Kuka Jeesus Kristus on?

En tiedä, mitä sinä ajattelet Jeesuksesta? Tuon henkilön nimi on varmasti tuttu. Itse asiassa hän on maailman tunnetuin henkilö ja hänestä on enemmän historiallisia dokumentteja kuin kenestäkään toisesta varhaisemmasta historian henkilöstä.

 

JEESUS ON TODELLINEN HISTORIAN HENKILÖ

Jeesus on yleishistoriallisesti tunnettu. Hänestä kertovat juutalaiset, kristilliset, roomalaiset ja kreikkalaiset historioitsijat ja lähteet. Jeesus perusti kristillisen seurakunnan, johon kuuluu yli 30 % maailman väestöstä. Hänellä on siis seuraajia enemmän kuin kellään muulla. Jeesuksen opetuksia arvostetaan kaikkialla. Monissa suurissa uskonnoissa Jeesus on tunnettu ja tunnustettu hahmo. Muslimeille Jeesus on tärkeä profeetta, itämaisissa uskonnoissa hän valaistunut guru ja meille kristityille Vapahtaja ja Herra. Onpa häntä valjastettu monien poliittisten vapautusliikkeidenkin esikuvaksi, vaikkapa marxilaiseksi vapaustaistelijaksi.

Moni tavallinen kaduntallaaja sen sijaan saattaa pitää Jeesusta jonkinlaisena satuhahmona joulupukin tapaan. Tieteen piirissä Jeesuksen historiallista olemassaoloa pidetään kiistattomana faktana. Tällainen hyvin vaikuttava persoona eli varmasti noin 2000 vuotta sitten Israelin maassa.

Jeesuksesta tiedetään yleisesti historiallisten dokumenttien pohjalta, että hän todennäköisesti syntyi noin 4 ennen ajanlaskun alkua, joka siis on Kristuksen mukaan. Hän varttui 30-vuotiaaksi ja toimi reilun kolmen vuoden ajan julkisuudessa. Sitten hänet ristiinnaulittiin ajan roomalaisen tavan mukaan. Ja vieläpä: monet väittivät tuon Jeesuksen nousseen ylös kuolleista. Monet vakuuttuivat siitä ja syntyi Jeesuksen seuraajien liike, kristillinen seurakunta.

 

Neljän evankeliumikirjan kuvaus

Raamatussa Jeesuksesta kertoo erityisesti neljä evankeliumikirjaa, jotka ovat Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumi. Niiden kuvaukset perustuvat silminnäkijöiden kokemuksiin.

Evankeliumikirjojen mukaan ihmisten ymmärrys siitä, kuka Jeesus on, kasvoi prosessinomaisesti. Varsinkin joukko miehiä ja naisia, jotka kulkivat Jeesuksen seurassa, ihmettelivät useasti, kuka tämä mies todella on?

Aluksi Jeesusta pidettiin hyvänä opettajana ja parantajana; sitten profeettana ja ihmeiden tekijänä; pian Messias-kandidaattina, joka vapauttaisi kansan roomalaisten sorron alta. Lopulta hänet ymmärrettiin Messiaana, joka kuoli ristillä ihmiskunnan syntien puolesta ja joka nousi kuolleista. Syvimmiltään hänet tunnistettiin Jumalaksi, joka oli tullut ihmiseksi ihmisten keskelle.

Tämä kaikki tallennettiin em. neljään evankeliumikirjaan, joista kukin kertoo jonkin tärkeän puolen Jeesuksesta. Ja koska sanoma Kristuksesta, evankeliumi oli tarkoitettu kaikille kansoille, kukin evankeliumikirja kohdennettiin oman aikansa keskeisille kuulijoille.

Matteus kertoo Jeesuksesta juutalaisille: Jeesus on Kirjoitusten lupaama Messias-Kuningas.

Markus puhuu käytännöllisille roomalaisille: Jeesus oli toiminnan mies, joka kärsien palveli ihmisiä ja uhrautui heidän puolestaan ristillä.

