Helluntaipäivä

HELLUNTAIPÄIVÄ

Pyhän Hengen vuodattaminen

Helluntain ajankohta määräytyy Apostolien teoissa 2. luvussa kuvatusta Pyhän Hengen vuodattamisesta, joka tapahtui Kristuksen ylösnousemuksen jälkeisenä juutalaisten helluntaina. Juutalaiset viettävät helluntaijuhlaansa 50. päivänä pääsiäisestä. Juhlan suomenkielinen nimi on saatu ruotsin kielen ilmauksesta helig dag (= pyhä päivä). Monissa kielissä juhlan nimi pohjautuu kreikan sanaan pentekoste (= viideskymmenes).

Juutalaisten helluntai oli sadonkorjuun ja 100-luvulta jKr. myös lain saamisen juhla. Kristillisessä helluntaissa tulivat keskeisiksi aiheiksi Pyhän Hengen saaminen ja Hengen toiminta sekä alkuseurakunnan ja koko Kristuksen kirkon synty. Helluntaina toimitettiin ensimmäiset kristilliset kasteet. Varhaisessa kirkossa helluntai oli pääsiäisen ohella toinen vuoden kastepäivistä.

Helluntain raamatuntekstit puhuvat Pyhästä Hengestä lupauksena ja lahjana. Hänet on lähetetty meille puolustajaksi, auttajaksi ja lohduttajaksi. Tässä Hengessä Kristus on kirkossaan jatkuvasti läsnä. Pyhä Henki liittää maailman kaikki kristityt Kristuksen kirkkoon, yhteen Herraan ja yhteen uskoon. Näin helluntain sanoma merkitsee vastakohtaa sille hajaannukselle, mikä on kuvattu kertomuksessa Babylonin tornista.

 

EVANKELIUMI: Joh 14:15-21

Jeesus sanoi:
”Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Minä käännyn Isän puoleen, ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssanne ikuisesti. Tämä puolustaja on Totuuden Henki. Maailma ei voi Henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä.

En minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen luoksenne. Vielä vähän aikaa, eikä maailma enää näe minua, mutta te näette, sillä minä elän ja tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Joka on ottanut vastaan minun käskyni ja noudattaa niitä, se rakastaa minua. Ja minun Isäni rakastaa sitä, joka rakastaa minua, ja häntä minäkin rakastan ja ilmaisen hänelle itseni.”

 

Muut tekstit

  • Jer 31:31-34
  • Apt 2:1-13

 

Lue enemmän Pyhästä Hengestä ja Hengen vuodatuksesta sivuston valikosta ”Ajankohtaista” ja sen alla ”Helluntai ja Pyhä Henki”.

SAARNA

Alkukevään kylmyyden jälkeen luonto on jälleen puhjennut vihreyteen ja kukkien loistoon. Kesä on tullut jälleen yllättäen. Se on todella kaivattu, ihana asia.

Kun luonto iloitsee lämmöstä, me ihmiset olemme usein hitaampia. Sisäinen maailmamme kulkee perässä emmekä oikein vielä ymmärrä: nyt se on tapahtunut. Pitkään odotettu lämpö ja vehreys ovat tulleet. Kylmyys on poissa. Elämä kukoistaa ja näyttää itsestään kauneimman puolensa.

Jotain hyvin samanlaista, elämän puhkeamisen ihmettä kokivat ensimmäiset kristityt, kun Pyhä Henki vuodatettiin heidän ylleen lähes 2000 vuotta sitten, ensimmäisenä kristillisenä helluntaina. 50 päivää oli kulunut pääsiäisestä. Monissa kielissä helluntaipäivän nimenä on Pentekoste, joka tarkoittaa juuri numeroa 50 kreikankielen mukaan.

Tänään olemme kuulleet kolme raamatuntekstiä, joissa kussakin on oma näkökulmansa tähän suureen juhlapäivään nimeltä helluntai.

