Rakkauden palvelutyö

RAKKAUDEN PALVELUTYÖ

 

Kristillisyys kulkee aina kahdella jalalla: julistuksella ja rakkauden palvelutyöllä. Ilman toista meno olisi ontuvaa ja hidasta. Evankeliumi tulee todeksi rakkaudessa ja rakkaus avaa sydämiä uskolle. Pelkät sanat voivat jäädä tyhjiksi. Pelkät teot ilman sanaa jäävät vaille osoitetta.

 

Luotu rakastamaan

Meidät on luotu rakastamaan – kaikkia ihmisiä. Rakkaudessa on elämän syvin tarkoitus ja mielekkyys. Jumala osoittaa täydellistä, uhrautuvaa ja arvokkaaksi tekevää rakkauttaan kaikkia ihmisiä kohtaan Jeesuksessa Kristuksessa (agape-rakkaus). Tämän rakkauden hän antaa lastensa sydämiin Pyhässä Hengessä. Meidän sydämissämme tämä täydellinen rakkaus jossain määrin väljähtyy, koska olemme syntisiä. Käymme kamppailua, kumpi toteutuu meissä: rakkaus vai itsekkyys. Kenties siksi Raamatussa on muitakin rakkaudesta puhuvia termejä. Ystävyysrakkaudelle on ominaista luja ja luottamuksellinen suhde tärkeäksi koettu ihmiseen. Äidinrakkaus kertoo syvästä halusta pitää huolta pienemmistä ja heikoista. Aviollinen rakkaus miehen ja naisen välisestä kokonaisvaltaisesta rakkaudesta ja suhteesta.

 

Rakkaus on käytännöllistä

Nykymedia markkinoi ja manipuloi meille rakkautta ihastumisen tunteena, kokemuksellisuutena ja itselle omistamisena. Kristillinen rakkaus sen sijaan perustuu Jumalan olemukseen, päätökseen rakastaa (tuntui miltä tuntui) ja tuon hyvän päätöksen toteuttamiseen käytännössä. Juuri näin Jumala toimii meitä kohtaa Kristuksessa. Jumalan rakkauden käytännölliset vaikutukset tulevat näkyviin läpi koko Raamatun. Ihmisten toiminnassa rakkauden puute näkyy moninaisina ongelmina. Niinpä Jumala haluaa opettaa meille rakkautta käytännössä. Sen hän tekee opetuksen sanojen ja arkielämän käytännönharjoitusten kautta.

Rakkaus ei ole vain tunne vaan se on päätös ja elämäntapa. Kymmenen käskyä kertovat siitä, mitä rakkaus on käytännössä – samoin lukemattomat muut Raamatun opetukset ja ohjeet, sekä kuvaukset uskovien toiminnasta ja elämästä. Rakkaus muuttuu aina käytännöksi. Jeesus osoitti rakkautensa käytännöllisellä tavalla palvelemalla ihmisiä, jopa pesemällä opetuslasten jalat (orjan / palvelijan tehtävä), sekä kuolemalla ristillä meidän puolestamme. Tunnettu ja koskettava lähimmäisen auttamiskertomus on Laupias samarialainen, joka laittoi jopa henkensä alttiiksi auttaessaan juutalaista miestä.

 

Rakkaus on kekseliästä

Ihmiselämä on täynnä erilaisia hyviä tarpeita ja mahdollisuuksia. Voimme nähdä niitä lähellä, alkaen omasta kodistamme ja lähipiiristämme. Rakkauden kehä laajenee ystäviin, tuttuihin, työtovereihin, naapureihin ja tuntemattomiin, jotka jollakin tavalla tarvitsevat tukea ja apua. Rakkauden kehä laajenee seurakunnan ja yhteiskunnan toiminnaksi, sekä lähetystyöksi ja kansainväliseksi diakoniaksi ja avustustyöksi.

Rakkauden teot voivat olla pieniä, arkisia tekoja. Ne voivat olla suunniteltuja, laajamittaisia projekteja tai vakiintuneita työtehtäviä. Lähimmäisen auttamisen, tukemisen ja rohkaisemisen muodot ovat rajattomat. Rakastava sydän näkee nuo tarpeet ja haluaa toimia niiden täyttämiseksi. Rakkaus on kekseliästä, luovaa, päämäärätietoista ja toki aina vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Ihmistä, joka ei ota vastaan apua ja tukea, vaikka sitä todella kipeästi tarvitsisi, ei voi väkisin auttaa.

