Kiusauksissa, lankeemuksissa ja syyllisyydessä

… KIUSAUKSISSA, LANKEEMUKSISSA JA SYYLLISYYDESSÄ

Me kaikki koemme kiusauksia ja usein myös lankeamme. Olemme syntisiä ja siksi me myös teemme syntiä. Syntisyys on siis ominaisuutemme, josta emme pääse eroon maan päällä. Ilman Jumalaa syntisyys on meille aivan normaali olotila. Emme sitä suoranaisesti huomaa, mutta joudumme kyllä kohtaamaan ihmiskunnan syntisyyden todellisuuden ja seuraukset monella ikävällä tavalla. Vasta kun kohtaamme Jumalan, alamme ymmärtämään omaakin syntisyyttämme ja sitä, että se on hyvin negatiivinen ominaisuus meissä. Jumalan armo antaakin meille rohkeuden kohdata todellisuuden sellaisena kuin se on. Sama armo uudistaa meitä uuteen, kristilliseen elämään – ei omassa varassamme vaan Kristuksen Jeesuksen.

Uskovinakin olemme yhä syntisiä, vaikkakin armahdettuja sellaisia. Armon lisäksi meissä on syntynyt jotain aivan uutta, joka perustuu Jumalan Pyhän Hengen läsnäoloon sydämissämme. Pyhä Henki auttaa meitä elämään kristittyinä Jumalan Sanan ohjaamina. Näin olemme kahden voiman jännitteessä: oman syntisyytemme ja Pyhän Hengen antaman uuden elämän. Toisaalta haluamme elää syntisinä mutta toisaalta kaipaamme Jumalan antamaa elämää, rakkautta, iloa ja hyvyyttä.

Kristityn elämää kutsutaan myös pyhitykseksi tai elämänvanhurskaudeksi. Joissakin kristillisissä pyhitysliikkeissä ajatellaan, että uskova voi päästä varsin pitkälle pyhitysprosessissa. Luterilaisuudessa olemme realistisempia ja pessimistisempiä. Joka tapauksessa uskovan onnistumista pyhityksessä on mahdotonta mitata. Näyttää siltä, että kenestäkään uskovasta ei ole tullut täydellisen rakastavaa ja pyhää.

Elämme syntisen maailman keskellä ja kaiken lisäksi sielunvihollinen houkuttelee meitä jatkuvasti pois Jumalan yhteydestä tarjoten synnillisiä iloja. Lopulta todellinen ilo ja onni on Jumalan yhteydessä. Hän on luonut kaiken hyvän nautittavaksi ja yhteisesti jaettavaksi. Kuitenkin juuri synti vääristää Jumalan hyvien lahjojen käytön sellaiseksi, mikä rikkoo rakkauden ja elämän pelisääntöjä.

Tässä todellisuudessa kohtaamme joka päivä mitä erilaisempia kiusauksia. Meillä kullakin on omat vahvat ja heikot kohtamme. Osassa voimme kasvaa niin, että ne eivät meitä juurikaan kiusaa. Osa on sellaisia, joiden kanssa kamppailemme koko elämämme. Joka tapauksessa elämämme jokainen osa-alue jää todella kauas täydellisyydestä.

Vaikka siis olemme syntisiä ja vääjäämättä teemme syntiä, sitä vastaan kannattaa taistella. Synnistä seuraa aina jotain pahaa ja ikävää. Jumalan antama elämä on aina hyvää ja arvokasta.

 

Miten siis voisimme taistella syntiä ja lankeemuksia vastaan? Siinä meille on tarjolla monenlaista apua:

