Lunastus

LUNASTUS

 

Lunastuksen tarve

Syntiinlankeemuksessa ihmisestä tuli syntinen, synnin orja. Ihminen menetti vapautensa ja kyvyn rakastaa. Syntisenä hänen on pakko tehdä syntiä. Orja ei ole vapaa vaan isäntänsä tahdoton käskyläinen. Syntisenä ihminen on menettänyt oman, alkuperäisesti vapaan tahdon niin syvästi, että hän ei edes tiedosta orjuuttaan. Hän on täydellisesti samaistunut syntiin. Sellaisena hän on kyvytön ja haluton pyrkimään vapauteen. Lisäksi hän on hyvin altis sielunvihollisen vaikutuksille.

Vastaavasti Israelin kansa ajautui noin 400 vuoden aikana yhä syvemmälle orjuuteen Egyptissä. Kansa menetti kovassa puristuksessa vapautensa, identiteettinsä, toivonsa ja elämänhalunsa. Kansa toteutti vain faaraon käskyjä ja eli kuolemanpelossa. Samaan tapaan moni yksittäinen ihminen on joutunut orjuuteen – maaorjaksi, kaaleriorjaksi, työorjaksi tehtaisiin, seksiorjaksi jne. He ovat menettäneet mahdollisuutensa elää vapaasti.

Orjuus on aina ollut yleistä. Se tulee vastaan myös Vanhan testamentin sivuilla kuten myös Uuden testamentin aikana. Rooman valtakunnan asukkaista noin 30-50 % ihmisistä oli jonkinasteisessa orjuudessa. Osa oli hyvin huonossa asemassa, osa oli myynyt itsensä orjaksi hyvään taloon vaikkapa 10 vuodeksi saadakseen varman toimeentulon ja mahdollisuuden edetä hyväänkin asemaan. Raamatussa orjuutta vastaan ei käsketä nousta aseellisesti, mikä olisikin johtanut jopa miljoonien ihmisten kuolemaan ja yleiseen sisällissotaan. Sen sijaan Raamatussa orjalle annetaan ennennäkemättömiä oikeuksia, mikä leikkaa orjuuden ylivallan. Lue esimerkiksi Paavalin kirje Filemonille! Raamattu lakkauttaa orjuuden sydänten vallankumouksen kautta.

 

Lunastus

Juuri edellä kuvattu orjuus antaa lunastukselle sen syvimmän sisällön. Ihminen on synnin, kuoleman ja saatanan orja. Syntiinlankeemuksen myötä hänet on ”myyty” tähän orjuuteen. Vihassaan ja viisaudessaan Jumala on sallinut ihmisen kokea kaiken sen, mihin synti todella johtaa.

Rakkaudessaan ja armossaan Jumala tahtoo lunastaa ihmisen vapaaksi juuri tästä syvästä orjuudesta. Sana lunastus tarkoittaa vapaaksi ostamista tietyllä hinnalla.

 

Lunastus-sanaa on käytetty useissa eri merkitysvivahteissa:

 • Lunastaa orja, sotavanki tai pantattu esine vapaaksi.
 • Lunastaa leskeksi jäänyt sukulaisnainen ja hänen maaomaisuutensa suvun jatkamiseksi (sukulunastus – ks. Ruutin kirja)
 • Lunastaa esikoinen, joka erityisellä tavalla kuului Jumalalle.
 • Lunastaa Israelin kansa vapaaksi Egyptin orjuudesta, ahdistuksista, Baabelin vankeudesta.
 • Lunastaa ihmiset vapaaksi synnistä ja syntisestä elämästä.
 • Lunastaa ihmisen ruumis vapaaksi kuolemasta.
 • Lunastaa luomakunta vapaaksi turmeluksesta.
 • Lunastaa vapaaksi lopulliseen pelastukseen, iankaikkiseen elämään.

