Uusi testamentti – 27 kirjaa

UUSI TESTAMENTTI – 27 kirjaa

 

I Evankeliumi Vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta

 • Matteuksen evankeliumi
 • Markuksen evankeliumi
 • Luukkaan evankeliumi
 • Johanneksen evankeliumi

 

II Evankeliumi kaikkeen maailmaan

 • Apostolien teot

 

III Evankeliumi antaa elämän uskoville ja seurakunnille

Paavalin kirjeet

 • Roomalaisille
 • 1 Korinttilaisille
 • 2 Korinttilaisille
 • Efesolaisille
 • Filippiläisille
 • Kolossalaisille
 • 1 Tessalonikalaisille
 • 2 Tessalonikalaisille
 • 1 Timoteukselle
 • 2 Timoteukselle
 • Titukselle
 • Filemonille
 • Heprealaisille (mahdollisesti muu kirjoittaja)

Pietarin kirjeet

 • 1 Pietarin kirje
 • 2 Pietarin kirje

Johanneksen kirjeet

 • 1 Johanneksen kirje
 • 2 Johanneksen kirje
 • 3 Johanneksen kirje

Muut kirjeet

 • Jaakobin kirje
 • Juudan kirje

 

IV Evankeliumi vie perille uuteen luomakuntaan

 • Ilmestyskirja (Johanneksen ilmestys)