1) Vanhan testamentin tekstissä kuulimme Jumalan antaman lupauksen helluntaista, Pyhän Hengen vuodattamisesta ja uudesta liitosta (Jer 31:31-34).

2) Apostolien teoissa meille kerrottiin, kuinka tämä suuri hetki koitti ja mitä juuri silloin tapahtui (Apt 2:1-13).

3) Evankeliumitekstissä Jeesus kertoo meille, kuinka Pyhän Hengen lahjan saaminen tuo meille Kristuksen läsnäolon ja tuntemisen, sekä Jumalan sanaan eli rakkauteen sitoutumisen.

Lupaukset

Jumala lupasi antaa kansalleen Pyhän Henkensä. Tästä lupauksesta ei puhunut vain profeetta Jeremia vaan monet tunnetut profeetat kuten Jesaja, Hesekiel, Joel ja Mooses. Lupaus Pyhän Hengen saamisesta oli hyvin tunnettu.

Mutta eikö vanhan liiton Jumalan kansalla ollut lainkaan Pyhää Henkeä? Itse ajattelen, että jokaisella Jumalan lapsella niin vanhassa kuin uudessa liitossa oli Pyhän Hengen ”perusvaikutus”, jonka kautta ihminen ymmärsi keskeiset perustotuudet ja saattoi elää niiden voimassa.

Näitä perustotuuksia olivat mm. (1) kaiken takana on ikiaikojen Jumala, (2) jokainen ihminen on hänen edessään syntinen ja tarvitsee armahdusta ja (3) Jumala pelastaa ihmisen armossaan ja antaa hänelle elämän, uskon ja kaiken tarvittavan.

Ilman Pyhää Henkeä kukaan ihminen ei voi uskoa eikä elää Jumalan mielen mukaisesti.

Vanhassa liitossa tämän Pyhän Hengen perusvaikutuksen lisäksi Jumala antoi erityisen Hengen voitelun tiettyihin, keskeisiin tehtäviin kuten profeetoille, kuninkaille ja papeille. Tämän Hengellä voitelun merkiksi heidän voideltiin öljyllä. Jumalan antama Hengen voitelu mahdollisti toimimisen vaativissakin tehtävissä. Jumala oli niissä läsnä vaikuttamassa ja johdattamassa.

Raamatun lupauksissa, etenkin Joelin kautta tuli ilmi, että nyt tuo sama runsas Hengen voitelu luvattiin jokaiselle ihmiselle, joka haluaa elää Jumalan yhteydessä. Joelin sanoin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, vanhukset näkevät ennusunia ja nuorukaiset näkevät Herran antamia näkyjä”.

Lupauksen mukaan Pyhän Hengen erityinen lahja annetaan tasapuolisesti kaikille, katsomatta ihmisen sukupuoleen tai sosiaaliseen asemaan. Tämä lahja luvattiin jopa orjille. Rooman valtakunnassa orjia oli kolmasosa kaikista ihmisistä. Jumalan valtakunnassa kaikki ovat yhtä arvokkaita.

Kun vanhassa liitossa vain muutamat olivat profeettoja, kuninkaita ja pappeja, nyt uudessa liitossa, Pyhän Hengen lahjan ja voitelun kautta jokainen kristitty on Jumalan kuninkaallinen pappi – kuten apostoli Pietari kertoo: ”Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne hänen jaloja tekojaan” (1 Piet 2:9). Sinä olet kuninkaallinen pappi!

Tällainen ihmeellinen asema ja tehtävä on annettu meille kaikille Kristuksessa. Meille kaikille, tavallisille ihmisille. Sinulle ja minulle.

Ja olivathan ensimmäiset opetuslapset aivan tavallista kansaa, monet heistä kalastajia – eivät yliopistojen teologeja. Ja aivan kuten tämä lupaus alkoi toteutua heidän kohdallaan, samoin se voi toteutua sinunkin kohdallasi.