 

Lunastusmaksu

Kun ihminen valitsi synnin, hän turmeli Jumalan antaman elämänlahjan. Näin ihminen jäi Jumalalle velkaa koko elämänsä. Jos esimerkiksi sinä saat rikkaalta sukulaiseltasi hienon auton vapaasti käyttöösi, mutta sinä tahallaan pilaat auton korjauskelvottomaksi, sinä velkaannut sukulaisellesi tuon auton arvon mukaisesti. Voit jäädä velkaa vaikkapa 50 000 euron edestä. Summa voi olla niin suuri, että et kykene sitä maksamaan. Yllättäen vapaudut ”velkaorjuudestasi”, kun rikkaan sukulaisen rikas poika maksaa velkasi. Sinä saat ihmeellisen armon ja vapauden, vaikka toimit törkeällä tavalla. Tavanomaisempi turva löytyy auton kaskovakuutuksesta, jonka myötä vakuutusyhtiö lunastaa korjauskelvottoman auton – tosin tahallisessa tapauksessa vahingontekijä joutuu viime kädessä maksamaan vahingon vakuutusyhtiölle ja kärsimään oikeuden tuomion.

Samalla tavalla moni on kokenut vapautuksen hetkiä ylipääsemättömistä pankkilainoista, kun varakas isä tai äiti on kuollut ja perillinen saa mittavan perinnön. Vaihtoehtoisesti perinnön on voinut saada testamentin nojalla. Vuosien ja kenties vuosikymmenten raskas velkataakka, joka ahdisti sinua joka päivä, onkin yhtäkkiä maksettu. Toisen kuolema toi sinulle vapautuksen orjuuttavasta tilanteesta, joka lähes vei terveytesi ja mielekkyyden elämästäsi.

Syntisen ihmisen lunastusmaksu on hänen kuolemansa. Ihminen on turmellut elämänlahjan ja kapinoinut Luojaansa vastaan. Synnin palkka on kuolema. Vain ihmisen (ikuinen) kuolema on riittävä lunastusmaksu vapauteen. Maksu pitää suorittaa Jumalalle – ei saatanalle niin kuin eräissä äärimmäisissä harhaopeissa väitetään (mm. menestysteologian perustana).

Niinpä lunastusmaksuna on ihmisen kuolema. Koska kyseessä on Jumalan pelastusteko, lunastusmaksuna on Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen ristinkuolema. Hän on samalla Lunastajamme.

Lunastuksen perusta on sovituksessa. Vain täysimittainen ihmiskunnan syntien sovitus mahdollistaa ihmisen ostamisen vapaaksi synnin, kuoleman ja sielunvihollisen vallasta.

 

Lunastuksen seuraukset

Kun sovitus tuottaa vapauden synnin syyllisyydestä ja avaa yhteyden Jumalaan, lunastus merkitsee ihmisen konkreettista vapauttamista synnin, kuoleman ja pimeyden voimien vallasta. Koska Jumalan laki osaltaan sulki ihmisen synnin alaisuuteen, hänet lunastettiin myös vapaaksi lain tuomiovallasta.

Lunastus mahdollisti ihmisen sisäisen uudestisyntymisen, lapseksiottamisen, pyhityselämän ja lopullisen kirkastumisen, jossa lunastus täydellistyy. Vasta kirkastumisessa ihminen on olemuksellisesti täydellisen vapaa synnistä, kuolemasta ja saatanan vallasta. Siihen asti ihminen joutuu kamppailemaan näitä voimia vastaan – ei enää tahdottomana orjana vaan Jumalan lapsena.

Lunastus merkitsee omistajan ja herrauden vaihtumista. Koska Jumala on ostanut meidät vapaiksi, me kuulumme Jumalalle tai ainakin olemme hänelle syvässä kiitollisuuden velassa. Kun meidät on lunastettu vapaiksi, Jumala ei hallitse meitä diktaattorina. Hän kyllä tahtoo täyttää meidät rakkaudellaan, pyhyydellään, hyvyydellään jne. mutta hän ei pakota siihen. Emme ole Jumalan orjia vaan lapsia. Orjan ja lapsen asema on hyvin erilainen. Mikäli olemme oikealla tavalla ”kilttejä” lapsia, kunnioitamme Jumalaa ja olemme hänelle kuuliaisia, koska hän on hyvä. Apostoli Paavali puhuikin uskonkuuliaisuudesta vastakohtana orjuudelle ja pelolle (Room 1:5; Gal 4:21-31).

