Täydellinen ihminen ja Jumala

JEESUS KRISTUS ON TÄYDELLINEN IHMINEN JA JUMALA

Historiassa ja tieteessä pidetään varmana, että noin 2000 vuotta sitten Israelin maassa eli ja vaikutti henkilö nimeltä Jeesus. Hän oli kiertävä opettaja ja ihmeiden tekijä. Häntä seurasi vankka kannattajajoukko, joka on laajentunut ajan saatossa jopa yli 2,3 miljardiin kristittyyn. Hänen vaikutuksensa on ollut valtava – miten se on mahdollista? Kuka hän todella oli ja on?

Kun Jeesus liikkui ihmisten keskellä, oli itsestään selvä, että hänkin oli ihminen. Hän oli lihaa, luuta, nahkaa kuten mekin. Jeesus ei itsekään julistanut: Minä olen Jumala – kumartakaa minua! Silti hänen opetuksensa, toimintansa ja ihmeet välittivät viestiä siitä, että hän on sittenkin jotain enemmän kuin vain ihminen. Jeesuksen seuraajienkin käsitys syveni ja kirkastui vuosien myötä. Hän on opettaja / rabbi – profeetta – ihmeiden tekijä – kenties itse Messias – Messias – Sovittaja ja Pelastaja – ihmiseksi tullut Jumala.

Kaikki se, mitä Jeesus oli ja on, löytyy Vanhasta ja Uudesta testamentista. Jeesus ei ilmestynyt tyhjästä vaan selkeän ennakkosuunnitelman, vanhan liiton kautta. Kristuksessa täyttyivät ennustukset ja esikuvat, mistä Uusi testamentti todistaa. Näin syntyi uusi liitto.

Lopulta se, kuka Jeesus todella on, voi avautua sinulle vain henkilökohtaisessa sydämenyhteydessä häneen. Toisten ja Raamatunkin vakuuttelut eivät auta, jos torjumme hänet. Silloin emme koskaan tule tuntemaan häntä. Tämä on luonnollista: kun tutustut ihmiseen, opit tuntemaan hänet. Sama pätee Jumalaan.

Ensimmäisille kristityille ja alkuseurakunnalle vahvistui se käsitys, että Kristuksessa itse Jumala oli tullut ihmiseksi. Näin he kirjoittivat Raamatun lehdille. Samoin tämä tosiasia on vahvistettu kirkon kolmessa keskeisessä uskontunnustuksessa. Etenkin Athanasioksen tunnustuksessa on pureuduttu Jeesuksen jumaluuteen ja ihmisyyteen. Kristus on näitä molempia täysimittaisesti – muuttamatta, sekoittamatta, erottamatta ja hajottamatta.

Vuosisatojen aikana kristillistä uskoa ovat uhanneet monet harhaopit. Jotkut niistä kieltävät Jeesuksen ihmisyyden ja pitävät häntä pelkästään jumalallisena. Toiset taas torjuvat hänen jumaluutensa ja pitävät häntä lähes tavallisena ihmisenä. Etenkin aikamme liberaaliteologia mitätöi Jeesuksen jumaluuden, neitseestä syntymisen, ihmeet, sovittavan kuoleman ja aidon ylösnousemuksen. Jeesus tyhjentyy pelkästään lähimmäisyyden opettajaksi ja radikaaliksi rajojen rikkojaksi.

 

 

JUMALUUS

Jumalan Poika on itse Jumala Isän ja Pyhän Hengen rinnalla. Hänellä on Jumalan olemus ja kaikki ominaisuudet. Kun Jumalan Poika tuli ihmiseksi, hän ei lakannut olemasta Jumala. Siksi Raamatussa on monia kohtia, jotka puhuvat hänen jumaluudestaan.

 

Jeesusta kutsutaan Jumalaksi

Jeesuksen nimet viittaavat Jumalaan:

Jeesus-nimi tarkoittaa ”Herra on pelastus / pelastaja” (Jeshua, Joshua)

Immanuel – Jeesuksen toinen nimi tarkoittaa ”Jumala meidän kanssamme”.

 

Erityisesti apostoli Johannes korostaa Jeesuksen jumaluutta evankeliumikirjassa ja kirjeissään:

Sana oli Jumala… Sana tuli lihaksi… me saimme katsella hänen kirkkauttaan (Joh 1:1-14)

Minun Herrani ja Jumalani! (Joh 20:28) – tunnusti epäilevä Tuomaskin.