Yliopiston teologia ei tee kenestäkään Hengellä täytettyä uskovaa. Valitettavasti se on usein päinvastoin. Sanonta ”aloitti Hengessä, lopetti Helsingissä” on valitettavan totta. Miksi? Koska liberaaliteologia on epäuskon teologiaa. Se on humanismin ja antikristillisyyden täyttämää. Se johtaa syvään luopumukseen. Jumalan teologeja kasvaa hänen koulussaan: Raamatun äärellä, rukouksessa, uskovien yhteydessä, perinteisen teologian opissa ja elämän kovissa kouluissa. Me emme ole epäuskon vaan uskon, Jumalan lapsia!

Täyttymyksen päivä

Pyhän Hengen tuoma muutos oli monin tavoin valtava. Se antoi aivan uudenlaisen rohkeuden, voiman, rakkauden ja taidon julistaa evankeliumia, auttaa lähimmäisiä uhrautuvasti ja rakentaa seurakuntia. Muutos kosketti yksilöitä ja koko Jumalan kansaa.

Vanhan testamentin lupaukset puhuivat juuri tällaisesta suuresta muutoksesta: Jumala antaisi Hengen vuodatuksen kautta uuden sydämen, uuden puhtauden, ja uuden innon seurata Jumalan tahtoa ja sanaa.

Sen perustana oli Jeesuksen ristinkuolema ja ylösnousemus. Jeesus on sovittanut sinunkin kaikki syntisi ja hän on noussut ylös kuolleista, jotta mekin saisimme – jo nyt – elää yhdessä hänen kanssaan. Juuri tästä tosiasiasta Pyhä Henki haluaa vakuuttaa jokaisen ihmisen ja antaa jokaisen sisimpään niin syvän varmuuden, että siitä ilosta käsin voi lähteä rohkeasti kertomaan muillekin.

Tämä suuri murrosvaihe merkitsi samalla vanhan liiton vaihtumista uudeksi liitoksi. Kun Jumalan valittu pappiskansa oli aikaisemmin syntyperänsä mukaan Israel, nyt Jumalan palvelijoiksi kutsutaan jokainen, joka uskoo häneen – olipa hän juutalainen tai pakana.

Kristillinen seurakunta, Kristuksen kirkko syntyi juuri helluntaina. Ensimmäisiin uskoviin puhallettiin seurakunnan Henki, Kristuksen Henki, Jumalan Pyhä Henki.

Odotus oli ollut pitkä, jopa useita satoja vuosia. Epäusko oli vallannut ihmisten mielet. Pitkä kylmyys oli kangistanut Jumalan kansan. Mutta nyt, aivan äkisti, yllättäen, taivas aukeni ja Jumalan erityinen läsnäolo ja armo laskeutui opetuslasten ylle ja sisimpään!

Pyhä Henki saapui kuin voimakkaana tuulena, suuren äänen ja ikään kuin tulenlieskojen muodossa. Lämmin kesätuuli saapui ja toi elämän.

Mitä tuosta seurasi?

Apostolien teot kertovat, että opetuslapset tulivat täyteen Pyhää Henkeä. Jumalan läsnäolo valtasi heidän sydämensä, ajatuksensa – hengen, sielun ja ruumiin. Heistä tuli Jumalan läpitunkemia niin, että pelot ja epäusko pyyhittiin tuossa hetkessä pois. Kokonaan ne eivät kaikonneet, mutta ne eivät enää hallinneet ihmistä. Kuinka monesti pelko ja epäusko riistävät meiltä todellisen elämän!

Saatuaan Hengen lahjan opetuslapset ymmärsivät, että tämä on se, minkä Jumala lupasi pyhissä Kirjoituksissa. He ymmärsivät, että lahja perustui Jeesuksen ristinkuolemaan, ylösnousemukseen ja Jeesuksen omiin sanoihin, joissa hän lupasi tämän tapahtuvat hyvin pian.

