Haggain kirja

PROFEETTA HAGGAIN KIRJA: Rakentakaa Herralle temppeli ja pyhittäkää itsenne!

 

Aika, paikka ja kuninkaat

Noin 520 eKr. Jerusalemissa. Persian kuninkaina olivat Kyyros (539-522 eKr.) ja Dareios I (= Daarejaves, 522-486 eKr.)

 

Yhteiskunta

Jerusalemin tuhoutuminen ja pakkosiirtolaisuus Babyloniassa olivat suuri muutos Juudan kansan elämässä. Musertavan tappion keskellä Jumala tahtoi siunata kansansa ja antaa sille uudistumisen pakkosiirtolaisuuden aikana. Kansa sopeutui hyvin ja löysi paikkansa Babyloniassa, vaikka samalla he kantoivat sydämissään tuskaa ja häpeää. Aika kului 70 vuotta ja sukupolvet vaihtuivat. Kun vapaus koitti Persian hallinnan myötä, suurin osa kansasta halusi jäädä uuteen kotimaahansa – vain pienehkö osa lähti takaisin Jerusalemiin. Heitä oli noin 50 000 kahden johtajan, Serubbaabelin ja Jeesuan, matkassa 538 eKr. Saavuttuaan Jerusalemiin he ryhtyivät rakentamaan Herran temppeliä, ensin alttarin ja sitten sen perustukset 536 eKr. Tuossa vaiheessa vihamielisten naapurikansojen painostus keskeytti työn 15 vuodeksi. Tämä oli masentava isku paluumuuttajille. Näistä tapahtumista kertoo Esran kirjan 1-6 luvut.

 

Moraali

Pakkosiirtolaisuudessa osa kansasta koki hengellisen heräämisen ja uudistumisen. Juuri tämä joukko lähti takaisin Jerusalemiin. Paluu oli vaikea, sillä lähes kaikki oli tuhottuna. Kodit piti rakentaa, mutta ennen kaikkea mielissä oli Herran temppelin rakentaminen. Kun työ keskeytyi monien vaikeuksien keskellä vuonna 534 eKr., kansa masentui ja keskittyi vain omien asioidensa hoitamiseen, millä ei kuitenkaan ollut siunausta. Pysähtynyt vaihe kesti jopa 15 vuotta. Tähän tilanteeseen Herra puuttui kahden profeetan, Haggain ja Sakarjan kautta vuonna 520 eKr. Heidän kautta Herra nuhteli ja rohkaisi kansaa. Näistä samoista tapahtumista kerrotaan Esran kirjassa, jossa kuvataan tilanteen historiallinen tausta. Profeetat antavat niihin hengellisen näkökulman. Lopulta työ onnistui ja temppeli valmistui 516 eKr.

 

Profeetta Haggai

Haggai (”juhlallinen”) palasi pakkosiirtolaisten mukana Jerusalemiin. Jos hän oli aiemmin nähnyt edellisen temppelin ja sen tuhoutumisen 60 vuotta sitten, hän oli ehkä noin 80-vuotias. Haggai sai neljä lyhyttä sanomaa yhden vuoden aikana 520 eKr. Hän varoitti kansaa synneistä ja laiskuudesta, mutta ennen kaikkea hän rohkaisi yhdessä Sakarjan kanssa heitä jatkamaan keskeytynyttä temppelin rakentamista. Temppelin valmistuminen oli varmasti juhlallinen tapahtuma Haggain nimen mukaisesti.

 

Profeetta Haggain kirja

Haggain kirja on Vanhan testamentin toiseksi lyhin kirja. Siinä on vain kaksi lukua. Se kuuluu ns. pieniin profeettakirjoihin. Näistä profeetoista kolme viimeistä toimi pakkosiirtolaisuuden jälkeisenä aikana. Heitä olivat Haggai, Sakarja ja Malakia.

Profeetta Haggain keskeisenä huolena olivat uuden temppelin rakennustöiden jatkaminen ja kansan hengellinen tila – molemmat olivat kovin keskeneräisessä vaiheessa. Kun alkuperäinen hengellinen näky oli kadonnut, kansa keskittyi omaan hyvinvointiin, mikä johti itsekkääseen elämään. Näin käy helposti jokaiselle. Kuitenkin Jumala pitää huolen, että hänen tahtonsa ja suunnitelmansa tapahtuu.

Haggai oli herättäjä, joka ensisijassa rohkaisi kansaa työhön ja pyhään elämään. Itse Herra oli kansan kanssa ja sen tulevaisuus olisi mitä upein. Temppeli valmistui ja myöhemmin Herodes silasi sen kullalla ja laajensi temppelialuetta. Sen kunnia koitti, kun itse Herra, Kristuksessa Jeesuksessa astui siihen. Kansan nykyjohtaja Serubbaabel oli esikuva Messiaasta ja sen sukulinjan ikuinen jäsen.

Haggain kirjan ennustukset täyttyvät monikerroksellisesti. Lopullisin ja täydellisin täyttymys koittaa tuhatvuotisessa valtakunnassa ja uudessa luomisessa. Haggain kirjan kehotukset sopivat hyvin myös meidän aikamme kristittyjen elämään ja seurakunnan rakentamiseen. Osallistu sinäkin, niin saat siunauksen elämällesi. Herralle tehty työ ei koskaan mene hukkaan eikä valu ”reikäisistä kukkaroista” kankkulan kaivoon. Kaikki on taivaassa talletettuna.

 

1:2: Tämä kansa sanoo: Aika ei ole tullut rakentaa Herran huonetta

1:4: Onko sitten aika teidän asua paneeleilla kaunistetuissa huoneissanne, kun tämä huone on raunioina?

1:5: Ottakaa vaari teistänne!

1:6: Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän… työläinen laittaa palkan reikäiseen kukkaroon.

1:13-14: Minä olen teidän kanssanne. Ja Herra herätti kansan jäännöksen rakentamaan Herran temppeliä.

2:6-7: Minä liikutan taivaat ja maan, meren ja kuivan. Minä liikutan kaikki pakanakansat ja täytän temppelin kunnialla

2:9: Tämän temppelin myöhempi kunnia on oleva suurempi kuin aikaisempi.

2:23: Minä otan sinut, Serubbaabel (Messiaan esikuva ja esi-isä) sinettisormukseksi – sinut minä olen valinnut.

 

 

Sitoutuminen rakennustyöhön Pyhyys, siunaus ja lupaus
1. sanoma:

rakentakaa temppeliä, älkää olko itsekkäitä

 

1:1-15

2. sanoma:

olkaa rohkeita, sillä uuden temppelin kunnia on suurempi kuin vanhan

2:1-9

3. sanoma:

pyhittäkää itsenne saastaisuudesta niin
saatte siunauksen

2:10-19

4. sanoma:

maalliset valtakunnat murtuvat, mutta Messias pysyy ikuisesti

2:20-23

käytännöllinen hengellinen
nykyhetki tulevaisuus