Messiasprofetiat

M E S S I A S PROFETIOITA

 

Vanhassa testamentissa on varmuudella vähintään 300 ennustusta liittyen Messiaan ensimmäiseen tulemukseen ja 300 ennustusta toiseen tulemukseen. Seuraavassa niistä muutamia:

 

Jeesus Kristus / Vt:n profetia / Ut:n täyttymys

 

Vaimon siemen / 1 Moos 3:15 /Gal 4:4

Aabrahamin siemen / 1 Moos 12:3, 22:18 / Matt 1:1; Luuk 3:34; Gal 3:16

Iisakin jälkeläinen / 1 Moos 17:19 / Matt 1:2; Luuk 3:4

Jaakobin jälkeläinen / 1 Moos 28:14; 4 Moos 24:17 / Matt 1:2; Luuk 3:4

Juudan sukukuntaa / 1 Moos 49:10; Miika 5:1 / Matt 1:2-3; Luuk 3:3; Hepr 7:14; Ilm 5:5

 

Daavidin jälkeläinen ja valtaistuimen perijä / 2 Sam 7:12; Jes 9:5-6; Jer 23:5-6; Ps 132:11 / Matt 1:1,6; Luuk 1:32-33; Joh 7:42; Ilm 22:16

Kuningas / Ps 2:6 / Matt 27:34; Ilm 19 luku

 

Jumaluus / Jes 7:14, 9:5-6; Miika 5:1 / koko Johanneksen evankeliumi

Jumalan Poika / Ps 2:7; 1 Aik 17:11-13 / Matt 3:17; Mark 14:61-62

Ikuinen persoona / San 8 luku; Miika 5:1 / Joh 8:58, 16:5; Kol 1:15-17

Herra, Jahve / Ps 110:1 / Matt 22:43.45; Luuk 2:11

Ihmisen Poika / Dan 7:13 / Matt 16:27

 

Syntymä Betlehemissä / Miika 5:1 / Matt 2:1,6; Luuk 2:4; Joh 7:42

Syntymän ajankohta / Dan 9:25 / Luuk 2:1-7; Gal 4:4

Neitseestä syntyminen / 1 Moos 3:15; Jes 7:14 / Matt 1:18,23; Luuk 1:26-35

 

Lastenmurhat / Jer 31:15 / Matt 2:16-18

Pako Egyptiin / Hoos 11:1 / Matt 2:15

Nuoruus / Jes 7:15-16, 11:1 / Luuk 3:23,32

 

(Johannes Kastaja) / Jes 40:3-5; Malakia 6:5-6 / Matt 3:1-3; Luuk 1:5-25,57-80

Messiaan tehtävä ja voitelu / Jes 11:2-5, 42:1-4, 60:1-3 / Matt 12:15-21; Luuk 4:17-21

Jeesus Galileassa / Jes 8:23, 9:1 / Matt 4:12-16

 

Profeetta / 5 Moos 18:15 / Joh 6:14, 7:40; Apt 3:22, 7:37

Pappi / 1 Moos 14:17-20; Ps 110:4 / Hepr 5:6, 6:20, 7:17,21

Parantaja / Jes 53:4-5 / Matt 8:16-17

Opettaja / Jes 6:9-10 / Matt 13:34-35

Tuomari / Jes 33:22 / Joh 5:22; Apt 10:42

Kulmakivi / Jes 28:16 / 1 Piet 2:6

 

Temppelin puhdistus / Ps 69:10; Jer 7:11 / Joh 2:14-17

Ihmeteot / Jes 35:5-6 / Matt 11:2-5

 

Pakanoiden Vapahtaja / Jes 42:1-4 / Matt 12:18-21

Ominaispiirteitä / Jes 11:2-5, 42:2-4, 50:5; Ps 45:7-8 / Matt 12:17-21; Luuk 2:52, 4:18

 

Ratsastus aasilla Jerusalemiin / Jes 62:11; Sak 9:9 / Matt 21:4-8; Joh 12:12-15

Ystävän kavaltama / Ps 41:10 / Matt 26:14-16,47-50

Kavallus 30 hopearahasta / Sak 11:12-13 / Matt 26:15, 27:3-10

Hylätty / Ps 2:2-3; Jes 53:3 / Luuk 17:25, 23:18; Joh 1:11; Apt 4:25; 1 Kor 2:8

Väärät todistajat / Ps 35:11 / Matt 26:59-61

Vaitiolo syyttäjien edessä / Ps 38:13-15; Jes 53:7 / Matt 26:62-63, 27:12-14

Lyöty ja syljetty / Jes 50:6 / Matt 26:67; Mark 14:65

Aiheeton viha / Ps 69:5, 109:3-5 / Joh 15:23

 

Sijaiskärsimys / Jes 53:4-12; Ps 22:2,7-9,12-20 / Matt 8:17; Room 4:25; 1 Kor 15:3; 2 Kor 5:21; 1 Piet 2:22-24

Rikollisiin luettu / Jes 53:12 / Matt 27:38; Mark 15:27-28; Luuk 23:33

Häväisty / Jes 52:14 / Fil 2:7-8

Lävistetty / Ps 22:17; Sak 12:10 / Joh 27:38; Mark 15:27-28

Pilkattu ja ivattu / Ps 22:7-9, 69:20-21, 109:25-27 / Matt 27:39-44; Mark 15:29-32

 

Huuto ristillä / Ps 22:2 / Matt 27:46

Isän käsiin / Ps 31:6 / Luuk 23:46

Katkera viini / Ps 69:22 / Matt 27:34

Rukous vihollisten puolesta / Jes 53:12; Ps 109:4 / Luuk 23:34

Arvanheitto vaatteista / Ps 22:19 / Matt 27:35; Mark 1:24; Luuk 23:34; Joh 19:24

Hänen luitaan ei rikota / 2 Moos 12:46; Ps 34:21 / Joh 19:33

 

Hauta rikkaan luona / Jes 53:9 / Matt 27:57-60

Ylösnousemus / Ps 16:10, 21:5-7, 68:19 / Matt 28:6; Mark 16:6; Luuk 24:6; 1 Kor 15:4

Korotus / Ps 68:19, 110:1 / Luuk 24:50-51; Apt 1:9, 2:33-35; Ef 4:8-10; Kol 2:15

 

Toinen tulemus / Jes 4:2-6, 26:20-21, 61:2, 63:1-6, 66:15-18; Sak 14:1-9; Mal 2 luku / Matt 24 luku; 1 Tess 4 luku; 2 Tess 1-2 luvut; 2 Piet 3 luku; Ilm 19 luku

Ikuinen kuninkuus ja hallinta / lukemattomia kohtia / Ilm 3:21