Me olemme siinä Totisessa, hänen Pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. (1 Joh 5:20)

 

Vastaavasti apostoli Paavali ilmaisee Jeesuksen jumaluuden kirjeissään:

Heistä on Kristus lihan puolesta, hän, joka on yli kaiken, Jumala, ylistetty iankaikkisesti, amen! (Room 9:5)

Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän uskoi meille sovituksen sanan (2 Kor 5:19).

Sillä hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti (Kol 2:9)

Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. (1 Tim 3:16)

Ja enkeleistä hän sanoo: ”Hän tekee enkelinsä tuuliksi ja palvelijansa tulen liekiksi”; Mutta Pojasta: ”Jumala, sinun valtaistuimesi pysyy aina ja iankaikkisesti, ja sinun valtakuntasi valtikka on oikeuden valtikka. (Hepr 1:7-8)

 

Poika on Luoja

Elohim-jumala loi taivaan ja maan. Nimi on monikollinen ja kätkee sisäänsä kolmiyhteyden. Luodessaan ihmisen Jumala puhui monikollisesti ”tehkäämme ihminen kuvaksemme”. Samalla sanotaan, että ihminen luotiin Jumalan kuvaksi (yksikkö). Luomisessa ilmenee Jumalan ykseys ja kolminaisuus.

Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on (Joh 1:3).

Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksisaaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, ja hän on ennen kaikkia, ja hänessä pysyy kaikki voimassa. (Kol 1:14-17)

Sinä, Herra, olet alussa maan perustanut, ja taivaat ovat sinun kättesi tekoja (Hepr 1:10). Nämä ovat nimenomaan Isän sanoja Pojalle.

Suvereenit ihmeteot todistavat Jeesuksen jumaluudesta.

 

Poika on Elämä ja elämän antaja

Vain Jumala on Elämä ja vain hän voi antaa elämän.

Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus (Joh 1:4).

Totisesti, totisesti minä sanon teille: aika tulee ja on jo, jolloin kuolleet kuulevat Jumalan Pojan äänen, ja jotka sen kuulevat, ne saavat elää. Sillä niin kuin Isällä on elämä itsessänsä, niin hän on antanut elämän myös Pojalle, niin että myös hänellä on elämä itsessänsä. (Joh 5:25-26)

 

Jumalan Poika on olemukseltaan henki ja kaikkialla läsnäoleva

Ihmisenä Jeesus on rajattu fyysiseen olemukseensa mutta Jumalana hän on rajoittamaton henki. Raamattu puhuu Kristuksen jumalallisesta olemuksesta, ts. hengestä tavalla, joka mahdollistaa uskovien olemisen ”Kristuksessa” ja Kristuksen olemisen ihmisessä. Lisäksi Jeesus lupasi läsnäolonsa kaikkialle sinne, missä on ”kaksi tai kolme hänen nimessään koolla”. Lähetyskäskyssä Jeesus lupaa olla kanssamme tämän maailman loppuun asti. Tämä on todellista Kristuksen hengellistä läsnäoloa, vaikka emme voi sitä nähdä fyysisin silmin.

Mutta jos Kristus on teissä… (Room 8:10)

Joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan (1 Kor 6:17).

 

Hän on ikuinen

Mutta sinä, Betlehem Efrata, joka olet vähäinen olemaan Juudan sukujen joukossa, sinusta minulle tulee se, joka on oleva hallitsija Israelissa, jonka alkuperä on muinaisuudesta, iankaikkisista ajoista. (Miika 5:1)

Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. (Ilm 1:17-18)

 

Hän on yksi Isän kanssa

Jumala on yksi ja Jumalan Poika on osa tätä ykseyttä. Siksi Jeesus sanoi:

Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän… Etkö usko, että minä olen Isässä ja Isä on minussa… Minä ja Isä olemme yksi. (Joh 14:7-11, 10:30)

Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas. (Jes 9:5). Jeesus on tuo lapsi ja samalla Väkevä Jumala, jopa Iankaikkinen Isä – koska Jumala on yksi!

