Filippiläiskirje

FILIPPILÄISKIRJE

Kirjoittaja: Apostoli Paavali
Aika: 60-62 jKr. (Rooman vankeus)
Sanoma: Ilo Herrassa
Vastaanottajat: Filippin seurakunta

 

TARKOITUS

Paavali haluaa kiittää filippiläisiä heidän lahjoista, rohkaista kärsimyksen keskellä sekä varoittaa harhaopettajista. Paavali rohkaisee pitämään kiinni kaikesta hyvästä ja oikeasta Kristuksessa ja iloitsemaan. Evankeliumissa on suuri ilo, armo ja vapaus elää oikein. Sen sijaan lakihenkinen opetus uuvuttaa ihmisen. Filippiläiskirje on kiertokirje, joka tarkoittiin kopioitavaksi ja luettavaksi kaikissa seurakunnissa kuten muutkin Uuden testamentin kirjeet.

 

 

HUIPPUKOHTIA

 

Voitto (1:21)

Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto.

 

Kristus-hymni (2:5-11)

Olkoon teilläkin sellainen mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei pitänyt kiinni oikeudestaan olla Jumalan vertainen vaan luopui omastaan. Hän otti orjan muodon ja tuli ihmisten kaltaiseksi. Hän eli ihmisenä ihmisten joukossa, hän alensi itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, ristinkuolemaan asti.

Sen tähden Jumala on korottanut hänet yli kaiken ja antanut hänelle nimen, kaikkia muita nimiä korkeamman. Jeesuksen nimeä kunnioittaen on kaikkien polvistuttava, kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla, ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi: ”Jeesus Kristus on Herra.”

 

Kristuksen tunteminen (3:8-11)

Herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähtensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa, lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa.

 

Ilo (4:5)

Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa!

 

Jumalan huolenpito (4:6-7)

Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.

 

 

TAUSTA

Filippi oli Paavalin ensimmäinen kohde Euroopassa, jonne hän saapui toisella lähetysmatkallaan. Tästä kerrotaan Apostolien tekojen 15-18 luvuissa. Hän viipyi siellä melko lyhyen aikaa ja koki dramaattisia vaiheita. Silti sinne syntyi seurakunta, joka tuki vahvasti Paavalin työtä. Filippi oli vanha kaupunki, josta tuli Rooman siirtokunta. Sinne asettui paljon sotaveteraaneja. Ilmeisesti sekä juutalaiset että kristityt joutuivat kokemaan vainoa. Uskonnollisesti kaupunki oli synkretistinen. Seurakunta koostui pääosin ei-juutalaisista kristityistä. Paavali kävi siellä kolmannella lähetysmatkallaan (Apt 20:3-6) ja piti seurakuntaan yhteyttä kirjeitse ja sanansaattajien välityksellä.

 

 

RAKENNE

Kirjettä voidaan jaotella eri tavoin. Tässä kaksi esimerkkiä:

 

Tervehdys 1:1-2
Johdantosanat: kiitos ja rukous 1:3-11
Tietoja Paavalin tilanteesta 1:12-26

Paavalin kehotukset: yksimielisyys, rakkaus, nöyryys 1:27 – 2:18
(sisältää Kristus-hymnin 2:5-11)

Paavalin suunnitelmat 2:19-30
Varoitukset harhaopettajista 3:1-21
Kehotus yksimielisyyteen ja iloon Herrassa 4:1-9

Kiitollisuus lahjasta 4:10-20
Päätössanat 4:21-23

 

tai seuraavasti:

Kirjeen alkusanat

  1. Kristillinen ilo elämässä (1. luku)
  2. Kristillinen ilo palvelussa (2. luku)
  3. Kristillinen ilo Kristuksen tuntemisessa (3. luku)
  4. Kristillinen ilo huolenpidossa (4. luku)

Kirjeen päätös