Tämä syvä kokemus laittoi heidät rohkeasti liikkeelle. Oli kulunut vain 50 päivää siitä, kun heidän rakas Herransa Jeesus oli naulittu ristille ja koko heidän maailmansa oli romahtanut. He olivat eläneet syvässä pelossa omankin henkensä puolesta. Mutta tuossa hetkessä pelko haihtui pois ja he saivat uuden voiman – kuten Jeesus lupasi:

Kun Pyhä Henki tulee teihin, teistä tulee minun todistajiani, alkaen Jerusalemista aina maan ääriin saakka.

Tämän sisäisen muutoksen lisäksi Pyhä Henki antoi opetuslapsille hetkellisen kyvyn puhua kieliä, joita he eivät inhimillisesti osanneet. He julistivat Jumalan suuria pelastustekoja Kristuksessa ainakin 13 eri kielellä juutalaisille, jotka olivat nyt käymässä Jerusalemissa pyhiinvaellusmatkalla Rooman valtakunnan eri kolkista. Monet juutalaiset olivat asuneet vuosikymmeniä tai jopa syntyneet vieraissa maissa ja siksi niiden kieli oli heidän äidinkielensä.

Pyhän Hengen antama sanoma oli hyvin selkeä, jonka kaikki kuulijat ymmärsivät hyvin. Hämmennystä herätti se, että julistajat olivat aivan tavallisia, oppimattomia galilealaisia miehiä.

Miten tuo julistus sitten vaikutti ihmisiin?

Alkuhämmennyksen jälkeen jopa 3000 kuulijaa otti sanoman vastaan ja he antoivat kastaa itsensä tuona samaisena päivänä. Melkoinen herätys ja sato yhdelle päivälle.

Varmasti monet jäivät pitempäänkin ihmetyksen valtaan. Heissä alkoi syvällinen prosessi, joka saattoi kasvaa uskoksi ja uudeksi elämäksi.

Ja olipa niitäkin, jotka pilkkasivat. Ihminen kyllä osaa selittää kaiken Jumalaan liittyvän tyhjäksi, jos hänen sydämensä pysyy kylmänä. Tosin on hyvä muistaa se, että ihmisen epäusko ei poista Jumalaa, hänen tahtoaan ja tekojaan maailmasta. Epäuskolla ihminen voi vain rajata ja sulkea itsensä ulos elämästä ja suuresta todellisuudesta.

Sekin on hyvä huomata, että kummatkin – uskovat ja jumalattomat – haluavat vetää toiset omaan leiriinsä. Meillä on suuri elämän sanoma: Jumalasta käsin avautuu elämän todellisuus ja mielekkyys. Heillä on kuoleman sanoma: kaikki on vain sattumaa eikä millään ole lopulta mitään todellista tarkoitusta.

Jeesuksen opetus Pyhän Hengen lahjasta

Päivän evankeliumissa saimme kuulla Jeesuksen opetusta Pyhästä Hengestä. Jeesus nimesi Pyhän Hengen puolustajaksi. Tuo sana ”Puolustaja” voidaan kääntää myös sanoilla auttaja, lohduttaja, puolestapuhuja, toisen hyväksi toimija, välittäjä ristiriitatilanteissa”.

Juuri näin Jumala haluaa toimia sinunkin kohdallasi Pyhän Henkensä kautta. Jumala haluaa puolustaa sinua, kun joudut elämässäsi ahtaalle, kun olet toisten kiusaama, kun olet omien syntiesi sitoma. Hän haluaa auttaa sinua elämässäsi eteenpäin, yli tai läpi vaikeuksien. Hän haluaa lohduttaa ja eheyttää sinua, kun olet tullut rikotuksi, kun kohtaat monenlaista surua. Hän puhuu sinun puolestasi ihmisten ja Jumalan edessä.

Toiseksi, Jeesus yhdisti kolme keskeistä sanaa: nuo sanat olivat RakkausSana ja kolmiyhteinen Jumala (Isä, Poika ja Pyhä Henki). Nämä kolme kuuluvat erottamattomasti yhteen: Jumalasta kumpuava rakkaus, Jumalan Sana ja kolmiyhteisen Jumalan persoona.

