Lopunajat (osa 4)

Viimeiset päivät, lopunajat

Juutalaisilla on oma tapansa jäsentää maailmanhistoriaa luomispäivien mukaan. Raamatussa esiintyviä aikakausia voidaan esittää osin muullakin tavoin:

 • Luomisen ja paratiisin aika (viattomuuden aika)
 • Syntiinlankeemuksen aika
 • Kantaisien aika (lupaukset liitoista)
 • Israelin kansa ja valtakunta, sen vaiheet (vanha liitto)
 • Vapahtajan syntymä, palvelutyö, ristinkuolema ja ylösnousemus (täyttymyksen aika)
 • Pyhän Hengen vuodatus, seurakunta ja maailmanlaaja lähetys (uusi liitto)
 • Lopunajat ja Kristuksen toinen tulemus
 • Tuhatvuotinen valtakunta
 • Viimeinen tuomio
 • Uusi luomakunta (täydellisyyden aika)

Laajassa mielessä viimeiset päivät, lopunajat alkoivat Messiaan ensimmäisen tulemuksen myötä. Kuitenkin sitä on seurannut jo lähes 2000 vuoden mittainen seurakuntakausi. Ennen Messiaan toista tulemusta lopunajat tiivistyvät ja monet etenkin Ilmestyskirjan kuvaamat tapahtumat tulevat toteutumaan kirjaimellisesti. Niiden pohjana on Vanhaan testamenttiin kirjatut profetiat.

Aivan viimeisten aikojen tapahtumat ovat ilmeisiä ja selvästi havaittavissa. Kuitenkin ihmisen, joka elää niiden keskellä, on vaikea huomata ja ymmärtää kaikkea. Silti Jeesus ja apostolit kehottavat meitä seuraamaan aikamme tapahtumia ja kehityskulkuja.

Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus: kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat, niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä, oven edessä. (Matt 24:32-33)

Viimeisten päivien kehityskulkuja, aikojen merkkejä:

 • Tärkein: evankeliumi julistetaan kaikille kansoille ja sitten tulee päätös (Matt 24:14)
 • Israelin kansan kotiinpaluu ja valtiollinen itsenäistyminen 1948 – valtava ihme!!! (viikunapuu); myöhemmin hengellinen herääminen Jaakobin ahdistuksessa (Sak 12)
 • Kansojen itsenäistyminen (monien puiden puhkeaminen lehteen): erit. 1900-luvulla
 • Valtava väestönkasvu ja maapallon saastuminen
 • Mittavat luonnonkatastrofit: maanjäristykset, tulvat, tsunamit, kulkutaudit, ilmastonmuutos, meteoriitit
 • Maailmansodat ja ydinaseet
 • Rooman uudelleen herääminen, Euroopan Unioni
 • Neljä suurta liittoumaa: Antikristus (EU), etelä (Afrikan Unioni), pohjoinen Roos (Venäjä) ja sen liittolaiset (arabimaita), idän kuninkaat (etenkin Kiina)
 • Googin sota: Venäjä liittolaisineen hyökkää Israeliin
 • Eksytykset, okkultismin voima kasvaa, porttokirkko
 • Vainottu Sanaan pitäytyvä seurakunta, paikallisia herätyksiä, kenties viimeinen suuri globaali herätys ahdistusten keskellä
 • Antikristuksen valta, pedonmerkki, Israelin alistaminen
 • Harmagedonin maailmanlaaja sota, jonka keskuksena Lähi-itä ja Israel
 • Kristuksen toinen tulemus kirkkaudessa

Maailmanhistorian näyttämöä valmistellaan suurta loppunäytöstä varten. Tosiasiassa ensimmäistä kertaa koko ihmiskunnan historiassa olisi mahdollista se, että kaikki viimeisten päivien ennustukset voisivat käydä kirjaimellisesti toteen hyvin lyhyessä ajassa, jopa vuosikymmenessä!

Suuret kehityslinjat ovat selkeät ja ilmeiset. Tarkkoja päiviä ja hetkiä emme osaa sanoa. Jumalattomille viimeiset tapahtumat tulevat suurena yllätyksenä. Uskoville ei niinkään.

Lisämaustetta odotukseen tuo seurakunnan ylöstempauksen mahdollisuus, joko juuri ennen antikristuksen aikaa, sen tuoman ahdistuksen puolivälissä tai vasta Kristuksen kirkkauden tulemuksessa. Kenties voimme rukouksin vaikuttaa asiaan.

Meidän tulee elää valvoen, mutta levollisesti ja turvallisin mielin Kristukseen katsoen.

Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää: jos perheenisäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi taloonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen Poika tulee. (Matt 24:43-44)

Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. (Luuk 21:28)

Älä pelkää! Katso, minä olen teidän kanssanne aina maailmanajan loppuun saakka (Matt 28:20)

Jos katsomme maailman tuuliin ja myrskyihin, kuten Pietari, mekin alamme uppoamaan. Mutta silloinkin uskollinen Vapahtaja tarttuu meihin ja nostaa jälleen pinnalle ja vie turvalliseen kotisatamaan (Matt 14:28-32). Kaikissa tilanteissa saamme katsoa ja luottaa Jeesukseen.

