Translaki?

MAHDOTON TRANSLAKIESITYS

Tämä kirjoitus ei käsittele kenenkään identiteettiä eikä sen muotoutumista, vaan lakiesitystä ja sen vaikutuksia yhteiskunnassa ja kirkossa.

Jokainen ihminen on yhtä arvokas, ja myös syntinen. Jokainen tarvitsee Luojaansa.

Toki aina joku sanoo loukkaantuvansa. Niin minäkin sanon, monestakin asiasta. Koen syvää vieraantumista yhteiskunnassamme, jonka suunta ja ei-kristillinen arvomaailma loukkaa minua vakavasti joka päivä.

.

Translakiesitys johtaa kaaokseen. Se on valikoiva, mielivaltainen ja syrjivä. Sen erittäin laaja-alaisia vaikutuksia ei tiedetä eikä ymmärretä.

Länsimainen yhteiskunta ja tiede perustuu tutkittaviin ja todennettaviin faktoihin. Emme voi rakentaa ydinvoimaloita, autoja, lääketiedettä ja normeja yksittäisten ihmisten ajatusten tai mielikuvituksen mukaisesti.

Jokaisella ihmisellä on ajattelun ja mielikuvituksen vapaus, joka on rikkautta ja rajattomien mahdollisuuksien maailma. Mutta se on eri asia kuin tiede tai yhteiskuntamme turvallinen ja vakaa rakentaminen.
.

Translakiesityksen mukaan kuka tahansa voi kuukauden harkinta-ajalla ilmoittaa vaihtavansa sukupuoltaan, ilman minkäänlaista tieteellistä, biologista perustetta. Sukupuolta voi vaihtaa useasti.

Jo tietoteknisesti tämä on haastavaa ja kallista. Kaikki rekisterit ja henkilökortit pitää päivittää koko ajan uudelleen.

Entä miten käy uimahalleissa saunatilojen käytön ja yleisten vessojen suhteen? Kuka tahansa voisi käyttää mitä tiloja tahansa. Tällaiseen liittyy monenlaisia ongelmia, uhkiakin.
.

Sukupuolisuus on perustavaa laatua oleva asia yhteiskunnassamme. Kyllä me varsin hyvin tunnistamme ja tiedämme, kuka on mies tai nainen, poika tai tyttö.

On huomattava, että sukupuoli (tieteellisenä, biologisena faktana) on eri asia kuin sukupuoli-identiteetti (ihmisen oma käsitys itsestään). Useimmiten ne kohtaavat toisensa.
.

Lakiesitys on syrjivä. Jos ihmiset saisivat vapaan ilmoitusoikeuden sukupuolisuudestaan (mies/nainen), sama oikeus pitää suoda kaikille koskien kaikenlaisia identiteettikysymyksiä.

Esimerkiksi jo nyt väitetään, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi. Viime kädessä jokainen voisi keksiä oman sukupuolisuuden ja määritelmiä sille. Näin ollen sellaisia voisi olla lopulta yli seitsemän miljardia. Olemme mahdottoman edessä. Rajaaminen taas on tosiasiassa syrjivää.

Joku saattaa myös vaatia, että hänen ikänsä merkitään toiseksi kuin hänen oikea ikänsä on. Tällaisia vaatimuksia on jo esitetty Euroopassa. Ikäkin on todella merkittävä seikka yhteiskunnassamme. Siihen liittyy tietty kypsyyskäsitys, joka määrittää ja rajaa erilaisten asioiden hoitamista. Ikää ei voi merkitä millaiseksi tahansa, vaikka henkilö itse ajattelisi olevansa toisen ikäinen. Vai voiko?

Translain periaatetta soveltaen näin pitäisi voida ja paljon muuta. Rekisterimme räjähtäisivät käsiin loppumattomien mahdollisuuksien edessä.

Joudumme palaamaan vakavaan ja perustavaa laatua olevaan kysymykseen, rakentuuko yhteiskuntamme faktojen vai pelkästään ihmisen ajattelun ja mielikuvituksen mukaisesti. Ymmärrämme, että perusteettomat ja epäselvät valinnat ja päätökset johtavat yhteiskuntamme kaaokseen.

Eduskunnan puheenvuoroissa kannettiin huolta ikärajasta. Todettiin, että moni nuori pohtii identiteettiään ja tarkoitustaan. Keskeneräinen prosessi pitäisi viedä harkittuun ja koeteltuun päätökseen saakka. Se ottaa vuosia.

Eduskunnan puheenvuoroissa todettiin sekin, että identiteettikriiseihin liittyy usein mielenterveyden haasteita. Sellaisethan ovat yleistyneet todella paljon nuorten ja mm. lukioikäisten keskuudessa. Vaarana on, että tällaiseen kokonaisvaltaiseen mielenterveyteen ja hyvinvointiin liittyvään problematiikkaan tarjotaan yksioikoisesti sukupuolenvaihdosleikkauksia yms. ratkaisuja, jolloin laajempi kokonaisuus jää hoitamatta.

.

Kirkon uskon, työn ja elämän kannalta translakiesitys on erittäin haastava. Kirkkolain tunnustuspykälä määrittää, että kirkon uskon ja elämän perusta on Raamattu.