Rakkaus on Jumalan syvin olemus. Isä on rakkaus, Poika on sovittava rakkaus ja Pyhä Henki on rakkauden Henki ja juuri Hänen läsnäolonsa tuo Jumalan rakkauden keskellemme. Raamatun Sana on Jumalan oma ilmoitus siitä, minkälainen rakkaus Hän on ja mitä tuo rakkaus on käytännössä.

Jos sinä haluat elää Jumalan rakkaudessa, ota vastaan kolmiyhteinen Jumala – Isä, Poika ja Pyhä Henki, sekä Jumalan Sana sellaisena kuin se on kirjoitettu!

Aivan liian moni torjuu todellisen Jumalan ja rakentaa itselleen toiveidensa mukaisen epäjumalan, jonka hän haluaa siunaavan kaikki mielitekonsa. Tosi Jumala ei ole sellainen. Hänen tahtonsa ja näkynsä elämästä paljon laajempi, syvempi ja suurempi.

Ihminen sen sijaan on syntisyytensä turmelema ja siksi hänen mielitekonsa ovat lyhytnäköisiä. Ihmiskunnan historia ja nykytila todistavat sen vääjäämättömästi. Siksi syntinen ihminen tarvitsee Luojaansa, jolla on valta kääntää kaikki iankaikkiseksi parhaaksi.

Elämä rakentuu yksinomaan sen Luojan varaan. Jumalan rakastava läsnäolo tuo ihmisen elämään syvimmän mahdollisen rauhan. Se on iankaikkinen rauha Jumalan ja ihmisen välillä. Kaikki synnit on sovitettu ja sinä saat olla Jumalan lapsi, ikuisesti turvassa.

Tässä maailmassa ihmisten väliset rauhanliitot ovat vain hetkellisiä ja vajavaisia. Jumalan rauha on ikuinen ja se on voimassa, vaikka sydämemme olisikin toisinaan levoton. Jumalan antama rauha ei perustu ihmiseen eikä häilyviin tunteisiimme, vaan Häneen, joka on kaiken olemassaolon perusta.

Huomioita

Näin helluntaina saamme olla iloitsemassa siitä, että Jumalan hyvät lupaukset käyvät toteen. Jumala on keskellämme Pyhässä Hengessä ja Sanassa ja myös ehtoollisen lahjassa. Jumala ei ole jättänyt meitä yksin. Hän on seurakuntansa keskellä. Hän on kanssamme arkielämässä.

Hän haluaa tyynnyttää sydämemme ja antaa meille levollisen ja luottavaisen uskon.
Hän haluaa kiinnittää meidät kaikessa hänen pyhään Sanaansa, jonka kautta Jumala vakuuttaa meille hänen rakkauttaan ja jonka kautta hän haluaa johdattaa meitä kaikkeen hyvään.

Miten voimme kokea Pyhän Hengen läsnäolon ja voiman elämässämme?

Itse koen Jumalan Hengen läsnäolon parhaiten sisäisenä levollisuutena, sekä rauhallisena uskona, luottamuksena suhteessa Jumalaan ja hänen Sanaansa. Se ei ole omaa ponnistelua, pinnistelyä tai puristamista vaan Pyhän Hengen läsnäoloa ja vaikutusta sydämessä. Pieni ihminen saa nojata suureen Jumalaan.

Pyhä Henki kehottaa meitä rukoilemaan. Levottomuutemme johtuu usein juuri siitä, että emme rukoile lainkaan tai rukoilemme aivan liian vähän. Kun vain huomaamme rukoilla ja pyytää elämäämme Jumalan tahdon toteutumista, asian asettuvat hiljalleen paikoilleen ja kullekin päivälle saa juuri sen voiman, minkä me tarvitsemme.

Pyhä Henki antaa meille innoitusta ja rohkeutta tehdä Jumalan valtakunnan työtä, kukin omalla paikallamme ja omassa tehtävässämme. Herra on aina uskollinen työnantaja. Hän on aina rinnallamme ja tukenamme.