 • Raamattu eli Jumalan pyhä sana kertoo elämän oikean ja väärän. Sen avulla voimme tunnistaa synnin, rakkauden ja pyhyyden.
 • Evankeliumi eli Jeesus Kristus ja ristintyö antavat meille syvimmän turvan ja voiman. Elämme aina armon varassa riippumatta siitä, miten onnistumme.
 • Pyhä Henki meissä auttaa meitä heikkoudessamme. Hän ei pakota meitä elämään oikein mutta tukee meitä hienovaraisesti.
 • Rehellisyys ja realistisuus ovat välttämättömiä. On syytä tunnustaa syntisyytemme ja tunnistaa heikkoutemme ja tilanteet, joissa helposti joudumme kiusauksiin ja lankeemuksiin.
 • Viisas toiminta auttaa välttämään ongelmia. On syytä olla katsomatta sellaista, mikä rohkaisee syntiin. Ei kannata mennä tilanteisiin tai paikkoihin, joissa on todellisessa vaarassa ryvettyä. On viisautta valita seuransa niin, ettei joudu tilanteeseen, jossa tekee tyhmyyksiä. On tärkeää uskoa Raamatun ohjeet ja varoitukset: synti on syntiä ja aina vahingollista itselle ja toisille.
 • Keskittyminen hyviin asioihin on parempi kuin jatkuva taistelu negatiivisia vastaan. Mitä enemmän elämässämme on hyviä juttuja, sitä vähemmän jää aikaa huonoille. Evankeliumi ja kristillinen elämä on tarkoitettu tuomaan meille paljon hyvää. Se ei ole elämän kieltolaki vaan turvalliset raamit parhaiden lahjojen käytölle ja niistä nauttimiseksi.
 • Saamme elää täyttä elämää Kristuksessa. Meidän ei tule eristäytyä maailmasta vaan elämme sen keskellä ja sen osana, vaikkakin Kristuksen omana. Eristäytyminen johtaa nopeasti ylpeyteen ja tuomiomieleen. Emme ole parempia kuin toiset. Kristuksessa toki olemme paremmassa asemassa, iankaikkisen elämän perillisinä.
 • Voimme jakaa elämämme iloja, suruja, haasteita ja tappioita luotettavien ystävien ja myös seurakunnan työntekijöiden kanssa. Tämä on taakan jakamista ja sydämen keventämistä.
 • Saamme turvautua myös sielunhoitoon ja kristilliseen terapiaan, kun olemme särkyneet elämän raskaissa vaiheissa. Rikkinäisyys voi altistaa meitä tiettyihin tapasynteihin. Se helposti myös vääristää persoonallisuuttamme tai joitakin ominaisuuksiamme. Usein juuri seksuaalisen identiteetin muuttumisen taustalla on hyväksikäyttö tai ajattelemattomat kokeilut päihteiden myötä.
 • Synnintunnustus on aina vapauttava ja uudistava mahdollisuus. Voimme tunnustaa syntimme suoraan Jumalalle tai välillisesti toisen ihmisen kautta. Kun syyllisyys painaa sydäntä, se kannattaa tunnustaa. Kasaantunut syyllisyys vie voimia ja tukahduttaa kaikkea hyvää. Lopulta se paaduttaa ihmisen. Sen sijaan synnintunnustus on asian avointa käsittelyä ja siitä vapautumista Jeesuksen ristinkuoleman avulla. Jumala rakastaa meitä ja haluaa antaa meille anteeksi. Tähän hän on ehdottoman sitoutunut Jeesuksessa Kristuksessa.
 • Meillä on paras mahdollinen päämäärä. Olimmepa sitten miten epäonnistuneita ja kurjia tahansa, olemme matkalla täydellisyyteen. Siellä ei ole enää syntiä ja kurjuutta. Matkalla taivaaseen saamme kertoa toisille syntisille tästä parhaasta tulevaisuudesta Jeesuksessa Kristuksessa.

 

Olemme armahdettuja syntisiä, jotka opettelemme uutta elämää Kristuksen armon ja rakkauden varassa. Katso Jeesukseen elämäsi kaikissa tilanteissa ja koettelemuksissa. Voimme elää vain armosta ja levosta käsin Kristuksen täytetyn työn varassa.

 

 

Rohkaisua Raamatusta!

Ota Raamattu käsiisi ja lue seuraavia tekstejä, joissa Jumala haluaa rohkaista ja neuvoa sinua. Merkitse itsellesi ylös kohdat, jotka koskettavat ja puhuttelevat sinua. Pysähdy ja pohdi niitä. Rukoile.

 

Kiusaukset ja himo

Psalmi 1:1-2

Sananl. 1:10-15

Matt. 26:40-41

1 Kor. 10:12–13

1 Kor. 15:33-34

1 Tim. 6:8-11

Jaak. 1:12-18

Jaak. 4:7-10

1 Joh. 2:15-17

 

Syyllisyys

Psalmi 32:5

Psalmi 51:3

Sananl. 28:13-14

1 Joh. 1:9 ja 2:1-2

Hepr. 10:17-18

 

Katso myös sivuston kohta Synnintunnustuksia ja synninpäästön sanoja.