Kasteet juutalaisuudessa ja kristillisyydessä

KASTEET juutalaisuudessa ja kristinuskossa

 1. Ympärileikkaus (pojat) oli liiton merkki Jumalan kansaan kuulumisesta
 2. Puhdistusseremoniat, vesipesut
 3. Proselyyttikaste oli pakanoille tarkoitettu käännynnäiskaste juutalaisuuteen
 1. Johanneksen kaste
  • perustui Jumalan käskyyn
  • Johanneksen tehtävä saattaa kansa synnintuntoon ja valmistaa tietä Messiaalle; kaste palveli tätä tarkoitusta – se oli parannuksen kaste
  • merkitys – kolme vaihtoehtoa: 1) jatko Vt puhdistusseremonioille; 2) rinnastus proselyytti-kasteeseen koska Israel luopumuksen tähden rinnastui pakanoihin, tai 3) puhtaasti uusi seremonia, joka valmisti kansaa Messiasta varten
 1. Jeesuksen oma kaste Jordan-virrassa
  • Vapahtajan tuli olla olemukseltaan (täydellinen) ihminen
  • sijaiskaste, jossa Jeesus samaistui syntiseen ihmiseen: Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin! Lopullisesti ristillä Jeesus otti päälleen koko ihmiskunnan syntitaakan. Näin kaste valmisti häntä tähän tehtävään. Kasteessa Jeesukselta ”kysyttiin”: Tahdotko todella ryhtyä tähän tehtävään, joka johtaisi ristille?. Näin Jeesus otti aidosti vastuun ja taakan ihmiskunnan synneistä.
  • vihkiytyminen Lunastajan / Kärsivän palvelijan tehtävään kasteessa, jossa hän sai Isän hyväksynnän ja Pyhän Hengen voitelun
  • näin täytettiin kaikki vanhurskaus, Isän pelastava tahto
  • läsnä Jumalan kolminaisuus
  • myöhempään (kristilliseen) kasteeseen tuli Jeesuksen sovittavan, täytetyn työn voima ja vaikutus > siitä muotoutui varsinainen kristillinen kaste
 1. Kristillinen kaste
  • lähetys/kastekäsky, Jeesuksen asettama kaste
  • kuolema kasteen haudassa ja uusi ylösnousemuselämä
  • synnintunnustus ja -päästö
  • uudesti syntyminen ja Pyhän Hengen läsnäolo
  • armoperusta koko kristilliselle elämälle
  • uskon varaisuus, ts. usko on Jumalan armoon turvautumista ja sen käyttämistä, kasteen lahjan käyttöönotto uskon kautta
 1. Pyhän Hengen kaste
 • Vt ennustus ja lupaus PH voitelusta
  > palveluvoima kaikille uuden liiton pyhille
 • vanhan liiton ajan pyhillä oli Pyhän Hengen ”peruslahja”, mutta palvelulahja oli lähinnä voidelluilla profeetoilla, kuninkailla ja papeilla