Pyhä Henki saattaa antaa hetkellisiä, voimakkaitakin kokemuksia. Saatamme hetkellisesti kokea Hengen voimaa ja kohti käyvää rakkautta; saatamme nähdä rukouksessa näyn tai saada jonkin asian voimakkaasti sydämellemme.

Pyhä Henki saattaa voimakkaasti nuhdella ja varoittaa meitä jostakin väärästä. Ahdistus ja tuska voivat olla yllämme, kunnes taivumme parannukseen. Jos emme taivu, me paadumme.

Pyhä Henki kehottaa meitä arvioimaan kaikkea elämää ja hengellisiä kokemuksia Raamatun Sanan mukaisesti. Jumalan Sana on Hengen inspiroima Sana, Pyhän Hengen omaa puhetta meille ihmisille. Siksi Pyhä Henki ei koskaan toimi ohi eikä yli oman sanansa. Kaikki kokemukset, henget ja -ismit eivät ole Jumalasta vaan ihmisen syntisestä luonnosta tai jopa pahasta. Ne on helppo tunnistaa, kun elämme Sanassa ja uskovien yhteydessä.

Vaikka toisinaan saamme kokea Pyhän Hengen voimaa elämässämme, joudumme usein kulkemaan heikkouden tietä. Aito Hengen kokemus ei siivitä ihmistä itsekorostukseen vaan nöyryyteen. Vasta syvä sydämen taju siitä, että me olemme syntisiä, ansiottomia Herran palvelijoita, mahdollistaa hyvän yhteistyön Pyhän Hengen kanssa. Silloin me emme yritä määrätä Jumalaa, vaan hän saa rakkaudellisesti ohjata meitä.

Tämän nöyryyttävän, mutta elämän tuovan läksyn oli oppinut apostoli Paavali, joka kirjoitti: Kun meillä Jumalan armosta on palveluvirka, me emme lannistu. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestämme.

Pyhän Hengen suurena päämääränä on synnyttää meissä rakkautta, joka yhdistää meidät Jumalaan ja toinen toisiimme. Juuri sitä varten on myös seurakunta, hengellinen kotimme, jossa saamme yhdessä kohdata Jumalaa ja toisiamme. Toinen suuri päämäärä on varjella ja tuoda kaikki Jumalan lapset lopulliseen kotiin, taivaan kirkkauteen.

Pyhä Henki yhdistää meidät Jumalaan, toisiimme ja ikuisuuteen. Mitä lähempänä me olemme Jeesusta, sitä lähempänä me olemme myös toisiamme – olimmepa sitten luterilaisia, helluntailaisia, vapaakirkkolaisia, baptisteja, metodisteja tai kuuluimmepa sitten pelastusarmeijaan tai muihin kristillisiin järjestöihin tai herätysliikkeisiin.

Jeesus Kristus on kaiken keskipiste, jota kohti me saamme kulkea Pyhän Hengen elävöittävässä, virvoittavassa tuulessa, joka tuo sydämiimme lämmön, kesän ja iankaikkisen elämän.

 

RUKOUS

Tule, Pyhä Henki,
ja lähetä taivaallisen valosi säteily
Kristusta kirkastamaan.

Tule, köyhien Isä.
Tule, lahjojen antaja.
Tule, sydänten valo,
sinä paras lohduttaja,
sielun suloinen vieras ja lämpö.

Työssä sinä olet lepo,
helteessä vilvoitus,
murheessa lohdutus.

Oi Pyhä Henki, täytä uskollistesi sydämen syvyydet.

Ilman sinua, Henki,
ei mikään ole ihmisessä puhdasta.
Pese se mikä on likaista,
kastele se mikä on kuivaa,
paranna se mikä on haavoittunut.
Murra se mikä on kovaa,
lämmitä se mikä on kylmää.

Etsi kaikki eksyneet.
Anna uskovillesi, sinuun luottaville, pyhät lahjasi.
Anna uskon vahvistus, anna autuas loppu,
anna ikuinen ilo.

Aamen.