Luukas kuvaa Jeesusta kreikkalaisen kulttuurin omaksuneille: Jeesus oli täydellinen ihminen ja syntisten Vapahtaja, joka etsi elämänsä kadottaneita ihmisiä.

Johannes puhuu yleispätevästi, toisaalta hyvin yksinkertaisesti mutta samalla hyvin syvällisesti kaikille ihmisille: Jeesus on ihmiseksi tullut Jumala ja samalla Jumalan Karitsa, joka kuolee ihmiskunnan syntien tähden.

 

EVANKELIUMI ON JEESUS KRISTUS

Vaikka Jeesuksesta kertoo neljä evankeliumikirjaa, evankeliumi on yksi. Tuota sanaa käytettiin alun perin iloisesta voitonsanomasta: uhkaava vihollinen oli lyöty ja siksi me saamme elää turvassa! Tuo sana otettiin käyttöön kuvaamaan sitä, kuka Jeesus on ja mitä hän on tehnyt puolestamme.

Jeesus Kristus on ristinkuolemansa ja ylösnousemuksensa kautta tuonut ikuisen voiton synnistä, pahasta ja kuolemasta. Jumala pelastaa meidät Kristuksessa ja antaa elämän.

Evankeliumi ei ole pelkästään tietoa vaan mahdollisuus elää henkilökohtaisessa suhteessa Luojamme kanssa Vapahtajan Jeesuksen kautta.

 

Kristus on kristinuskon ydin

Mitä on kristinusko? Kuka on kristitty? Jokaisella uskonnolla on oma luovuttamaton ydin ja identiteetti.

Harras muslimi toistaa joka päivä oman uskontunnustuksensa: Ei ole muuta jumalaa kuin Allah ja Muhammed on hänen sanansaattajansa. Allah ei ole synnyttänyt eikä syntynyt. Huomaamme heti, että islam on kristinuskon vastauskonto, joka syntyi 600 vuotta myöhemmin kuin Kristus.

Kristinuskon ytimessä on kolmiykseinen Jumala, joka on Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Tämä Jumala on Pojan kautta tullut ihmiseksi ja sovittanut syntimme. Tässä näemme Jumalan käsittämättömän suuren rakkauden ja armon ihmistä kohtaan. Muslimille ja juutalaiselle tällainen on äärimmäinen, anteeksiantamaton, kadotukseen johtava jumalanpilkka. Meille se on Jumalan todellisuus ja rakkaus.

Jeesus Kristus on siis kristinuskon ydin. Jos me kiellämme hänet, emme ole enää kristittyjä. Kristitty on siis ihminen, joka tunnustaa Jeesuksen ja turvautuu Jumalan hänen kauttaan ja on kastettu hänen nimeensä. Nimikristitty on ihminen, joka muodollisesti kuuluu kristilliseen kirkkokuntaan mutta ei sydämessään usko Jeesukseen.

 

MIKSI JUMALA TULI IHMISEKSI JEESUKSESSA KRISTUKSESSA?

Raamatusta löydämme siihen kolme perussyytä. Jumala tulee ihmiseksi, jotta

  • me voisimme tuntea Jumalan parhaalla mahdollisella tavalla
  • me saisimme elämänyhteyden Luojaamme Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemuksen kautta
  • me voisimme nähdä Jeesuksessa täydellisen ihmisen, joka ymmärtää meidän inhimillisiä kokemuksia, joka palvelee rakastaen ja joka uhrautuu toisten hyväksi.

Kristinuskon perussuunta on se, että Jumala tulee ihmiseksi. Hän tulee meidän ihmisten luokse ja rakentaa pelastavan elämän yhteyden meihin.

Monissa uskonnoissa ja kristillisissä harhaopeissa suunta on päinvastainen: ihminen kapuaa kohti Jumalaa omilla teoillaan ja jopa jumalallistuu Jumalan vertaiseksi tai itse jumaluudeksi.