 

Raamatuntekstejä

2 Sam 7:22-24

Sen tähden olet sinä, Herra Jumala, suuri; sillä kaiken sen mukaan, mitä me olemme korvillamme kuulleet, ei ole sinun vertaistasi, eikä muuta jumalaa ole kuin sinä. Ja missä on maan päällä toista kansaa sinun kansasi Israelin vertaista, jota Jumala itse on käynyt lunastamaan kansaksensa, tehdäkseen sen nimen kuuluisaksi ja tehdäkseen teille, sinun maallesi, suuria ja peljättäviä tekoja kansasi edessä, jonka sinä lunastit itsellesi Egyptistä, pakanain ja heidän jumaliensa vallasta? Ja sinä olet valmistanut itsellesi kansasi Israelin, omaksi kansaksesi ikuisiksi ajoiksi; ja sinä, Herra, olet tullut heidän Jumalaksensa.

 

Ps 49:8-10,16

Kukaan ei voi veljeänsä lunastaa eikä hänestä Jumalalle sovitusta maksaa. Sillä hänen sielunsa lunastus on ylen kallis ja jää iäti suorittamatta, että hän saisi elää iankaikkisesti eikä kuolemaa näkisi… Mutta minun sieluni Jumala lunastaa tuonelan vallasta, sillä hän ottaa minut huomaansa.

 

Ps 103:1-5

Kiitä Herraa, minun sieluni, ja kaikki, mitä minussa on, hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unhota, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan.

 

Jes 43:1

Mutta nyt, näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti sinut, Israel: Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun.

 

Hoosea 3:14

Tuonelan kädestä minä heidät päästän, kuolemasta minä heidät lunastan. Missä on sinun ruttosi, kuolema, missä sinun surmasi, tuonela?

 

Room 3:23-25

Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit.

 

Room 8:20-23

Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle – ei omasta tahdostaan, vaan alistajan – kuitenkin toivon varaan, koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti; eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on Hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme, odottaen lapseksi-ottamista, meidän ruumiimme lunastusta.

 

1 Kor 1:30

Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi,

 

Gal 3:13

Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme – sillä kirjoitettu on: ”Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu”

 

Gal 4:4-5

Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.

 

Ef 1:3-7

Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa, niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.

 

Ef 4:30

Älkääkä saattako murheelliseksi Jumalan Pyhää Henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka.

Lunastuksen päivä

 • Ristinkuoleman päivä.
 • Omakohtaisen uskoontulon päivä.
 • Lopullisen täyttymyksen päivä ylösnousemuksessa, kirkkaudessa.

 

Kol 1:13-14

Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan Poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen,

 

Hepr 9:11-12

Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen.

 

1 Piet 1:18

Vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika, tietäen, ettette ole millään katoavaisella, ette hopealla ettekä kullalla, lunastetut turhasta, isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan,

 

 

Johtopäätös

Kristus Jeesus on lunastanut sinut omalla ristinkuolemallaan vapaaksi synnin, kuoleman ja pimeyden vallasta, sekä Jumalan tuomiosta. Se on konkreettista vapautta, joka alkaa, kun turvaudut Kristukseen. Lunastus tuottaa sinulle paljon konkreettista hyvää, mikä täydellistyy uudessa luomakunnassa. Saat olla Jumalan lapsi ja elää turvassa – ikuisesti armahdettuna. Vaikka synti, kuolema ja pimeyden vallat meitä vielä kiusaavatkin, lopullinen sana on Jumalalla. Se sana on täydellinen vapaus ja elämä ikuisessa rakkaudessa!