Rakastava sydän näkee ja toimii. Sen sijaan rakkaudeton sydän ei edes näe ihmisten hätää. Lue Matt 25:31 alkaen kuvaus viimeisestä tuomiosta, jossa kaksi ihmisryhmää erotellaan toisistaan. Ensimmäiset ihmiset olivat sellaisia, jotka automaattisesti, huomaamattaan auttoivat lähimmäisiä. Se oli heille luonnollista (koska heidän sydämissään oli Jumalan rakkaus). Toinen ihmisryhmä ihmetteli kovasti, missä tuollaisia hädänalaisia ihmisiä edes oli.

 

Arvioi omaa elämääsi

Pohdi koko elämänkaartasi ja nykyistä elämänvaihettasi. Missä määrin ihmisten auttaminen on ollut ja on sydämelläsi? Mitä aivan konkreettisesti olet tehnyt? Keitä ihmisiä sinä autat ja tuet? Oletko mukana myös järjestäytyneessä toiminnassa, vaikkapa seurakunnan, orpolapsityön, punaisen ristin yms. kautta. Paljonko olet antanut varoistasi lähimmäistyön hyväksi? Muutamia roposia vai niin, että oikein tuntuu? Onko elämäsi pyörinyt lähinnä vain itsesi ja kenties lastesi ympärillä? Mikä on rehellinen arviosi? Kumpaan ihmisryhmään sinä kuulut – lampaisiin vai vuohiin (Matt 25:31)?

Jeesuksen opetuksen tarkoitus ei ollut jakaa ihmisiä lopullisesti pelastuviin ja kadotukseen joutuviin. Sen tarkoitus oli haastaa ihmisiä vakavaan pohdintaan rakkauden suhteen. Mikäli rehellinen arvio osoittaisi, että kovin itsekkäästi olen elänyt, on vielä mahdollista kääntää elämän suunta. Sitä ei voi tehdä omin voimin, sillä aitoa rakkautta meistä ei löydy. Siksi meidän tulee kääntyä Rakkauden eli Jumalan puoleen. Hän antaa meille anteeksi Kristuksen tähden ja herättää meidät rakastamaan.

 

Voimme rukoilla:

Pyhä Jumala. Olen elänyt itsekkäästi ja rakentanut vain omaa elämääni.
Anna minulle anteeksi Jeesuksen tähden. Anna rakkautesi sydämeeni ja herätä minut joka päivä uudelleen ja uudelleen rakastamaan.
Kiitos, että saan ottaa vastaan ensin sinun rakkautesi, jolla voin rakastaa toisiakin.
Avaa sydämeni ja silmäni näkemään ne ihmiset, joita oikeasti voisin auttaa ja tukea.
Varjele, että en uuvuta itseäni vaan voin elää tasapainoisesti rakastaen Herra sinua, lähimmäistäni ja itseäni.
Kiitos, että sinä rakastat jokaista ihmistä, minuakin. Pidä minusta ja kaikista ihmisistä huolta ja vie perille taivaan kotiin.
Yksin sinun armosi varassa, Kristuksen tähden. Aamen.

 

Rakkaus muuttaa asenteemme

Luonnostaan me olemme valikoivia ja helposti loukkaannumme pysyvästi moniin ihmisiin. Saatamme vältellä tiettyjä tai tietynlaisia ihmisiä. Jumala ei valikoi. Hän rakastaa jokaista, vaikka jokainen on loukannut Jumalaa äärimmäisen syvästi. Kristuksessa Jumala sitoutuu antamaan anteeksi ja auttamaan ihmisiä rakkauden piiriin. Kun meitä on loukattu tai muuten kannamme vääriä asenteita, on hyvä aloittaa rukouksesta. On hyvä rukoilla itsemme ja näiden ns. vaikeiden lähimmäisten puolesta. Saamme siunata heitä, jolloin negatiivinen asenteemme alkaa sulaa ja muuttua rakkaudeksi. Se ei tarkoita, että hyväksyisimme ihmisten vääriä tapoja – ei Jumalakaan niitä hyväksy. Mutta silti voimme hyväksyä itse ihmiset – näin Jumalakin hyväksyy Kristuksen sovitustyön kautta. Kun sydämemme lämpenee rakkaudesta, voimme helpommin auttaa ihmisiä ja samalla kokea suurta elämän tarkoitusta ja mielekkyyttä. Avaudu ja näe ihmiset rakkaudella!

Kristillisestä palvelutyöstä voit lukea näiltä nettisivuilta tarkemmin kohdasta Kristillinen palvelutyö ja armolahjat.