 

(1) Näemme ja tunnemme Jumalan syvimmin Kristuksessa Jeesuksessa

Miten ylipäätään voimme tietää Jumalasta, saati sitten tuntea hänet henkilökohtaisesti? Kristillisessä teologiassa on puhuttu kolmesta eri tavasta:

  1. Jumalan luomistyön ja kaitsennan kautta: voimme aavistella Jumalan olemassaolon, viisauden, voiman, rakkauden ja pyhyyden, kun katsomme luomakuntaa, ihmistä ja ihmiskunnan ja sen yksilöiden kokemuksia historian saatossa. (ns. yleinen ilmoitus)
  2. Jumalan Sanan eli Raamatun kautta: Jumala ilmoittaa itsensä ja tahtonsa Sanan kautta. Sana on Jumalan olennainen ominaisuus ja toimintatapa. Jumala puhuu ihmiselle ja tämä Jumalan ilmoitus on talletettu Raamatun sivuille. Sanan kautta tiedämme Jumalasta jo todella paljon. (ns. erityinen ilmoitus)
  3. Jeesuksen Kristuksen kautta: Ihmiset eivät ole vain kirjoitetun Sanan varassa vaan Jumala tulee luoksemme elävänä persoonana. Jeesuksen aikalaiset näkivät ja kokivat hänet keskellään. Tämä kokemus on annettu meille Uudessa testamentissa, varsinkin evankeliumikirjoissa. Tämän evankeliumin kautta Jeesus on Pyhässä Hengessä tänäänkin meidän keskellämme ja jopa sydämissämme. Kaikki, mitä Jeesus on, mitä hän sanoo ja tekee, kertoo välittömällä tavalla Jumalasta.

Jumalan tunteminen ei ole mahdollista ihmiselle ilman Jumalan aktiivista toimintaa ja itsensä ilmoittamista. Jumala on kaikissa ominaisuuksissaan ääretön ja mittaamaton. Hän on jotain käsittämättömän paljon suurempaa kuin koko maailmankaikkeus. Me ihmiset sen sijaan olemme hyvin pieniä ja rajallisia. Inhimillisesti emme kykene käsittämään edes oman itsemme moninaisuutta (100 000 miljardia solua), saati sitten maailmankaikkeutta tai sen Luojaa. Rajallisuuden lisäksi olemme turmeltuneita. Synti vääristää ajatteluamme ja ymmärrystämme. Syntisinä emme edes halua tuntea Jumalaa, koska Hän tuomitsee syntimme. Siksi on selvää, että ainoa mahdollisuus tuntea Jumala on se, että Hän tulee luoksemme, herättää meissä halun ja kiinnostuksen tutustua Häneen, ja puhuu meille tavalla, jonka voimme ymmärtää.

Me olemme kuin pieniä lapsia, joiden puoleen isä tai äiti kumartuu, ottaa syliinsä ja puhuu tavalla, joka herättää lapsessa turvallisuutta. Samalla tavalla ääretön Jumala kumartuu meidän ihmisten puoleen Kristuksessa ja puhuu meille ymmärrettävällä, arkisella ihmiskielellä elämän suuria salaisuuksia.

Jeesus Kristus on Jumalan tiivistymä meidän ihmisten keskellä tavalla, jonka voimme käsittää ja ymmärtää. Tieteessäkin ajatellaan, että koko maailmankaikkeus ja sen materia voi tiivistyä jopa äärimmäisen pieneksi pisteeksi. Samalla tavalla Kaikkivaltias Jumala voi tulla ihmiseksi keskellemme. Tätä kutsutaan inkarnaatioksi, lihaksi tulemiseksi.

Jos me ihmisinä haluaisimme puhua muurahaisille, mikä olisi paras tapa, jos kaikki olisi mahdollista? Kenties se olisi se, että me muuttuisimme muurahaisiksi ja puhuisimme niille muurahaisten tavalla.

