Uskonnonopetuksen elintärkeät perusteet

USKONNONOPETUKSEN PERUSTEITA

 

Uskonnonopetuksen säilyttämiselle on monia erittäin merkittäviä perusteita:

  1. Kasteopetus – liittyminen kirkon opetustehtävään.
  2. Kulttuurihistoria – oppilaille tietoa omasta kulttuurista ja historiallisista juurista.
  3. Antropologia – uskonto on oleellinen osa ihmisyyttä, vastaus kuoleman ongelmaan ja mielenterveyden tuki; sisältöä elämään.
  4. Kansalaiskasvatus – toisten ihmisten ja erilaisten vakaumusten tunteminen ja kunnioitus.
  5. Eettisyys – uskontokasvatus on tärkeä osa eettistä kasvatusta ja arvomaailman rakentamista.
  6. Monikulttuurisuus – tieto erilaisista katsomuksista ja kulttuureista auttaa yhteiselämässä ja dialogissa.
  7. Oikeus – laki velvoittaa järjestämään uskonnonopetusta ja antaa positiivisen perusoikeuden uskontoon kansainvälisten sopimusten tukemana.

 

Olisi käsittämätöntä, jos kouluissa luovuttaisiin uskonnonopetuksesta ja etenkin kristillisen uskoon tutustumisesta. Sillä käveltäisiin kaikkien edellä lueteltujen perusteiden ja ihmisyyden yli. Samalla se kertoisi päättäjien vieraantumisesta ihmisyydestä ja elämästä, sekä kyvyttömyydestä käsitellä itselle vieraiksi tulleita asioita.