistelu. Herran voimalla pieni Israel yhä uudestaan kukisti murskaavan ylivoimaisen vihollisen. Hämmästyttäviä voittoja ja hämmästyttäviä profeetallisia täyttymyksiä!

 • Itsenäisyys/vapaussota 1948-49
  Egypti, Syyria, Jordania, Libanon, Irak, arabien puolisotilaalliset joukot
 • Kuuden päivän sota 1967
  Egypti, Jordania, Syyria, Irak, Kuwait, Saudi-Arabia, Sudan ja Algeria > Israel valloitti Siinain
 • Suezin kanavasota 1967-1970
  Israelin ja Egyptin välinen asemasota
 • Jom Kippur sota 1973
  Yllätyshyökkäys suurena sovituspäivänä; Egypti, Syyria, Irak, Jordania ja Marokko; esim. Syyriasta vyöryi 1400 panssarivaunua Israelin 188 panssarivaunua vastaan; Neuvostoliitto aseisti hyökkääjät > Israel valloitti Siinain, Länsirannan, Itä-Jerusalemin ja Golanin

Israel on ollut jatkuvan vakavan painostuksen ja uhan edessä horjumaton. Esimerkiksi YK:ssa annettiin vuonna 2013 yhteensä 26 tuomiolauselmaa, joista 22 oli Israelia vastaan. Tämä kertoo äärimmäisestä yksipuolisuudesta ja vainosta. Eikö maailmassa ollut muuta pahaa kuin Israel!

Lähi-idän rauhanneuvotteluissa Israelin valtio halutaan pirstaloida niin, että sillä ei ole enää realistisia mahdollisuuksia puolustaa itseään. Niinpä rauhanneuvottelut ovat junnanneet paikoillaan vuosikymmeniä.

Lopulta tullee käymään niin, että Israel suostuu hyvin epäedulliseen rauhansopimukseen, koska sille luvataan oikeus rakentaa kolmas temppeli. Tällä hetkellä temppelivuorella on moskeija. Tämä kaikki tulee johtamaan muslimimaailman täydelliseen raivoon Israelia vastaan. Tällöin syttyy ns. Googin sota, josta Hesekiel ennustaa 38-39 luvuissa. Sen johtajaksi nousee Goog, joka on Roosin valtias. Roos on varmuudella Venäjä. Kuka lieneekään tsaari Goog?

Tämä hyökkäys päättyy yllättäen Googin ja sen liittolaisten järisyttävään tuhoon. Miten se tapahtuu, emme tiedä tarkoin. Hesekiel kuvaa tapahtumia, jotka voivat liittyä voimakkaaseen luonnonkatastrofiin tai ydinaseiden käyttöön. Israel on ydinasevaltio ja sillä on lukuisia miniydinpommeja, joita se voi käyttää rajoitetulla, täsmällisellä tavalla. Esimerkiksi Operaatio Simson on Israelin viimeinen keino torjua massiivinen hyökkäys epätoivoisessa tilanteessa.

Minulle tuli tämä Herran sana: Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Googia Maagogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta, ja ennusta häntä vastaan… Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen, vuosien lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, – mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana; se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyynni. Sinä hyökkäät kuin rajuilma, tulet kuin pilvi, pettääksesi maan, sinä ja kaikki sotalaumasi ja lukuisat kansat, jotka ovat sinun kanssasi.

Mutta sinä päivänä, jona Goog karkaa Israelin maahan, sanoo Herra, Herra, nousee minun vihani hehku. Kiivaudessani, tuimuuteni tulessa minä sanon: Totisesti tulee sinä päivänä suuri maanjäristys Israelin maahan. Ja minun edessäni vapisevat meren kalat ja taivaan linnut ja metsän eläimet ja kaikki ihmiset; ja vuoret luhistuvat, ja vuorenpengermät sortuvat, ja kaikki muurit sortuvat maahan. Ja minä kutsun häntä vastaan kaikille vuorilleni miekan, sanoo Herra, Herra: toisen miekka on oleva toista vastaan. Minä käyn oikeutta hänen kanssansa rutolla ja verellä. Ja minä annan sataa kaatosadetta, raekiviä, tulta ja tulikiveä hänen päällensä, sotalaumojensa päälle ja lukuisain kansojen päälle, jotka hänen kanssansa ovat. Niin minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni sekä teen itseni tunnetuksi lukuisten pakanakansojen silmien edessä. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. (Hes 38 luku)

Tämäkin ennustus tulee täyttymään kirjaimellisesti. Tällä hetkellä maailman kriisipesäke on Syyria, mutta tuleeko aika, jolloin muslimit yhdistyvät yhteisen vihollisen edessä? Se on hyvin todennäköistä ja realistista. Jo nyt Venäjä on ottanut aktiivisen roolin Lähi-idässä. Samalla Usa kokee heikkouden ajan, mikä mahdollistaa vallan siirtymisen tällä alueella Venäjälle ja muslimeille.

Näiden tapahtumien jälkeen Israel joutuu vielä pahempien tapahtumien eteen. Etenkin Sakarjan kirjassa kerrotaan, kuinka kaikki maailman kansat nousevat Israelia vastaan.

Tämä on Herran sana Israelille. Näin sanoo Herra, joka on levittänyt taivaat, laskenut maan perustukset ja luonut hengen ihmisen sisimpään: Minä teen Jerusalemista juovuttavan maljan kaikille ympärillä asuville kansoille. Myös Juuda joutuu ahdinkoon, kun Jerusalemia piiritetään. Sinä päivänä minä teen Jerusalemista raskaan kiven kaikkien kansojen tielle. Ne kokoontuvat Jerusalemia vastaan, mutta kaikki, jotka käyvät siihen kiveen käsiksi, satuttavat itsensä. (Sak 12:1-3)

Näihin tapahtumiin liittynee myös ns. Antikristuksen toiminta, josta etenkin Ilmestyskirja kertoo. Tästä voit lukea tarkemmin sivuston kohdasta Ilmestyskirja.

