3. Johanneksen kirje

JOHANNEKSEN KOLMAS KIRJE

Kirjoittaja: Apostoli Johannes
Aika: 90-luvun alku (Efeso)
Sanoma: Uskollinen palvelu ja evankeliumin työn tukeminen
Vastaanottajat: Yksityishenkilö Gaius ja seurakunta

 

TARKOITUS

Kirjeessä apostoli Johannes kuvasi kolmea eri henkilöä ja heidän joko positiivisia tai negatiivisia asenteita ja tekoja. Johannes oli yrittänyt lähestyä seurakuntaa Diotrefeksen kautta, mutta tämä oli ollut torjuva. Sen tähden Johannes kirjoitti Gaiukselle. Diotrefestä ei kuvata harhaoppiseksi vaan erittäin vallanhaluiseksi. Toki hänen toimintansa olisi pian avannut ovet harhaopeillekin, koska hän vastusti apostoli Johannesta ja sen kautta hänen lähettäjäänsä eli Kristusta. Kolmas henkilö oli Demetrius, joka saattoi olla matkasaarnaaja ja kirjeen tuoja.

Kirjeessä Johannes kiittää uskollisuudesta, totuuteen sitoutumisesta ja matkasaarnaajien tukemisesta. Olikin seurakunnan tehtävänä tukea kiertäviä saarnaajia, koska he olivat Herran lähettämiä ja koska annetun tuen tähden heidän ei tarvinnut pyytää elatusta kuulijoiltaan – kuten tuona aikana yleensä oli tapana kiertävien filosofien ja opettajien kohdalla.

 

KOKO KIRJE

Vanhin rakkaalle Gaiukselle, jota minä totuudessa rakastan. Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy. Minua ilahdutti suuresti, kun veljet tulivat ja antoivat todistuksen sinun totuudestasi, niin kuin sinä totuudessa vaellatkin.

Minulla ei ole suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni vaeltavan totuudessa. Rakkaani, sinä toimit uskollisesti kaikessa, mitä teet veljien, vieläpä vieraittenkin hyväksi. He ovat seurakunnan edessä antaneet todistuksen sinun rakkaudestasi; ja sinä teet hyvin, kun autat heitä eteenpäin heidän matkallaan, niin kuin Jumalan edessä arvollista on.

Sillä hänen nimensä tähden he ovat matkalle lähteneet eivätkä ota pakanoilta mitään. Me olemme siis velvolliset ottamaan semmoisia vastaan, auttaaksemme yhdessä totuutta eteenpäin.

Minä kirjoitin seurakunnalle; mutta Diotrefes, joka haluaa olla ensimmäinen heidän joukossaan, ei ota meitä vastaan. Sen tähden minä, jos tulen, muistutan hänen teoistansa, mitä hän tekee, kun pahoilla sanoilla meistä juoruaa; ja vielä siihenkään tyytymättä, hän ei itse ota veljiä vastaan, vaan estää niitäkin, jotka tahtovat sen tehdä, ja ajaa heidät pois seurakunnasta.

Rakkaani, älä seuraa pahaa, vaan hyvää. Joka hyvin tekee, se on Jumalasta; joka pahoin tekee, se ei ole Jumalaa nähnyt. Demetrius on kaikilta, jopa itse totuudeltakin, saanut hyvän todistuksen; ja mekin todistamme hänestä samaa, ja sinä tiedät, että meidän todistuksemme on tosi.

Minulla olisi paljon kirjoittamista sinulle, mutta en tahdo kirjoittaa sinulle musteella ja kynällä, sillä minä toivon pian näkeväni sinut, ja silloin saamme suullisesti puhella.

Rauha sinulle! Ystävät tervehtivät sinua. Tervehdys ystäville, kullekin erikseen.

 

 

TAUSTA

Kirje on kirjoitettu yksityisesti Gaius-nimiselle henkilölle. Ilmeisesti hän oli tärkeä henkilö seurakunnassa, sillä Johanneksen kirjoittamat asiat koskivat seurakunnan elämää. Seurakunta toimi Vähä-Aasiassa.

 

 

RAKENNE

Kirje voidaan jäsentää seuraavasti:

 

Johdanto  1 jae

Gaius  2-4

Kehotus tukea matkasaarnaajia  5-8

Diotrefes, riidan aihe  9-10

Demetriuksen suositus  11-12

Päätössanat  13-15