Juudan kirje

JUUDAAN KIRJE

Kirjoittaja: Juudas, Jeesuksen veli
Aika: 65 jKr.
Sanoma: Harhaopettajien vastustaminen
Vastaanottajat: Seurakunnat yleensä

 

TARKOITUS

Juudaan kirje on lähes sanatarkasti sama kuin Pietarin toisen kirjeen toinen luku. On epäselvää, kumpi on kirjoitettu ensin vai ovatko molemmat lainanneet yhteistä lähdettä. Kahden arvovaltaisen todistajan voimalla korostetaan sanoman vakavuutta. Eikä turhaan, sillä etenkin meidän päivinämme voimme nähdä voimakkaasti lisääntyvää liberaalin kristillisen harhan esiinmarssia ja vaikutusta kirkoissamme. Liberaalissa tulkinnassa kielletään Kristuksen aitous ja kristillinen moraali juuri kuten Juudaan kirjeessä kerrotaan. Juuri he ovat repimässä perinteistä kristillistä kirkkoa hajaannukseen. Suunnaton ylimielisyys Jumalaa ja pyhää sanaa vastaan ei jää vaille tuomiotansa. Sydämen kristittyjen tuleekin tunnistaa nämä harhaopit, erottautua niistä, puolustaa evankeliumia ja Jumalan sanaa, sekä yrittää palauttaa eksyneet ja eksyttäjät takaisin elävän armon alle.

 

 

KOKO KIRJE

Juudas, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja Jaakobin veli, kutsutuille, jotka ovat Isässä Jumalassa rakastetut ja Jeesukselle Kristukselle varjellut. Lisääntyköön teille laupeus ja rauha ja rakkaus.

Rakkaani! Kun minulla on ollut harras halu kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tuli minulle pakko kirjoittaa ja kehottaa teitä kilvoittelemaan sen uskon puolesta, joka kerta kaikkiaan on pyhille annettu.

Sillä teidän keskuuteenne on pujahtanut eräitä ihmisiä, joiden jo aikoja sitten on kirjoitettu tulevan tähän tuomioon, jumalattomia, jotka kääntävät meidän Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät meidän ainoan valtiaamme ja Herramme, Jeesuksen Kristuksen.

Vaikka jo kerran olette saaneet tietää kaiken, tahdon kuitenkin muistuttaa teitä siitä, että Herra, joka oli pelastanut kansan Egyptistä, toisella kertaa hukutti ne, jotka eivät uskoneet; ja että hän ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, vaan jättivät oman asumuksensa, pani pimeyteen iankaikkisissa kahleissa säilytettäviksi suuren päivän tuomioon; samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.

Yhtä kaikki nämä uneksijat samoin saastuttavat lihan; he halveksivat herrautta, herjaavat kirkkauden henkiolentoja. Mutta ei ylienkeli Miikaelkaan, kun riiteli ja väitteli perkeleen kanssa Mooseksen ruumiista, rohjennut lausua herjaavaa tuomiota, vaan sanoi: ”Rangaiskoon sinua Herra!” Nämä sitä vastoin herjaavat sitä, mitä eivät tunne; mutta minkä he järjettömien eläinten tavoin luonnostaan ymmärtävät, sillä he turmelevat itsensä.

Voi heitä, sillä he kulkevat Kainin tietä ja heittäytyvät palkan tähden Bileamin eksytykseen ja hukkuvat niskoitteluunsa niin kuin Koora! He likapilkkuina teidän rakkausaterioillanne julkeasti kemuilevat ja itseään kestitsevät. He ovat vedettömiä, tuulten ajeltavia pilviä, paljaita, syksyisiä puita, hedelmättömiä, kahdesti kuolleita, juurineen maasta reväistyjä, rajuja meren aaltoja, jotka vaahtoavat omia häpeitään, harhailevia tähtiä, joille pimeyden synkeys ikuisiksi ajoiksi on varattu.

Heistäkin Eenok, Aadamista seitsemäs, on ennustanut, sanoen: ”Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhinensä tuomitsemaan kaikkia ja rankaisemaan kaikkia jumalattomia kaikista heidän jumalattomista teoistansa, joita he jumalattomuudessaan ovat tehneet, ja kaikesta julkeasta, mitä nuo jumalattomat syntiset ovat häntä vastaan puhuneet”. He ovat napisijoita, kohtalonsa nurkujia ja vaeltavat himojensa mukaan; heidän suunsa puhuu pöyhkeitä, ja he mielistelevät ihmisiä oman etunsa tähden.

Mutta te, rakkaani, muistakaa nämä sanat, mitkä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen apostolit ovat edeltäpäin puhuneet, sanoen teille: ”Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan”. Nämä juuri saavat aikaan hajaannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole.

Mutta te, rakkaani, rakentakaa itseänne pyhimmän uskonne perustukselle, rukoilkaa Pyhässä Hengessä ja pysyttäkää niin itsenne Jumalan rakkaudessa, odottaessanne meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen laupeutta iankaikkiseksi elämäksi.

Ja armahtakaa toisia, niitä, jotka epäilevät, pelastakaa heidät, tulesta temmaten; toisia taas armahtakaa pelolla, inhoten lihan tahraamaa ihokastakin.

Mutta hänelle, joka voi varjella teidät lankeamasta ja asettaa teidät nuhteettomina, riemuitsevina, kirkkautensa eteen, hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Aamen.

 

 

TAUSTA

Juudaan kirje on Uuden testamentin kirjeistä viimeinen. Kohti loppua nimenomaan harhaopetuksen vastustaminen terävöityy: Johanneksen kirjeet, Jaakobin kirje, 2 Pietarin kirje ja Juudaan kirje. Tämä kertonee osaltaan siitä, miten vakavasta asiasta on kysymys ja kuinka harhaoppien vaikutus lisääntyy viimeisinä aikoina.

Kirjoittaja on Jeesuksen veli kuten Jaakob (Matt 13:55; Mark 6:3). Hän ei kuitenkaan vetoa syntyperäänsä. Jaakob oli heistä tunnetumpi, olihan hän Jerusalemin seurakunnan johtaja. Juudaan kahdesta pojasta kerrotaan tulleen myöhemmin piispoja.

 

 

RAKENNE

 

Johdanto  1-3 jakeet

Harhaopettajat 4-19

  • harhaopettajien ominaispiirteitä
  • kolme esimerkkiä tuomioista
  • kolme tunnusomaista syntiä
  • kolme esimerkkiä eksytyksestä
  • neljä vertausta luonnosta
  • Eenokin ennustus
  • apostolien ennustukset

Kehotuksia 20-23

  • kolme kehotusta
  • kolme auttamisohjetta

Loppusanat 24-25