Niinpä, kun katsomme Kristusta, kuulemme hänen puheitaan ja seuraamme hänen tekojaan, näemme hänessä Jumalan kasvot ja kuulemme Jumalan äänen ja tunnemme Jumalan syvimmän sydämen sykkeen, joka puhuu armosta, rakkaudesta ja pyhyydestä. Ja kun naulat lävistävät Jeesuksen ristillä, lävistetään Jumalan, meidän Luojamme sydän. Jumala ei ole enää jokin etäinen, tuntematon abstraktio kaukaisessa taivaassa, vaan Hän on lähelle tullut persoona, joka on rakkaus. Eikä Hän tullut vain kerran vaan Hän tulee yhä uudestaan meidän luoksemme Kristuksessa Jeesuksessa.

Kirkon kolme vanhaa uskontunnusta kiteyttävät, kuka Jeesus on ja mitä hän teki. Ne ovat apostolinen uskontunnustus, Nikean uskontunnustus ja Athanasioksen tunnustus.

 

(2) Saamme elävän, todellisen henkilökohtaisen yhteyden Jumalaan Kristuksen kautta

Jumala loi ihmisen kuvakseen ja välittömään yhteyteen hänen kanssaan. Syntiinlankeemus ja synti katkaisi tämän yhteyden ja turmeli meidät. Ihminen menetti välittömän elämänyhteyden Luojaansa. Siksi niin moni ihminen ei enää edes tiedä, onko mitään Jumalaa olemassa. Hän on kyllä olemassa ja läsnä, mutta ei tunkeudu väkisin ihmisen elämään.

Synti erottaa ihmisen Jumalasta ja se toi hänelle hengellisen ja fyysisen kuoleman. Jumalan rakkaus Jeesuksen Kristuksen ristintyön kautta sovittaa syntimme, tuo anteeksiannon ja avaa uudelleen pelastavan elämänyhteyden Luojaamme. Tämä on toinen, välttämätön syy siihen, miksi Jumala tuli ihmiseksi Kristuksessa.

 

(3) Saamme nähdä Jeesuksessa täydellisen ihmisen ja kokea kuinka Jumala jakaa ihmisyytemme ilot ja surut

Jeesus oli täydellinen ihminen, lihaa ja verta kuten me, mutta ilman syntiä. Alun perin Jumala loi ihmisen täydelliseksi, hyväksi ja puhtaaksi. Synti turmeli tuon kaiken.

Ihmiskunta on elänyt syntisenä läpi vuosituhansien ja on menettänyt tajun siitä, mitä olisi olla täydellisen hyvä ja synnitön. Syntisyys on meille luonnollinen normaalitila. Kun vertaamme itseämme toisiimme, ei meidän vikamme ja virheemme ole sen kummempia kuin toistenkaan. Ja silti tämä puutteellisuus ja syntisyys tuovat hirvittävän paljon kärsimystä, tuskaa ja kuolemaa maailmaamme. Jotain on vakavalla tavalla pielessä.

Jeesus oli täydellinen ihminen, joka palauttaa meille alkuperäisen ihmisyyden mallin. Voimme oppia siitä, mitä hän sanoi ja teki. Syvässä mielessä me emme matki häntä vaan Kristus itse elää meissä Pyhän Hengen kautta ja synnyttää samankaltaista elämää meissä. Nyt se toteutuu vajavaisesti, mutta kerran täydellisesti.

Täydellisenä ihmisenä Jeesus koki ihmisyyden ilot ja surut. Hän tietää, mitä on olla väärin ymmärretty, painostettu, hyväksikäytetty, pilkattu, hylätty, yksinäinen, surullinen, pettynyt, vihainen, pahoinpidelty, kuolemaan tuomittu, kidutettu ja murhattu. Hän tietää ystävyyden, ilon, hyvän ruuan, luonnon kauneuden merkityksen. Jeesus oli ihminen niin kuin mekin.

Jumala ei ole kaukainen sivustakatsoja vaan on lähellä meitä ja kantaa syvimmän ja raskaimman osan kärsimyksestä ja tuskasta ja pelosta Golgatan ristillä.