Kaiken tarkoitus ja täyttymys

Jumalan suunnitelma ja tarkoitus täyttyy. Me emme harhaile ikuisessa sattuman ja materian meressä. Me emme ole sattumaa, vailla tarkoitusta ja päämäärää. Me emme kulje kohti pimeää, pelottavaa pimeyttä ja tyhjyyttä.

Jumalan yhteydessä kaikki on toisin. Elämämme matka alkaa Jumalan sydämeltä ja päätyy takaisin Jumalan ikuiseen armosyliin. Matkan varrelle mahtuu kuitenkin monia mutkia ja pimeitä laaksoja oman syntisyytemme tähden.

Luojansa hukannut ihminen kadottaa elämänsä tarkoituksen. Hän elää pinnallisesti. Mutta kun ihminen saa palata Luojansa yhteyteen tuhlaajapoikien ja tuhlaajatyttöjen tavoin, hän saa jälleen perustan, tarkoituksen ja tulevaisuuden.

Ihmisen perimmäinen tarkoitus on tuntea Luojansa ja elää hänen rakkaudessaan. Vasta silloin kaikki muukin kirkastuu. Kun katsomme Luojaamme Kristuksen ja Sanan kautta, Pyhässä Hengessä, silloin opimme tuntemaan itseämme, ihmisyyttä ja elämää. Vasta kirkkaudessa näemme ja ymmärrämme kaiken selkeästi, eikä silti ikuisuuskaan riitä Luojamme läpikotaiseen tuntemiseen.

Tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen (Joh 17:3).

Tätä ajallista elämää sävyttää vielä monenlainen kärsimys synnin tähden, mutta tuleva kirkkaus ja autuus on oleva täydellistä ja loppumatonta. Mutta koettavaan kärsimykseenkin sisältyy salattu siunaus. Usein se pitää meidät lähellä Jumalaa, kasvattaa meitä ja turvaa pelastumisemme.

Sen tähden me emme lannistu; vaan vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden, ylenpalttisesti, meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä; sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. (2 Kor 4:16-18)

Tulevassa kirkkaudessa koemme kaiken täyttymyksen. Saamme katsoa Jumalaa kasvoista kasvoihin Kristuksessa Jeesuksessa. Silloin murheet ja kivut ovat jääneet taakse. Monet kysymyksetkin haihtuvat ilmaan. Synnyttäjä ei muista enää synnytyksen kipuja vaan katsoo ihmetellen lastaan. Samoin ja vielä enemmän on oleva tulevassa kirkkaudessa.

Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan:
”Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt.”

Ja valtaistuimella istuva sanoi:
”Katso, uudeksi minä teen kaikki.” Ja hän sanoi: ”Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet.” Ja hän sanoi minulle: ”Se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi.
(Ilm 21:4-6)

 

Toivotusruno

Jumalan armon varassa –

Elämäsi olkoon luja niin kuin puu,
jonka vahva juuri kauas ulottuu.

Lehvä, joka taipuu kohti valoa,
oksa, joka suojaa toisen taloa.

Jumalan armon varassa –

Elämäsi olkoon niin kuin metsätie,
joka yhä uusiin salaisuuksiin vie.

Polku, joka johtaa halki pimeän
niin kuin lämmin käsi rakkaan ystävän.

Jumalan armon varassa –

Elämäsi olkoon puro rohkeuden,
joka virtaa puhtaan uoman löytäen.

Vesi, jonka lähde rakkaudessa on,
ehtymätön ilo, lohtu loppumaton.

Jumalan armon varassa –

Elämäsi olkoon lahja, jonka jaat.
Joka päivä silloin uuden aarteen saat.

Elämäsi soikoon kiitoslaulua.
Kulje rohkeasti. Kulje valossa.

Kulje Jumalan armon varassa.

 

Siunaus sinun yllesi:

”Herra Jeesus, siunatkoon sinut, läheisesi ja koko ystäväjoukon.

Siunaa sielu ja ruumis, tämä päivä ja tulevaisuus.
Siunaa uskolla, rauhalla ja ilolla.

Siunaa murheet, että ne voi kestää, ja siunaa huokaukset uskoksi.
Siunaa iloksi ja autuudeksi pyhä sanasi.

Siunaa yön pimeys, jotta voi turvallisesti levätä.
Siunaa valoisat päivät, että voisi iloiten toimia.

Siunaa leipämme, kotimme ja koko elämämme.
Siunaa rakkaat läheiset, ystävät ja ne, jotka ovat kaukana.

Herra Jeesus laskekoon kätensä päällesi ja siunatkoon sinut,
nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen.”