Kirkkolain ja Raamatun mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen instituutio, jolle kuuluu Jumalan siunaus. Tämä tarkoittaa nimenomaan miestä ja naista Jumalan luomistyönä, todennettavana, biologisena faktana. Siihen kirkko on aina sitoutunut.

Nyt sitten lakiesityksen mukaan kuka tahansa voisi ilmoittaa (vastoin tieteellistä, biologista näyttöä, faktoja) olevansa mies tai nainen, aiemmasta poiketen.

Selvää on, että ”moderni” kirkollinen johto ja papisto on innolla siunaamassa ketä tahansa avioliittoon – vastoin Kirkkolakia ja Raamattua.

Sen sijaan Raamattuun sitoutuva papisto ei voi poiketa siitä, mitä Jumala ilmoittaa pyhässä sanassaan. Ei nyt, eikä tulevaisuudessa, koska Jumalan luomistarkoitus ja siunaus kuuluu yksinomaan aidosti miehelle ja naiselle.

Uusi tilanne johtaisi ainakin kahteen haasteeseen:

  1. Vihkimistilanne: Pappi joutuu miettimään, onko edessä oleva vihkimistä pyytävä pari oikeasti, biologisesti mies ja nainen. Todennäköisesti se on lähes aina helposti pääteltävissä ihmisen olemuksesta. Meillä on siihen luontainen kyky. Kyllä me tiedämme, kuka on mies tai nainen, poika tai tyttö. Toki on tapauksia, joissa se on vaikeampaa. Tällöin pitää suoraan kysyä asianomaisilta, minkä he tietysti voivat kokea loukkaavaksi. Mutta joutuvathan he hankkimaan esteellisyystodistuksenkin. Maailmassa riittää syitä loukkaantumiseen, jos niin päättää ja haluaa.
  2. Kirkon hajoaminen: Todennäköisesti kirkko pakottaisi papiston vihkimään ihmiset pelkästään papereissa ilmenevän sukupuoli-identiteetin perusteella. Mutta mikäli on ilmeistä, että kyseessä onkin sukupuoleltaan kaksi miestä tai kaksi naista, Raamattuun sitoutuva pappi ei voi vihkiä heitä. Todennäköisesti näitä pappeja rangaistaisiin yhteiskunnallisten lakien nojalla (syrjintä). Varsin pian heidän pappisoikeudet otettaisiin pois. Tämä johtaisi siihen, että kaikki konservatiivipapit erotettaisiin tai eroaisivat kirkosta. Kirkko jakautuisi ja keskeiset herätysliikkeet aloittaisivat omat jumalanpalvelusyhteisöt. Tavallinen kirkkokansa olisi hämmentynyt ja osa jäisi tuuliajolle liberaalikirkon vaikutuspiiriin.

Vaihtoehtona voisi olla, että kirkko luopuu vihkimisoikeudesta. Kuitenkin avioliitto miehen ja naisen välillä sekä siunauksen julistaminen sen ylle on Jumalan antama tehtävä ja vuosituhantinen perinne. Lisäksi, jäljelle jäisi edelleen sama kysymys: kenelle kirkko julistaa Jumalan siunausta ja kenelle ei. Vastaus on hyvin erilainen liberaaleilla ja konservatiiveilla.

.

Translailla, jos se hyväksytään, tulee olemaan voimakas vaikutus koko yhteiskuntaamme ja kirkkoon. Vaikutus on negatiivinen ja johtaa kaaokseen.

Kaaos seuraa aina, kun ihminen, yhteiskunta ja kirkko irrottautuu kristillisestä uskosta ja moraalista, ts. Luojastaan ja reaalisesta luomistyöstä.

.

Kristillisestä näkökulmasta totean: Jokainen ihminen on arvokas. Jokainen on syntinen ja rikkinäinen. Jokainen tarvitsee Jumalan armoa, uudistusta ja johdatusta. Jokainen ihminen on luotu mieheksi / naiseksi, Jumalan kuvaksi. Tämä on tieteellinen, biologinen fakta.

Kirkkomme tehtävä on julistaa Jumalan sanaa, mikä on sen tarkoitus ja olemassaolon tae. Siitä irrottautuminen merkitsee, että kirkko ei ole enää Kristuksen kirkko. Yhteiskuntamme rakentuu Jumalan luomistyön faktoihin. Mikäli näistä poiketaan, edessä on pohjaton suo.

Kristittyinä emme voi hyväksyä esitettyä translakia. Seuraavissa eduskuntavaaleissa on syytä pohtia näitä perustavaa laatua olevia asioita. Eduskuntatyö on jatkuvaa lakien säätämistä ja muuttamista. Ei-toimivat lait pitää muuttaa eikä sellaisia tule säätää.

Yksittäiselle ihmiselle: Kuka oletkin – tule sellaisena kuin olet armollisen, rakastavan Luojasi yhteyteen Jeesuksessa Kristuksessa. Hän uudistaa meidät alkuperäisen luomistyön mukaisesti, ajassa vajavaisesti, kirkkaudessa täydellisesti. Elä Jumalan sanan mukaan kristillisessä rakkaudessa ja pyhyydessä. Silloin olet siunattu.