 

Pojan ja Isän seitsemän yhtäläisyyttä

Apostoli Johannes kuvaa Jeesuksen seitsemää jumalallista piirrettä evankeliumikirjan 5 luvussa:

 • Samanlaiset teot
 • Samanlainen tieto
 • Samanlainen valta herättää kuolleita
 • Samanlainen oikeudenkäyttö
 • Samanlainen kunnia ja palvonta
 • Samanlainen valta antaa iankaikkinen elämä
 • Samanlainen elämä itsessänsä

 

Jumalan Poika on kaikkitietävä

Nyt me tiedämme, että sinä tiedät kaikki, etkä tarvitse, että kukaan sinulta kysyy; sen tähden me uskomme sinun Jumalan tyköä lähteneen. (Joh 16:30)

Jumalana hän tietää kaiken, mutta puhtaasti ihmisyyteen rajoittuneena Jeesus ei tiennyt kaikkea. Hän toimi kussakin tilanteessa Isän tahdon mukaan – joko jumalallisen tai inhimillisen olemuksensa pohjalta. Samalla tavalla Jeesus on joko kaikkialla läsnä tai rajoittuneena ihmisyytensä olemukseen.

 

Poika on kaikkivaltias

Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä (Matt 28:18).

Jumalan Poikana hänellä oli ja on kaikki valta. Suostuessaan ihmisyyden rajallisuuteen, hän toimi ilman kaikkivaltiuttaan. Ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta hänet korotettiin jälleen maailmankaikkeuden valtaistuimelle.

 

Hän on muuttumaton

Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti (Hepr 13:8). Jumala ei muutu.

 

Jumalan poika on pyhä ja vanhurskas

Te kielsitte Pyhän ja Vanhurskaan… elämän ruhtinaan te tapoitte (Apt 3:14-15).

Jeesusta kutsutaan usein pyhäksi ja vanhurskaaksi sekä pyhyyden ja vanhurskauden lähteeksi syntiselle ihmiselle.

 

Poika on Totuus

Jumala on perimmäinen totuus ja totuuden perusta. Jeesus käyttää itsestään tätä jumalallista ominaisuutta:

Minä olen tie ja totuus ja elämä (Joh 14:6)

 

Hän on Rakkaus

Uusi testamentti puhuu paljon Kristuksen rakkaudesta (2 Kor 5:14; Ef 3:9). Jeesus oli täynnä armoa (armahtavaa rakkautta) ja totuutta (Joh 1:14,18).

Eikä mikään muu luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa (Room 8:39).

 

Poika on hyvä

Minä olen se Hyvä Paimen (Joh 10:11).

 

Jeesus on JHWH, Herra

Jeesusta kuvataan itse Herra Jumalana (JHWH). Häneen viitataan tällä tavoin Vanhassa testamentissa ja Uudessa testamentissa hän täyttää nämä jumalalliset ennustukset.

 • Jesaja näki Herran kirkkauden, jolla hän viittasi myös tulevaan Messiaaseen (Jes 6:1 ja Joh 12:41).
 • Johannes Kastaja julisti tien valmistamista Herralle, joka oli Kristus. Tämän taustalla oli Jesajan ennustus (Jes 40:3).
 • Herra Jumala ennakoi, että hänen arvoksensa laskettiin 30 hopearahaa. Näin tapahtui Jeesuksen kavalluksen yhteydessä. (Sak 11:13 ja Matt 27:3-7)
 • Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu! (Joel 2:32 ja Room 10:4-13). Herran nimi on Jeesus Kristus.
 • Herran lävistäminen ja ainokaisen pojan kuoleman valitus (Sak 12:10-11).
 • Herran väkevä toinen tulemus aikojen lopulla (Sak 13:9 – 14:9 sekä Ilm 19:11-21).

 

Seitsemän Minä Olen -julistusta

Nämä seitsemän julistusta löytyvät Johanneksen evankeliumikirjasta:

 • Elämän leipä (6:35)
 • Maailman valo (8:12)
 • Ovi (10:7,9)
 • Hyvä Paimen (10:11,14)
 • Ylösnousemus ja elämä (11:25)
 • Tie ja totuus ja elämä (14:6)
 • Totinen viinipuu (15:1,5)

Vain Jumalalla voi olla tällaiset ominaisuudet.

 

Poika on Herra

Vanhassa testamentissa Herra on hepreaksi JHWH tai Adonai. Uuden testamentin kreikassa Herra on Kyrios. Raamattu rinnastaa nämä kaksi nimeä toisiinsa.

