2. Pietarin kirje

2 PIETARIN KIRJE

Kirjoittaja: Apostoli Pietari
Aika: 65 jKr.
Sanoma: Elämä Kristuksessa, harhaopit ja Kristuksen tulemus
Vastaanottajat: Vähä-Aasian seurakunnat

 

TARKOITUS

Pietari omalta osaltaan vakuuttaa Kristuksen ja Jumalan Sanan aitoudesta, sekä rohkaisee kristillisen uskon mukaiseen elämään käytännössä. Samalla hän varoittaa näiden vastakohdasta eli harhaopeista, joissa kiistetään kristillisen uskon sisältö sekä rohkaistaan synnilliseen elämään. Kohti viimeisiä aikoja eksytykset vain pahenevat. Kuitenkin Herran tulemus tuo lopullisen tuomion eksyttäjille ja pelastuksen Kristuksen omille.

 

 

HUIPPUKOHTIA

 

Apostolin postia (1:1-2)

Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli, niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin meidän Jumalamme ja Vapahtajan Jeesuksen Kristuksen vanhurskaudessa.  Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta.

 

Kristuksen valtasuuruus (1:16-18)

Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Sillä hän sai Isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: ”Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt”. Ja tämän äänen me kuulimme tulevan taivaasta, kun olimme hänen kanssaan pyhällä vuorella.

 

Profeetallinen sana (1:19-21)

Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän sydämissänne. Ja tietäkää ennen kaikkea se, ettei yksikään Raamatun profetia ole kenenkään omin neuvoin selitettävissä; sillä ei koskaan ole mitään profetiaa tuotu esiin ihmisen tahdosta, vaan Pyhän Hengen johtamina ihmiset ovat puhuneet sen, minkä saivat Jumalalta.

 

Valheen opettajat (2:1-3)

Mutta myös valheprofeettoja oli kansan seassa, niin kuin teidänkin keskuudessanne on oleva valheenopettajia, jotka salaa kuljettavat sisään turmiollisia harhaoppeja, kieltävätpä Herrankin, joka on heidät ostanut, ja tuottavat itselleen äkillisen perikadon. Ja moni on seuraava heidän irstauksiaan, ja heidän tähtensä totuuden tie tulee häväistyksi; ja ahneudessaan he valheellisilla sanoilla kiskovat teistä hyötyä; mutta jo ammoisista ajoista heidän tuomionsa valvoo, eikä heidän perikatonsa torku.

 

Tuomio eksyttäjille (2:5-9)

Eikä hän säästänyt muinaista maailmaa, vaikka varjelikin Nooan, vanhurskauden saarnaajan, ynnä seitsemän muuta, vaan antoi vedenpaisumuksen tulla jumalattomien maailman päälle. Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät. Kuitenkin hän pelasti hurskaan Lootin, jota rietasten vaellus irstaudessa vaivasi; sillä asuessaan heidän keskuudessansa tuo hurskas mies kiusaantui hurskaassa sielussaan joka päivä heidän pahain tekojensa tähden, joita hänen täytyi nähdä ja kuulla. Näin Herra tietää pelastaa jumaliset kiusauksesta, mutta tuomion päivään säilyttää rangaistuksen alaisina väärät.

 

Eksyttäjät ja tuomio (3:3-7)

Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat: ”Missä on lupaus hänen tulemuksestansa? Sillä onhan siitä asti, kuin isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt, niin kuin se on ollut luomakunnan alusta.”  Sillä tietensä he eivät ole tietävinään, että taivaat ja samoin maa, vedestä ja veden kautta rakennettu, olivat ikivanhastaan olemassa Jumalan sanan voimasta ja että niiden kautta silloinen maailma hukkui vedenpaisumukseen. Mutta nykyiset taivaat ja maa ovat samalla sanalla talletetut tulelle, säästetyt jumalattomien ihmisten tuomion ja kadotuksen päivään.

 

Herran pitkämielisyys (3:8-9)

Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että ”yksi päivä on Herran edessä niin kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niin kuin yksi päivä”. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen.

 

Herran päivä (3:10-13)

Mutta Herran päivä on tuleva niin kuin varas, ja silloin taivaat katoavat pauhinalla, ja alkuaineet kuumuudesta hajoavat, ja maa ja kaikki, mitä siihen on tehty, palavat. Kun siis nämä kaikki näin hajoavat, millaisia tuleekaan teidän olla pyhässä vaelluksessa ja jumalisuudessa, teidän, jotka odotatte ja joudutatte Jumalan päivän tulemista, jonka voimasta taivaat hehkuen hajoavat ja alkuaineet kuumuudesta sulavat! Mutta hänen lupauksensa mukaan me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.

 

Kasvakaa Kristuksen armossa ja tuntemisessa (3:17-18)

Koska te siis, rakkaani, tämän jo edeltäpäin tiedätte, niin olkaa varuillanne, ettette rietasten eksymyksen mukaansa tempaamina lankeaisi pois omalta lujalta pohjaltanne, ja kasvakaa meidän Herramme ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa. Hänen olkoon kunnia sekä nyt että hamaan iankaikkisuuden päivään.

 

 

TAUSTA

Kirjeen kirjoittaja ilmaisee olevansa Simon Pietari (1:1). Hän kertoi kirjeen olevan jo toinen samalle kohdejoukolle eli Vähä-Aasian seurakunnille. Kirjeessä Pietari viittaa omaan tulevaan kuolemaansa (1:14), joten hän saattaa olla vangittuna Roomassa. Näin ollen kirje ajoittuu vuoden 65 jKr. paikkeille. Pietari ristiinnaulittiin Roomassa joko vuoden 65 tai 68 tienoilla.

Kirje kuuluu luotettavasti Uuden testamentin kaanoniin. Sen sijaan Pietarin nimiin on laitettu teokset Pietarin evankeliumi, Pietarin puheet ja Pietarin ilmestykset, jotka ovat väärennöksiä. Niiden sisältö ei vastaa kristillistä uskoa eikä niillä ole koskaan ollut hyväksyttyä asemaa.

Ensimmäisen kirjeensä Pietari laati kirjurinsa Silvanuksen avulla, jolloin kirjeen kreikankieli oli erityisen hyvää. Toinen kirje on melko kehnoa kreikkaa, mikä kertoo siitä, että joko Pietari kirjoitti sen itse tai sitten hän käytti toista, vähemmän kielitaitoista kirjuria.

On hyvä huomata myös se, että Pietarin toisen kirjeen toinen luku ja Juudan kirje ovat lähes identtiset. Sama vakava asia (huoli eksytyksestä) ilmaistaan kahden tunnetun julistajan sanalla.

 

 

RAKENNE

 

Kristuksen tunteminen johtaa pyhään elämään 1 luku

  • kehotus jumalisuuteen
  • silminnäkijä
  • profeetallinen sana

Valheen opettajat 2 luku

  • valheen opettajia tulee
  • eksyttäjien tuomio
  • valheen opettajien tuntomerkit

Kristuksen tulemus 3 luku

  • viimeisten päivien pilkkaajat
  • Herran päivä
  • kutsu valvomiseen ja kasvamiseen armossa