Israelin ympärille kytkeytyy Raamatun kuvaama Herran päivä, johon liittyy viimeinen järisyttävä, Harmagedonin sota. Siitä on monia ennustuksia. Vanhassa testamentissa on monia kuvauksia tästä Herran päivästä, joka merkitsee monille tuomion kohtaamista ja joillekin pelastumista Herran tulemuksessa.

Kokoontukaa vain, pitäkää yhtä, kaikki te häikäilemättömät, ennen kuin Herran päätös toteutuu ja te lennätte pois kuin akanat tuulessa, ennen kuin teidän päällenne tulee Herran vihan hehku, ennen kuin teille koittaa Herran vihan päivä. Mutta te maan nöyrät, jotka noudatatte Herran oikeutta, etsikää Herraa. Etsikää vanhurskautta, etsikää nöyryyttä, niin te ehkä löydätte suojan Herran vihan päivänä. (Sef 2:1-3)

Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niin kuin taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Ja te pakenette mäkieni väliseen laaksoon. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi.  Sinä päivänä ei ole valoa: loistavat tähdet sammuvat. (Sak 14:3-6)

 

Profeetallinen täyttymys Israelille

Vanhassa testamentissa on monia erityisiä lupauksia Israelille, jotka eivät ole vielä käyneet toteen. Niissä luvataan Israelille suuria ajallisia siunauksia, runsautta, keskeistä asemaa kansojen keskellä ja pitkää ikää kaikille ihmisille. Silti ihmiset ovat yhä syntisiä ja kuolevaisia. Nuorin kuolee vasta satavuotiaana. Herran kunnioittaminen tuo kansoille sateita ja siunauksia. Nämä lupaukset täyttyvät kirjaimellisesti Herran tulemusta seuraavassa tuhatvuotisessa valtakunnassa.

Vanhan testamentin ennustusten mukaan tuhatvuotinen valtakunta tulee olemaan Israelille ja sen kautta kaikille kansoille:

Rauhan, oikeudenmukaisuuden ja parantumisen aikaa

 • Miika 4:1-8
 • Jes 32:15-18 ja 40:1-2
 • Aamos 9:9-15

Ilon ja runsauden aikaa

 • Jes 61:2-9
 • Joel 2:21-27 ja 4:17-20

Israelin ja Jerusalemin kunnian aikaa

 • Sefanja 3:14-20
 • Sak 8:2-8,20-23 ja 9:9-10 ja 14:10-11,16-21
 • Jes 11:6-10 ja 65:18-25

Temppelin ja jumalanpalveluselämän aikaa

 • Hes 40 – 48 luvut

Tuhatvuotinen valtakunta päättyy lyhyeen, kriittiseen vaiheeseen, jota seuraa viimeinen tuomio ja uuden taivaan ja uuden maan luominen (Ilmestyskirja 20-21 luvut).

 

 

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ

 

Raamatussa on merkittäviä profeetallisia ennustuksia Israelista. Näistä ennustuksista suurin osa on jo toteutunut historiassa ja meidän päivinämme. Todistamme suurta ihmettä Israelin kohdalla. Tämä kaikki julistaa, että Raamattu ja sen sanoma on luotettava ja vakavasti otettava.

Israel on Jumalan näkyvä ajankello. Israelin valtion uudelleen perustamisen (1948) myötä tämä ajankello on jo lähes tasan 12. H-hetki on kohta käsillä. Vapahtaja palaa Kuninkaana takaisin keskelle Israelia. Polvet notkistuvat hänen edessään. Toiset perivät valtakunnan. Toiset eivät. (Matt 25:31-46).

Israelin ohella on Chicagon yliopistossa pidetty ns. ”tuomiopäivän kelloa” vuodesta 1947 alkaen. Se kuvaa ihmiskuntaa uhkaavan ydinsodan läheisyyttä. Tällä hetkellä kello näyttää 3 minuuttia vaille keskiyötä. Näin raamatullinen ja tieteellinen arvio ihmiskunnan loppuhetken läheisyydestä ovat hyvin samansuuntaisia.

Raamattu on äärimmäisen realistinen ja rehellinen kirja. Tunnustammeko tosiasiat? Samalla Raamattu tarjoaa suunnattoman toivon:
Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu! (Room 10:13)

Kun Raamattu on totuudellinen sen kuvauksissa ajallisen ihmiselämän suhteen, se on yhtä luotettava sen julistamassa ilosanomassa, joka on ainoa toivo kuolevalle ihmiselle:

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa,
jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen,
vaan saisi iankaikkisen elämän.
(Joh 3:16)

Pelastajamme on Israelin Messias. Hän on Vapahtaja Jeesus Kristus, Herra.

 

 

Rukous

Pyhä Jumala.
Sinä todella olet kaiken Herra.
Sinä ilmoitat menneet, nykyiset ja tulevat.

Sinä voit kaiken.
Sinä tahdot rakkaudessasi pelastaa syntisen ihmisen.

Kiitos, että valitsit Israelin ja annoit Israelin kautta meille
kantaisät, liitot, lait, pyhät Kirjoitukset, jumalanpalveluksen,
temppelin, sovitusuhrin ja Messiaan.

Anna Aabrahamille lupaamasi siunauksen tulla minunkin
ja Suomen kansan osaksi.

Vapahtajan, Jeesuksen Kristuksen kautta ja nimessä!
Aamen.