Kun Jeesusta kutsutaan Herraksi, sillä tarkoitetaan juuri Vanhan testamentin julistamaa Herraa, joka pelastaa ja tuomitsee ihmisen.

Teille on tänä päivänä syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra, Daavidin kaupungissa. (Luuk 2:11)

Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan Hengessä, sano: ”Jeesus olkoon kirottu”, ja ettei kukaan voi sanoa: ”Jeesus olkoon Herra”, paitsi Pyhässä Hengessä. (1 Kor 12:3).

Jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra (Fil 2:11).

Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut; sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. (Room 10:9-10)

 

Edellä sanottiin, että vain Pyhässä Hengessä voi sanoa ”Jeesus on Herra”. Tämä ei tarkoita tuon lausuman mekaanista toistamista vaan sen sisältöä. Kukaan ei voi tunnustaa, että ihminen Jeesus Nasaretilainen on luvattu Messias, Pelastaja, joka on itse Herra Jumala – paitsi Pyhässä Hengessä.

Kuka tahansa voi sanoa tuon lyhimmän mahdollisen uskontunnustuksen sanallisesti, mutta sen sisältö on avautunut vain Pyhän Hengen täyttämälle sydämelle. Niinpä moni hämääntyy, kun vaikkapa henkiparantaja, New Age -ihminen, mormoni tai jehovantodistaja sanoo tuon tunnustuksen. Mutta kun pintaa raaputetaan syvemmältä, huomaamme, että he tarkoittavat lausumalla jotain aivan muuta. Joskus on kuorittava syvälle, jotta sisin paljastuu.

 

Kaiken tämän lisäksi Poika on…

 • Kallio (1 Kor 10:4)
 • A ja O, Ensimmäinen ja Viimeinen (Ilm 1:8,18)
 • Rauha (Ef 2:13-14)
 • Paimen (Joh 10:11,14)
 • Parantaja
 • Vapahtaja (Jes 43:3; Luuk 2:11)
 • Syntien anteeksiantaja (Mark 2:5-119
 • Palvottu (Matt 28:9)
 • Voimallinen nimi (Mark 16:17-18)

 

 

JOHTOPÄÄTÖS: JEESUS KRISTUS ON JUMALAN POIKA, JUMALA

Sen tähden minä sanoin teille, että te kuolette synteihinne; sillä ellette usko minua siksi, joka Minä Olen, niin te kuolette synteihinne. (Joh 8:24)

 

 

IHMISEKSI TULEMINEN, INKARNAATIO

Edellä kuvattu Jumala(n Poika) tulee ihmiseksi. Tätä kutsutaan inkarnaatioksi. Sana tulee lihaksi (Joh 1:1-14). Kyseessä on selittämätön ihme. Jotain vastaavaa on kuvattu tieteessä: ajatellaan, että koko suunnaton maailmankaikkeus voisi kutistua takaisin äärimmäisen pieneksi ja tiheäksi pisteeksi. Jotain samaa tapahtuu Jumalan ihmiseksi tulemisessa.

Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen; hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. (Fil 2:5-8)

Jumala laskeutuu ihmisyyteen. Hänestä tulee ihminen. Hän ei muutu ihmiseksi ja lakkaa olemasta Jumala – vaan hän tulee ihmiseksi. Hän on yhtä aikaa Jumala ja ihminen. Ihmisyydessä hän elää ihmisyyden ehdoilla ja kautta. Hän on pieni vauva kehdossa, kasvava vilkas lapsi, kehittyvä nuorukainen, aikuinen mies, tehtävänsä aloittava Messias, ristiinnaulittu ja ylösnoussut Vapahtaja ja Herra.

Tämä tapahtuu nimenomaan neitseestä syntymisen kautta. Se ennustettiin jo Vanhassa testamentissa ja se täyttyi neitsyt Marian kautta.