 

Jeesuksen ihmiseksi tuleminen ja sovituskuolema oli ennakoitu Vanhassa testamentissa

Jeesuksen tulemus ei ollut opetuslasten äkillinen keksintö tai oman aikansa tilaustuote. Jumala jo ennen luomista suunnitteli kaiken. Tämä pelastussuunnitelma on kirjattuna ja ilmoitettuna jo ennakkoon Vanhan testamentin sivuilla. Vanha testamentti ennakoi Messiaan tulemuksen monella eri tavalla:

  • lukemattomat tarkat ennustukset
  • tärkeät esikuvat kuten temppeli, uhrit ja pappeus kuvaavat syvällisesti Messiasta ja hänen tehtäväänsä
  • esikuvalliset henkilöt kertovat yhden tai useamman tärkeän puolen Messiaasta: Aadam, Nooa, Iisak, Joosef, Mooses, Samuel, Daavid, Salomo, Jeremia jne.

Jeesuksen tulemus täytti ennustukset ja esikuvat. Vanha liitto vaihtui uuteen liittoon, epätäydellinen täydelliseen, esikuvat aitoon.

 

MITÄ JEESUS HALUAA SANOA MEILLE TÄNÄÄN? (Markuksen evankeliumista)

”Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma!”  (1:14-15)

”Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin?  Joka tämän uskottoman ja syntisen sukupolven keskellä häpeää minua ja minun sanojani, sitä on Ihmisen Poika häpeävä, kun hän tulee Isänsä kirkkaudessa pyhien enkelien kanssa.” (8:34-38)

”Jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen ja kaikkien palvelija.” (9:35)

”Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta. Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse.”  (10:13-15)

”Mikä käsky on kaikkein tärkein?” Jeesus vastasi: ”Tärkein on tämä: ’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.’ Toinen on tämä: ’Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näitä suurempaa käskyä ei ole.” (12:28-31)

Voimme muistaa myös Jeesuksen vertaukset ja Vuorisaarnan autuaaksijulistukset. Tai Jeesuksen sanat ristillä: ”Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät!” sekä ”Totisesti, totisesti, jo tänään olet minun kanssani paratiisissa!” (Luuk 23:43)

 

Haaste!

Jeesus haastaa meidät: Aika on täyttynyt, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma! Mikä on suhteemme häneen ja Jumalaan? Saako hän tulla sydämeemme ja tuoda lahjaksi Jumalan tuntemisen, yhteyden ja elämän? Pakolaiskysymyksessä Suomi äänesti tyhjää, mutta virallisesti se tarkoitti kieltävää kantaa. On vain kyllä tai ei.

Jumalan tunteminen on kasvava prosessi. Jotain tiedämme jo nyt, mutta paljon saamme oppia, kun teemme yhteistä elämän matkaa hänen kanssaan Kristuksessa Jeesuksessa. Ja jossain kohtaa matkaamme voimme sanoa Pietarin tavoin: ”Sinä olet Messias, elävän Jumalan poika.” (Matt 16:16).

Silloin Jeesus lausuu suurimman siunauksen: ”Autuas olet sinä. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle: Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu.” (Matt 16:17-19) Jeesuksen kohtaaminen ja eläminen hänen yhteydessään vahvistaa ihmisen sydämelle, kuka hän todella on. Silloin usko ei perustu ihmisten väitteisiin vaan omakohtaiseen kokemukseen, jonka Jumala on antanut. Tämän todellisen kristillisen uskon varassa on turvallista elää yksilönä ja seurakuntana, sillä silloin synti, kuolema ja sielunvihollinen on voitettu kanta.

 

Voittajan armolahja: Elämä ja sen syvä tarkoitus

Autuus tarkoittaa ikionnellista elämää Jumalan yhteydessä.

Elämän syvin tarkoitus on tuntea sen Luoja: ”Ja ikuinen elämä on sitä, että he tuntevat sinut, ainoan todellisen Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.” (Joh 17:3). Vasta kun tunnemme Luojamme, tunnemme itsemme ja löydämme elämällämme tarkoituksen, sisällön ja onnen.

 

”Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta,
mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin.
Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä,
niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee.

Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus.
Mutta suurin niistä on rakkaus.”

(1 Kor 13:12-13)