Kuudentena kuukautena sen jälkeen Jumala lähetti enkeli Gabrielin Galilean kaupunkiin, jonka nimi on Nasaret, neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria. Ja tullessaan sisälle hänen tykönsä enkeli sanoi: ”Terve, armoitettu! Herra olkoon sinun kanssasi.” Mutta hän hämmästyi suuresti siitä puheesta ja mietti, mitä tämä tervehdys mahtoi tarkoittaa. Niin enkeli sanoi hänelle: ”Älä pelkää, Maria; sillä sinä olet saanut armon Jumalan edessä. Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman.” Niin Maria sanoi enkelille: ”Kuinka tämä voi tapahtua, kun minä en miehestä mitään tiedä?” Enkeli vastasi ja sanoi hänelle: ”Pyhä Henki tulee sinun päällesi, ja Korkeimman voima varjoaa sinut; sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttaman Jumalan Pojaksi. (Luuk 1:26-35)

Pyhä Henki vaikutti Jumalan Pojan ihmiseksi tulemisen Marian kohdussa, jossa jumalallinen ja inhimillinen yhdistyivät uudeksi, synnittömäksi ihmiseksi, tulevaksi Vapahtajaksi.

Tämä on Jumalan pelastussuunnitelma ja nämä ovat Jumalan askeleet meidän luoksemme. Kuka ikinä kieltää ja torjuu neitseestä syntymisen ihmeen, kieltää Jeesuksen jumalallisen alkuperän, ainutlaatuisuuden ja synnittömyyden. Samalla hän torjuu oman pelastuksensa.

Kuka ikinä uskoo Jeesukseen, uskoo Pyhän Hengen voimasta, Sanan mukaisesti. Samainen Henki ja Sana julistavat neitseestä syntymistä. Ne ovat välittömässä yhteydessä toisiinsa. Kysymys ei ole ymmärtämisestä vaan uskosta, joka avaa koko todellisuuden ihmeteltäväksi.

Samoin kirkon kolme keskeistä uskontunnustusta korostavat Jumalan ihmiseksi tulemista ja pelastustekoa Jeesuksessa Kristuksessa.

Jumalan ihmiseksi tuleminen on Raamatun syvin salaisuus, joka avautuu, kun tutustumme häneen henkilökohtaisesti.

Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen. (1 Tim 3:16)

 

 

IHMISYYS

Jumala tuli ihmiseksi ja ihmisenä hän oli täydellinen, ilman syntiä. Kaikessa muussa hän oli kaltaisemme. Hän söi ja joi, käveli, teki työtä, väsyi, nukkui, ajatteli, jutteli, rukoili, luki Kirjoituksia, jne. Ihmisyydessään Jeesus oli rajallinen. Ihmisenä hän ei tiennyt kaikkea eikä voinut olla monessa paikassa yhtä aikaa.

Tehtävässään hän käytti Pyhän Hengen voitelua ja toisinaan omaa jumalallisuuttaan täydellisesti Isän tahdon mukaan. Näin Jumala loisti Jeesuksen persoonan ja olemuksen läpi – ensimmäisessä tulemuksessa hengellisesti ja toisessa tulemuksessa myös näkyvänä kirkkautena.

 

Jeesuksen ihmisyys merkitsee monia todella tärkeitä, keskeisiä asioita:

 • Hän tietää kokemuksellisesti, mitä on olla ihminen. Siksi hän voi ymmärtää meitä aidosti ja syvästi.
 • Hän antoi meille täydellisen ihmisyyden mallin. Tässä maailmassa kaikki on synnin vääristämää. Tarvitsemme mallin, jota kohden voimme pyrkiä. Samalla tämän mallin edessä ymmärrämme oman vajavuutemme ja syntisyytemme.
 • Hän saattoi samastua ihmisen syntisyyteen tehtävänsä kautta ja kantaa aidosti ihmisen synnit ristinpuulle ja ihmisenä kärsiä aidosti sen rangaistuksen, mikä juuri ihmiselle oli langetettu.
 • Ihmisenä hän voitti synnin, kuoleman ja pahan vallat. Hän nousi voittajana kuolleista ja astui taivaisiin valtaistuimelle. Tämän pelastavan ihmisyyden me saamme jakaa hänessä.
 • Jeesus on yhtä aikaa Jumala ja ihminen ja juuri sellaisena hän on täydellinen ja todellinen yhdysside, välittäjä Jumalan ja meidän ihmisten välillä.

 

JUMALA(N POIKA) TULEE IHMISEKSI JEESUKSESSA KRISTUKSESSA
– HÄN ON JUMALA JA IHMINEN, HERRAMME JA VAPAHTAJAMME!